T i a objawy

neurologiczne.pl & T i a objawyNarkolepsja .. objawami. Na narkolepsję chorują mężczyźni i kobiety. Choroba ujawnia się już w młodym wieku ( 15 - 20 lat ) lub między 35 a 45 rż. Podczas nieustannej senności w ciągu dnia pojawiają się napady snu, szczególnie przy wykonywaniu m ... Parasomnie .. objawów napadu paniki ( krzyk, płacz, pobudzenie ). Koszmary nocne są przerażającymi snami, po których po obudzeniu następuje całkowity powrót do świadomości. Parasomnia snu REM to zespół występujący głównie u mężczyzn w 60 - 70 r ... Zespoły bezdechu sennego .. objawem obturacyjnego zespołu bezdechu sennego jest głośne chrapanie. Można zaobserwować pewien schemat, na który składają się epizody 3 - 6 głośnych chrapnięć a pomiędzy nimi występują przerwy trwające dłużej niż 10 sekund. Chory ...

Objawy korzeniowe Objawy korzeniowe nazywane są również objawami rozciągowymi, ponieważ rozciągnięcie ( np. wyprostowanie zgiętej kończyny ) uciśniętych korzeni ( np. w skutek przepukliny jądra miażdżystego ) prowadzi do powstania ogromnego bólu. D ... Objawy oponowe Objawy oponowe wykorzystywane są w diagnostyce zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenia mózgu oraz krwotoku podpajęczynówkowego. Mogą one również występować w guzach wewnątrzczaszkowych i po przebytych urazach mózgu. Do naj ... Odruchy patologiczne .. Objaw Babińskiego, który polega na drażnieniu skóry podeszwy stopy wzdłuż bocznego jej brzegu za pomocą tępego narzędzia ( najczęściej szpatułki ). W rezultacie dochodzi do wyprostowania palucha. Natomiast pozostałe palce stopy na ...

Badanie układu ruchu .. objaw scyzoryka ) Układ pozapiramidowy: Początek badania: Duży opór Koniec badania: Duży opór wciąż się utrzymuje Następne badanie pacjent wykonuje sam ( ocena ruchów czynnych ). Określa się zakres ruchów i ich siłę. Przy osłabien ... Badanie nerwów czaszkowych .. objawu do zespołu chorobowego. Człowiek posiada 12 nerwów czaszkowych: Nerw węchowy ( I ) Do badania nerwu węchowego stosuje się specjalne substancje zapachowe ( np. olejek miętowy ). Jeżeli chory ma całkowicie drożny nos to przyc ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. objawy korzeniowe W przypadku, gdy ból głowy nie ustępuje mimo leczenia zachowawczego można zastosować tzw. plaster z krwi. Polega to na wstrzyknięciu ( nadtwardówkowo ), w bliskim sąsiedztwie wcześniejszego nakłucia, krwi pobrane ...

Choroba Devica .. objawów należą: ślepota jednego lub obu oczu. Natomiast zmiany w rdzeniu są głównie typu martwiczego a nie typowo demielinizacyjnego i prowadzą do powstawania jamek. W rezultacie następstwa kliniczne będą trwałe. Choroba Devica wy ... Środkowa mielinoza mostu .. Objawy mielinozy mostu Objawy mielinozy mostu pojawiają się zwykle 2 - 3 dni po wyrównaniu stężenia sodu we krwi. Są to: zaburzenia mowy ( dyzartria ) lub jej zanik, zaburzenia zachowania, zaburzenia ruchów gałek ocznych, zaburzen ... Stwardnienie rozsiane .. objawy rzadko występują przed 10 i po 60 rż. U kobiet SM występuje prawie dwa razy częściej i zwykle średni wiek zachorowania jest o 5 lat wcześniejszy. Duże znaczenie, jak się okazało, ma położenie geograficzne. Choroba występuje ...

Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. objawów początkowych, początek choroby przed 35 rż., wystąpienie tylko jednego objawu patologicznego w pierwszym roku trwania choroby oraz ostry początek. Leczenie stwardnienia rozsianego Leczenie stwardnienia rozsianego jest trud ... Jamistość rdzenia kręgowego .. Objawy jamistości rdzenia kręgowego Objawy jamistości rdzenia zależą przede wszystkim od umiejscowienia i rozległości zmiany w rdzeniu kręgowym oraz wykazują asymetrię. Najczęściej dochodzi do zaburzenia czucia bólu i temperatury. ... Rdzeniowy zanik mięśni .. objawy rdzeniowego zaniku mięśni Typ 1 to postać wczesnodziecięca, w której obawy widoczne są przy urodzeniu lub pojawiają się do 6 miesiąca życia. Czas przeżycia zwykle nie przekracza 2 lat. U dziecka obserwuje się ogólne osłabie ...

Stwardnienie zanikowe boczne .. Objawy kliniczne mogą być wyzwalane przez następujące czynniki: radioterapia, zatrucie ołowiem czy porażenie piorunem. Objawy stwardnienia zanikowego bocznego Objawy początkowe stwardnienia zanikowego bocznego to osłabienie mięśni ... Miastenia .. tygodniach objawy całkowicie ustępują. Ma to związek z przeciwciałami, które matka przekazała dziecku. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwiecińs ... Zespół Lamberta - Eatona .. tułowia, rzadko objawy oczne oraz zaburzenia mowy i połykania. Ponadto może wystąpić ból mięśni, suchość w jamie ustnej, zaparcia, zmniejszona potliwość i impotencja. Chory czuje się gorzej rano niż wieczorem. Głównym badaniem wyk ...

Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. objawów należą: suchość, ból jamy ustnej i gardła, zaburzenia ostrości widzenia, dwojenie, nudności i wymioty, zmniejszona potliwość, zaburzenia gałkoruchowe, zaburzenia mięśni twarzy, gardła, oddechowych i kończyn. Zespół miasten ... Dystrofia miotoniczna .. Objawy dystrofii miotonicznej Objawy kliniczne dystrofii miotonicznej pojawiają się typowo ok. 20 - 30 rż. Charakterystyczna dla tej choroby jest miotonia, czyli opóźniony rozkurcz mięśnia po uprzednim jego skurczu, która jest naj ... Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. objawia się osłabieniem mięśni twarzy: ograniczone ruchy warg ( niemożność gwizdania ), trudności z nadymaniem policzków i wymawiania niektórych samogłosek. Ponadto chory nie może zmarszczyć czoła i ma szeroko otwarte oczy czasami ...

Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Objawy dystrofii mięśniowej Duschennea Pierwsze objawy dystrofii są zwykle zauważane przez rodziców, gdy dziecko ma od 3 do 5 lat. Chód dziecka wydaje się kaczkowaty oraz występuje nadmierne wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną ( ... Dystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. objawów i stopień ich nasilenia również będzie zróżnicowany. We wszystkich przypadkach wystąpi osłabienie mięśni, szczególnie kończyn dolnych utrudniając np. wchodzenie po schodach. W rezultacie chód staje się kaczkowaty. Następni ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. objawów klinicznych oraz badanie genetyczne. Nieprawidłowości stwierdza się w badaniach neuroobrazowych, czyli tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym w postaci poszerzenia komór bocznych mózgu. Natomiast badanie PET ( p ...

Choroba Wilsona .. objawów wywołanych gromadzeniem miedzi w organizmie. Choroba ma podłoże genetyczne i jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Powstały defekt genu odpowiedzialnego za produkcję białka transportującego miedź powoduje jej g ... Drżenie samoistne .. objawem jest drżenie rąk i głowy. Pod pojęciem drżenia rozumiemy rytmiczne i synchroniczne skurcze przeciwstawnych mięśni różnych części ciała. Drżenia należą do najczęściej występujących zaburzeń ruchowych, a zapadalność na nie w ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. tąd nieznana. Objawy postępującego porażenia nadjądrowego Do objawów postępującego porażenia nadjądrowego należą zaburzenia gałkoruchowe, które uniemożliwiają choremu dowolny ruch gałek ocznych ku górze lub w dół. Dodatkowo chory ...

Zanik wieloukładowy .. objawy zespołu parkinsonowskiego ( spowolnienie ruchowe i sztywność ), zespołu móżdżkowego ( zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej ) i piramidowego ( uszkodzenie ośrodków ruchowych zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. objawów następuje zwykle około 7 rż. Choroba trwa przeważnie całe życie. Występują okresy zmniejszenia lub nasilenia objawów. Jednak zaobserwowano, że tiki są najbardziej nasilone w okresie dojrzewania. Objawy zespołu Gillesa de l ... Dystonie .. objaw różnych chorób mózgu ( udar, zakażenie, guz mózgu, stwardnienie rozsiane ) oraz przyczyny związane z przyjmowaniem leków ( lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicznego, metoklopramid ). Natomiast po ...

Choroba Parkinsona .. Objawy choroby Parkinsona Do objawów choroby Parkinsona należą: wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszona aktywność ruchowa lub jej brak, chód drobnymi kroczkami, przodopochylenie, tendencja do upadania do przodu lub tyłu, drżenie ... Leczenie choroby Parkinsona .. objawów. W farmakoterapii, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, stosuje się lewodopę ( prekursor dopaminy ) lub agonistów receptorów dla dopaminy przed 70 rż. ( np. apomorfina, rotygotyna, bromokryptyna ). Aby zwiększyć pozio ... Mioklonie .. objawem padaczki lub innych chorób ośrodkowego układu nerwowego tj. zespół otępienny, hipoksja, chorób metabolicznych, urazu czy encefalopatii. Polimioklonie to z kolei rozległe skurcze mięśni w wielu miejscach ciała, które występ ...

Złamania kości sklepienia czaszki .. Objawy różnią się w zależności od rodzaju złamania i stopnia uszkodzenia mózgu. Diagnostyka złamań kości opiera się na badaniu rentgenowskim czaszki i tomografii komputerowej ( CT ). Leczenie w niepowikłanych złamaniach kości czas ... Krwiak nadtwardówkowy .. Objawy krwiaka nadtwardówkowego Objawy kliniczne krwiaka nadtwardówkowego, które mogą wystąpić u chorego zależą przede wszystkim od wielkości krwiaka i szybkości jego rozwoju. Zwykle występują dwie utraty przytomności oddzielone o ... Krwiak podtwardówkowy .. tygodni po urazie ). Objawy krwiaka podtwardówkowego Objawy krwiaka podtwardówkowego różnią się w zależności od rodzaju, siły urazu i lokalizacji krwiaka. W przypadku ostrych krwiaków podtwardówkowych mogą wystąpić objawy niedowła ...

Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. Objawy stłuczenia mózgu zależą od rodzaju urazu, wielkości i lokalizacji zmian w obrębie mózgu. Należą do nich: utrata przytomności, zaburzenia siły mięśniowej lub czucia, bóle głowy, wymioty, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzen ... Wstrząśnienie mózgu .. tomności, a objawy wstrząśnienia mózgu lub zaburzenia świadomości utrzymują się dłużej niż 15min. Stopień III obejmuje jakikolwiek epizod utraty przytomności ( krótki i długi ). Rozpoznanie wstrząśnienia mózgu ustala się na podsta ... Złamania podstawy czaszki .. objawów. Przy niewielkim wycieku płynu chorego obserwuje się przez 7 - 10 dni i leczy zachowawczo. Szczególną uwagę zwraca się na przeciwdziałanie wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego ( pozycja półleżąca, unikanie kichania, kaszl ...

Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. Objawia się przebarwieniami skóry rozsianymi po całym ciele ( plamy koloru kawy z mlekiem ), znamionami, piegowatymi zmianami w okolicy pach i pachwin, szczególnie w okresie dojrzewania, guzkami na skórze o charakterze nerwiaków i ... Stwardnienie guzowate .. Objawy stwardnienia guzowatego Stwardnienie guzowate objawia się zmianami skórnymi w postaci odbarwionych plam czy piegów pojawiających się już w pierwszych miesiącach życia, w wieku 4 lat pojawiają się na twarzy gruczolaki łojowe ... Urazy rdzenia kręgowego .. objawów ustępujących najpóźniej po kilku godzinach. Objawia się porażeniem i utratą czucia poniżej miejsca uszkodzenia. Zespół Brown - Sequarda polega na połowicznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego, którego objawami są: utrata czuci ...

Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. objawów ( niedotlenienia, spadku ciśnienia, spadku temperatury ciała, rozstrzeni żołądka z wtórną niewydolnością oddechową, zatrzymania moczu, niedrożności jelit ), podaniu metylprednisolonu a dopiero po stabilizacji stanu ogólneg ... Odwracalne zespoły otępienie .. objawów zaobserwowano w przypadku kiły układu nerwowego. Większość potencjalnie odwracalnych zespołów otępiennych prawdopodobnie rozpoznawana jest zbyt późno. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 2 ) ... Otępienie czołowo - skroniowe .. tawę ciała ), objawy zespołu parkinsonowskiego i móżdżkowego. Choroba trwa około 10 lat. Wariant skroniowy obejmuje zaburzenia mowy, zachowania, występowanie objawów prymitywnych oraz przede wszystkim tzw. pustej mowy ( wielomówno ...

Otępienie z ciałami Lewy-ego .. objawów parkinsonizmu. Ciałami Lewy - ego określa się wewnątrzkomórkowe złogi alfa - synukleiny w obszarze kory mózgu płata ciemieniowego i skroniowego oraz układzie limbicznym. Tworzenie złogów prowadzi do obumierania komórek móz ... Otępienie naczyniopochodne .. Objawy otępienia naczyniopochodnego Objawy otępienia naczyniopochodnego zależą przede wszystkim od nasilenia i umiejscowienia zmian degeneracyjnych w mózgu. Do objawów otępienia naczyniopochodnego należą: nagły początek i etapowa ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. objawowym. Chorym podaje się inhibitory acetylocholinesterazy ( donepezil, riwastygmina, galantamina ), które powodują stymulację receptorów dla acetylocholiny. Acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem przekazującym informację pomię ...

Choroba Alzheimera .. objawów pozapiramidowych składających się na zespół parkinsonowski ( spowolnienie ruchowe, wzmożone napięcie mięśniowe, drżenia, zaburzenia mimiki twarzy ). Objawy choroby Alzheimera Początek choroby jest w zasadzie nieuchwytny. W ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. objawów choroby w wczesnym wieku zaleca się poszukiwanie mutacji genowych potwierdzających dziedziczną chorobę Alzheimera. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Dorota Kozera ... Leczenie choroby Alzheimera .. objawów. Początkowo ( stadium początkowe i średniozaawansowane ) chory przyjmuje inhibitory acetylocholinesterazy ( donepezyl, rywastygmina, galantamina ), które powodują stymulację receptora dla acetylocholiny. Acetylocholina jes ...

Udar mózgu .. objawów można wyróżnić zaburzenie czynności mózgu trwające krócej niż 24 godziny. Jest to przemijający napad niedokrwienny mózgu ( TIA, transient ischemic attack ). Przy objawach ustępujących w ciągu 3 tygodni mówimy o udarze odwr ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. t ischemic attack ) objawy trwają krócej niż 24 godziny, zwykle ustępują w ciągu kilku minut lub godziny. Przyczyn powstania TIA jest wiele. Należą do nich: tworzenie się zakrzepów przy zwężonej tętnicy szyjnej lub krążenia kręgow ... Udar niedokrwienny mózgu .. Objawy zależeć będą przede wszystkim od lokalizacji ogniska niedokrwiennego w mózgu. Zamknięcie przedniej tętnicy mózgu powoduje niedowład, zaburzenia czucia po stronie przeciwnej. Wystąpić mogą również nietrzymanie moczu, zaburze ...

Krwotok śródmózgowy .. tala się w oparciu o objawy neurologiczne, tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe ... Krwotok podpajęczynówkowy .. objawów klinicznych krwotoku podpajęczynówkowego należą: nagły ból głowy o dużym nasileniu, sztywność karku, utrata przytomności, nudności, wymioty, ból krzyża lub kończyny dolnej, światłowstręt, zaburzenia świadomości, ogniskowe ... Śpiączka .. objawów należą m.in.: osłabienie siły mięśniowej, utrata czucia, zwężenie źrenic, brak ruchu gałek ocznych na boki. Także zaburzenia metaboliczne są przyczyną zapadania w śpiączkę, która jest w większości stanem odwracalnym. Są to ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. objawowym i polega na zastosowaniu sztucznej wentylacji, leków wspomagających pracę układu krążenia, wyrównania zaburzeń metabolicznych i jonowych oraz leczeniu obrzęku mózgu, wodogłowia, infekcji czy zatrucia toksynami. W przypad ... Guzy nerwów czaszkowych .. objawów należą: szum w uszach, zaburzenia chodu, zawroty głowy, utrata słuchu. Przy większych rozmiarach guza występują ponadto bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia w postaci podwójnego widzenia, zaburzenia koordynac ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. Objawy kliniczne są niecharakterystyczne i przypominają objawy udaru mózgu, zapalenia mózgu, chorób demielinizacyjnych. Choroba może manifestować się w postaci zaburzeń widzenia, bólów głowy, osłabienia, senności, splątania, nudno ...

Guzy czaszki .. objawów. Objawy mogą manifestować się, jako bóle głowy, nawracające zapalenie zatok, wytrzeszcz gałki ocznej. Chrzęstniak ( łac. chondroma ) jest guzem powstałym z tkanki chrzęstnej kości, z tego względu chrzęstniaki zlokalizowane ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. Objawy kliniczne oponiaków zależą przede wszystkim od lokalizacji guza, są to bóle głowy, wieloletnie napady padaczkowe, zaburzenia wzrokowe, węchu, słuchu, niedowład połowiczy ( zmniejszenie siły i ograniczenie zakresu ruchów po ... Glejaki .. objawów guza należą: bóle głowy, nudności, wymioty, wodogłowie, zaburzenia koncentracji, osobowości. Rozpoznanie wyściółczaka obejmuje badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym po ...

Gwiaździaki .. Objawami klinicznymi są: napady padaczkowe, zaburzenia pamięci, zmiany osobowości. Gwiaździaki można podzielić na kilka typów: gwiaździak wielopostaciowy, anaplastyczny, rozlany z odmianą włókienkową, protoplazmatyczną i gemistocy ... Skąpodrzewiaki .. objawem są zwykle napady padaczkowe pojawiające się ze względu na lokalizację guza w korze płata czołowego, sporadycznie skroniowego i ciemieniowego oraz strefie podkorowej mózgu. Diagnostyka skąpodrzewiaków Objawy kliniczne skąpo ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. objawów choroby należą zaburzenia widzenia, odwarstwienie siatkówki, zaćma, jaskra, nawet utrata wzroku, bóle i zawroty głowy, oczopląs, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, rzadziej nieotrzymanie mo ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. objawów neurologicznych tj. niedowład ( zmniejszenie siły i zakresu ruchów ) połowiczy po przeciwnej stronie do znamienia na twarzy, napady padaczkowe często oporne na leczenie przeciwpadaczkowe, opóźnienie rozwoju umysłowego, jas ... Obrzęk mózgu .. Objawy kliniczne obrzęku mogą być niezauważalne lub występować w postaci narastającego bólu głowy, nierównych źrenic, zaburzeń gałkoruchowych, nieprawidłowych objawów ogniskowych po przeciwnej stronie do ogniska uszkodzenia, drżen ... Objawy wodogłowia Objawy kliniczne wodogłowia widoczne są szczególnie u małych dzieci jeszcze przed zarośnięciem szwów czaszkowych. Dochodzi, bowiem do powiększenia czaszki przy zachowanej normalnej wielkości twarzy, uwypuklenia ciemienia. Ponadto ...

Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. tygodniach. Objawy, które mogą wówczas wystąpić to: zaburzenia świadomości, pamięci, drgawki, niemożność wykonania ruchu, oczopląs, zaburzenia mowy, chód na szerokiej postawie, nadmierna potliwość, zaburzenia rytmu serca, zaburzen ... Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. objawów i rehabilitacja poprawiająca sprawność chorego. Rokowanie zależy przede wszystkim od rodzaju wirusa, wieku chorego oraz odporności jego organizmu. Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych rokuje dobrze, nie prowadząc ... Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. objawy oponowe oraz wzrost ciśnienia śródmózgowego, może dojść do zapalenia mózgu i bezpośrednio zagrażać życiu. Do objawów zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych należą: ból głowy, gorączka, nudności i wymioty, zaburzenia przytomno ...

Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. objawów występujących u chorego tj. drgawki i niewydolność oddechowa oraz rehabilitacji, która ma zapobiegać późniejszym powikłaniom ( np. niedowładów, zaburzeń mowy ) i przyspieszyć powrót do zdrowia. Rokowanie zależy od czynnika ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. objawów klinicznych nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych należą: stan podgorączkowy lub gorączka, złe samopoczucie, uczucie rozbicia, zmniejszenie łaknienia, nadmierne pocenie się, ból głowy, nudności i wymioty, objawy ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.in. izoniazydu, rifampicyny oraz biernej i czynnej rehabilitacji poprawiającej sprawność rucho ...

Padaczka .. Objawy napadu padaczkowego powstają w rezultacie przejścia procesu na sąsiednie regiony mózgu. Duży wpływ na stan komórek nerwowych mają: urazy głowy ( szczególnie związane z uszkodzeniem okołoporodowym ), zaburzenia rozwojowe móz ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. objawów ubocznych. Leku nigdy nie należy odstawiać nagle, ponieważ może wywołać to napad padaczkowy, w niektórych przypadkach nawet stan padaczkowy. Zatem dawki leku przeciwpadaczkowego powinny być stopniowo obniżane, również przy ... Napięciowy ból głowy .. objawów towarzyszących. Jest najczęściej występującym bólem głowy, częściej u kobiet niż mężczyzn. Przyczyna napięciowego bólu głowy nie została jeszcze poznana. Napady bólu głowy o typie napięciowym wywoływane są najczęściej prze ...

Klasterowy ból głowy .. Objawy kliniczne klasterowego bólu głowy Pod pojęciem klasterowego bólu kryją się zgrupowane napady bólu głowy. Czas trwania jednego napadu mieści się w granicach 15 - 180 min.( średnio 60min. ) W ciągu jednego dnia może wystąpić ... Neuralgia nerwu trójdzielnego .. talenia. Objawy neuralgii nerwu trójdzielnego Nerwoból nerwu trójdzielnego występuje w postaci gwałtownego napadu kłującego lub piekącego bólu, o krótkim czasie trwania ( poniżej 2 min. ) i dużym nasileniu. Obszar bólu obejmuje pr ... Migrena .. objawów bólowych. Istotne są również czynniki metaboliczne i genetyczne. Napady migreny mogą być prowokowane przez wiele czynników. Należą do nich przede wszystkim: - warunki pogodowe; - stres, odprężenie; - miesiączka; - pożywien ...

Diagnostyka i leczenie migreny .. objawów klinicznych i spełniania określonych dla migreny kryteriów. Chory przechodzi badania ogólne oraz badanie neurologiczne. W większości przypadków w czasie napadu oraz pomiędzy nimi wyniki badań są prawidłowe. Leczenie migren ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. Objawy grzybiczego zapalenia OUN Grzybicze zapalenie OUN ma przebieg przewlekły przypominający symptomatologią gruźlicę OUN. Do objawów należą: bóle głowy, gorączka lub nieznaczne podwyższenie ciepłoty, obecność objawów oponowych, ... Choroby wywołane przez priony .. objawów należą: osłabienie, zaburzenia snu, otępienie, ubytki pamięci, zaburzenia chodu, zaburzenie koordynacji, ruchy mimowolne, zrywne skurcze mięśniowe, bóle i zawroty głowy, podwójne widzenie, ślepota, zaburzenia w zachowaniu. ...

Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. Objawy zależą od ogniska lokalizacji w mózgu. W rozpoznawaniu toksokarozy podstawą są badania serologiczne. W leczeniu wykorzystywany jest albendazol i dietylkarbamazyna. Wągrzyca Wągrzyca jest schorzeniem spowodowanym przez larwa ... Toksoplazmoza .. Objawy to: splątanie, śpiączka, bóle głowy, drgawki, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, równowagi, otępienie, objawy oponowe. Diagnostyka i leczenie toksoplazmozy W diagnostyce wykorzystuje się krew, płyn mózgowo - rdzeniowy ( PM ... Guzy okolicy szyszynki .. Objawy guzów okolicy szyszynki Do objawów guzów okolicy szyszynki należą przede wszystkim bóle głowy ( z powodu obecności wodogłowia ), zaburzenia wzroku w postaci utrudnionego spoglądania ku górze, podwójne widzenia, brak reakcji ...

Guzy przysadki .. Objawy gruczolaka przysadki Dolegliwości występujące u chorego z gruczolakiem przysadki związane są przede wszystkim z rozmiarami guza, ale również z aktywnością wydzielanych w nadmiarze hormonów. Rozrastający się guz uciska pozos ... Guzy rdzenia kręgowego .. Objawy związane są przede wszystkim z uciskiem guza na korzenie rdzeniowe, a w zaawansowanym procesie mogą doprowadzić do całkowitego zajęcia przekroju rdzenia kręgowego. Dolegliwości objawiają się w postaci ograniczonego do pewne ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. objawów. Leczenie guzów rdzenia kręgowego Leczenie guzów rdzenia kręgowego polega na chirurgicznym usunięciu guza, szczególnie przy gwałtownym narastaniu zaburzeń neurologicznych. Zabieg neurochirurgiczny daje szczególnie dobre ef ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. Objawy kliniczne guzów mózgu u dzieci Szczególną czujność u rodzica powinny wzbudzić przewlekłe bóle głowy, wymioty, zaburzenia widzenia ( podwójne widzenie ), zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia chodu, zaburzenia czucia, za ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. objawów należą: zahamowanie wzrostu i dojrzewania płciowego, u dorosłych impotencja, niepłodność, brak miesiączki. Ponadto występują objawy wynikające z efektu masy: bóle głowy, wymioty, zaburzenia widzenia ( ubytki pola widzenia, ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. Objawy wtórnych guzów OUN Objawy zależą przede wszystkim od lokalizacji zmian wtórnych. Należą do nich: zaburzenia ruchu, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia koordynacji ruchowej, napady padaczkowe. Zmiany mnogie mogą by ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. objawów należą: bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia chodzenia, wymioty, napady padaczkowe, podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia w obrębie twarzy, osłabienie odruchów, kończyn, z ... Afazja .. objawy dodatkowe w postaci niedowidzenia prawostronnego. Afazja ruchowa Afazja ruchowa jest zaburzeniem mowy, w którym chory rozumie usłyszane i przeczytane przez niego słowa, ale sam nie potrafi tworzyć mowy spontanicznej. Posiad ... Akatyzja .. objawów. Akatyzja występuje w każdym wieku. Akatyzja manifestuje się w postaci głaskania twarzy, głowy, przebierania nogami, krzyżowania i rozprostowywania nóg, zakładania nogi na nogę, wiercenia się na krześle, wykonywaniu kilku ...

Ataksja .. Objawia się utratą płynności ruchów i ich koordynacji, zaburzeniem równowagi. Zaburzenia równowagi nasilają się przy próbie zamknięcia oczu w pozycji stojącej. Powstaje w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego w rezultacie urazu, zw ... Omdlenia .. Objawy ustępują szybko i całkowicie. Za najczęstsze przyczyny omdleń uznaje się przyczyny sercowo - naczyniowe np. nagły spadek ciśnienia tętniczego, leki, tętniak rozwarstwiający aorty, niewydolność mięśnia sercowego, blok serca. ... Zawroty głowy .. objawem wielu jednostek chorobowych. Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego są przejawem schorzeń tj. migrena, padaczka, zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej. War ...

Neuropatia .. Objawy neuropatii Do objawów neuropatii należą: ból piekący, przeszywający, zaburzenia czucia ( przeczulica, niedoczulica, brak czucia temperatury, położenia, dotyku ), osłabienie siły i napięcia mięśniowego, zanik mięśni, osłabie ... Zespół Guillaina-Barrego .. Objawy zespołu Guillana - Barrego Objawy pojawiają się wówczas najczęściej po 1 - 3 tyg. od zakażenia. Uszkodzenie nerwu wywoływane jest przez procesy immunologiczne ( przeciwciała przeciwko błonom komórkowym, składnikom mieliny, ... Encefalopatia wątrobowa .. Objawy encefalopatii wątrobowej Objawy kliniczne encefalopatii wątrobowej obejmują głównie zaburzenia świadomości, które narastają powoli i są to dyskretne zaburzenia zachowania lub postępują gwałtownie ( w ciągu godzin, dni ) pro ...

Encefalopatia mocznicowa .. Objawy encefalopatii mocznicowej Do objawów encefalopatii mocznicowej należą: zaburzenia koncentracji, osłabienie, męczliwość, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, krótkotrwałe skurcze pojedynczych mięśni np. mięśni twarzy, ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. Objawy encefalopatii nadciśnieniowej Objawy encefalopatii nadciśnieniowej występują w postaci bólu głowy, nudności, wymiotów, zaburzeń świadomości, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, osłabienia ruchów dowolnych, napadów padaczk ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. Objawy encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej Uszkodzeniu mózgu w okresie okołoporodowym towarzyszy uszkodzenie układu oddechowego i nerek. Stopień uszkodzenia zależy przede wszystkim od dojrzałości ośrodkowego układu nerwow ...

Encefalopatia hipoglikemiczna .. Objawy neurohipoglikemii Objawy kliniczne manifestują się w przy stężeniu glukozy poniżej 40 - 50 mg/dl. Mogą poprzedzać je objawy zwiastunowe. Wskutek neuropatii większość chorych nie posiada zdolności odczuwania zbliżającej się ... Objawy źreniczne .. objawów źrenicznych należy objaw Argylla Robertsona, objaw Adiego, objaw Markusa Gunna, objaw Bella i objaw Hornera. Objaw Argylla Robertsona Objaw Argylla Robertsona jest nieprawidłowym odruchem źrenic na światło. Początkowo obie ... Zespoły nerwów czaszkowych .. Objawy powstające w wyniku uszkodzenia pozwalają określić jego lokalizację. Jednoczesne uszkodzenie ( guz, tętniak ) nerwów okoruchowego ( III ), bloczkowego ( IV ), odwodzącego ( VI ) i gałęzi ocznej nerwu trójdzielnego ( V ) jes ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu rdzenia kręgowego .. objawowych w uszkodzeniu rdzenia kręgowego należy zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia, zespół Browna - Sequarda, zespół stożka rdzeniowego, zespół sznurów tylnych. Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia Zespół poprzecznego us ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. objawowych w uszkodzeniu nerwów obwodowych należy zespół uszkodzenia nerwu obwodowego, zespół wielonerwowy, zespół miopatyczny, zespół porażenia psychogennego, zespół ogona końskiego i zespoły korzeniowe. Zespół uszkodzenia nerwu ... Zespoły naprzemienne .. objawiającego się, jako osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do uszkodzenia. Zespoły naprzemienne występują w postaci: Zespołu Webera, w którym uszkodzenie konaru mózgu powoduje porażenie nerwu okoruchowego ( III ) po ...

Zespół wklinowania .. Objawy to bóle głowy, zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia tętniczego, objaw Babińskiego, a nawet zgon. Przy guzach zlokalizowanych podnamiotowo przemieszczeniu ulegają migdałki móżdżku do otworu wielkiego czaszki uci ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych, tj. czołowego, skroniowego, ciemieniowego i potylicznego oraz zespół rynienki węchowej. Zespół czołowy Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, ... Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy .. objawów należą: zaburzenia mowy, połykania, brak odruchu podniebiennego i gardłowego, zanik mięśni unerwianych przez uszkodzone nerwy. Zaburzenia mogą wystąpić w przebiegu zmian naczyniowych ( udaru ), stwardnienia zanikowego bocz ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. objawia się m.in. niezdolnością rozróżniania swoich palców, zaburzeniami pisania, niezdolnością do odczytywania słowa pisanego i liczenia, zaburzeniami mowy. Zespół jest skutkiem uszkodzenia zakrętu kątowego i nadbrzeżnego w półku ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. objawowych w uszkodzeniu pnia mózgu należy zespół sztywności odmóżdżeniowej, zespół móżdżkowy i zespół parkinsonowski. Zespół sztywności odmóżdżeniowej Zespół sztywności odmóżdżeniowej jest następstwem uszkodzenia pnia mózgu, szcz ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. objawowemu, nieskuteczności leczenia toksyną botulinową oraz w postaci uogólnionej. Najczęstszym zabiegiem jest metoda stereotaktyczna polegająca na umieszczeniu elektrod w obrębie gałki bladej. Elektrody hamują przewodzenie sygna ...

Neurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. objawiającym się drżeniem rąk, rzadziej głowy, głosu, kończyn dolnych. Jak dotąd nie udało się ustalić struktury mózgu odpowiedzialnej za powstawanie drżenia samoistnego. Zabieg neurochirurgiczny w przypadku drżenia samoistnego je ... Krótkotrwałe zaniki świadomości .. objawy lęk napadowego ), czy też maskowanie zaburzeń depresyjnych. ... Podwójne widzenie .. objaw. W pierwszym etapie warto jest zasięgnąć rady okulisty i dopiero potem ewentualnie myśleć o chorobach układu nerwowego. ...

Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. objawiający się zaburzeniami równowagi, oddawania moczu i otępieniem. W przypadku wystąpienia ww objawów i wodogłowia sposobem leczenia jest założenie zastawki komorowo - otrzewnowej, celem odprowadzenia płynu m - r do otrzewnej. ... Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a ciąża .. objawów należy zwyczajnie zachować czujność. Profilaktycznie nie ma potrzeby interwencji lekarza. ... Leczenie operacyjne dystonii .. objawy zlokalizowane były w obrębie karku tzw. kręcz karku. Przyjmowałam zastrzyki z toksyny botulinowej, które pomagały. Niedawno pojawiły się kurcze w obrębie całej prawej ręki i nogi. Lekarz zaproponował mi operację. Czy w moim ...

Czy to może być choroba Parkinsona? .. objawów choroby Parkinsona, tak więc na podstawie tak krótkiego wywiadu nie jest możliwe postawienie diagnozy. Początek choroby przypada zwykle na 5,6 dekadę życia i zwykle zaczyna się drżeniem jednej z kończyn. Jednak symptomatol ... Mioklonie związane z uszkodzeniem OUN .. objawy mogą być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, np. niskim poziomem Magnezu, częstym piciem kawy. Dlatego w pierwszym etapie warto zadbać o odpowiednie nawadnianie i odżywianie, a w przypadku utrzymywania objawów udać na ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. objawy dyskopatii w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Na początek proponuje wizytę u neurologa, celem leczenia zachowawczego i rehabilitacji. W przypadku braku poprawy warto zrobić rezonans magnetyczny, celem sprawdzenia przyczyny do ...

Szum w uszach .. objawem wielu chorób. Może mieć przyczynę laryngologiczną, jak powikłanie po zapaleniach ucha środkowego lub innych schorzeniach. Czasami może wynikać z nadciśnienia tętniczego,i jest to szum tętna przebiegającej w pobliżu ucha śr ... Wyrwany nerw udowo-goleniowy .. objawiający się pieczeniem , kłuciem. Gdy nerw został przecięty tylko częściowo, jednym ze sposobów leczenia jest jego całkowite przecięcie. Innym sposobem leczenia jest farmakoterapia, czyli łączenie typowych leków przeciwbólowyc ... Brak reakcji przy uderzeniu (badaniu) ścięgna Achillesa .. objawia się m.in osłabieniem lub zniesieniem odruchów ścięgnistych, jak odruch ze ścięgna Achillesa. Oczywiście, są również inne powody zniesienia odruchów, dlatego warto zdiagnozować problem z neurologiem. ...

Neuropatia uda lewego .. objawów? Może to być zespół Rotha Bernhardta, polega na uszkodzeniu nerwu skórnego bocznego uda. Występuje u osób otyłych, może być spowodowany noszeniem zbyt obcisłych ubrań lub paska. Leczenie polega na zmniejszeniu masy ciała. ... Torbiel oponowa .. objawy nie są wynikiem dyskopatii w odcinku lędźwiowym. Należałoby dokładnie obejrzeć MRI rozważyć się czy obraz radiologiczny koreluje z objawami klinicznymi. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że przyczyną dolegliwości jest tor ... Nieustanne bóle głowy .. objawy np. wstręt przed świeżym powietrzem. Unika on tez kontaktu ze światłem oraz ma problemy z wysławianiem się. Ponadto bóle te pojawiają się częściej, gdy po kąpieli wyjdzie on na dwór. Dodam również, że wielokrotne wizyty u s ...

Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. objawy padaczkowe oraz stwierdzono obrzęk mózgu. Jakie mogą być skutki takiego stanu rzeczy? dziecko ma 5 lat ( 2,5 roku dializowane otrzewnowo 13 godzin dziennie ) Jak rodzice mogą wspomóc dziecko ( obecnie w szpitalu, prowadzona ... Nerwica, czy coś poważnego? .. objawów można podejrzewać zaburzenie lekowe napadowe lub depresję lękową. W tej sytuacji mogą być trzy drogi. Pierwsza, nie robić nic i zobaczyć co się będzie działo. Czasem takie objawy przechodzą samoistnie. Jednak może dojść do ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. objawem guza mózgu, szczególnie u osób starszych. ...

Objawy oponowe ujemne .. objawy oponowe ujemne. Co to oznacza? Objawy oponowe ujemne - czyli w badaniu neurologicznym brak objawów świadczących o zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych. Oczywiście w przypadku podejrzenia zapalenia opon należy zwrócić uwagę ... Zespół hipotoniczno-hipertoniczny .. objawów. w którym dominuje zmniejszenie napięcia mięśniowego i występowanie ruchów mimowolnych ( zes. hipokinetczny - hipertoniczny ) i zmniejszenie aktywności ruchowej i zwiększone napięcie mięśniowe ( zes. hipokinetczny - hipert ... Drżenie kciuka a dyskopatia .. objaw dyskopatii jak się mogę domyślać szyjnej. Może to być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi. Warto jednak upewnić się czy właściwe jest rozpoznanie dyskopatii i nie ma uszkodzenia nerwu obwodowego innego pochodzenia, co m ...

Przyczyny udaru mózgu .. objawów włącznie ze zgonem lub też obajwy mogą być niezauważone. Główne pierwotne czynniki ryzyka to : nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej - miażdżyca, cukrzyca, otyłość. ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. objawy kliniczne i jeżeli występują jakieś zaburzenia neurologiczne proponowałbym wykonanie tomografii komputerowej. ... Nerwica? poddenerwowanie, wybuchy agresji .. objawy moją podłoże lękowe lub depresyjno - lękowe. W takich sytuacjach należy zastanowić się nad odpowiednim leczeniem, farmakologicznym lub psychoterapeutycznym. Istnieje niebezpieczeństwo, że objawy mogą się nasilać bez odpowie ...

Zawroty głowy po odstawieniu tabletek uspokajających .. objawy odstawienia tabletek uspokajających, jak tak to kiedy ustąpią? Tak mogą wyglądać objawy odstawienia leków uspokajających, np. popularnych benzodiazepin. Wiele zależy od tego ile czasu lek był przyjmowany. Tego typu leków us ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. objawy kliniczne oraz badanie płynu mózgowo - rdzeniowego w kierunku tzw. prążków oligoklonalnych. ... Torbiel koloidowa .. objawy neurologiczne. Zatem najlepiej zrobić badanie MRI mózgu i w zależności od wielkości umówić się na konsultację z neurochirurgiem. Jeśli torbiel jest mała można wykonać kolejne badanie CT/MRI za 3 m - ce i zobaczyć czy się ni ...

Porażenie mięśni wokół ust .. objaw? Czy powinnam udać się do neurologa? Czy może to mieć związek z przyjmowaniem od pół roku andepinu? Prawdopodobnie przejściowe zaburzenie funkcjonowania mięśni mimicznych może być związane z fluoksetyną, którą Pani przyjmuje ... Objawy wstrząśnienia mózgu .. objawy. Niepokojące są bóle głowy w odcinku szyjnym. Dobrze byłoby wykonać badanie Rtg kręgosłupa szyjnego i CT głowy. Drganie powieki nie jest objawem urazu głowy. ... Padaczka? tąpnięcia głowy, zaburzenia pamięci w nocy .. Objawy są dość niespecyficzne. Możliwe, że bardziej są to zaburzenia lękowe lub maskowana depresja, co wynikałoby z napięciowego bólu głowy i zaburzeń pamięci krótkotrwałej. Padaczka może tak przebiegać, jednak nie występują w nie ...

Wgłębienia na czubku głowy .. objawów, to warto jedynie obserwować czy nic się nowego się nie dzieje. Natomiast jeśli występują objawy, jak bóle głowy,ból miejscowy to warto zrobić tomografię komputerową, aby wykluczyć inne patologie. ... Objawy niewielkiej dyskopatii zwyrodnieniowej .. taką diagnozę objawy niewielkiej dyskopatii zwyrodnieniowej c5/c6 z zaostrzeniem krawędzi trzonów kręgowych i wypukliną krążka międzykręgowego powodującym modelowanie worka oponowego bez ucisku struktur nerwowych. Ponadto z odchyl ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. objawy się nasilały to możliwe jest podjęcie leczenia neurochirurgicznego. Zatem najpierw proszę się skontaktować z I Kliniką Neurologii IPiN w Warszawie. ...

Drgawki nad ranem .. objawy świadczą o czymś poważnym?? Czy powinnam go zmusić do wizyty u lekarza? Zalecałbym jednak wykonać badania diagnostyczne. Warto zrobić badanie EEG lub nawet 24hEEG, pod kątem napadów padaczkowych i ewentualnych poważniejszyc ... Ciarki na skórze .. objawami podobne do elektryzowania ciała, Jest to odczuwalne przy dotyku, przy ściąganiu lub zakładaniu odzieży. Jest to dosyć nieprzyjemne, czasem mam też pojedyncze drżenie mięśni na brzuchu lub udach ale to występuje rzadko. Je ... Bolesność węzłów chłonnych jako efekt uboczny leku z karbamazepiną na nerw trójdzielny .. objawem niepożądanym, jednak może wystąpić. Zalecam wykonanie morfologii krwi z rozmazem, poziomu enzymów wątrobowych, poziomu leku we krwi. Potem należy rozważyć decyzję o odstawieniu leku. ...

Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. objawów malformacji naczyniowej mózgu są napady padaczkowe. Trudno podejrzewać inne zaburzenia naczyniowe, bez adekwatnych objawów neurologicznych. Zwykle najpierw wykonuje się badanie MRI lub CT i dopiero w przypadku wykrycie zmi ... Neuralgia nerwu trójdzielnego a gorąca lewa części głowy .. objawia się zaburzeniami termoregulacji. Prawdopodobnie to może mieć związek z zastrzykami albo nieprawidłową diagnozą. Jeśli bóle są uporczywe to warto się zastanowić na leczeniem operacyjnym. ... Przepuklina jądra miażdżystego .. objawów nieutrzymania moczu ( wyjątkowo rzadko i tylko przy jakiejś gwałtownej czynności - kichnięcie, kaszel, etc ), jeszcze stwierdzone przez neurologa ( wizyta przed skierowaniem na badanie MR ) osłabienie nerwu skokowego ( czy ...

Po zadławieniu utrata przytomności i atak padaczki .. tąpić takie objawy lub czy może to by początek padaczki? Najprawdopodobniej to objawy padaczki. Opisane symptomy mogą, choć to mało prawdopodobne, być spowodowane inną przyczyną. Zadławienie wyglądałoby inaczej. Warto w czasie dia ... Wypuklenie krążka modulującego .. objawy neurologiczne. Czasem opasający ból dookoła pleców może być spowodowany neuralgią n. międzyżebrowego. Reasumując obecnie zalecałbym ćwiczenia stabilizujące kręgosłup i wzmacniające mięśnie przekręgosłupowe, dobór ćwiczeń z ... Rytm wolnofalowy u dziecka z kłopotami szkolnymi .. objawy wynikają raczej z nasilonych zaburzeń lękowych, dlatego warto byłoby zasięgnąć opinii psychologa. Dzieci w wieku kilkunastu lat, w okresie kształtowania się osobowości społecznej, co związane jest z dużym stresem, mogą ujaw ...

Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. objawy drętwienia kończyn górnych. Ból pojawia się w różnych częściach czaszki - od fragmentu twarzowego, aż po potylicę, miewa charakter symetryczny, jednak nie zawsze ( 75:25 ). W pogłębianych stadiach wiążą się z nim umiarkowan ... Jak jednoznacznie zdiagnozować chorobę Parkinsona? .. Objawy mogą być spowodowane ogniskiem udarowym, jeśli było zlokalizowane np. w ciemieniu. Z drugiej strony rzadko się zdarza, aby początek choroby Parkinsona był w 70 rż. Przedstawione objawy nie są typowe dla choroby Parkinsona. ... Parestezje i bóle głowy .. objawów wraz z fachowym słownictwem. Prawdopodobnie występuje u Pana zaburzenie z grupy F4 ICD - 10, czyli o podłożu lękowym. Ujemne wyniki w badaniach diagnostycznych potwierdzają tę wstępną diagnozę. W przypadku zaburzeń lękowyc ...

Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. Objaw ten występuje co pewien czas. Miałam robione badanie czy to nie płyn rdzeniowo - mózgowy i wynik ujemy. Te badanie w 2005 r. było robione. Z opisu nie wiadomo jaki to był guz i gdzie jest zlokalizowany. Jeśli był to guz kąta ... Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. objawy padaczki pojawiały się jeszcze gdy byłam mała przez robienie bąbelków ze śliny i nie wiem jak to nazwać zamroczenie czy zapatrzenie. Lekarka podejrzewała padaczkę ale po zbadaniu płynu mózgowo - rdzeniowego zmieniła diagnoz ... Choroba Parkinsona a upośledzenie umysłowe .. objawów ruchowych, występować mogą również depresja i otępienie. Czasami pojawiają się zaburzenia świadomości, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji. Jednak przebieg choroby Parkinsona jest indywidualny. ...

Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. objawy mogą być spowodowane zaburzeniami psychicznymi, głównie o podłożu lękowym lub psychotycznym. Najlepszą diagnostyką jest konsultacja psychiatryczna. Chodzi o to, aby jak najszybciej dobrze rozpoznać problem, aby zredukować c ... Bóle głowy, wymioty, zachwianie równowagi następnego dnia po uderzeniu .. tomności to takie objawy mogą występować. Natomiast jeśli nie odniósł Pan poważnych obrażeń to nie jest to powód do niepokoju. Jeśli objawy będą się utrzymywać jeszcze parę dni to proszę iść do szpitala. ... Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. objawów, jak stwierdziła pani doktor neurolog na tle nerwowym. Miała robione badania tj. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na t ...

Dystonia szyjna .. objawy tez niby pasują do dystonii. Jest to nadmierne napięcie mięśniowe, niekontrolowane skurcze w szyi i twarzy. Odchyla mi głowę na lewy bok, lekko w tył oraz unosi bark, okresowo drżenia głowy,też niby określone jako dystonicz ... Brak odruchów w badaniu neurologicznym .. objawiającą się drętwieniem prawego uda po stronie zewnętrznej. Czy brak odruchów może być z tym związany? Na początku rehabilitacji lekarz też badał odruchy i powiedział, że są słabe, a teraz ich nie ma. Jakie badanie należy wyko ... Nudności i utrata przytomności u dziecka .. objawy będą się przedłużać trzeba pojechać do szpitala. ...

Jak i gdzie leczyć miastenię? .. objawy miastenii. Gdzie i jak można to leczyć? Miastenia jest leczona farmakologicznie w poradni neurologicznej lub oddziale neurologii. Oczywiście wcześniej takie rozpoznanie powinien postawić lekarz, a nie powinna być to autodia ... Objawy zaburzenia pracy szyszynki .. objawy mogą być spowodowane depresją sezonową. Czasami skuteczna jest światłoterapia, która przywraca rytm dobowy. Przyjmowanie melatoniny też może okazać się skuteczne. Przyjmowanie hormonów płciowych nie koreluje bezpośrednio z ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. objawów klinicznych i badań obrazowych jak tomografia. Dlatego nie zawsze potrzebne jest leczenie operacyjne. ...

Objawy wodogłowia normotensyjnego i hipertensyjnego .. objawy wodogłowia normotensyjne i hipertensyjnego? Wodogłowie normotensyjne, tzw. zespół Hakima objawia się tak: otępienie, zburzenie oddawania moczu, zburzenie chodu. W wodogłowiu hipertensyjnym występują: bóle głowy, nudności i ... Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. objawiający się bardzo niespecyficznie. Brak jest wtedy organicznej przyczyny dolegliwości. Jest to problem czynnościowy w układzie nerwowym. Jeśli chodzi o badanie EEG to nie ma tam poważnych odchyleń od normy. ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. objawów klinicznych nie stosuje się leczenia. U niektórych osób z czynnikami ryzyka chorób naczyniowych wprowadza się profilaktykę wtórną. ...

Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. objawy przepowiadające udar a nie po udarze. I co należy robić w takich sytuacjach jak tato dostanie atak, może masować kończyny? Bardzo prawdopodobne, że jest to poudarowa padaczka. Jest to częste następstwo udaru mózgu. Oczywiśc ... Brak gorączki po ukąszeniu przez kleszcza .. objawów skontaktować z lekarzem. Niestety objawy mogą się pojawić nawet po wielu miesiącach od ukąszenia. ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. objawów klinicznych. Zatem zalecałbym konsultację u neurologa, choć psychiatrzy też zajmują się zaburzeniami otępiennymi. ...

Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. objawy są następujące: problemy z przełykaniem, problem przy mówieniu ( od laryngologa wiem, że coś nie tak ze struną głosową ) dużo bardziej męczę się przy mówieniu. Ból w prawym barku. Gorsze odczucia smaku oraz mniejsze czucie ... Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. objawów, o tym powinien zdecydować neurolog. ... Nadmierna senność .. objawem innych chorób takich jak depresja, bezdech senny zaburzenia lękowe, zespół przewlekłego zmęczenia, niedokrwistość. Zanim uda się Pani do specjalisty to najpierw najlepiej zmienić trochę styl życia. Niekorzystne są drzemki ...

Leczenie zespołu rzekomoopuszkowego .. objawia się to nie typowo, owszem stała się bardziej emocjonalna, ale nie zawsze. Nie występuje u niej odwrotne postrzeganie emocji tzn. śmiech, gdy smutno, czy płacz, gdy wesoło. Nadal myśli logicznie, choć owszem trochę objawów ... Objawy po urazie rdzeniowo-korzeniowym .. objawy zespołu rdzeniowo - korzeniowego. Jakie są objawy, jak to leczyć i czy w ogóle da się to wyleczyć? Mało informacji, aby konkretnie odpowiedzieć. Po urazach kręgosłupa może dojść do urazu rdzenia kręgowego, zwykle w wyniku n ... Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło .. objawy depresyjne. Zatem zalecam jak najszybciej udać się do neurologa lub psychiatry. Objawy mogą się nasilać, znacznie utrudniając codzienne funkcjonowanie. Odpowiednie leczenie farmakologiczne i/lub psychoterapeutyczne może Pan ...

Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. objawów jak teraz a mianowicie, ataki drgawkowe całego ciała poprzedzone uczuciem przechodzenia prądu elektrycznego przez kręgosłup i chyba rdzeń kręgowy, utratę mowy lub problem z wypowiedzeniem się, wrażenie iż moje ciśnienie ro ... Krótkotrwałe bóle prawej strony twarzy a neuralgia nerwu trójdzielnego .. objawy są wywoływane przez neuralgię trójdzielną. Jednak opis jest za mało dokładny. Typowe objawy dla neuralgii to: napadowy ból jednostronny twarzy, zwykle okolicy żuchwy i policzków. Ból może się powtarzać jest wywoływany przez ... Silny ból głowy w jednym miejscu nad czołem podczas przyjmowania melatoniny .. objawy mogą wystąpić. Czy jest czym się martwić? czy jedynie wystarczy nie brać leku i odczekać jeszcze 1 - 2 dni żeby ze mnie całkiem zeszedł? Lek może powodować bóle głowy. Ważne jest, czy przed rozpoczęciem terapii też miał Pan ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. objawów jak, zaburzenia oddawania moczu, niedowład kończyn lub znaczne dolegliwości bólowe warto skonsultować się z neurochirurgiem. ... Rozpoznanie migreny .. objawów, nie ma specyficznych badań. Jest bardzo prawdopodobne, że są to objawy reaktywne w stosunku do skrywanych emocji. Jest to tzw. albo depresja maskowana albo komponenta somatyczna zaburzeń lękowych. Oczywiście powinna mieć ... Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. objawy mogą się nasilać i bardzo utrudniać normalne funkcjonowanie. ...

Torbiel szyszynki a zaburzenia lękowe .. objawy lękowe, jakie posiadam, nie powinny być powodowane torbielą szyszynki o rozmiarach 0,9x0,7cm, a zaburzeniami lękowymi. Czy jeżeli torbiel szyszynki powiększa się, to musi być usunięta chirurgicznie? Czy zabieg taki jest bar ... Duża torbiel szyszynki .. objawy wtedy powoduje? Czy jeśli moja torbiel szyszynki nie powiększyła się ( nadal ma rozmiary około 1x1cm ) to oznacza że nie powinienem mieć przez nią problemów i nie powinna być usunięta? Czy badania MRI muszę wykonywać co 2 l ... Objawy choroby afektywnej .. objawy choroby afektywnej, ja mam takie: obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, brak zdolności odczuwania przyjemności, uczucie zmęczenia i nie wyspania, obniżenie poczucia własnej wartości, obniżenie sprawności myślenia, zabur ...

Padaczka skroniowa .. objawów, jak u tych chorych. Powodem badania był atak z utratą przytomności, sztywnieniem, drgawkami, piana z ust, bezdechem i oddaniem moczu. Nie jestem pewna czy diagnoza jest trafna. Odczuwam tylko zmęczenie. W rozpoznaniu pada ... Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. objawy mogą pojawiać się w różnych zaburzeniach. W pierwszym etapie warto się zastanowić czy nie są to objawy depresji, bo tak może się objawiać. Zaburzenia koncentracji pamięci to często właśnie maska depresji. Dobrze byłoby wyko ... Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. objawów dystonii nic nie stwierdził, badanie EEG również prawidłowe. Badanie EEG było robione w czuwaniu. Cierpię też na migreny i mam niedobory magnezu. Leczę również dystonię toksyną botulinową i lekami rozluźniającymi mięśnie. ...

Uczucie przechodzenia prądu przez głowę .. objawach ale nie otrzymuje odpowiedzi. Nie wiem czym sobie pomóc. Nadmieniam że jestem 16 lat po operacji dysków szyjnych od C4 - C7. Zaczynam się obawiać poważnych problemów z w/w objawów. Trzeba wykonać kontrolne badanie MRI odc ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. objawów i nie wymagają leczenia. Oczywiście należy taka zmianę kontrolować czy się nie powiększa. Ważne też czy nie powoduje zaburzeń krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego, czyli wodogłowia. ... Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. objawy czy są to objawy aktywnego wodogłowia. Czy z Zastawką Pudenza Komorowo - Przedsionkową mogę mieć wykonany Rezonans Magnetyczny czy też nie? Jak długo jest ważne takie zdjęcie TK głowy bo żaden lekarz mi nic nie mówi ile jes ...

Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. twierdził że ja mam objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego nie wiem co to jest bardzo proszę o pomoc co mam zrobić i jakie badania wykonać bo ja niestety ale nie wiem. Jakie badania bym musiał wykonać? Objawy sugerują narastanie ... Uczucie gorącej stopy .. objawy uczucia gorącej stopy. Uczucie takie jest przez kilka sekund następnie ustępuje. Na początku występowało 2 razy dziennie teraz się nasila i występuje około 15 - 20 razy w ciągu dnia. Czym to może być spowodowane? Takie obja ... Poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. objawów klinicznych, jeśli nic się nie dzieje to należy jedynie obserwować, jeśli są objawy to warto skontaktować się z neurochirurgiem. ...

Ból z tyłu głowy po lewej stronie .. objawy mogą wynikać z nadciśnienia tętniczego, czasem dyskopatii szyjnej i ucisku tt. kręgowych. ... Poszerzenie półkul móżdżku i zbiornika wielkiego móżdżku .. objawy to wzmożone bóle głowy, głównie objawiające się w warunkach stresowych. Na czym polega poszerzenie zbiornika? I czy leczenie jest wtedy farmakologiczne? Co się wtedy robi? Jakie są późniejsze problemy? Co to znaczy, że wyma ... Bóle głowy w okolicy lewej skroni .. objawiać u kobiet tzw. napadowa hemikrania albo napady migreny. Jednak diagnoza dopiero po badaniu CT. ...

Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. objawy mam już dużo wcześniej. Zrobiłam badanie krwi - tylko mam mało magnezu. Co to może być? Mam 31 lat. Takie objawy mogą występować a napadach migreny lub napadach padaczkowych. Należy zrobić badanie obrazowe głowy CT lub MRI, ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. objawy, badaniem CT lub MRI rzadko się go wykrywa, a guz powinien być widoczny jeśli jest. Zatem wydaje się że należy zastosować leczenie zachowawcze, i kontrolę ciśnienia tętniczego krwi. ... Leczenie szpitalne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. objawów klinicznych i laboratoryjnych zapalenia opon. Średnio około dwóch tygodni, przy dobrze prowadzonej antybiotykoterapii ( przy etiologii bakteryjnej ) lub dłużej przy wirusowym zapaleniu opon. ...

Drgania powieki oka .. objawiają się tiki nerwowe. W pierwszej kolejności należy wykonać badania kontrolne u lekarza rodzinnego, potem ewentualna wizyta u neurologa. ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. Objawem który wywołuje mój lęk jest jednak trzeszczenie, furczenie w plecach na wysokości ostatnich żeber. To nie boli. Pojawia się czasem. Trwa od 5 min do 3 godzin i jest wyczuwalne przy głębokim wdechu i wydechu. Ponieważ nie m ... Coraz większe problemy z pamięcią krótkotrwałą .. objawy występują w depresji lub zaburzeniach nerwicowych. Trudno się skoncentrować, występują kłopoty z pamięcią itd. Dlatego warto się najpierw zastanowić czy to nie jest głównym problemem. Rzadziej takie objawy występują w guzac ...

Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. objawy ustępują. Byłem u dwóch neurologów i oni twierdzą, że nic mi nie jest. Miałem robione MRI głowy w 2007r., które wykazało pojedyncze ( drobne, do 3 mm średnicy ) strefy o hiperintensywne w sekwencji fr FSE T2, FLAIR i PD w t ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. objawiają się kłuciem i pieczeniem w tym miejscu, do tego dochodzi jeszcze sztywnienie szyi i drętwienie palców rąk. Dzisiaj odebrałem wynik rezonansu magnetycznego i proszę o jego interpretację, ponieważ na wizytę u neurologa mus ... Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. objawy są bardzo niespecyficzne, mogą występować w nerwicy, migrenie, napadach padaczkowych i wielu innych. Proponuje zgłosić się do lekarze pierwszego kontaktu wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Potem jeśli dalej będzie pr ...

Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. objawów klinicznych oraz badania płynu mózgowo - rdzenioego. ... Impulsywny ból ręki .. objawy dyskopatii szyjnej, proponuję wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. objawów uciskowych na korzenie rdzeniowe. Na poziomie nieco obniżonego krążka L5S1 niewielka wypuklina centralna dochodząca do przedniej powierzchni worka oponowego. W obrębie trzonu L3 naczyniak o śr 8mm. Wynik z rtg odcinka pier ...

Skurcze ręki mimo operacji wypukliny w kręgosłupie szyjnym .. objawy mogą występować przy dyskopatii szyjnej z uciskiem rdzenia, i po operacji nie zawsze ustępują, warto wykonać kontrolne badanie MRI. Mogą być oczywiści inne przyczyny jak: uszkodzenie nerwu obwodowego - tu proponuje badanie ... Nierówne, asymetryczne źrenice .. objawem może być ten fakt? Przyczyn asymetrii źrenic może być wiele, trudno jednoznacznie odpowiedzieć ana to pytanie. Czasami jest to spowodowane zmianami w mózgu, czasem w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego, czasem zmianami w szc ... Sztywnienie mięśni .. objawiające się tym, że jak idę po schodach to nie mogę dać następnego kroku do góry, tak mam sztywną nogę, nie mogę biegać, bo jak zacznę bieg to się przewracam, jeżeli zacisnę mocno pięść to potem nie mogę przez chwilę wyprostow ...

Diagnoza wodogłowia aktywnego .. objawy aktywnego wodogłowia? Zaburzenia pamięci zwłaszcza jeśli się nasilają mogą świadczyć o aktywnym wodogłowiu. Trzeba wykonać badanie CT i zobaczyć układ komorowy. Najlepiej skontaktować się z neurochirurgiem , który zakładał ... Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. objawy neurologiczne to trzeba się skonsultować z neurochirurgiem. Należy pamiętać że po operacji torbiel może się odnawiać. ... Zaburzenia pamięci w młodym wieku .. tym robić? Takie objawy mogą pojawić się w depresji, na w depresji sezonowej ( jesienno - zimowej ). Należy poobserwować swój sposób funkcjonowania, wprowadzić więcej odpoczynku i relaksu. Można kupić ziołowe leki przeciwdepresyjn ...

Bóle nadal po operacji kręgosłupa .. objawy po operacyjne? Czy mam szanse wrócić do pracy, jestem blacharzem samochodowym? Czy mogę być spokojny, że ta operacja się udała? Operacje kręgosłupa nie zawsze usuwają całkowicie dolegliwości bólowe. Jeśli był płynotok, to n ... Torbiel koloidowa komory mózgu .. objawy neurologiczne. Sam obraz MRI nie jest wskazaniem do operacji. Warto jeszcze wykonać badania hormonalne jak bHCG aby zobaczyć czy nie jest to inny guz niż tylko torbiel. Oczywiście guz może wzrastać, a wodogłowie wystąpić, z ... Drętwienie rąk po wstrząsie .. objawy, bo na nadwrażliwość pewnie jestem już skazany. Nie mogę już łamać gałęzi lub czegoś podobnego, co wywołuje taki efekt. Ciężka sprawa, bo teraz nie wiem czy będę mógł trzymać w rękach wiertarkę, czy uderzać młotkiem ( nawet ...

Drgawki i bóle w okolicy serca .. objawia się w inny sposób. Mioklonie mogą występować u osób niewyspanych, przewlekle zmęczonych, nadużywających kofeiny, żyjących w długotrwałym patologicznym napięciu. Jeśli chodzi o objawy sercowe to może być związane z przewlek ... Migrena z aurą, której towarzyszą zaburzenia mowy .. objawy mogą wiązać się z czymś poważniejszym? Zaczynają mnie poważnie niepokoić, wcześniej jak wspominałam migrena wiązała się po prostu z aurą i czasami drętwieniem rąk. Zapewne jest to migrena, tylko bardzie nasilona. Należy bra ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. objawiać się przestrzeń płynowa niewielka. ...

Drętwienie tyłu głowy .. Objawy mogą być spowodowane nadciśnieniem tętniczym, ale proponowałbym wykonanie badania CT głowy oraz EEG. Czasem tak może objawiać się migrena. ... Opadająca powieka oka .. objaw może być spowodowany uszkodzeniem nerwu okoruchowego np. z powodu tętniaka, guz mózgu, gruczolaka przysadki. Czasem przyczyną jest uszkodzenie odcinka szyjnego rdzenia lub guz szczytu płuca. Proponuję wykonanie badania CT mó ... Szumy uszne i drętwienie kończyn .. objawów i badania laryngologicznego, że to jest choroba Meniera ( piszę fonetycznie ). Od dwóch tygodni mam zdrętwiały jakby bez czucia duży palec u prawej nogi. W pracy narażona jestem na duży stres. Obawiam się jakiejś poważniej ...

Wymiana układu drenującego przy wodogłowiu .. objawy są nieznaczne to może warto poczekać z zabiegiem. Rozumiem, że zastawka nie jest programowalna, bo czasami można jedynie przeprogramować ją. ... Wyrośla dziobiaste trzonów kręgów .. objawowo, lekami p/bólowymi. Mogą pojawić się dodatkowo objawy neurologiczne i wtedy można rozważyć operację ale nie zawsze jest to skuteczne. Bóle nóg można zdiagnozować MRI odcinka lędźwiowego. ... Dezorientacja po przebudzeniu .. objawy były przejściowe to najprawdopodobniej TIA. Dobrze jest wykonać badanie Dopplerowskie tętnic szyjnych oraz skonsultować się z kardiologiem. ...

Machanie głową u dziecka .. objawy nie ustąpiły to warto zdiagnozować jaka jest przyczyna. Jeśli machania głowy mają charakter napadowy to można wziąć pod uwagę napady padaczkowe typ zgięciowy Westa. Jeśli objaw ten utrzymuje się stale to prawdopodobnie możl ... Niezdiagnozowane omdlenia .. objawy wynikają z upośledzonej funkcji układu współczulnego ale to trzeba i można zdiagnozować. Jeśli chodzi badania neurologiczne obrazowe to jeśli były robione wcześniej to nic nowego nie wniosą, a badania SPECT czy PET raczej n ... Leczenie zespołu Hornera .. objawy z brakiem pocenia się w lewej części głowy włącznie. Po wszelkich tomografiach, rezonansach USG tętnic, pełna okulistyka itd. Wszystko czysto. Okulistycznie zdiagnozowano: uszkodzenie części przedzwojowej układu współczulne ...

Wyprostowanie lordozy szyjnej .. t od miesiąca objawy zaczęły się nasilać, mam okropne bóle głowy szczególnie potylica prawa i lewa strona głowy, brak koncentracji, nie mogę zebrać myśli szczególnie koło południa, częste problemy ze snem wstaje zmęczony i nie wys ... Uporczywe bóle głowy od kilku lat .. objawów. Oczywiście warto poczekać na badanie angio - MRI. Jednak skoro inne badania są negatywne bardzo prawdopodobne, że są to bóle naczyniowopochodne. ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. objawy SM, tj. rzut. Biorę od 2 miesięcy nilogrin, a głowa ciągle boli. Nie wiem co mam dalej robić proszę o poradę,a także o interpretację wyników badań. Warto wykonać nakłucie lędźwiowe pod kątem prążków oligoklonalnch, celem wy ...

Badanie rezonansu magnetycznego głowy przy zażywaniu leków rozszerzających naczynia .. objawy dezorientacji w otoczeniu ) oraz powtarzające się epizody zaniewidzenia połowiczego w jednym oku ( ubytki w polu widzenia ). Obecnie zażywam leki rozszerzające naczynia. Czy tego typu leki nie będą wpływać na wyniki badania ... Duży oczopląs .. objawy są wystarczające aby iść do neurologa, czy powinnam sobie odpuścić i nie tracić bezcennego czasu. Decyzja należy do Pani, jeśli już to trzeba też uwzględnić laryngologa gdyż oczopląs może być spowodowany zaburzeniami błędni ... Ucisk z tyłu głowy .. objawy mogą być spowodowane długotrwałym przemęczeniem, występują napięciowe bóle głowy. Jeśli objawy się utrzymują już długotrwale to można wykonać kontrolnie badanie CT. ...

Objaw Rossolimo .. objaw Rossolimo po stronie prawej. Co to znaczy, gdyż w internecie nie ma o tym zbyt wiele dokładnych informacji. Jakie są tego skutki, konsekwencje, czy to groźne, do czego prowadzi? Objaw Rossolimo świadczy o uszkodzeniu drogi p ... Dziwne dolegliwości w nodze .. tej okolicy? Takie objawy może wywoływać dyskopatia w odcinku lędźwiowym. Warto wykonać badanie MRI. Inne przyczyny to zaburzenia elektrolitowe, niedokrwienie kończyn ( miażdżyca ). ... Nawracające stany zapalne nerwów obwodowych .. objawy są najbardziej uciążliwe. Ból może być spowodowany przewlekłym napięciem i skurczem patologicznym mięśni. To co może pomóc to ćwiczenia relaksacyjne, dobre efekty daje też akupunktura. ...

Szumy w głowie .. objawami. Objawy występują losowo w różnych kombinacjach o różnych porach dnia i nocy. Czasem towarzyszą temu mdłości i uczucie osłabienia. Z sercem wszystko w porządku. Miałem robione badania serca: EKG, holter dwa razy, echo ora ... Torbiel szyszynki a bóle głowy .. objawy tzn. połowicze bóle głowy, zaburzenia równowagi, omdlenia, mdłości, zawroty głowy. Przy tych objawach występują dreszcze, czuję się wtedy okropnie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ostatnio mam zaburzenia widzenia, drażni mn ... Leczenie kręczu karku .. objawów warto się zastanowić nad zabiegiem. ...

Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. objawy kliniczne to: zawroty głowy, sztywnienie i obsuwanie się mięśni twarzy, wypychanie i przekręcanie się gałek ocznych, wyciek ropy z oczu z towarzyszącym mu ostrym zaczerwienieniem wokół oczu oraz ból z tyłu głowy po stronie ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. objawy, które mi dokuczają to mogę wymienić: zawroty głowy, uczucie drętwienia, mrowienia, napięcia, przebiegania prądu w różnych częściach ciała niekiedy połączone z lekkim osłabieniem czucia, zaburzenia widzenia pod postacią bły ... Mroczki przed oczami, podwójne widzenie .. objawy takie jak drętwienie palców u rąk i nóg, zatykanie uszy przy większym wysiłku, zawroty głowy, częsty ból kręgosłupa w odcinku szyjnym. Głowa boli mnie ale bardzo rzadko. Dodam, że jestem osobą bardzo nieśmiałą, lękliwa, wra ...

Uczucie ciepła w dolnej części policzka jako objaw nawrotu neuralgii nerwu trójdzielnego u kobiety w ciąży .. takie same objawy, tj. uczucie pulsowania i ciepła w dolnej części policzka. Dodam, że jestem w 5 m - cu ciąży ( ciąża mnoga ). Czy w ciąży będzie można zastosować takie samo leczenie, czy też należałoby poczekać do urodzenia. Czy ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. objawy jak drętwienie rąk i nóg, byłam u lekarza i miałam robione prześwietlenie kręgosłupa - jest bardzo skrzywiony - lekarz stwierdził, że drętwienie rąk i nóg jest spowodowane skrzywieniem kręgosłupa, dwa lata temu miałam też p ... Dodatni objaw pyszczkowy .. objawem pyszczkowym nie wykazuje uszkodzeń w okładzie nerwowym. Co to znaczy? czy to jest dziedziczne? Dodatni objaw pyszczkowy może świadczyć o nieswoistym uszkodzeniu układu nerwowego, jednak jest on mało precyzyjny. Nie jest dz ...

Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. objawy mogą występować w neuralgii trójdzielnej albo kolankowej bardziej prawdopodobne. Badanie MRI w takiej sytuacji nic nie wykaże. Proponuje poszukać dobrego neurologa i neurochirurga. ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ( sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmianie, jednak nie ma wyniku po podaniu kontrastu i w T1, zatem trudno jednoznacz ... Porażenie u noworodka .. objawów. Mogą one ustąpić samoistnie jeśli są spowodowane krwotokiem okołokomorowym, jednak jeśli przyczyną są zmiany organiczne OUN to może być wymagana operacja. Trzeba przeprowadzić diagnostykę obrazową tych objawów. ...

Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa .. objawów nie powinien budzić niepokoju. ... Małe zmiany naczyniopochodne .. objawów klinicznych. ... Niskie ciśnienie, drętwienie prawej ręki i twarzy .. tydzień. Takie objawy mogą być spowodowane zaburzeniami autonomicznymi, choć te występują szczególnie często podczas pionizacji. Warto zastanowić się czy nie ma również korelacji objawów z miesiączką. Warto wykonać podstawowe bada ...

Uczucie zimna i przechodzące w pieczenie w całym odcinku kręgosłupa przy stwardnieniu rozsianym .. objawy mogą być tym spowodowane. ... Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. objawy niedokrwienia przez neurologa zostały zdiagnozowane jako przemijające niedokrwienie mózgu ( TIA ). Lekarz przeprowadzający badanie RM nawet nie spytał z jakiego powodu robię badanie. Badanie przeprowadził bez kontrastu a na ... Nieokreślone bóle w wielu miejscach i drętwienie ręki .. objawy chorób wg internisty oraz kardiologa, ale ja już nie mogę wytrzymać. Słyszałam o nerwobólach, lecz ten jest wyraźny, od kilku miesięcy coraz mocniejszy i coraz to częściej występujący. Prawdopodobnie takie dolegliwości mogą ...

Popunkcyjny ból głowy .. objawy aż tak długo. Warto też zapytać po przyczynę wykonania punkcji, czy ból nie jest z tym związany. W przypadku bardzo nasilonego bólu warto wykonać badania obrazowe głowy ( powód punkcji ) i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. ... Leczenie neurochirurgiczne zaburzeń lękowych .. Objawy są wyleczalne jednak trzeba włożyć w to bardzo dużo wysiłku, dobrze mieć wsparcie osób bliskich. Nie ma leczenia neurochirurgiczne w zaburzeniach lękowych, te które są opisywane w prasie to ciągle bardziej eksperymenty niż ... Osłabienie, dreszcze, problemy ze snem i koncentracją u nastolatka .. Objawy są mało swoiste, mogą być spowodowane przemęczeniem, zbyt stresującym trybem życia itp. Oczy mogą piec od długiej pracy z komputerem. Jednak warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne jak morfologia, jonogram, OB. ...

Ucisk w głowie w okolicach lewej strony czoła i lewej skroni .. objawów. Mam 19 lat. Najprawdopodobniej to napięciowy ból głowy. Dobre wyniki daje leczenie akupunkturą lub farmakoterapia przeciwdepresyjna. Warto się zapoznać też z technikami relaksacyjnymi. Ból te są bardzo męczące, jednak nie ... Krwiaki podtwardówkowe przewlekłe .. objawy? Przewlekły krwiak podtwardówkowy może być zdiagnozowany zawsze jeśli występuje, objawy nie mają znaczenia. Wydaje się że 14 dni to czas wystarczający na ujawnienie się potencjalnego krwiaka. ... Torbiel w mózgu na potylicy u dziecka .. objawów ze strony układu nerwowego ). Zrobiono tomografie i wyszło ze nic się nie stało, ale poproszono o konsultacje profesora neurochirurgii bo wykryto torbiel na potylicy w mózgu i profesor chce ja zbadać za pomocą tomografii z ...

Zmiany uogólnione w EEG .. objawy. ... Bolesne skurcze twarzy .. objawiać się migrena lub też neuralgia. Rzadziej przyczyną może być nietypowa dystonia ogniskowa twarzy. ... Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. objawów mózgowych. Zaznaczam, że miałam badanie Dopplera tętnicy szyjnej, które nie wykazało istotnych zmian. W badaniu echa serca stwierdzono wydłużony łuk aorty z blaszkami miażdżycowymi. Ponieważ w zaburzeniach krążenia mózgowe ...

Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. objawy jak bóle stawów osłabienie zmęczenie. Nie ma skutecznego leczenia, warto wykonać badanie genetyczne w kierunku boreliozy, które mogą potwierdzić przewlekła infekcję. ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. twierdza się. Objawy: drętwienie, mrowienie i tzw. *prądy* w ciele przede wszystkim ręce, mniejsza ciepłota ciała lewej ręki, łzawienie lewego oka i lekkie pogorszenie wzroku ale nie pola widzenia, niedowład lewej strony ciała ( p ... Zwapnienie w główce u niemowlęcia .. objawy i czy jest to wyleczalne? Najważniejsze jest jak rozwija się dziecko. Zwapnienie może świadczyć o infekcji, rzadziej o innych zmianach OUN, ale może też nie mieć znaczenia. Trzeba powtórzyć badanie. ...

Ból głowy z lewej strony w odcinku szyjnym, zatkanie uszu, zawroty głowy .. objawy dyskopatii szyjnej. Rzadsza przyczyna to przewlekły stres i silne napięcie mięśni karku. ... Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. objaw TIA. Na ucho po tej samej stronie słabiej słyszę. Bóle głowy dokuczają szczególnie gdy się wieczorem położę. Ustępowały w ciągu dnia po wstaniu. Ostatnio dokuczają mi również i w dzień. Są to bóle o średnim natężeniu ale bar ... Stres, nerwobóle, problemy ze snem, ciągłe zmęczenie .. objawy depresji. Przy odpowiednim leczeniu ustąpią. Proponuję najpierw udać się do lekarza rodzinnego, warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne i wykluczyć inne przyczyny bólów stawów i kończyn. Zacząć trzeba od mobilizacji ...

Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. objawów. ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. objawy skłoniły mnie do przebadania się. Wcześniej były bóle głowy, teraz takie ataki. Co to jest ognisko jamiste? Ataki to mogą być napady padaczkowe. Brak badania MRI po kontraście. Opis jamy może odpowiadać zmianie naczyniowej ... Ucisk nosa i skroni .. objawów nie ma powodu do niepokoju. Tak mogą się objawiać długotrwałe przemęczenia oraz stres. Czasami bóle zatok mogą dawać takie dolegliwości. Proponuje ze spokojem poczekać na wynik CT. ...

Torbiel pajęczynówki i przegrody przezroczystej .. objawy kliniczne to należy zastanowić się nad operacją. Duża torbiel przegrody przezroczystej może powodować wodogłowie. Trzeba jednak zobaczyć zdjęcia aby ostatecznie zdecydować. Przy leczeniu zachowawczym trzeba wykonywać badani ... Torbiel pajęczynówki zatoki prostej a zawroty głowi i zaburzenia równowagi .. objawy? To nie jest duża torbiel pajęczynówki, jednak umiejscowienie blisko móżdżku może dawać bóle i zawroty głowy. Proponuję jednak wykonać kontrolne CT za 4 miesiące i zobaczyć czy torbiel się powiększa. ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. objawy są spowodowane zaburzeniami jakości snu. ...

Objawy infekcji przy założonej zastawce komorowo-otrzewnowej .. objawów. Mała je, nie ma wymiotów, nie jest senna. Ma typowe objawy przeziębienia, przynajmniej tak mi się wydaje. Czy faktycznie może być coś nie tak z zastawką? Badania pokazują stan zapalny, jednak przyczyną może być przeziębie ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. objawy schizofreniczne i nerwicowe ) występują również w padaczce? Nie twierdzę jednak, że tak jest, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat. Jednak lekarze nie mogą do końca mnie zdiagnozować. A lekarze psychiatrzy bardziej upierają ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. objawy padaczkowe. W badaniach wyszło podrażnienie skroni z prawostronną lateralizacją. Czy zatem hipotezę należy odrzucić czy potwierdzić? Czy może wynik badania był związany tylko z obrzękiem i śpiączką? Czy może sygnalizuje, że ...

Częstotliwość ataków padaczki .. objawach tej choroby? Trzeba udać się do lekarza gdyż albo konieczne jest rozpoczęcie leczenia albo jego modyfikacja. Napady mogą występować bardzo często aż do stanu padaczkowego. ... Tiki twarzy i szyi u dziecka .. objawy bardziej złożonych zespołów neurologicznych. ... Torbiel okołokorzeniowa .. objawowe. ...

Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. objawów neurologicznych TIA tj. miałam zaburzenia dezorientacji po przebudzeniu oraz objawy zaburzenia widzenia w jednym oku ( wielokrotnie ) zrobiłam dwa razy badanie RM głowy. Badanie okulistyczne wykluczyły przyczyny okulistycz ... Kłopoty z głową po upadku .. objawy mogą odpowiadać padaczce. Potrzebna jest szczegółowa diagnostyka. ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. tawia się w oparciu o objawy. Badanie obrazowe mogą jedynie wykluczyć chorobę Parkinsona a nie potwierdzić. Możliwe, że występuje u Pana zespół parkinsonowski, a zaniki korowe mogą być skorelowane z objawami parkinsonowskimi ale ś ...

Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. objawów MR wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W obrazie MR morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych w granicach prawidłowych. Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej górnej, okolicy spływu zatok i zatoce prostej - ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. objawy drżenia, mrowienia, czasem niepewny chód, skurcze - zrzucałam to na tężyczkę, a bóle stawów na sarko. Trudno odpowiedzieć o czym świadczy zmiana w mózgu, może to być sarkoidoza OUN, może zmiana niedokrwienna może SM. Trzeba ... Padaczka skroniowa a zaczerwienienia, drganie ręki i głowy .. objawy i ta choroba się nasila? Nie jest to normalne. Leczenie powinno zmniejszać liczbę napadów albo całkowicie je zastopować. Należy zmienić leki lub ich dawki. Występuje jednak padaczka lekooporna, wtedy można zastanowić się na ...

Całkowite wstrząśnienie mózgu .. Objawy niepokojące to bóle głowy, nudności, wymioty, omdlenia, osłabienie kończyn. ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. objawy się powtórzyły, poszłam do okulisty z ogromnym bólem oka, okazało się, że mam zapalenie nerwu wzrokowego, drętwiał mi również palec lewej ręki. We wrześniu poszłam do szpitala z podejrzeniem stwardnienia rozsianego, pobrano ... Pojedynczy guzek Schmorla na trzonie kręgu .. Objawy rwy kulszowej są spowodowane wielopoziomową dyskopatią. Jeśli Pan się jeszcze nie rehabilitował to można zacząć leczenie od tego. ...

Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. objawy, że na początku widzę białe mroczki przed oczami, później okropny ból głowy, a na końcu jest mi niedobrze. Czy to się wiążę ze sobą? Trzeba się skonsultować z neurochirurgiem, który powinien obejrzeć zdjęcia, czy zmiana jes ... Wielopoziomowa dyskopatia i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. objaw dyskopatii szyjnej. Jeśli chodzi o rehabilitację to ćwiczenie mięśni w odcinku szyjnym, czasem pomaga, jednak jeśli objawy będą się dalej utrzymywać to trzeba się skonsultować z neurochirurgiem. ... Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. objawu nie miałem. Pierwszy lekarz neurolog zalecił udać się do szpitala i zrobić badania. Kiedy tam pojechałem jeden z lekarzy stwierdził, że jeśli jedynym objawem jest zespół Hornera, to nie ma potrzeby robić badań, co potwierdz ...

Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. objawy podobne do nerwicy od 6 lat. Rożne bóle zawroty głowy, kołatania serca, skoki ciśnienia, drętwienia twarzy rąk. Może i to nerwica ale ja i tak w tą diagnozę nie wierze do końca, ale trudno biorę te psychotropy i jakoś tam f ... Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. Objawy kończyn to tez mogą być napady padaczkowe tylko innego typu. Zatem należy zmodyfikować leczenie, zbadać poziom kwasu walproinowego w surowicy. ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. objawów ale można wykonać badanie MRI odcinka szyjnej. Nie ma nic w opisie a temat wyników badania przysadki. Najbardziej prawdopodobnie że są to objawy nerwicowe. ...

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. objawy: zawroty głowy ( odczuwane jako wirowanie otoczenia ), uczucie ucisku w okolicach odźwiernika żołądka, a następnie wymioty trwające z przerwami do kilku godzin. Towarzyszy temu nieustający szum w prawym uchu. W trakcie trwa ... Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. objawów jak moje. Ale tam autorka pisze, że często te bóle ustępują po kilku latach. A u mnie nic nie ustępuje. Może i inni mają podobne przypadki. Proszę o podpowiedź co mi może być i jak to należy leczyć. Zapewne w przeczytanej ... Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. objawy infekcji lub były niedawno jak zapalenie zatok ucha ), ale może to być również inna zmiana, której jedynie na podstawie opisu nie można zdiagnozować. Warto wykonać badanie MRI mózgowia. ...

Śpiączka farmakologiczna przy nowotworze i terapii kardiologicznej .. objawowe - paliatywne. Śpiączka farmakologiczna ma za zadanie zminimalizować uszkodzenia mózgu, bo taka możliwość istnieje w przypadku poważnych zanurzeń kardiologicznych, jednak nie jest to postępowanie standardowe. ... Leczenie Zespołu ogona końskiego .. objawów leczenie trzeba zastosować jak najszybciej. ... Zabieg implantacji zastawki Codman Hakim .. objawiająca się zaburzeniami pamięci koncentracji, bólami głowy. Czasami pomagają leki przeciwdepresyjne. ...

Przepuklina kręgosłupa a aktywność fizyczna .. objawów nie ma to zmiany w kanale mogą się cofnąć podczas rehabilitacji. Zatem decyzja zelży głownie od Pana. ... Drżenie całego ciała .. objawy: bóle głowy ( czasami również gałki ocznej ); silne zawroty głowy; bóle brzucha - głównie w okolicach nerek, ale także mniejszy po prawej stronie w dole i okolicach pępka; wyjątkowo silne mdłości po każdym posiłku ( od dzie ... Bóle głowy przy większym wysiłku fizycznym .. objawy, bardzo często boli mnie głowa, przy większym wysiłku fizycznym odczuwam silny ucisk z tyłu głowy, przy większym wysiłku psychicznym słabiej widzę i bolą mnie oczy, zdarza mi się zachwiać jak idę jestem zmęczona i senna. Po ...

Drętwienie twarzy a migrena .. objawiać się padaczka. Należy wykonać badanie EEG. ... Dziwne bóle głowy .. objaw. Jednak na podstawie mogą to być naczyniowe bóle głowy, w tym migrena. ... Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. objawy osłabienia stopy to rozsądnie jest poddać się operacji, gdyż istnieje ryzyko trwałego niedowładu Leki p/bólowe nie przeszkadzają w rehabilitacji, najważniejsza jest gimnastyka i basen. ...

Nieprawidłowe EEG, objawy niedotlenienia u dziecka .. objawami niedotlenienia i asymetrią ułożenia. W zapisie EEG stwierdzono zmiany ciemieniowo czołowe lewostronne. Synek jest dzieckiem inteligentnym ale nadpobudliwym i ma problemy z koncentracją. W nocy wielokrotnie się budzi, czy ... Brak czucia w nogach w nocy .. objawy. Jeżeli jest to objaw izolowany jedynie w nocy, to mało prawdopodobnie aby było to coś poważnego bardzie spowodowane zaburzeniami czynnościowymi. Gwałtowne pionizacja może powodować chwilowe niedokrwienie mózgowia i objawy. ... Jąkanie po uderzeniu kamieniem w głowę .. tąpiły żadne objawy typu wymioty np. Po zszyciu został wypuszczony od razu do domu i nic się nie działo. Teraz ma 27 lat jaka się od tamtego wypadku, moim zdaniem ma to podłoże nerwowe, a on uparcie twierdzi, że ten kamień uszkodz ...

Zawroty głowy po ataku padaczki .. objawy? czy mogło na to wpłynąć sporadyczne zapominanie o zażyciu tabletki? Proponuję wykonanie badania EEG, leki przeciwpadaczkowe trzeba brać regularnie. Prawdopodobnie to są napady padaczkowe. Może warto wrócić do dawek przy kt ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. objawy mogą odpowiadać zmiany od dolnego odcinka piersiowego do lędźwiowo - krzyżowego. Trzeba ocenić stożek rdzeniowy. ... Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej kręgosłupa .. Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej na poziomie c3,4,5. Wskazanie wykonania zdjęć czynnościowych. Czy to coś poważnego? Jak wygląda leczenie? Czemu służą zdjęcia czynnościowe? Cz to może być przyczyna drżenia kciuka lewej ...

Bóle głowy po upadku na twarz .. Objawy: ból w części potylicznej promieniujący do prawej skroni, oraz do kręgosłupa( odcinek szyjny ). Ból jest tak silny, że nie jestem w stanie nic zrobić, tzn. zawroty głowy, nic nie słyszę. Trwa on od 10 sekund - 4 minut, kilk ... Anti voltage gated potassium channel antibodies .. Objawy kliniczne zespołu to sztywność, miokimie, kurcze, czasem nadmierne pocenie. ... Zaburzenia czucia w palcach u stóp .. objawów trudno jest postawić rozpoznanie. konieczna jest konsultacja neurologiczna, trzeba wykonać badanie obrazowe jednak jakie to należy zdecydować bo badaniu neurologicznym. ...

Bóle jąder i pachwin, problemy z kręgosłupem? .. Objawy nie odpowiedzą czy jest to problem kręgosłupa, trzeba wykonać badanie obrazowe, albo RTG albo MRI. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardziej na zaburzenie lękowe z komponentą bólową. ... Krwiak między kręgami szyjnymi .. objawy narastają to trzeba podjąć leczenie. Zależy przede wszystkim od lokalizacji krwiaka. Jednak leczenie przyczynowe to leczenie operacyjne. Oczywiście zawsze też można leczyć zachowawczo ale trzeba mieć więcej informacji. ... Czy konieczna ponowna operacja discektomii? .. objawy neurologiczne. Wydaje się , że potrzebna jest reoperacja. Proponuję kontakt z osobą która wykonywała operację. ...

Kłucie w dolnych kręgach szyi i między łopatkami .. objawy będą się utrzymywać to warto wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ... Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. objawy jak wzmożone ciśnienie śródczaszkowe i napady padaczkowe w różnych płatach a co za tym idzie różne zachowania od apatii po euforię i słowotok. Ponadto nie mogę się schylać, długo siedzieć w jednym miejscu, gdyż mam takie wr ... Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. objawach leczenia operacyjnego. ...

Umiarkowane zaniki płatów czołowych, skroniowych i robaka móżdżku .. tyki. Opisane objawy mogą być leczone przy pomocy farmakoterapii. Leki które Pan bierze, mogą być pomocne jednak dość często leki dobiera się indywidualnie. Oczywiście istnieje pewna korelacja objawów z opisem zaników korowych, mo ... Jednostronny ból twarzy .. objawów może to być napadowa hemikrania, która nakłada się na bóle migrenowe. Opis raczej nie jest typowy dla neuralgii trójdzielnej. Dobrze żeby zbadał Panią neurolog, gdyż od tego w dużej mierze zależy postawienie właściwej diag ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. objawy. Opisana jest dyskopatia w odcinku piersiowym, która uciska na rdzeń kręgowy może dawać dolegliwości, dodatkowo widoczna jest zmiana w okolicy stożka rdzeniowego, zmiana ta jest nieznanego pochodzenia. Proponuje skontaktowa ...

Bóle lewej stopy oraz bóle prawej nogi .. objawy mogą być spowodowane przez dyskopatię lędźwiowa. ... Dyskopatia kręgów szyjnych .. objawy mogą występować podczas dyskopatii szyjnej. Warto wykonać badanie MRI kręgosłupa szyjnego. ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. objawów wodogłowia to leczenie jest zachowawcze, obserwacja. ...

Mrowienie w tylko w lewej nodze i ręce .. objawy były bardzo nasilone, nie pozwalały mi spać po nocach, odsypiałam w dzień! Teraz niestety nie pomaga ani magnez, ani żelazo, ani witaminy z grupy B. Jakie mogą przyczyny tych objawów? Opisane przez Panią objawy są mało spec ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. objawów chorobowych. Jednak w dzieciństwie ( od 6 miesiąca życia do ok 5 lat ) miewał ataki jak sądziłam bezdechu afekrywnego. Kiedy ataki te zaczęły się powtarzać, a syn miał wówczas około 1,5 roku ( wywrócenie gałek ocznych, bla ... Drętwienie palców u prawej ręki choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa .. objawy są typowe dla dyskopatii szyjnej, trzeba wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ...

Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. objaśnienie powyższego wyniku. Mam również pytanie czy przedawkowanie morfiny może być przyczyną śpiączki oraz w jaki sposób odtruć organizm od tej toksyny. Opis badania CT w granicach normy. Niestety przedawkowanie morfiny może p ... Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. objawy kliniczne oraz torbiel się powiększa. Zatem proponuję konsultację neurochirurgiczną. ... Drętwienie prawej części twarzy i szczękościsk .. objawy mogą występować np. w migrenie, pandach padaczkowych lub też w lęku napadowym. Oczywiście aby postawić diagnozę trzeba wykonać badania, jak badanie neurologiczne, EEG, w razie potrzeby badanie CT głowy. Dobrze aby diagnosty ...

Poszerzenie trójkąta komorowego .. Objawy aktywnego wodogłowia to bóle głowy, nudności i wymioty - wtedy rzeczywiście trzeba udać się niezwłocznie do szpitala. ... Problemy z połykaniem pokarmów i płynów .. objawy są spowodowane zespołem lękowym. Nie zalecam długotrwałego brania leków uspokajających. Proponuję konsultację u psychologa lub psychiatry ( dobrze rozpocząć leczenie - psychoterapia i farmakoterapia ). ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. objawy neurologiczne to jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. ...

Drżenie rąk, nóg przy minimalnym wysiłku, sztywnienie kciuków .. objawy, kontroluję cukier, a ten jest w normie. TSH też mam w normie. Dostałam skierowanie do neurologa, ale niestety czas oczekiwania na wizytę to ok. pół roku, a prywatna wizyta, ze względu na kosztowną diagnostykę, nie wchodzi ... Malacja z glikozą .. tronie prawej. Objawy to zaburzenia równowagi, zawroty głowy oraz brak koordynacji ruchów a także trudność w liczeniu. Czy badania wskazują na aktywny proces neurodeneregacyjny? Opis badania CT sugeruje przebyte zmiany niedokrwien ... Leczenie torbiela przegrody przezroczystej .. objawy neurologiczne. Jeśli torbiel jest bezobjawowa to obserwacja. ...

Różnica wielkości oczu .. objawem neurologicznym,. Jednak postawienie diagnozy wymaga naocznego obejrzenie oczu, kiedy ten obaw występuję. Proponuję udać się do neurologa ... Objawy choroba Parkinsona .. objawiać choroba Parkinsona, jednak diagnozę powinien postawić neurolog. Badaniem obrazowym jak CT nie można potwierdzić choroby Parkinsona. ... Lekki niedowład lewej nogi po punkcji lędźwiowej .. objawy? Moje pytanie motywuje tym iż powyższe dolegliwości pojawiły po tygodniu od wykonania punkcji lędźwiowej i otrzymują się do dziś kilka miesięcy. Czy to może mieć związek z nakłuciem czy przyczyna jest inna? Jest to nietypow ...

Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. objawy. Proponuję jednak wykonać badanie MRI z kontrastem. ... Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. objaw choroby. Dlatego diagnostyka chorób szyi klatki piersiowej ( serca ) oraz brzucha powinna być uwzględniona, poziom elektrolitów. Leczenie samoistnej przewlekłej czkawki to: leki uspokajające, neuroleptyki, rozluźniające mięś ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. objawów nie zauważam. Proszę o pomoc w zrozumieniu poniższego opisu badania. Czy ten opis jednoznacznie wskazuje, że mam nowotwór? A jeśli tak, to jak wygląda leczenie? Opis badania sugeruje zmianę naczyniową ( pochodzenia niedokr ...

Kiedy się stresuję nerwowo połykam ślinę .. objawy powinny ustąpić. ... Wada rozwojowa jamy przegrody przeźroczystej .. objawu zachodzącego słońca. Jakoś nie mogę nic znaleźć na necie o tej wadzie poza tym że czasami jest to związane z padaczką i schizofrenią. O co chodzi konkretnie z tą jamą przegrody przeźroczystej i czy można coś takiego wyleczy ... Bóle z tyłu głowy .. objawy mogą być najczęściej związane z nadciśnieniem tętniczym lub dyskopatią w odcinku szyjnym. ...

Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. objawów byłem w kinie 3d i podczas seansu zrobiło mi się nie dobrze i jakbym zaraz miał zemdleć, po zdjęciu okularów objawy szybko minęły jedynie ból głowy pozostał na dłużej. Boje się tego choć nie wiem co to jest. Wyniki krwi ma ... Opadanie powieki .. objawia się miastenia. ... Problemy z pisaniem ręcznym .. Objaw jest bardzo ogólny, zatem zalecam aby najpierw ktoś Panią zbadał np. neurolog, a potem zaproponował badania jeśli są potrzebne. ...

Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. objawów wykonać inne badania neurologiczne. ... Zespół częściowo pustego siodła .. objawy kliniczne jak zaburzenia widzenia lub hormonalne. Warto pokazać te zdjęcia neurochirurgowi. ... Przepuklina z uciskiem worka oponowego .. objawy takie jak niedowład kończyn, czy zaburzenia oddawania moczu. Ból jest objawem subiektywnym i o operacji decyduje sam chory o ile spełnia kryteria kwalifikacji. ...

Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. objawy nie są zbyt uciążliwe to obserwacja, jednak jeśli torbiel jest bardzo duża i uciska sąsiednie struktury ( trzeba ocenić na zdjęciach ) to trzeba skonsultować się z neurochirurgiem. ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. objawy będą się utrzymywać to trzeba skonsultować się z neurochirurgiem. ... Bezsenność, złość i urojenia .. objawy zmniejszają się lub ustępują po choćby małym posiłku - wystarczy cukierek ). Do tego dochodzi to, że bardzo łatwo wpadam w złość, nie potrafię nad sobą zapanować, płaczę, ciągle czegoś się boję, przeraża mnie dosłownie wszy ...

Ból twarzy a porażenie nerwu twarzowego w dzieciństwie .. objawiać neuralgia trójdzielna, ale do postawienia takiej diagnozy potrzebne jest dokładne badanie neurologiczne i wywiad chorobowy. ... Niemowlę nie dźwiga główki .. objawów, potrafi przekręcić się z brzuszka na plecki i odwrotnie, siedzi też samodzielnie, położone na brzuszku trzyma główkę. Czy powinnam udać się z nią do specjalisty? A może jest leniuszkiem i nie chce dźwigać główki z tej poz ... Skutki zamartwicy w rozwoju dziecka .. objawów neurologicznych lub też trudności podczas zajęć wtedy warto skontaktować się z psychologiem lub neurologiem. ...

Przepuklina jądra miażdżystego z lekkim uciskiem na struktury worka oponowego .. Objawy nieznacznych zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego L4/L5. Na tej wysokości obecna jest szeroka, tylno - boczna, przewlekła o podwiezadłowa przepuklina jądra miażdżystego z lekkim uciskiem na struktury worka oponowego ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. objawy kliniczne. W przypadku wątpliwości trzeba wykonać badanie MRI mózgowia. ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. objawami narkolepsji, zaburzeń równowagi, codziennymi bólami głowy, pogorszeniem wzroku i inne. Badanie MRI bardziej dokładnie obrazuje mózgowie, mała zmiana niedokrwienna nie powinna mieć wpływu na objawy narkolepsji. ...

Zaburzenia hiperkinetyczne .. objawów klinicznych. ... Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. objawem jest silny ból uciskania prawej półkoli, tak jakby za chwilę moja głowa miałaby eksplodować. Ale ból ten jest tylko w prawej półkuli. Czasami towarzyszą temu bólowi niekontrolowane odruchy lewej strony ciała, drgnięcie ręk ... Torbiel pajęczynówki a silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg .. objawów neurologicznych, bardziej prawdopodobne, że dolegliwości są spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego, dlatego warto wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ...

Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. objawów neurologicznych wskazana kontrola radiologiczna. ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. Objawy mogą być spowodowane napadami padaczkowymi. Warto wykonać badanie EEG ... Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu .. objawy to skutek przebytych wcześniej chorób?Czy jest szansa na poprawę? Czy powinnam zrobić dodatkowe badania i do jakiego specjalisty z tymi problemami mam się zwrócić? Na podstawie opisu oba nerwu łokciowe są uszkodzone na pozi ...

Leczenie nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. objawów, wskazana konsultacja neurochirurgiczna pod kątem operacji. ... Prawoboczna szeroka przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego .. objawem próżniowym. Na tym poziomie stwierdza się obecność prawobocznej, szerokiej przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, wnikającej do prawego zachyłka bocznego i do prawego otworu międzykręgowego {hernia intrafor ... Przyczyny nadmiernej senności .. Objaw może mieć wiele przyczyn, np. maskowana depresja, zburzenia hormonalne, bezdech senny. Proponuję udać się do poradni leczenia zaburzeń snu i wykonanie badania polisomnografii. ...

Znaczenie większa źrenica .. Objaw taki może występować np. w Zespole Hornera, Holmesa Adie. W tym ostatnim zespole nie stosuje się leczenia. ... Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. Objawy są bardzo ogólne. Hipoplazja tętnicy kręgowej nie jest problemem klinicznym gdyż są inne tętnicze zaopatrujące mózgowie. Trzeba wykonać badanie obrazowe mózgowia i ocenić czy nie ma zmian, można też wykonać badania hormonal ... Opadający kącik ust .. objawiać się proces demielinizacyjny. ...

Nagły, bardzo silny ból prawej półkuli głowy .. objawy: problemy z wyraźną mową, osłabienie prawej części ciała, co jest dla mnie dziwne, gdyż jestem praworęczna. Oprócz tego, co jakiś czas mam niekontrolowane skurcze mięśni, przede wszystkim na rękach, czasami na powiekach. Cz ... Objawy odległe krwawienia podpajęczynówkowego .. objawy? Objawy odległe krwawienia podpajęczynówkowego to: wodogłowie, niedowłady, zburzenia koncentracji i uwagi, ale każdorazowo ocena sytuacji zależy od indywidualnej sytuacji. ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. objawach klinicznych sugerować proces o charakterze sclerosis multiplex. Poza tym obszar struktur wewnątrzczaszkowych oraz pozostałych struktur anatomicznych objętych badaniem przedstawia się bez innych uchwytnych zmian. Co dalej ...

Dziedziczenie wodogłowia .. objawem, zatem trzeba dowiedzieć się o przyczyny. ... Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. objawów. Czy muszę być operowana czy są na to jakieś rehabilitacje? Wskazania do operacji to nie tylko wynik MRI ale objawy kliniczne. Ból zna tylko chory i to on decyduje o leczeniu, jeżeli jest nietrzymanie moczu ( bez zaburzeń ... Porażenie przysenne, sztywnienie karku i ból głowy .. objawami, których nie mogę zrozumieć, a mianowicie od ponad roku doświadczam zjawiska tzw. porażenia przysennego. Dawniej występowało u mnie niemal codziennie, jednak w przeciągu kilku miesięcy pojawiają się one rzadziej, ale osta ...

Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. objawem, zawsze jest przyczyna, jak guz mózgu, niedrożność układu komorowego czy anomalie rozwojowe mózgowia. To te przyczyny mogą decydować o dziedziczności. ... Drętwienie dwóch zewnętrznych palców rąk w bu dłoniach .. objawy są odczuwalne w momencie czytania książki ( pozycja leżąca, ręczne wyżej niż reszta ciała ) kiedy siedzę w pracy przy komputerze również odczuwam drętwienie. Dodam że ciągle cierpię na bóle promieniujące stawów, oraz poniże ... Padaczka a torbiel pajęczynówki .. objawach stwierdzono padaczkę uogólnioną z napadami atonicznymi. Badanie RM wykazało także torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszki, torbiel ma wymiary 4x4 cm. bardzo proszę o odpowiedź: 1. jaki związek może mieć padaczka/napady ...

Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. objawy ma 46 letni mężczyzna. Pali papierosy, pije dziennie 2 piwa ( lekarz kiedyś doradził mu to żeby się zrelaksował bo jest zbyt zestresowany ). Alkoholizm to chyba nie jest bo potrafi bez problemu nie wypić jeśli np. bierze ja ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. objawowa jest wskazaniem do leczenia operacyjnego ( drętwienia kończyn bóle głowy, zburzenia czucia kończyn górnych ). Opisywane jest również poszerzenie układu komorowego, jednak może to być indywidualna norma. ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. objawami. ...

Przepuklina krążka międzikręgowego L5-S1, rehabilitacja czy operacja? .. objaw próżniowy. Otwory międzykręgowe w niewielkim stopniu zwężone. Na poziomach L4 - L5 i L3 - L4 niewielkie uwypuklenia krążków międzykręgowych ( bulging discs ) modelujące worek oponowy. Poza tym kręgosłup lędźwiowy bez istotny ... Zmiany w przebiegu nerwu pachwinowego a drętwienie nóg .. Objawy mogą być spowodowane uciskiem n. biodrowo - pachwinowego,ale jeżeli są dolegliwości w odcinku lędźwiowym to może też być na tym poziomie np. dyskopatia. ... Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. objawia się w praktyce, w życiu? Czy można skutki tego niwelować i jak? Zapis jest nieprawidłowy, dalsza diagnostyka zależy od objawów, warto też wykonać badanie obrazowe mózgowia. ...

Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. objawów klinicznych, warto wykonać badanie CT głowy. ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. objawy bólowe, wskazana rehabilitacja albo konsultacja neurochirurgiczna. ... Drętwienie lewej dłoni oraz lewej nogi aż do podbrzusza a delikatne skrzywienie lewostronne kręgosłupa .. objawach jest bardzo duża, jednak dla bezpieczeństwa warto wykonać badanie MRI ( odcinek? ), zależnie od badania neurologicznego. ...

Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. objawy stwierdzają, że nie są kliniczne. Objawy to silne drętwienie w okolicy prenatalnej, głownie w pachwinie prawej, drętwienie w kończynach dolnych do kolan, szczególnie prawa noga, problemy z mikcją, brak erekcji, problemy z w ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. objawy? Co jest jej przyczyną? Co z tym dalej należy zrobić? Czy jest możliwe, aby tak jak twierdzi lekarz mnie prowadzący w szpitalu, zmiana ta istniała już od dwóch lat, podobno razem z radiologiem przeglądali oba badania i dwa ... Wielopoziomowe zmiany dehydratacyjno degeneracyjne tarcz międzykręgowych a dyskopatia w odcinku szyjnym .. objawów można rozpocząć rehabilitację lub też skonsultować się z neurochirurgiem pod kątem leczenia operacyjnego. ...

Encefalopatia, szczelina płata czołowego lewego i padaczka objawowa u dziecka .. objawowa, miał 4 ataki. Co dalej robić? Jak żyć? Czy da się na to coś zaradzić? Czy może być gorzej? Co mu grozi? Należy leczyć padaczkę farmakologicznie, aby uzyskać kontrolę napadów. Warto też wykonać dobre obrazowanie mózgowia ... Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków a zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym .. objawy są bardzo nasilone, wskazane aby zdjęcia obejrzał neurochirurg pod kątem leczenia operacyjnego. ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. objawów choroby, oprócz zapalenia nerwu wzrokowego. Kolejny rezonans mam mieć za kilka miesięcy, dlatego też bardzo proszę o wcześniejszą interpretacje wyniku. Czy można po jednorazowym badaniu określić, jak duże jest ryzyko SM? R ...

Otępienie, zły nastrój, senność i brak motywacji do pracy po wypiciu większej ilości alkoholu .. objawy to trzeba go zwyczajnie odstawić. ... Częste mruganie oczami u nastolatki jako tik nerwowy lub dystonia .. objaw zmniejszył się, teraz znów się to nasiliło. Córka ma 17 lat. Objaw ten może być jedynie tikiem nerwowym ale też czasami tak objawia się np. dystonia. Warto skonsultować się z neurologiem zajmującym się chorobami pozapiramido ... Zaniki pamięci, postępujące otępienie, upośledzenie mowy i niezdarność .. objawów córka powinna być pod kontrolą neurologa. Może warto się udać do ośrodka akademickiego aby definitywnie postawić diagnozę lub wkluczyć chorobę. ...

Zawroty głowy, drętwienie przedramion i ramion, uczucie zmęczenia i sztywnienia mięśni .. objawy mają charakter nerwicowy. Jednak warto aby zbadał Panią lekarz, gdyż czasem zwykłe badanie lekarskie i wywiad mogą mogą być decydujące. Objawy takie mogą występować w wielu chorobach. ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. objawów klinicznych. Dlatego zdjęcia powinien obejrzeć neurochirurg. ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. objawy są bardzo trudne w interpretacji, jednak o badaniu CT powinien zdecydować neurolog dziecięcy. ...

Mocne drętwienie prawej ręki i utrata czucia w palcach podczas pisania na klawiaturze .. objawiać zespół cieśni nadgarstka. Trzeba skontaktować się z neurologiem i wykonać badanie EMG. ... Stany lękowe, lekkie zaburzenia świadomości, mroczki przed oczami, otępienie .. objawach depresji. Większość z nich pasuje do mojego teraźniejszego stanu. Wcześniej nie miałem takich problemów. Jeśli coś to pomoże, to dodam iż noszę okulary. Nie wiem czy to może być też tym spowodowane. W najbliższym czasie m ... Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. objawów typowych dla SLA. Pytanie czy nie jest to neuropatia obwodowa o nieznanej przyczynie wymagająca dalszej diagnostyki. ...

Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. objawy są bardzo nasilone to warto rozważyć leczenie operacyjne. ... Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. objawy się nasiliły. Zazwyczaj nie pamięta, gdzie coś położyła, czasami nie pamięta, że o czymś rozmawiałyśmy, zdarza się, że nie pamięta nazw słów, ostatnio nie mogła sobie przypomnieć na jakiej ulicy mieszka. Od zawsze była osob ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. objawy to drętwienie okolic pachwiny prawej i okolic krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem się, bardzo bolesne miejsca na wewnętrznych stronach ud i uczucie ciężkości nóg do kolan, zdrętwiałe stopy. Proszę o ukierunkowanie, kt ...

Uczucie ucisku w głowie, kłucia i bóle głowy po upadku a depresja lękowa z somatyzacją objawów .. tąpiły żadne objawy charakterystyczne, mam cały czas uczucie ucisku w głowie, kłucia jakby przechodziły pioruny, bóle głowy oraz uczucie niestabilności. Niekiedy jest łagodniej, ale praktycznie ten ucisk trwa cały czas. Tylko jak ... Napięciowy charakter nieustającego bólu głowy u nastolatki .. objaw. Warto skontaktować się z neurologiem. Jednak w tym wieku najczęstsza przyczyna ciągłego bólu głowy może mieć charakter napięciowy. ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. objawy praktycznie ustąpiły po dwóch tygodniach. Opis i objawy kliniczne mogą sugerować proces demielinizacyjny, jednak aby takie rozpoznanie postawić potrzebne są dodatkowe badania jak ocena płynu mózgowo - rdzeniowego, potencjał ...

Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. objawy to drżenie i mrowienie rąk, teraz i jednej nogi, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie i tzw. klucha w gardle. Często chodzi do lekarza i bierze kilkudniowe zwolnienia. W pracy nie wiedzą, że ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. objawów. Bardzo dziwne uczucie jakby człowiek chodził pod wpływem alkoholu: drętwienie całego ciała lub jednej części. Czasami drętwieje lewa strona ciała i ma to miejsce w nocy i rano. Poza tym pojawiają się zachwiania równowagi, ... Miejscowy ból głowy przy dotyku a przeczulica związana z podrażnianiem unerwienia w danym miejscu .. objawy mogą sugerować zaburzenia lękowe. ...

Niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki .. objawów klinicznych. ... Bóle po lewej stronie głowy, drętwienia lewej ręki i części twarzy a torbiel pajęczynówki .. objawy występowały sporadycznie przez kilka godzin, góra 1 dzień. Lekarz wysłał mnie na tomografię głowy, która wykazała torbiel pajęczynówki bruzdy bocznej 27x14 mm. Brak innych zmian. Proszę o informacje, jakie jest leczenie, cz ... Zaburzenia czucia w okolicy krętacza większego kości udowej a dyskopatia lub inne zmiany zwyrodnieniowe .. objawami, ale było tam zaznaczone, że dane zaburzenia występują u osób otyłych, a ja na pewno do takich nie należę. Warto wykonać badanie MRI odcinka lędźwiowo krzyżowego, aby ocenić czy nie ma dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowyc ...

Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego i możliwy stan zapalny .. objawów. Zalecana konsultacja neurochirurgiczna. ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. objawów klinicznych. ... Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym .. objawy spowodowane dostępem neurochirurgicznym po klipsowaniu tętniaka, kiedy to często dochodzi do ucisku płata czołowego. Proponuję wsparcie farmakologiczne oraz odpowiednią psychoterapię. ...

Powrót do zdrowia po obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. objawów świadczy o zdrowieniu, przy odpowiednim leczeniu trwa to w tygodniach. Oprócz odpowiedniej farmakoterapii ważna jest również rehabilitacja - gimnastyka mięśni mimicznych twarzy, czasami warto wspomóc się akupunkturą. ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. Objawy to: chód na szerokiej podstawie, zachwiania równowagi, zaburzenia mowy. Rozpoznanie: zanik kory móżdżku. Opis badania TK brzmi: Badanie dwufazowe. Zmiany zanikowe w obu półkulach móżdżku oraz w strukturach głębokich obu pół ... Możliwe przyczyny nocnego pocenia się .. objawiać stan zapalny organizmu, choroby układowe, przewlekłe infekcje bakteryjne czy drożdże. Jednak to tylko możliwe przyczyny. Czasami objawy same odchodzą nie muszą koniecznie świadczyć o chorobie. ...

Bóle głowy w części potylicznej rozpoczynające się nad ranem, mdłości, sporadyczne krwawienia z nosa i wymioty .. Objawy mogą być pochodzenia naczyniowego - migrenowego. Okres menopauzy może nasilać takie dolegliwości, dlatego warto zastanowić się nad terapią hormonalną. Dodatkowo są dość skuteczne leki w tego typu dolegliwościach, neurolog p ... Mrużenie oczek, otrzepywanie się, drgawki przy wodniakach u niemowlęcia .. Objawy ma od 4 miesięcy, a ja dalej nie wiem, co jej jest i czy da się to wyleczyć. Dobrze, aby dziecko obejrzał neurolog dziecięcy, jeżeli występują wodniaki i dziecko nie rozwija się prawidłowo, to warto też skontaktować się z n ... Częste mruganie oczami przez dziecko a tiki nerwowe .. objawy, które po pewnym czasie ustępują. Oczywiście zaleciłbym ograniczenie oglądania TV oraz komputera. ...

Drżenie żuchwy, drżenie ciała podczas wysiłku, brak płynności ruchów .. objawów w tak odległym czasie, jednak dopalacze nie są poznane i trudno powiedzieć, jak mogą działać. W przypadku uzależnienia od amfetaminy tak mogą wyglądać objawy odstawienie. Zalecam jednak wizytę u neurologa, gdyż potrzebne j ... Nierówne źrenice i opadająca powieka .. Objawy mogą sugerować zespół Hornera. ... Możliwe choroby objawiające się nierównością źrenic .. objawów nie mam. Jedynie jakiś tydzień temu miałem dwa przypadki bólu tego prawego oka promieniującego do skroni, raczej o umiarkowanych nasileniu i trwającego może kilkadziesiąt minut. Mogło mieć to jakiś związek? Od tego czasu j ...

Przyczyny zachorowania na neuromyotonię .. Objawy to zaburzenia ruchowe ( ataksja, miokimie ). ... Sztywnienie karku i bóle głowy .. objawem może być sztywnienie karku i szyi wraz z bólami głowy? Takie objawy mogą wskazywać m.in. na zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, dyskopatię, zmiany zapalne. Ważna jest konsultacja z lekarzem ( nawet rodzinn ... Drżenie rąk w sytuacjach stresowych .. tkim ważne są objawy dodatkowe i wykluczenie innych przyczyn tj. depresja, stres w pracy. W zależności od nasilenia dolegliwości można poprosić lekarza ( nawet rodzinnego ) o przepisanie np. propranololu, jeśli nie ma do tego oczy ...

Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. objawów choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych ataków, chciałabym wiedzieć czy w takiej sytuacji można mieć absolutną pewność, że choruję właśnie na epilepsję. Wiem, że istn ... Objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. objawy zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych u dzieci? Mój 5 - letni synek ma od wczoraj gorączkę 39 stopni, boli go główka, ma dreszcze, nie boli go gardło, nie kaszle, nie ma kataru. Czy to może być zapalenie opon? Bardzo się boj ... Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. objawy sie zgadzaja a czesto tak robie .od czego to moze byc? Skoro badanie CT wyszło prawidłowe raczej nie jest to guz mózgu. Czy zwykłe doraźne leki przeciwbólowe pomagają? Czy rzeczywiście pod wpływem stresu objawy się nasilają ...

Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. objawów może odpowiadać wielu zaburzeniom, w tym chorobom rdzenia kręgowego. Warto zrobić badanie obrazowe mózgu i rdzenia kręgowego. Jednak postawienie diagnozy w oparciu tylko o ww objawy jest niemożliwe. Proponuję konsultację n ... Wyczuwanie tętna w okolicach potylicy .. Objawy tętniaka, czy to pękniętego czy tzw. zimnego zwykle prezentują się inaczej. Dlatego też proponuje najpierw zbadać ciśnienie. Nie chodzi mi o tętniący ból głowy ja nie miewam bólów głowy chodzi natomiast o to że jak przykład ... Rokowania i leczenie choroby Devica .. objawy i w jakim czasie wystąpiły? Jakie są rokowania i jak się to leczy? Jak szybko zostaje się osobą niepełnosprawną i w jakim stopniu? Proszę napisać coś o tej chorobie, bardzo się boję. Podstawowe informacje znajdzie Pani pod ...

Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. objawowej torbieli nie można wykluczyć zabiegu jej usunięcia. Ale czy te objawy mogą powodować jakieś realne zagrożenie dla mojego zdrowia lub życia?Boję się, że coś mi pęknie w głowie, wyleje się... Czy panikuję niepotrzebnie? To ... Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. objawy mogą trwać kilka dni lub kilka tygodni. Raczej rzadko dochodzi do utraty wzroku. ... Ból skroni po uderzeniu .. objawy Panią niepokoją to lepiej udać się do lekarza lub na pogotowie. Być może to zwykłe stłuczenie ale lepiej wykluczyć złamanie. ...

Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. objawia się stwardnienie rozsiane. Ale powinien zbadać Pana neurolog. Bardzo dziekuje za odpowiedz...napewno musze sie skontaktowac z neurologiem - ból robi sie coraz silniejszy...a czy obraz głowy to rezonans? ... Zmniejszenie wielkości jednej źrenicy .. objaw np. guza mózgu. ... Drętwienie i opadanie stopy .. objawy były niewielkie i zbytnio mi nie przeszkadzały. Myślałem, że to wynik nadmiernego wysiłku fizycznego jaki sobie wtedy zafundowałem. Zastanawiam się co z tym zrobić. Drętwienie i opadanie stopy może być wynikiem zmian chorob ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. objawy: od kilku lat obserwuje u siebie asymetrie mięsni po lewej stronie, jakby lewa strona począwszy od karku była krótsza od prawej strony ciała, ok 2 lat temu poczułem jakby opadło mi prawe ramię oraz poczułem dziwne mrowienia ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy padaczce .. Tak. Opisane objawy mogą być wynikiem padaczki. Należy skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Powinien rozważyć wykonanie rezonansu magnetycznego dla porównania z wynikami wcześniejszymi ( ocena postępu choroby ). Samemu można ... Czas zrastania złamanej kości jarzmowej .. objawy złamania były? Nos to nie wiem ile czasu, ale kość jarzmowa to jakieś 2 tygodnie gipsu i później już samo się wygoi. jakiego gipsu????? gdzie lekarz ma założyć gips przy złamaniu kości jarzmowej??? jak nie wiesz to nie pisz ...

Bóle głowy przy zespole pustego siodła .. objawy tj. ból głowy, zaburzenia widzenia. ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. objawów klinicznych. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na neruoinfekcje, leukoarajozę albo proces rozrostowy. Jednak zalecam przede wszystkim konsultację neurologiczną albo neurochirurgiczną. ... Ucisk w mostku, zawroty głowy, zaburzenia apetytu i lęki .. objawami choroby : ból w klatce piersiowe, jakiś taki ucisk czuje w mostku , lekkie zawroty głowy, miewam odruchy wymiotne,brak łaknienia , albo wzmożony apetyt, przeraża mnie nieuchronność śmierci,kłopoty z zasypianiem.Czasem poc ...

Bóle głowy i kręgosłupa oraz drętwienie ręki podczas snu przy nerwicy .. objawy tez.niekiedy czuje sie taki nawalony przez cały dzien i do tego głowa boli w konkretnych miejscach albo cała ale to nie sa mocne bóle.do tego rano jak wstaje to mam lekko zamglone jedno albo 2 oko ale jak przetre to przecho ... Ścieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy .. Objawy to drętwienie rąk, buzi i ucha ( jednej strony ), skurcze mięśni i bóle kręgosłupa. Dziś odebrała wynik i lekarz szpitala stwierdził, że nie umie jej odpowiedzieć co to oznacza. W zasadzie trudo opierać się o sam wynik. Pos ... Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. objawy: - bołe głowy ( na które tabletki nie działały ) które uniemożliwiały normalne funkcjonowanie - mroczki, plamy przed oczami( to chyba aura ) - uczucie świdrowania w głowie w okolicach płata czołowego - chwilowe skurcze mięś ...

Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1 .. objawy. Z wynikiem należy udać się najlepiej do neurochirurga, który zadecyduje czy w tym wypadku konieczny będzie zabieg neurochirurgiczny usuwający przyczynę. ZDziekuje za odpowiedz - tak tez zrobilem i ...... zaczely sie schody ... Seronil na potencję przy padaczce .. objawow padaczki, jesli wystapił napad padaczkowy lub czestotliwosc napadow wzrosła nalezy niezwłocznie skontaktowac sie z lekarzem poniewaz moze byc konieczne przerwanie stosowania fluoksetyny. Chciałem zapytac czy moge bezpieczn ... Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. objawy? do jakiego lekarza się zgłosić jakich żądać badań? BARDZO PROSZĘ O POMOC Te objawy mogą sugerować padaczkę. Dobrze by było wykonać rezonans magnetyczny głowy oraz badanie EEG. EEG i tomografia komputerowa nic nie wykazały ...

Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. objawiła sie zaburzeniami zwieraczy i spowodowała zaburzenia oddawania stolca i moczu. Po 10 dniach dolegliwości ustąpiły same. teraz pojawiły sie silne bóle w leej części podbrzusza i dołu biodrowego. Doszło do zatrzymania gazów ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. objawów sm i neurelagii, i powiedział że jeśli chcę to potwierdzić w 100% to mam zrobić za 600 zł rezonans magnetyczny, - badania krwi ok, - badanie tarczycy ok. Może w związku z tym pieczeniem udać się do dermatologa ( zauważyłem ... Pulsujący guzek na głowie .. objawów wstrząsu mózgu. Jestem trochę otępiała ale zażywam relanium 5mg na noc i na dzień. Doktor stwierdził że to tylko stłuczenie... Sama niewiem co mam myśleć o tym. Skoro lekarz stwierdził, że to stłuczenie to pewnie tak jest. ...

Drętwienie ręki i brak czucia w części palców dłoni .. objawów może byc upadek na plecy pod prysznicem czy dźwiganie. Przede wszystkim warto udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie na badanie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być właśnie zmiany w tym o ... Obustronne zwapnienie jąder soczewkowatych przy bólach głowy .. objaśnieniu powyższego opisu. Co to oznacza, czy to poważna choroba, jaka może być tego przyczyna i co dalej. Z góry dziękuję za pomoc. Takie zmiany mogą wynikać z przebytych wcześniej stanów zapalnych lub zmian zwyrodnieniowych. ... Drętwienie palców po wyleczeniu zespołu nerwu łokciowego .. objawów oporowych. Stwierdzono osłabienie czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego w zakresie palca 4 i 5 oraz bocznej strony dłoni nieznacznego stopnia. Siła mięśniowa zachowana. Odruchy z kkg L=P prawidłowe. Poza tym bez zmian ...

Zakażenie pasożytnicze przyczyną Zespołu Touretta .. objawowo. ... Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia .. objawy. ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. to nie wiem jakie są objawy choroby , jakie ewentualnie wykonać jeszcze badania , czy ten ,,niedorozwój* pogłębia się z wiekiem? Dziękuję i pozdrawiam. Tess Proszę o odpowiedź Może Pani wykonać jeszcze EEG w kierunku diagnostyki p ...

Ryzyko powikłań po bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. objawów. Po trzech tygodniach wyszliśmy ze szpitala. Ma trzy miesiące na razie rozwija sie prawidłowo - tj. wszystkie odruchy ma prawidłowe. Jakich powikłań możemy się spodziewać w przyszłości??? Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych ... Rokowania przy krwotoku wewnątrzczaszkowym i krwotoku w kanale kręgowym .. objawy ubytkowe zależne od stopnia urazu. W takim wypadku najlepiej konsultować się z lekarzem prowadzącym, on na podstawie dostępnych mu badań i wiedzy o chorym na pewno powie jakie jest rokowanie. Niestety brak tu dokładniejszyc ... Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. objawy - ale do tego dostalem jeszcze ataku padaczki, po ktorym skierowano mnie do neurologa. Ten skierowal mnie na TK i EEG. TK wykazało dwa kilkumilimetrowe obszary hypodenzyjne oraz przestrzen plynowa ( prawdopodobnie torbiel p ...

Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. takie same objawy ,złe widzenie ,drętwienie ręki ,kłopoty z mową i ten okropny ból głowy. Byłem u neurologa kupe badań ,tomografia komputerowa ,konsultacja z okulistą i nic nie wykryto ani nie zdiagnozowali. Obawiałem się że to co ... Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. objawów mnie niepokoi.Czy z uderzenia moze zrobić się guz lub cos innego i czy może byc bardzo niebezpieczny??Prosze o szybką poradę az boje sie isc do lekarza( ( Radzę poprosić lekarza o skierowanie na badanie obrazowe głowy np. ... Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. objawów dołączyło drętwienie lewej ręki i prawej strony twarzy. Zaden lekarz u którego byłam nie umiał dociec przyczyny tego stanu może ktoś od Państwa zdoła mi pomóc ,ponieważ niewiem czy mam się obawiać o swoje życie czy nie jes ...

Drętwienie ręki po wypadku .. objaw strunowy, dyskopatia C6/C7 )* lekarz chirurg opisał: stłuczenie głowy, bóle pourazowe głowy, skręcenie części szyjnej kręgosłupa z uszkodzeniem aparatu wiązadłowego szyi, kołnierz szyjny na 3 tyg* Neurolog skierował mnie na ... Drażliwy łokieć, ciągłe łaskotanie i skurcze ręki w łokciu .. Objaw wystepuje glownie w nocy, nie wiem jak to opisac, jest to cos w formie prawie ciaglego łaskotania, podobnego do tego po zdretwieniu reki, przechodzacego w gilgoczace skurcze. To jest cos podobnego do RLS czy jak kto woli zes ... Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. objawy neurologiczne. Czuję drgania mięśni, tak jakby małe niebolesne skurcze, w różnych obszarach rąk, nóg, czasem głowa - skronie i brzuch - rzadziej. Jak stoję to czuję jak pod stopami mi coś wibruje/krąży, nie jest to mocne wi ...

Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. objaów może być skutkiem migerny. Czy w badaniu lekarskim Pani lekarz prowadzący zauważył jakieś nieprawidłowości? ... Czas odczuwania zawrotów i bólu głowy po wstrząśnieniu mózgu .. Objawy mogą utrzymywać się 3 - 6 tygodni. ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. objawami, nasileniem/ nieprawidłowościami w badaniu neurologicznym. ...

Bóle kręgosłupa w odcinku krzyżowym, nasilające się rano i podczas siedzenia .. objawy mogą wskazywać np. na występowanie dyskopatii. Kochanie, nie wolno dźwigać! Robić wszystko sposobem, bez użycia siły. Dźwigać do 2kg, a wizyta u lekarza wskazana i to szybko! ... Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. objawami zwrócić się do neurologa czy też lekarza innej specjalności. Proponowałbym konsultację u neurologa, celem wykonania badania EEG i Tomografii Komputerowej głowy. Należy wykluczyć czy nie są to objawy napadów padaczkowych, ... Małe, bolesne guzki na głowie .. objaw. ...

Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. objawy, w Pani wypadku bezskutecznie. Leczeniem przyczynowym będzie zabieg odbardzający korzenie nerwowe. byłam u neurochirurga kazał zrobić rezonans i wrócić do niego ,ale żaden lekarz nie chce mi dać skierowania na to badanie, a ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. objawami, ale jeden stwierdził, że nic mi nie jest i powinienem zażywać więcej ruchu i ćwiczeń, a drugi przygotował zestaw ćwiczen i nakazał zrobić MR kręgosłupa piersiowego, aby wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania ćwiczen k ... Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej .. objawów takich jak ścierpnięta głowa. Warto zrobić badania hormonalne, potem wykonać kontrolne badanie MRI mózgu za 3 miesiące, aby ocenić wielkość torbieli. ...

Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. objawów rozwija się prawidłowo fakt główka jest troszkę większa. Ciemiączko bez zmian od urodzenia 1x1,5cm. Dostawał cebion multi 3 krople raz dziennie, od tygodnia przyjmuję dodatkowo devikaip wit.D3 1 kroplę dziennie. wyniki usg ... Bóle głowy, błyski i śnieżenie przed oczami .. objawy nie zminimalizowały się i nadal występują bardzo często więc postanowiłem tutaj zaglądnąć i zaczerpnąć porady neurologa...Proszę o pomoc specjalisty...Dziękuję.Pozdrawiam wszystkich Powinien Pan osobiście udać się do nurolo ... Otępienie umysłowe po lekkim wstrząśnieniu mózgu .. objawy, przynajmniej przez miesiąc. Proszę pozostawać pod kontrolą neurologa i w razie pojawienia się niepokojących objawów z nim kontaktować. ...

Silne bóle głowy z mdłościami i zawrotami głowy .. objawy na nią wskazują, ale oczywiście należy wykluczyć inne przyczyny, szczególnie pourazowe związane z wypadkiem. Czy jest wogóle taka możliwość aby takiego odruchu nie było i ewentualnie z czym to może być związane ? Tak, odruc ... Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. objawów np. długo utrzymujący się ból głowy należy wykonać zdjęcie obrazowe głowy. Z moimi bólami głow zgłosiłam się do neurologa i nie skierował mnie na żadne badania tylko przepisał mi lek *fevarin*. Z ulotki wyczytałam że to je ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. objawowym i mimo tego zmiany w krążkach międzykręgowych nadal pozostają. Pczycynowym leczeniem jest operacja. Panie Doktorze.Byłam z wynikami u neurologa a on powiedział tak ,nie jest bardzo żle ale nie jest też dobrze ,do operacj ...

Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. objawy nasiliły sie do tego stopnia ze wystepowały mniej wiecej 1 - 2 razy w tygodniu. Szczególnie dobrze pamietam jeden przypadek podczas którego oprócz duzo silniejszego zdretwienia prawej reki i czesci twarzy doszło jeszcze pog ... Drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności .. objawy choroby, niestety jeszcze nie zdiagnozowanej, ponieważ czekam na badanie MRI głowy. A więc: drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności np: trzymanie szklanki, łyżeczki, widelca...( jestem leworęczna, więc o pisaniu ju ... Dyskopatia i rozszczep kręgosłupa .. objawami podchrzestnej sklerotyzacji. strasznie dretwieje i mrowi mi w prawej rece, mam sztywnośc karku i klatki piersiowej która po lkach i rechabilitacji na krótko mija , do tego sztywnieją mi nogi im dłużej ide tym gozrej lub i ...

Drętwienie pachwiny prawej i drżenie kończyn dolnych .. objawy nie trzeba go odstawiać. Baklofen zmniejsza napięcie mięśni. Jeśli nie odczuwa Pan skutków to radzę właśnie go odstawić. Serdecznie dziękuje. W tej sytuacji wybrać metypred a nie baclofen ?, a o jakich niepokojących objawac ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. objawy mogą wynikać również z przewlekłego zapalenia zatok. Bez dokładniejszych badań trudno powiedzieć więcej. a czy jest takis sposob żeby sprawdzić czy to zatoki?zanim sie doczekam tego rezonansu to minie sporo czasu a to jest ... Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. terapia. Objawy są do pokonania jednak nie można tego bagatelizować. Prawdopodobnie masz niewyleczoną boreliozę.Ja na nią choruję od 3 lat i zanim zaczęłam ją leczyć miałam to samo i jeszcze więcej objawów.Też mi *mądrzy* lekarze ...

Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. objawy moga mieć związek z guzem przysadki możgowej którego mam. Ponadto, wynik badania rezonansem magnetycznym wykazał zmiany deminilizacyjne. Czym moga byc powodowane moje objawy? Nie jest to raczej wynik guza przysadki. Możliwą ... Silne bóle brzucha z zawrotami głowy .. tapiły te same objawy lecz nogi całkowicie odmówiły mi posłuszeństwa. Nie mogłem zejść na nich nawet do karetki. Przez kilka tygodni w okresach zasłabnięc miałem podawane kroplówki które pomagały mi na kilka godzin. Od 3 tygodni m ... Zawroty głowy, wymioty, ból głowy i oczu oraz niesmak w ustach po upadku .. objawial sie bólem glowy , ale takim iz mialam wrazenie ze cos mi sciska czaszke i bol w okolicy oczodolów. Mam wrazenie jakby bolaly mnie oczy i jest tak nadal , towarzyszy temu ciagly niesmak w ustach. Czy powinnam iśc na oddzia ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. objawów. Prosze im zaufać. Proszę też nie wiązać rdzeniowego zaniku mięśni ze stwardnieniem rozsianym ( SM ) ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. objawów wywnioskowałam, że może chodzi o ZESPÓŁ CZOŁOWY ?? Jak myślisz? Chodzi też głównie o to, że muszę dla tego pacjenta napisać plan rehabilitacji neuropsychologicznej, więc skupić się jak sądzę na podanych objawach, czyli apa ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. tąd pewnie Pani objawy. Proszę napisać coś więcej o objawach, dodatkowych schorzeniach. Od ok.9 lat choruję na zapalenie nerwu trójdzielnego, biorę stale leki i w sumie nie ma żadnego efektu leczenia.Mam bardzo silne bóle głowy, a ...

Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. Objaw taki mam od 15 - 30 min. a potem przechodzi.Ostanio tzn.w listopadzie miałam epizody niedowidzenia całkowite w tym samym oku. Epizod opadajacej kurtyny. Po przetarciu oka wzrok powrócił ale na ok.2 - 3 sek i ponownie powtórz ... Drętwienie dłoni bez mrowienia .. objawów drętwienia kończyn nie miewam. Dłonie wyglądają normalnie. Są lekko zaczerwienione, ale tylko ja mogę to stwierdzić, bo wiem jakie były kiedyś. To zaczerwienienie mam jednak od kilku lat, a powstało od kuracji suplementami ... Ból i drętwienie stóp oraz łydek .. twierdził ze takie objawy sa spowodowane przyczyną neurologiczna a nie naczyniową. Mam coraz większe problemy z chodzenie z powodu drętwienia stóp i łydek.Stopy sa obolałe,zdretwiałe i wystepuje brak czucia czuję się jakbym chodzi ...

Problemy z koncentracją i pulsowanie całego ciała po urazie .. objawami były częste kurcze karku, notabene natychmiastowo *korygowane* przez rehabilitanta, rzadkie wymioty i zawroty głowy. Na to zostały mi przepisane jakieś gorzkie, żółte kropelki, które należało rozpuścić w wodzie - nazwy le ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. objawy. Bóle głowy i oczodołów , zmiany charaktru , zachowania, zmiany zachowania są bardzo duże i mam takie odbicia nagle , mam problemy z zapamiętywaniem rzeczy jak i strasznie pogorszyła mi się pamięc ( zaniki pamięci ), mam na ... Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. objawów: bóle stawów kolan, puchnięcie dołów podkolanowych, mrowienia, pieczenie, dreszcze ciała, czasem drętwienia, bóle mostka i duszności, krótkie oddechy, wypadanie włosów, zmęczenie, bezsenność, od lat objawy jelita drażliweg ...

Częściowa utrata pamięci przy stosowaniu Polsen .. objawy spowodowane są stosowanymi lekami, ale również przebytym zakażeniem. Występowanie takich dolegliwości powinno zostać zgłoszone lekarzowi prowadzącemu. Dziekuje za odpowiedz, mama ogólnie nie choruje bierze leki na zwroty gł ... Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. objawowo. Ale powiększając się powodują objawy ucisku. W Pani przypadku będzie prawdopodobnie konieczne leczenie zabiegowe. A na czym ono polega, czy to jest groźne? Jakie jest ryzyko wystapienia powikłań? Technika wykonania zabie ... Zaburzenie czucia w lewej dłoni i ból lewej obręczy barkowej .. objawy to musiało dojść do ucisku korzeni nerwowych. Jak wygląda obecni leczenie? zazywam leki, Dicloberl retard, Pramolan, Zaldiar oprocz tego jeszcze oslone na zoladek. to pomaga na kilka miesiecy, potem znow jest nawrot. MR kre ...

Napięcie mięśni ramion, szyi i głowy oraz migrenowe bóle głowy .. objawy *trochę* ustępowały. Teraz jednak od jakiegoś roku częstotliwość dramatycznie wzrosła z jednego takiego *ataku* na 6 miesięcy, do 2 na 4 - 6 tygodni. Nie wiem co robić! Nikt mu nie robi żadnych badań, odwiedził już wszystki ... Leczenie nerwiaka nerwu VIII .. objawy uciskowe i wtórne powikłania. Stąd zabieg operacyjny. ... Drętwienie i mrowienie ręki przy uszkodzeniu korzenia nerwu c7 .. objawami uciskowymi na rdzeń kręgowy i worek oponowy . co teraz czy tylko operacja , może wystarczy rehabilitacja ...

Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. objawy. ... Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. objawowe. Dlatego radzę skonsultować się osobiście z neurochirurgiem, który po osobistym badaniu będzie mógł stwierdzić jakie leczenie w Pani przypadku zastosować ( np. operacyjne? ). ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. objawy? Jaki jest wynik badnia neurologicznego? Może ten lekarz jednak wie co mówi? Rezonans jest wyłącznie badaniem DODATKOWYM. ...

Zaniki mięśniowe całego ciała przy torbieli na jądrze .. objawem może być taki stan? Czy to może jednak jakiś objaw wyniszczenia nowotworowego czy zaniki mięśni, czy co jeszcze innego, że tak jest na całym ciele od stóp do głowy. Czy może to być z nerwów choć nie sądzę. Mam temperaturę ... Migreny powiązane z napięciem mięśni .. objawy *trochę* ustępują. Teraz jednak, od jakiegoś roku, częstotliwość dramatycznie wzrosła z jednego takiego *ataku* na 6 miesięcy, do 2 na 4 - 6 tygodni. Nie wiem co robić! Nikt mu nie robi żadnych badań, odwiedził już wszystki ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. objawów mogących sugerować stan zapalny to najpewniej są to zmiany pozapalne, które mogą się utrzymywać się dość długo lub nawet pozostać na całe życie. Oczywiście lekarz prowadzący powinien jeszcze sam zweryfikować oba badania. ...

Charakterystyka ostrej schizofrenii .. objawy psychotyczne w ostrej fazie schizofrenii? Czy wiąże się to z: 1. Wzrostem przekaźnictwa w szlaku mezolimbicznym 2.zmniejszeniem przekaźnictwa w szlaku mezokortykalnym 3. Wzrostem przekaźnictwa w szlaku nigrostriatalnym 4. z ... Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. objawów w postaci drętwienia i bólu. W celu wykluczenia tego podejrzenia najlepiej skonsultować się z neurologiem. ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. objawy koncentrują się chyba w głowie i tak: - ból głowy wędrujący ( jest wszędzie z lewej z prawej z przodu z tyłu ) - zatykanie uszu, a właściwie jednego ucha, lewego ( chwilowe najdłużej trwa to godzinę ) - zatkane zatoki - zaw ...

Leczenie bólów i zawrotów głowy po wstrząśnieniu mózgu .. ty? Opisane objawy są charakterystyczne dla wstrząśnienia mózgu. Leczenie polega na podawaniu leków przeciwbólowych oraz odpoczynku bez nadwyrężania wzroku i słuchu, czyli bez telewizora i książki. Tak należy wypoczywać przynajmni ... Diagnostyka zespołu neurastenicznego przy bólach głowy .. objawów wkrótce doszły nudności, wymioty, drętwienie rąk i prawej części twarzy, w końcu utraty świadomości, nie rozumienie tekstu czytanego. Stwierdzono na podstawie badań min. TK, brak zmian - tylko badanie ozu wykazało:dno oka: ... Skolioza i zmiany zwyrodnieniowe w stawa międzykręgowych lędźwiowych .. Objaw vacuum w stawie miedzywyrostkowym lewym L2/L3 śladowy bulging - tarczy mk - wymiar ap kanału do 11 mm. Mam niesamowity ból ,trudny do wytrzymania przy staniu a najbardziej przy siedzieniu ,gdzie ból występuje na wysokości łu ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. Objawy są mało specyficzne, przed założeniem zastawki warto wykonać test infuzyjny płynu mózgowo - rdzeniowego, jednak zastawka nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Warto wykonać badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa może ... Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. objawy poadaczki czy raczej migreny. Chcialbym rowniez dopowiedziec ze nigdy nie zdarzylo mi sie stracic przytomnosci ani nie miewam zawrotow glowy. Opis oraz orzeczenie badania EEG po 24 godzinnej deprywacji snu. Opis badania: Cz ... Uogólnione uwypuklenie tarczy międzykręgowej lędźwiowej .. objawy to ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, promieniujący do nogi przez biodro włącznie. Dzisiaj odebrałem wynik, jednak mój lekarz jest na urlopie - jeszcze 2 tygodnie. Strasznie się nie cierpliwe, prosił bym o wytłumaczenie m ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. objawy występują u Pani, dlatego proszę napisać coś więcej na ich temat. Poza tym ile ma Pani lat i na co choruje. Czy w rodzinie ktoś miał podobne problemy? To wyniki badań moje taty,ma 52lata i problemy z chodzeniem.Na poczatku ... Ból nogi po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu piersiowego .. objawy są niewątpliwie wynikiem zmian pourazowych kręgosłupa. Samo badanie MR wykonuje się w celu wykrycia ucisku na korzenie nerwowe przez zmieniony zwyrodnieniowo dysk. W Pana przypadku przyczyną ucisku może być fragment kosny k ... Lumbalizacja kręgu szyjnego i wypuklina lędźwiowo-szyjna .. objawy. Co oznacza silnie rozwinięta masa boczna? Czy to przeszkadza w trenowaniu? Codziennie mam intensywny półtora godzinny trening. ...

Ataki bólu głowy z zanikiem widzenia, drętwieniem twarzy i kończyn .. objawy co ja, i zdiagnozowano u niej migreny. Wiem ze to dziecinne z mojej strony że sugeruję się doświadczeniami innych. Niestety wyczytalam ze tętniak daje podobne objawy co migrena. Czy to prawda* Czy to tylko migrena? Jakie po ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. Objawia sie to skurczem, mrowieniem i drętwieniem kończyn. Ponadto odczuwam ból prawej gałki ocznej nasilający się gdy chce spojrzeć w prawo - chociaż nie jest to czesty objaw. Nadmienie, że mam wykrytego gruczolaka przysadki mózg ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. objawy wielopoziomowej dyskopatii szyjnej. W takich sytuacjach przeciwwskazana jest ciężka praca fizyczna. Warto jak najszybciej rozpocząć rehabilitację oraz jeśli nie będzie poprawy to konsultacja neurochirurgiczna i ewentualna o ...

Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. objawow niskie cisnienie, chroniczne zmeczenie, pocenie sie w nocy i co odkrylam bardzo przypadkowo zupelnie niedawno, niska temp ciala, rano doslownie na poziomie 34 stopni a w ciagu dnia niewiele powyzej 35 bede wdzieczna za kaz ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. Objawiało się to brakiem chęci wejścia do klasy,chowaniem się pod stolikiem,do kąta,kucaniem ,chowaniem się za meble,przywieraniem do mebli.Uczeń rozumie wydawane polecenia ale wykonuje ją po usilnej motywacji nauczyciela.Występuj ... Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. objawy. Dawniej zdarzało się, że przed bólem głowy następowały zaburzenia wzroku przez migającą *pustą plamę* po czym następował potworny ból, którego po prostu nie dało się wytrzymać. Bóle te występowały w różnych odstępach czasu ...

Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. objawów, bardzo często odczuwałem samoistne drżenia mięśni. Ostatnio jednak przy wstawaniu z pozycji siedzącej zaczęło mi się czasem robić słabo na 1 - 2 sekundy. Postanowiłem więc się gruntownie przebadać. Badania krwi wyszły w p ... Nieustający ból głowym nasilający sie rano i wieczorem .. objawy dodatkowe. Leczenie takiego bólu to unikanie sytuacji stresowych, stosowanie metod relaksacyjnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych typu ibuprofen. Oczywiście warto skonsultować się z neurologiem. Dziękuję za odpo ... Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. te. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po czasie objawy te jak i przykurczenie nóg ustąpiły i zaczęła chodzić na prostych nogach. Rehabilitacja trwa już parę miesięcy ale postęp gdzieś tam się z ...

Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. objawy nie są spowodowane zablokowanym stawem. Zrobił mobilizację, która zmniejszyła ból w pośladku, ale zupełnie nie wpłynęła na ten silny ból w lędźwiowym odcinku ani w nodze. Dopiero plastry ( kinesiolgy taping ) nieco osłabił ... Zaburzenia widzenia po urazie głowy .. objawia się nudnościami i zawrotami głowy oraz ubytkiem w polu wiedzenia. W dalszej kolejności należy skonsutlować się z neurologiem. Uraz mógł nasilić chorobę okulistyczną. mam 19 lat, jaskra jest możliwa w tym wieku? ... Migrena wskutek zbyt wklęsłego kręgosłupa lędźwiowego .. objawiają się bólem tej okolicy. ...

Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. objawy uboczne stosowanych leków, stres, brak snu, nieprawidłowy sen. Ból głowy nie musi oznaczać choroby nowotworowej ośrodkowego układu nerwowego. Dobrym rozwiązaniem jest jednak wykluczenie wszelkich potencjalnych zmian ognisko ... Padaczka przy torbieli mózgu .. objawach stwierdzono padaczkę uogólnioną z napadami atonicznymi. w badaniu MR wykryto także torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszki.. neurolodzy mówią nam że taka anatomia dziecka, że taka uroda i nie łączą tego faktu z istnien ... Drażliwość stóp i bóle nóg .. objawy pojawiły się 7 dni temu podczas wirusówki ( wirusówki już nie ma ) - objawy symetryczne - obie nogi tak samo, brak dysfunkcji ruchowych i czuciowych ale odczucie osłabienia nóg ( najbardziej uda ) - podczas ruszania palcami ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. objawach, jaka była przyczyna wizyty, jakie inne badania wykonano, czy lekarze coś sugerują. ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. objawy nadal będą się utrzymywać. Zaznaczam, że zaburzenia widzenia pojawiają się nagle i po ich ustąpieniu pojawia się ból głowy u umiarkowanym nasileniu. Trzeba wykonać badanie Doppler tt. szyjnych i kręgowych i ocenić czy nie m ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. objawami ataksji tylnosznurowej. W MRI na poziomoie C1 i C2 zmiana o wysokim sygnale MR w czasieT2 zależnym i STIR o wym. 23 x 7. Po podaniu kontrastu widoczne wzmocnienie opon na poziomie zmiany od strony grzbietowej.PMR - bialko ...

Drżenie rąk i nóg oraz nerwowość przy padaczce .. objaw epilepsji na który nie mam wpływu. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady i sugestie. Możliwe że to objawy lękowe, które wystąpiły podczas leczenia padaczki, możliwe że niezależnie. Proponuję rozpocząć leczenie farmakoterapi ... Zapis podejrzany o dyskretne zmiany w lewej okolicy czołowej .. objawów klinicznych jak np. napady padaczkowe. Mogą się pojawić okresowo przy stosowaniu dużej ilości używek, stresującym trybie życia. ... Prawo jazdy przy miastenii gravis .. objawy, które wykluczają uzyskanie pozytywnego dla Pana orzeczenia. ...

Wrażenie nie swojej głowy po urazie .. objawialy sie tak samo. poczatek to bylo to charakterystyczne mrowienie/wirowanie i glowa momentalnie znow byla taka sama jak przez te 3 lata. minelo po 3 dniach, w ten sam sposob jak sie zaczelo ( czyli mrowienie/wirowanie i jak ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. objawy? Co skłoniło lekarza do wykonania badania obrazowego i czy powodem była jedynie kontrola torbieli pajęczynówki? Pomocne w przybliżeniu rozpoznania będzie opisanie swoich dolegliwości związanych z układem nerwowym, tym bardz ... Brak czucia w nodze powyżej kolana .. objawy. Chodzi o to iż w lewej nodze powyżej kolana nie mam czucia pod słabym dotykiem przy silniejszymu dotyku uczucie jest jakby ta noga nie była moja. Ciężko to nawet opisać. Jest to miejsce patrząc z góry po lewej stronie nad ...

Asymetryczna przepuklina lędźwiowo-szyjna, modelująca worek oponowy .. objawami. Po takim badaniu decyduje czy konieczny jest już zabieg chirurgiczny czy jeszcze rehabilitacja. Prawdopodobnie przy takich zmianach, jakie występują u Pani konieczny jest zabieg. ... Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce .. objawy neurologiczne związane z niedokrwieniem lub urazem. ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. t taki, że miałam objawy neurologiczne już kilka lat, ale teraz są jakieś dziwne. Przede wszystkim nie pamiętam tego, czego robiłam. Generalnie kładę coś, chcę po chwili wziąć a nie wiem gdzie jest. Strasznie zaczęła boleć mnie gł ...

Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. Objawy kliniczne narastają a zwężenie wydaje się być tego uzasadnioną przyczyną. W takiej sytuacji nie można niestety wykluczyć operacji. Jak długo się może czekać na taką operację wstawienia zastawki czy operacja niesie za sobą j ... Zawroty głowy przy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa .. objawy. Lekarz rodzinny stwierdził że to nadwrażliwość żołądka, że po prostu coś zjadła. Jakis czas był spokój po czym w kwietniu taka sama sytuacja, przywieziona z pracy ,nie do życia ( trwało to jeden dzień ). Na początku czerwc ... Silne, nieregularne bóle głowy ze światło- i dźwiękowstrętem .. objawy, wiec wolalam sie upewnic ). Nie wiem juz co robic, jakoch badan zarzadac, nie chce caly czas lykac tabletek bo to nie jest rozwiazanie. Bede wdzieczna za jakiekolwiek wskazowki.Dziekuje To mogą być tzw, napięciowe bóle gło ...

Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. objawów o których w tym momencie nie pamiętam. Dodam że miałem Teratoma maturum testis - bez chemii i naświetleń, ale te objawy zaczęły się dużo, dużo wcześniej. Proszę poradzić mi co to może być - nerwica, zaburzenia układu nerwo ... Ścierpnięcie stóp i dłoni przy zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowego .. Objawy mogą być spowodowane zmianami w kręgosłupie, dolegliwości kończyn górnych mogą być spowodowane zmianami w odcinku szyjnym. ... Pulsujący ból głowy nad lewą skronią .. objawów typu: nadwrażliwość na światło, dźwięk, drżenie mięśni, zaburzenia widzenia. Prawdopodobnie jest to napięciowy ból głowy. Najlepiej skonsultować się jeszcze z neurologiem, który z większym prawdopodobienstwem będzie mógł u ...

Diagnostyka padaczki mioklonicznej .. objaw padaczki, raczej wynik stresu i zmęczenia. Należy stosować się do prawidłowej higieny snu, starać się przesypiać 7 godzin. Nie należy kłaść się spać zbyt późno i niech to będzie ta sama godzina codziennie. Pokój przed snem n ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. objawy jak ręką odjął. Powiedział tez( byłem troche otumamiony ) ze autonomiczna częsc mojego układu nerwowego wymknęła się spod kontroli. Wiec teraz mam takie padaczki z tego co zrozumiałem. Przede wszystkim jeśli występują epizo ... Skurcze i drżenia po chloranie sodu .. objawy oslabienie pracy nóg jak ide, rzadkie i lekkie drżenie ciała, lekkie zaburzenia oddychania, przy rozciąganiu się czuję nerwy np jak rękę biorę do góry to czuję jak mnie nery boli. Byłem juz u kilku nerologów i nic. przepisa ...

Drętwienie części wargi .. objaw zapalenia ucha środkowego. Trudno mi coś więcej napisać nie wiedząc jakie rozpoznanie dokładnie przedstawił laryngolog. Radzę ponownie skonsultować się z lekarzem, być może należy rozpocząć leczenie antybiotykiem. Czy Pan go ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. objawy, które wydaje mi się, wynikają z problemów z kręgosłupem w odcinku lędźwiowym: - ból w okolicach lędźwiowych ( gł. z prawej strony ) - wzdęcia - bóle w okolicach jąder ( tak jakby nerwobóle ) - bóle w nodze, *przeszywające* ... Jąkanie i chwilowa utrata mowy po uderzeniu .. tąpiły żadne objawy typu wymioty np. Po zszyciu został wypuszczony od razu do domu i nic się nie działo. Teraz ma 27 lat jaka się od tamtego wypadku, moim zdaniem ma to podłoże nerwowe, a on uparcie twierdzi, że ten kamień uszkodz ...

Kręgozmyk z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu .. objawów skłania ku rozważeniu zabiegu operacyjnego. Na pewno wymaga Pan dalszej diagnostyki, gdyż występuje złamanie łuku kręgowego ( należałoby ustalić przyczynę ). witam,bardzo dziekuje za odpowiedz,mam jeszcze jedno pytanie,pon ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. objawy to: zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły depresyjne, otępienne, pychozy. Opisane zmiany mogą również występować w chorobach układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowania niektórych leków. a czy te zmi ... Mrowienie nogi od kolana do stopy .. objawów. Nie odczuwam jakiegoś osłabienia mięśni choć często miewałam kontuzje kolan. Jak np dużo chodzę i ze zmęczenia zgarbię się to odczuwam ból w lewej okolicy krzyżowej. Ostatni raz RTG miałam robione 3 lata temu i nic złego ...

Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. objawami. ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. objawow SM, jesli sa to ogniska pochodzenia naczyniowego na co wskazuje radiolog i neurolog, jak je leczyc?czy sa one w stanie zaniknac?jakie moga byc skutki dalszego ich rozwoju?czy mam prawo do niepokoju? Ogniska niedokrwienia m ... Krzywy uśmiech i blokady podczas mówienia po urazie .. Objawy te zdecydowanie nasilają się przy stresie, a problemy mimiczne także po zjedzeniu czegoś, głównie gorących potraw.. Byłam z tym u lekarza, jednak nie powiedział niczego konkretnego, nie wie co mi jest.. czekam na wizytę u n ...

Bóle głowy u góry czoła i senność .. objawy np. katar. ... Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. objawy są skutkiem najprawdopodobniej ucisku kostniaka na mózgowie, stąd konieczność wykonania badań obrazowych. Po wykonanych badaniach będzie można podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Dziękuje za odpowiedź Dostałem skier ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. objawach: Mam problem z pamięcią, dość często zapominam o czymś i trudno jest mi coś zapamiętać tak bym mogła to później dobrze powtórzyć. Mam obniżone TSH. Badania tarczycowe w porządku, tzn. przeciwciała w normie, ft3 i ft4 w no ...

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. objawy? A wreszcie ile dziecko ma lat? Te informacje być może pozwolą powiedzieć coś więcej. Odpowiedz dziecko ma 14 lat na badanie dziecko było skierowane z powodu nasilonych ucieczek z domu i z szkoły trwających od grudnia 2009 ... Nieskuteczność leków przeciwbólowych przy skoliozie przejscia piersiowo-ledźwiowego .. objawowo. Należy udać się na konsultację i rozważyć konieczność leczenia chirurgicznego zmian zwyrodnieniowych. W Pana przypadku są to liczne zmiany, zatem decyzja ta nie jest łatwa. Rehabilitacja może przynieść Panu wiele korzyśc ... Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. tkowania ) Objawy: na poczatku potylica - bol napieciowy taki tepy mrowienie zrobilem przerwe w cwiczeniach po przerwie zaczolem cwiczyc i po treningu plecow po paru godzinach wytapil bol klocie w obrebie dolnego odcinka szyjnego ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. objawami: oczopląs, zawroty głowy, omdlenia, bóle głowy, zaburzenia widzenia i nieostre widzenie, trudność w zapamiętywaniu, przestawianie liter podczas pisania, bóle głowy połączone z bólem twarzy lub jej drętwieniem, zaburzenia ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. objawy mogą być z odcinka Th 10 - 12 - L1. Szanowny Panie Doktorze serdecznie dziękuje za odpowiedź, w kwestii prawidłowości stożka wyjaśniam, od trzech lat cierpię na problemy w kroczu, wcześniej przez krótki czas bolał mnie skra ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. objawy neurologiczne to warto rozszerzyć diagnostykę pod kątem chorób demielinizacyjnych. ...

Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. objawów wtórnej ciasnoty kanału kręgowego. W następnym RMI barku prawego wyszły zmiany zwyrodnieniowe w stawie barkowo - obojczykowym z odczynem podwyższonego sygnału w jamie stawowej , przestrzeń podbarkowa wąska szerokości 5 - 6 ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. objawy grypowe tj.ból gardła,kaszel,katar,temp. podgorączkową,której nie czułam bo cały czas było mi zimno.,bolały mnie plecy ,kark,szyja,czułam jakby*przebiegnięcia prądu* w ciele.Przestraszona pojechałam na ostry dyżur.W szpital ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. objawy uciskowe. Stąd kość czaszki w tym miejscu jest nieco cieńsza, a ucisk na płat czołowy i ciemieniowy powoduje zanik korowy. Uogólnione zaniki związane są z wiekiem. Reszta opisu jest prawidłowa. Torbiel pajęczynówki jest zmi ...

Pulsujący guz na głowie, pojawiający się po wysiłku lub śmianiu się .. objawy jeszcze się nasiliły. Co to może być??? Bez badania lekarskiego czy usg ciężko stwierdzić przyczynę dolegliwości. Może to być zmiana naczyniowa. Czy mąż choruje na nadciśnienie? Wysokie ciśnienie może dawać tego typu dolegl ... Bóle stawów podczas leczenia boreliozy .. Objawy mogą jeszcze występować i będą występować. ... Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. Objawy nie są jednoznaczne. ...

Lekki ucisk i oszołomienie po urazie głowy .. objawy to moga byc z tym zwiazane??? bo kiedys pamietam miałem podobne uczucia i objawy ucisku itp i miałem TC na ktrej nic niebyło.chyba ze zrobił sie jakis guz albo tetniak??? bo ten guzek na głowie jest juz coraz mniejszy Myślę ... Objawy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. objawy są w większości wynikiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Należy skonsultować się z neurochirurgiem. Obawiam się, że przy tego typu zmianach konieczny jest zabieg chirurgiczny. Rehabilitacja ani leki ... Rozpierające bóle głowy i kłucia nad skronią .. objawow ktore wskazywalyby jakis guz czy krwiak lecz boje sie poniewaz z glowa nie ma zartow! Oczywiście to może być klasterowy lub napięciowy ból głowy. Nie można wykluczyć, że bóle głowy są powiązane z urazem. Warto skonsultować ...

Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. objawy czyli uczucie stalej sennosci i przemeczenia wynikaja zupelnie z innej jednostki chorobowej?podstawowe badania krzepniecia krwi takze w normie, dodatkowo ANA - ujemny, nie pale, nie spozywam w nadmiernych ilosciach alkoholu ... Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy .. objawowym, wpływa na odpowiednie mięśnie kręgosłupa. Nie ma żadnej poprawy w wyniku badań. Poprawę może Pan odczuwać jako zmniejszenie się nasilenia dolegliwości. Z wynikiem najlepiej skonsultować się z neurochirurgiem, który może ... Chwilowe zaniki świadomości przy padaczce .. objawów ( bardziej wyglądało to jak zemdlenie ). Ja byłam świadkiem tylko 1 ataku ciężkiego trwającego ok. 1 min, a czy miała ich więcej to nie wiem gdyż u nas nawet słowa *padaczka* przy niej nie wolno używać. Ale to nie jest nas ...

Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. objawy odpowiadają faktycznie zmianom niedokrwiennym, należy teraz ustalić ich przyczynę. ... Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. objawy, jeżeli chodzi o ból głowy w części potylicznej, tylko że był o wiele silniejszy. Nie do zniesienia czasem. Choroba rozwinęła się na tyle, że zaczął tracić równowagę i zrobiono mu tomografię komputerowa mózgu i wykryto góza ... Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo-krzyżowej .. objawów ciężko dopasować co jest główną przyczyną Pana dolegliwości. ...

Ból z tyłu głowy i w okolicach czoła oraz silny ból szyi .. objawy leczono mnie różnymi specyfikami i nie przechodziło aż trafiłam na rechabilitanta który mi pomógł. Mam kolana po urazie i chodziłam na kriokomore którą On prowadził gdy zapytał czy lepiej - odpowiedz moja kolano tak ale żeb ... Masywna, tylna, centralna, szerokopodstawna przepuklina jądra miażdżystego .. objawy. Najgorzej jest na poziomie L4 - L5. Musi zbadać Panią neurochirurg i rozważyć zabieg operacyjny. Rehabilitacja w takiej sytuacji nie przyniesie zniesienia dolegliwości. Dziękuję za pomoc. ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. objawów mam problemy z rozumienie czytanego tekstu ( w sumie 3 czy 4 takie zdarzenia ) wynik testu western blot IgG 43,9 IgM 3,75. W moim rozumieniu podwyższone samo IgG nie świadczy o chorobie tyko o tym, że kiedyś miałam styczno ...

Zanik korowo-podkorowego mózgowia .. objawy . Mam chorobę niedokrwienną serca i mam nadciśnienie tętnicze. Prosiła bym o uzyskanie odpowiedzie. Dziękuję i Pozdrawiam Zanik komórek nerwowych mózgu jest naturalną koleją starzenia się organizmu. Ma Pani 73 lata i takie ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. objawy mogą wynikać z tzw. klasterowego bólu głowy. Poza tym zmiany naczyniopochodne mogą powodować podobne dolegliwości. Ogniska demielinizacji wymagają dalszej diagnostyki w kierunku stwardnienia rozsianego. Radzę zaprzestać pal ... Ataki silnych bólów w dolnym odcinku kręgosłupa .. objawy mogą wynikać ze stanu zapalnego i leczenie przeciwbólowe, żele rozgrzewające oraz przeciwbólowe mogą przynieść ulgę. ...

Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. objawow. Bardzo dziekuje za poradę. Pozdrawiam Na boreliozę to nie wygląda, poza tym wykluczyły ją testy. Pani objawy mogą oczywiście być związane z padaczką. Należy jednak ustalić przyczynę padaczki. Także lekarz powinien rozważy ... Pulsujący ból głowy przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym .. objawy wskazują raczej na migrenę. Jednak należy zastosować odpowiednie leczenie, tak aby mogła Pani normalnie funkcjonować a objawy nie były uciążliwe. Takie leczenie można osiągnąć dobraną indywidualnie farmakoterapią. ... Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. Objawy nasilały sie i łagodnialy. Ostatecznie trafilam do lekarza rodzinnego, potem do neurologa a niedawno zrobiono mi TK odcinka lędźwiowego. Wizyte u moje neurolog mam dosc odległa, dlatego BARDZO prosze o interpretację wyników ...

Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego .. objawów: stany lękowe, znaczne pogorszenie pamięci i koncentracji, drżenie rąk przy wykonywaniu precyzyjnych czynności, takie niekontrolowane drganie palców przy podnoszeniu które są chwilowe np. gdy ręka leży na stole podniose kc ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. objawach. Stały się raczej słabe lecz dłużej trwające. Myślałem, że to znowu przemęczenie albo może wróciła mi choroba lokomocyjna z dzieciństwa. Lekarz zalecił rezonans. W załączniku scan z mojego badania MR. Czy ten opis oznacza ... Rwący ból i odrętwienie ręki oraz bóle kręgosłupa .. objawów ). W rozmowie z lekarzem o dalsze leczenie i prognozy usłyszałem że: 1 ) O ile nadgarstki można operować to nie jest to konieczne ?!? 2 ) Operacja łokcia - Możliwa ale bardzo ryzykowna i bez gwarancji poprawy, wręcz z ryzy ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. objawów grypy ) takich incydentów miałem do czasu były jeszcze dwa, podam wynik rezonansu : badanie MR wykonano w sekwencjach SE, TSE,FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to po ... Miękkie ciało i elastyczne stawy u dziecka .. objawy mogą występować w wielu jednostkach chorobowych. ... Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy .. objawów, dehydratacja to też dopiero pierwsze stadium choroby zwyrodnieniowej. ...

Ucisk nad lewym okiem po nurkowaniu .. objaw zapalenia zatok, w tym wypadku procesem objęta jest zatoka czołowa. Warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który po wykonaniu badań skieruje Pana ewentualnie do laryngologa. Krew można oddać. ... Zawroty głowy, bóle oczu i nosa, drętwienie czoła oraz utrata węchu i smaku .. objawów doszło zdrętwienie czoła i ból nosa. Po wizytach u neurologa i laryngologa zrobiłem badania tomografi głowy, tarczyce, morfologie krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało. Zacząłem chodzić ... Ból głowy przy dotykaniu stopy .. objawy są ze sobą powiązane. ...

Przepuklina wnikająca do zachyłka bocznego i do otworu międzykręgowego .. objawem prózniowym Na tym poziomie stwierdza sie obecnosc prawobocznej ,szerokiej przepukliny jadra miazdzystego krazka miedzykregowego,wnikajacej do prawego zachyłka bocznego i do prawego otworu miedzykregowego {hernia intraforam ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. objawy przedstawiają się zwykle inaczej. Pana dolegliwość wynikać może ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa ( tu przydałby się opis rtg lub ct ) lub właśnie kamicy nerkowej ( aktualny wynik usg ). *NEURON* - dzięki bardzo, że choc ... Obraz dyskopatii z wtórnymi zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów .. objawy bólowe wskazujące, że jednak taki ucisk może występować. Radzę z wynikiem udać się do lekarza prowadzącego, rozważyć wykonanie MR. ...

Silne bóle głowy, senność i wymioty .. objawów to przypomniało mi się, że czasem *chodziłem jak pijany* choć nie piłem alkoholu oraz dostawałem jakby *uderzenia krwi do głowy* po którym miałem silne zawroty i na moment traciłem świadomość. Po 1 - 2 sekundach mi przecho ... Ból łydek i ud oraz trudności w chodzeniu przy dyskopatii .. objawów. Oto wyniki przeprowadzonych badan: Badanie TK kręgosłupa L4 - S1 warstwami 3mm W obrębie tarcz miedzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1 widoczne są rozległe wypukliny dyskowe z obustronną kompresją korzeni nerwowych i worka opon ... Uczucie ciążenia prawej części głowy .. objawy pochodzenia centralnego. Prawa strona głowy jest jakby cięższa, czasem zdarzają się jakieś dziwne objawy jakby ktoś wykonał mi silną wibrację na tej stronie. Pewnie chaotycznie piszę, ale sam nie wiem. To mija i wraca, co c ...

Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. objawami - drętwienie rąk i zawroty głowy. Neurolog stwierdził, że zawroty nie są raczej od kręgosłupa ( pozytywny wynik badania przepływu krwi w tętnicach ), ale ja nie jestem tego taka pewna. Wszystkie pozostałe badania mam w no ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. objawem masy w wymiarach 6 mm, Róg skroniowy *miernie*poszerzony. Wplacie spoidła wielkiego ognisko malacji 5x2 mm, w obrebie szyszynki 5 mm torbiel. reszta w normie. Objawy epilepsja, ale juz 30 lat ( objawy od ok 10 m - cy powol ... Poronny zespół Dandy-Walkera .. objawy może dawac sama * stosunkowo szeroka IV komora*? ...

Bóle głowy i uczucie nabrzmienia prawej stronie głowy .. objaw przewiania ???Bylam u lekarza i przepisal mi dexet czy cos takiego ale nie wykupilam jeszcze recepy Chce miec pewnosc czy to prze to ze mnie przewialo czy to jets inna przyczyna i co mam stosowac zeby to wyleczyc?? Nigdy nie ... Ataki napinania i wymachiwania kończynami, wykrzywiania twarzy i ślinotoku .. objawami? Do momentu w ktorym sie obudzil wszystko wskazuje na padaczke, ale co to bylo z tym ze nie wiedzial gdzie jest? Kim ja jestem i mna szarpal? Byłam przerazona i dalej jestem. Dodam, ze to byl jego pierwszy raz... nigdy wc ... Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. objawów w diagnostyce obrazowej.Brak cech rozlanego utrudnienia dyfuzji .Regresja zmian obrzękowych.;Ewolucja w kierunku zmian malacyjnych poniedokrwiennych.; Strefa przekrwienia w warstwie korowej.;Obraz ewoloujących zmian niedok ...

Uczucie ciepła u podstawy czaszki wskutek stresu .. objawy prawie ustepuja tak samo jak jestem w ruchy czy cos robie w miare to przechodzi ale gady stoje czekam czy siedze i slucham to nie moge se z tym poradzic to wraca a to koszmarne jest i mam tego dosc co to jest czy mozna to w ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. objawy mogą być spowodowane: 1. Migrena, 2, napadowe połowicze bóle głowy. Leczenie p/bólowe raczej jest nieskuteczne. Czasami dobre wyniki uzyskuje się po Indometacynie ( przerwanie napadu ), w profilaktyce napadów czasami stosuj ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. objawy - wykręcanie w nienaturalny sposób lewej stopy - dzieje się tak gdy mi się mięśnie nóg mimowolnie napinają. Czasem rano budzę się z zesztywniałymi nogami przykurczonymi w kolanach tak że aż boli. Drżenie głowy i nóg oraz sk ...

Esowate prawostronne wyboczenie osi kręgosłupa piersiowego .. objawy mimo tego wyniku badania to warto wykonać jeszcze rezonans magnetyczny ( badanie dokładniejsze ) odcinka szyjnego. Tu wykryto niewielkie zwężenie na poziomie C6/7. ... Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. objawow ( dretwienie rak, klopoty z ostroscia widzenia, mroczki, lekkie zawroty ), MR wykonany we wrzesniu byl prawidlowy. Pozniej mialam klopoty z laknieniem, poty nocne itd., calkowita histerie medyczna. Wykonalam wiele badan, z ... Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. objawy tzn. dzień lub dwa przed atakiem migreny odczuwam &#8222*nerwicę&#8221* obrazowując to wygląda tak, że czuję nadmierne napięcie , które muszę wyładować wyżywając się na pierwszej lepszej osobie bez większego powodu, ...

Metody leczenia dyskopatii .. twierdza się objawy dyskopatii na poziomie VL5/VS1. Zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w postaci wyrośli kostnych na krawędziach trzonów.... jestem zalamana,mam silne bóle i nić mi nie pomaga.. proszę mi napisać co mam robić? ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. tkim jakie ma Pani objawy. Sama obecność tych zmian nie kwalifikuje Panią do operacji. Zmiany są liczne, zwyrodnieniowe, ale niektóre nie mają przełożenia klinicznego. Na poziomie, gdzie występuje ucisk worka oponowego i korzeni n ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. objaw Babińskiego po prawej. W Oddziale wykonano badanie MR, które nie wykazało zmian ogniskowych OUN. Diagnostykę poszerzono o badanie Video EEG, które wykazało zmiany porównywalne z badaniami poprzednimi. Stosowano terapię lekam ...

Endoskopia z neuronawigacją a operacja otwarta torbieli pajęczynówki .. objawy jakie wystepuja i lekarz skierowal mojego meza na operacje. Zaciagnelismy wiedzy u kilku specjalistow w polsce miedzy innymi u M.Harak i polscy lekarze sugeruja endoskopie , natomiast lekarz dunski ktory ma wykonywac operac ... Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. objawy takie jak:mogę odchylać głowy do przodu ani do tyłu bo mi zaraz szyja sztywnieje i mam straszny ból a oprócz tego mam silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie paraliż lewej strony ciała paraliż buzi w tym problem z mówienie ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. Objawy są najprawdopodobniej wynikiem zmian pourazowych. Nie wiem ile lat ma chory i kiedy miał miejsce uraz. Generalnie objawy mogą występować nawet do kilkunastu dni po urazie. Proszę pozostawać pod kontrolą neurologa, w razie p ...

Nawracające mrowienie całego ciała .. objawów dochodzą zawroty w głowie i ogólne zmęczenie. Ciężko wstać mi z łóżka. Jestem praktycznie wrakiem człowieka. Oprócz zawrotów mam także ból - co w moim przypadku jest rzeczą nową, bo w życiu nie bolała mnie głowa. Co o tym ... Cechy zwężenia na poziomie otworów międzytrzonowych .. objawami, czyli lekarz neurolog powinien ustalić ewentualne nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. To zadecyduje czy powinien Pan być leczony rehabilitacją czy operacyjnie. W zasadzie zamiast badania CT powinno zostać wykonane ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. objawów oraz przebytych wcześniej chorób musi skorelować to z badaniem i ostatecznie zadecydować o leczeniu. Na podstawie samego opisu, nie widząc samego zdjęcia trudno przybliżyć czym są te zmiany. ...

Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. objawów. Choć to, co zostało opisane wskazuje bardziej na zespół otępienny. Przestrzeniami Virchowa nie należy się martwić, torbiel szyszynki jest jak na razie niewielka. ... Obustronny zespół piramidowy z ataksją czterokonczynową o nieznanej etiologii .. objawy: niedowłady ( osłabienie siły mięśniowej ), wzrost napięcia mięśni, obecność objawów patologicznych. Natomiast ataksja to zaburzenie ruchu polegające na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. Nie znam przyczyny więc trudno ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. objawy, jak Pan opisuje mogą występować. Całe szczęście, że Pana stan się poprawił i może Pan tu pisać. Proszę udać się na konsultację do neurologa, pokazać ten chód, powiedzieć o wszystkich wątpliwościach swoimi słowami ( to częś ...

Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie .. objawów. Można leczyć zachowawczo lub operacyjnie. Bardzo dziękuje za odpowiedż.. Witam.Byłam u neurologa.Powiedział że tymi guzkami to nie powinnam sie martwić.Jak tu się nie martwić jak to one powodują ból.? Co pan na to? Pozdra ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. objawami - drętwienie lewej strony ciała zaczynające się od lewej połowy głowy kończące na stopach - drętwienie lewej strony twarzy spowodowane zaburzeniami mowy - temp ciała od miesiąca 34,9 35,4 - zawroty głowy - omdlenia - zabu ... Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. objaw - myślałam logicznie ale nie mogłam wypowiedzieć zdania - plątał mi się język. Wtedy na prawdę bardzo sie przestraszyłam, serce waliło jak oszalałe, odczuwałam jego nieregularne bicie, wpadłam w panikę. Nastepnie straciłam p ...

Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. objawy? Ile ma Pani lat? ... Leczenie dyskopatii odcinka szyjnego .. objawy, czy są adekwatne do opisanych zmian. W innym razie tymczasowo będzie to leczenie zachowawcze ( rehabilitacja, farmakoterapia ). ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. objawami - drętwienie lewej strony ciała zaczynające się od lewej połowy głowy kończące na stopach - drętwienie lewej strony twarzy spowodowane zaburzeniami mowy - temp ciała od miesiąca 34,9 35,4 - zawroty głowy - omdlenia - zabu ...

Symptomy padaczki po operacji wycięcia ogniska padaczkowego .. objawy po operacji są czymś niepokojącym czy trzeba po prostu czasu żeby wszystko się wyciszyło? Objawy mogą być wynikiem przebytej operacji. Nie należy jednak ich ignorować i sprawdzić. Radzę je zgłosić lekarzowi prowadzącemu. ... Zniesienie lordozy i zwężenie krążków międzykręgowych szyjnych .. objawy. ... Zaburzenia mowy po psychozie paranoidalno-katatonicznej .. objawami manii i depresji. Od tamtego czasu seplenię, niewyraźnie mówię, czasem nie mogę się wysłowić. Czy leki neurologiczne pomogą na moje dolegliwości? Jeśli tak, to jakie? Najprawdopodobniej opisane objawy są wynikiem stosowan ...

Niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu u dziecka .. tomiast objawy nie występują, zbiornik nie ulega powiększeniu może to być taka odmiana anatomiczna. ... Napinanie mięśni u dziecka podczas oglądania bajek .. objawy. Lekarz zbada napięcie mięśni, jeśli zauważy niepokojące objawy skieruje do neurologa. Niektóre dzieci w ten sposób sygnalizują, że są zmęczone. Czy poród odbył się siłami natury i czy maluch był zdrowy? ... Osłabienie po zastrzykach na ból głowy Movalis .. objawów z przewodu pokarmowego, które występują wcześniej inne działania niepożądane występują rzadko. ...

Ból w lędźwiach, w okolicach piszczela i stopy .. Objawy wskazują raczej na dyskopatię. Radzę zamiast Ct wykonać MR, któe jest badaniem dokładniejszym. ... Drgający nerw w okolicy kciuka .. objawy? czy to coś poważnego? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy to objawy jakiejś poważniejszej choroby czy może brak witamin? Przede wszystkim należy udać się do lekarza, wpierw rodzinnego, który wykona podstawowe badania k ... Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. objawy po urazie i wstrząśnieniu mózgu mogą występować, ale należy udać się do neurologa, gdzie zostanie Pan ponownie zbadany, nie lekceważyć problemu. ...

Nawrót ataków padaczkowym po rezygnacji z leków .. objawy padaczki? Czy wiek ma jakieś znaczenie? Padaczka może wystąpić w każdym wieku. Po rozpoznaniu padaczki powinna Pani przyjmować leki regularnie, leczenie jest długotrwałe ( nawet wieloletnie ). Nie powinna Pani sama odstawia ... Bóle lewej strony głowy i zaczerwienienie skóry .. objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy. ... Ryzyko guza mózgu przy długotrwałym katarze i zapaleniu zatok .. objawem zmian w obrębie samych zatok. Najlepiej wykonać CT zatok i zgłosić się do laryngologa. ...

Drgawki rąk i nóg .. objawy padaczki, czy inne zaburzenia neurologiczne. Najlepiej udać się do neurologa. ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. objawy faktycznie mogą wskazywać na SM, także w tym wieku zwykle pojawiają się objawy choroby. Ponieważ podstawą rozpoznania choroby są dolegliwości skorelowane ze zmianami MR, u Pani można wykonać jeszcze badanie płynu mózgowo - ... Bóle karku promieniujący na połowę ciała .. objawy? Co powinnam robić? Czy można w jakiś sposób je zniwelować? Wymienione przez Panią objawy sugerują zmiany zwyrodnieniowe z uciskiem na worek oponowy lub korzenie nerwowe kręgosłupa szyjnego. Najlepiej udać się do lekarza ro ...

Omdlenia i drgawki w dojrzałym wieku .. objawy uciskowe mogą wywoływać także napad padaczkowy. W związku z tym należy takie patologie wykluczyć. ... Objawy i zagrożenie dla życia przy chorobie Marciusa-Guya .. objawy i czy może być niebezpieczna dla życia? ... Przepuklina krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i korzenie nerwowe .. objawy są współmierne. Rehabilitacja nie cofnie zmian, a przynajmniej nie wyeliminuje dolegliwości bólowych. Dlatego z wynikiem MR najlepiej udać się bezpośrednio do neurochirurga. ...

Mimowolne napinanie mięśni głowy .. objawy czegoś poważnego? Napinanie mięśni głowy może być związane z napięciowym bólem głowy. Powodem może być zmęczenie stres, palenie papierosów, zła dieta. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania krw ... Zapis nieprawidłowy z obecnością fal ostrych w tyłogłowiu .. objawów i wyniku badania przedmiotowego ( w tym wypadki neurologicznego ). Najbardziej sensownym rozwiązaniem jest pokazanie wyniku lekarzowi, który zlecał badanie - on powie co oznacza ten zapis w Twoim przypadku i co powinnaś zr ... Różnice między skoliozą a dyskopatią .. objawy rwy kulszowej, która faktycznie może być wynikiem dyskopatii lub lokalnego stanu zapalnego. Proszę stosować maści rozgrzewające, ciepły prysznic, dużo leżeć, doustnie naproksen lub diklofenak ( przeciwbólowo ). Lepszym bada ...

Bóle i zawroty głowy oraz zimne, cierpnące ręce .. objawem innej choroby, ogólnoustrojowej np. niedoczynności tarczycy. Dlatego wpierw radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty. ... Bóle po lewej stronie głowy przy poruszaniu .. objawów nie można wykluczyć także nieprawidłowej zmiany w obrębie samego mózgowia. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście, jeśli natomiast choruje na coś Pani przewlekle to proponuję wizytę rozpocząć od lekarza interni ... Drętwienie ręki, nogi, twarzy i języka .. objawy padaczki? Jakie badania muszę przeprowadzić, by być pewną? Wymienione przez Panią objawy mogą wskazywać na padaczkę. Radzę skonsultować się z neurologiem, zostaną wykonane niezbędne badania tj. EEG i badanie obrazowe głowy. ...

Zaburzenia mowy, mroczki przed oczami, drętwienie ust i języka przy ataku padaczki .. objawy przy ataku padaczki. W momencie ataku ma mroczki przed oczami, zaburzenia mowy, drętwienie ust i języka oraz drętwienie lewej ręki. Badania przeprowadzone w szpitalu niczego nie wskazały. Mama często się denerwuje z błahych ... Drętwiejąca noga jako objaw dyskopatii .. objawem dyskopatii. Czy drętwienie kończyn dolnych to też objaw dyskopatii? W jaki sposób można to zbadać? Czy dyskopatia jest niebezpieczna dla zdrowia? Tak, drętwienie kończyn dolnych może być objawem związanym z dyskopatią na p ... Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. objawami. ...

Wieloletnie sztywnienie mięśni rąk i nóg .. objawy mogą sugerować dystrofię miotoniczną. Najlepiej zgłosić się do Kliniki Neurologicznej zajmującej się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nerwowo - mięśniowych. Diagnostyka obejmuje badania elekromiograficzne, biopsję mięśnia, ... Zatrzymanie zaniku kory mózgowej .. objawy poprzez farmakoterapię, ale będzie to raczej leczenie zachowawcze niż przyczynowe. W tym celu należy zgłosić się do neurologa. ... Wpływ Depakine na nastrój .. objawy te będą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie należy skonsultować z neurologiem możliwość zmiany leku. ...

Powiększone źrenice, zaburzenia utrzymania równowagi i chodu .. objawy neurologiczne: zaburzenia utrzymania równowagi, chodu, ból głowy, sztywnienie karku. Czuje się jakbym była pod wpływem alkoholu. Czy rozszerzone źrenice to objaw nerwicy? A może zaczyna zaczyna mi się choroba psychiczna? Ja ... Problemy z koncentracją, powracające natrętne myśli i napady złości .. objawy choroby afektywnej związane ze stresem. Dobrze by było skonsultować się z psychiatrą, który po dokładnym wywiadzie będzie w stanie powiedzieć więcej i zastosować odpowiednie leczenie. W przeciwnym razie skieruje do neurolog ... Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. takie same objawy jak ty, w skrócie chyba nie da się lepiej tego opisać jak ty to zrobiłeś. Męczy mnie to już jakiś czas i też zacząłem myśleć czy coś mi nie jest, badałem się w kierunku cukrzycy i nad/niedoczynności tarczycy ( bo ...

Drętwienie ręki, drgawki i szczękościsk po niewyspaniu .. objawy podobne do padaczki. Drętwieje mi cała lewa ręka, zaczynam mieć drgawki i dostaję szczękościsku. Mam silne bóle i zawroty głowy. Objawy te zdarzają się tylko, gdy mam nieprzespane noce. Co powinnam zrobić? Czy to padaczka? ... Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej .. objawy ucisku ), urazu głowy, krwawienia podpajęczynówkowe, zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. ... Silne napięcia mięśni oraz drętwienie rąk, nóg i szyi .. objawy się nasilają utrzymują się przez cały dzień, chyba że się położę to od razu to mija niestety jak wstaję zaczyna się od nowa. jestem już bardzo zmęczona nikt nie potrafi mnie zdiagnozować, jak jest bardzo źle biorę myolastan ...

Bóle i zawroty głowy oraz mdłości po uderzeniu w głowę .. objawy występują w przypadku krwiaków podtwardówkowych, stąd konieczność wykonania CT. ... Jąkanie się po złamaniu nogi .. tąpiły takie objawy ? W jaki sposób można powiązać uraz z uszkodzeniem ośrodka mowy. Proponuję zaprowadzić syna do lekarza. Będzie to rozsądniejsze wyjście niż szukanie połączeń między nogą a ośrodkiem mowy na własną rękę. Nie mów ... Silne bóle głowy, zawroty i częste wymioty po mocnym uderzeniu w głowę .. objawy po urazach są przy krwiaku podtwardówkowym. Co to za schorzenie? Czy jest uleczalne? Jakie zmiany powoduje? Czy jest zagrożenie paraliżem lub zanikiem jakichś funkcji życiowych? Na pewno powinna Pani udać się na Izbę Przyję ...

Drętwiejące czoło, worki pod oczami i zmęczenie .. objawy. Odczuwa częste bóle głowy w jednym miejscu ( po prawej stronie ), do których dochodzi uczucie sztywnienia czy raczej drętwienia czoła. Czasem ciężko mu poruszać brwiami. Ciągle ma ciemne worki pod oczami, które raczej rzad ... Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. objawami i badaniem neurologicznym. Dzięki temu będzie można podjąć decyzję co do dalszego leczenia. dziekuje za odpowiedz. ... Bóle i zawroty głowy, napady gorąca i zimna po dawnym wstrząsie mózgu .. objawy mogą wskazywać na zaburzenia endokrynologiczne i niekoniecznie wiązać się z przebytym urazem. ...

Senność, rozkojarzenie i bóle głowy po urazie głowy .. objawy krwiaka mózgu. Czy to prawda? Takie objawy, jakie Pan opisał, mogą występować nawet do 3 tygodni od urazu. Powrót do stanu prawidłowego przyspieszy odpoczynek, unikanie nadwyrężania wzroku ( unikać telewizora ), mniejszy wy ... Zespół Aspergera przy zaniku kory w lewym płacie czołowym .. objawy występują do końca życia. Można jedynie leczyć objawy. Myślę, że zanik kory w lewym płacie jest właśnie związany z chorobą. ... Poszerzenie jednej źrenicy u dziecka .. objawy? ...

Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. objawów skornych na całym ciele nie ma innych objawów, lecz nasz lekarz neurolog mowi ze padaczka ktora jest w 50% tej choroby moze wystapic w kazdym wieku, a jesli juz wystapi wtedy dziecko moze gorzej sie rozwijac albo całkowici ... Zaburzenia widzenia po kopnięciu w oko .. objawów nie mam. Co mi może być? Co powinnam zrobić? Czy to możliwe, że objawy zaczęły się pojawiać dopiero po takim czasie? Najlepiej udać się do okulisty. Błyski i zaburzenia widzenia mogą sugerować odkwarstwienie się siatkówki ... ADHD u dorosłych .. objawia u dorosłych? Czy można ją wyleczyć? Czym różni się od ADHD? ADHD to w zasadzie to samo co ADD. Po prostu występuje kilka określeń tej samej choroby. Objawy to nadpobudliwość ruchowa, trudności w koncentracji, zaburzenia tj ...

Bóle głowy i opuchlizna oczu oraz światłowstręt .. objawy ustąpiły. Nie minął nawet tydzień od zakończenia leczenia, a problem wrócił. Byłam z tym u laryngologa i alergologa, ale oni też nie pomogli. Co robić? Światłowstręt i bóle głowy mogą być wynikiem migreny czy klasterowego b ... Bóle głowy przy ruchu ręką w dół lub w górę .. Objawy gastryczne powinien skonsultować gastrolog, mogą wskazywać na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Bóle głowy przy poruszaniu kończyną górną ( wszystko zależy także którą ) może być związany ze zmianami zwyrodnieniowym ... Napady silnych bólów głowy w okolicach skroni i wymiotó .. objawy migreny. Najlepiej skonsultować się z neurologiem, który po osobistej wizycie będzie mógł powiedzieć więcej i rozpoznać bądź wykluczyć migrenę, a już na pewno włączyć leczenie ( farmakoterapię ). ...

Swędzenie nóg podczas chodzenia .. objaw. Podczas chodzenia zaczynają mnie swędzieć nogi. Muszę się wtedy zatrzymać, aby się podrapać. Po 5 minutach stania w miejscu, objawy ustępują. Co jest przyczyną takiej reakcji? Co trzeba zrobić, żeby objawy ustały? Swędzenie ... Drętwienie karku i szyi, sztywnienie pleców i kołatanie serca .. objawów? Nie rozumiem stwierdzenia *zatoki policzkowe*, czy Pan to przepisał z wypisu czy zapamiętał? Nie ma takiego rozpoznania. Myślę, że na Pana dolegliwości nałożyło się kilka jednostek chorobowych. Piski w uszach mogą być wyn ... Specjalista od dziedzicznej paraparezy spastycznej .. objawy to zmęczenie lewej nogi podczas chodzenia i sztywnienie jej, gdy mam pełny pęcherz. Do tego mam problemy z rozpoczęciem oddawania moczu. instytut neurologii i psychiatrii warszawaul. sobieskiego pani dr Stępniak ...

Depakine na bóle głowy .. objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy lub migrenę. Bóle głowy, szczególnie nie poddające się leczeniu farmakologicznemu powinny być dalej diagnozowane. Warto wykonać EEG i MR głowy. Proszę skonsultować taką możliwość z ne ... Pulsujący guzek na głowie po urazie głowy .. objawy. Myślę, że to nic poważnego. Natomiast jeśli nie jest Pani pewna, to najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Drętwienie ręki, ból barków i łopatek przy implancie szyjnym ruchomym .. Tak, opisane objawy mogą wynikać z ucisku zwyrodniałych krążków międzykręgowych na worek oponowy i korzenie nerwowe. Należy wykonać ponownie MR, jeśli ostatnie badania wykonano dawno. I skonsultować się z neurochirurgiem, który po ...

Silne bóle głowy podczas miesiączki i nadwrażliwość na światło .. objawy wskazują z dużym prawdopodobieństwem na migrenę. Warto, aby udała się Pani do neurologa, który po dokładniejszym badaniu będzie mógł przedstawić rozpoznanie i zastosować leczenie. ... Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. objawy są ze sobą powiązane? Co powinnam zrobić? Najlepiej udać się do neurologa. Radzę także wykonać MR kręgosłupa. Objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych. Nie wykluczone, że należy także wykonać badania obrazowe głowy cel ... Atak z utratą świadomości i skręcaniem ciała .. objawy wskazują raczej na padaczkę. Najlepiej udać się do neurologa i wykonać diagnostykę w tym kierunku. Radzę nie zwlekać, kolejny napad może zdarzyć się w każdej chwili. ...

Konieczność powtórnej operacji przy odrośnięciu przepuklin kręgosłupa .. objawami i zadecydować o dalszym postępowaniu. ... Niekontrolowany śmiech .. objaw? Nie wykluczone, że jest to skutek zaburzeń na podłożu psychicznym, działanie uboczne stosowanych leków. W razie pojawiania się dodatkowych objawów lub nasilenia dotychczasowego objawu, radzę udać się do psychiatry. ... Drętwienie, uczucie ciepła i ćmiący ból tyłu głowy .. objawy. Drętwieje jej tył głowy, pojawia się przy tym ćmiący ból, odczuwa w tym miejscu ciepło. Często jest osłabiona. Co jej jest? Czy to skutki ciąży? Jakie badania trzeba przeprowadzić? Są to najprawdopodobniej objawy zmian zwy ...

Wzmożone napięcie mięśni u niemowlęcia .. objawy są przy wzmożonym napięciu mięśniowym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że moje dziecko na to choruje? Oczywiście warto skontrolować takie zachowanie dziecka u pediatry. Myślę, że wszystko jest w porządku. Zaburzone napięcie ... Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty .. objawami? Czy powinnam wykonać jakieś badania? Najlepiej udać się do neurologa, który ewentualnie poprosi o konsultację okulistyczną. Takie objawy mogą wskazywać na migrenę lub choroby rozrostowe ośrodkowego układu nerwowego, stąd ... Skutki uboczne Karbagen .. objawy występują bardzo rzadko. ...

Pogorszenie słuchu, węchu i smaku, zawroty głowy oraz uderzenia ciepła .. objawów doszło zdrętwienie czoła i ból nosa, oraz zaczeły zdarzać się niespodziewane bóle w klatce piersiowej które jakiś czas mnie trzymają. Po wizytach u neurologa i laryngologa zrobiłem badania tomografi głowy, tarczyce, morfol ... Sekundowe bóle w różnych częściach głowy .. objawy? W zasadzie opisane objawy nie pasują do żadnych możliwych do zakwalifikowania bólów głowy ( napięciowy/klasterowy/migrena ). Bez dokładniejszego wywiadu i badania trudno odpowiedzieć na to pytania. Jeśli znacznie utrudnia ... Bezdechy u dziecka podczas snu .. objawy powinny skłonić mnie do udania się do lekarza w celu potwierdzenia lub wykluczenia epilepsji podczas snu? Czy oprócz nocnych objawów powinny się jeszcze pojawić jakieś dolegliwości w dzień? Moje dziecko ma nocne bezdechy, a ...

Bóle i zawroty głowy, mrowienie ręki oraz problemy z pamięcią i koncentracją .. Objawy tak jak szybko przyszły, tak i ustępują. Często mam wrażenie ucisku, ścisku głowy. Co oznaczają takie objawy? Czy można to wyleczyć? Co powinienem zrobić? ... Centralna wypuklina krążka z uciskiem na worek oponowy .. objawy. ... Bóle oczodołu i zaburzenia świadomości .. objawy się zmniejszyły. Niepokoi mnie to, że od tamtej pory mam zaburzenia świadomości. Czy przyczyną jest lek? ...

Przebieg leczenia mielopatii .. objawy: zaburzenia czucia, ruchu ). Przyczyną mogą być ciężkie infekcje, nowotwory, urazy. Leczenie zależy właściwie od przyczyny. Na pewno lekarz rozpoznający mielopatię wdroży dalszą diagnostykę ustalającą przyczynę. ... Pozaoperacyjne metody leczenia lordozy i przepukliny lędźwiowej .. objawy, co także związane jest z działaniami niepożądanymi przy przewlekłym stosowaniu. Poza tym u Pana objawy wynikające z przepukliny są już wyraźnie zaznaczone. ... Funkcjonowanie z torbielą pajęczynówki .. objawów, stwierdzenia powiększania się torbieli pajęczynówki konieczne będzie jej usunięcie o ile możliwy będzie dostęp chirurgiczny. ...

Ból dołu pleców i drętwienie nóg przy skrzywieniu kręgosłupa lędźwiowego .. objawami neurologicznymi i zadecyduje o operacji. Rehabilitacja i farmakoterapia nie likwidują przyczyny stąd brak poprawy. ... Ból w wyniku osteliozy wokół śrub po operacjach kręgosłupa .. objawów zapalenia kości. Córka bardzo cierpi, nieustannie odczuwa ból. W jaki sposób można jej pomóc? Jak zaradzić bólowi? Trudno mi powiedzieć jakie są możliwości leczenia, nie znając jakie leki i metody stosowali Państwo do tej ... Zanik robaka móżdżku .. objawiać poważnymi dolegliwościami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie. Należą m.in. do nich: zawroty głowy, chwiejny chód, na szerokiej podstawie, oczopląs, zaburzenia koordynacji, spadek napięcia mięśni, drżenie, zaburzenia ...

Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. objawy podobne do padaczki skroniowej. Czy mogłam zachorować na padaczkę pourazową? Czym różni się ta choroba od wrodzonej epilepsji? Urazowa to właśnie taka, która po raz pierwszy występuje po urazie, a przynajmniej da się zaobse ... Czas utrzymywania chorego w sedacji po ewakuacji krwiaka podtwardówkowego .. objawy takiego krwiaka, kiedy najwcześniej po wystąpieniu urazu można coś podejrzewać i udzielać pomocy? Pozdrawiam i dziękuję! ... Sposoby radzenia sobie z tikami nerwowymi .. objawu najlepiej rozpocząć leczenie. ...

Przebieg leczenia choroby Creutzfeldta-Jacoba .. objawowo. Skoro nie znana jest dokładna przyczyna, w związku z tym brak leczenia przyczynowego. ... Charakterystyka Zespołu Guillain-Barre .. objawy choroby ( najczęściej zaburzenia czucia, niedowład ). Prawidłowe leczenie powoduje poprawę stanu i wyzdrowienie. Mogą występować nawroty. Mój synek zachorował nagle gdy miał 11 miesięcy. W ciągu 5 dni nastąpiła wiotkość cał ... Leczenie anizokorii u niemowlęcia .. objawy? Anizokoria to nierówność źrenic. Może być wynikiem urazu głowy, procesu nowotworowego, a nawet procesu zlokalizowanego w płucach gdzie dochodzi do ucisku pnia współczulnego. Leczenie jest na ogół przyczynowe, zatem czy jes ...

Zawroty głowy i bóle karku przy zapaleniu gardła, krtani i uszu .. objawem reakcji organizmu na infekcję. Na razie trudno określić czy występuje także choroba neurologiczna. W razie braku poprawy i po wyleczeniu stanu zapalnego można skonsultować się z neurologiem ( na podstawie zaburzeń czucia ) ... Drętwienie i drżenie kończyn oraz zanik mięśni .. objawy drgawek i napięć, drętwienia, to skierowano mnie na EEG głowy ... Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. objawy mają miejsce przed 18 miesiącem życia nie powinno to się wiązać z większymi konsekwencjami później, mogą jednak występować trwałe powikłania. Leczenie jest trudne, ze względu na niepewną etiologię. Leczenie farmakologiczne ...

Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. objawy. Ponadto przyczyną mogą być klasterowe bóle głowy, migrena, nieprawidłowości naczyniowe. Radzę najpierw zbadać ciśnienie tętnicze krwi. Doraźnie w razie bólu zastosować ibuprom, apap. W razie braku poprawy udać się do neuro ... Pulsowanie w skroniach przed zaśnięciem .. objaw związany z jakimś wysiłkiem fizycznym, ponieważ występuje nawet wtedy, gdy jestem wypoczęty. To pulsowanie skroni nie daje mi spać, czy powinienem udać się do lekarza i zrobić jakieś badania? Należy wykonać kilka pomiarów ci ... Poszerzone przestrzenie przymózgowe przy nadmiernym napięciu mięśniowym u niemowlęcia .. objawy? Czy mogę coś zrobić, aby przyspieszyć diagnozę? Należy przede wszystkim synka obserwować, wykonywać kontrolne usg główki, mierzyć jej obwód. Jeśli synek jest wcześniakiem lub poród był przedłużony, z komplikacjami mogło do ...

Stosowanie Trileptal w ciąży .. objawach w ciąży przy używaniu tego leku. Czy powinnam go odstawić? Najlepiej by było zamienić lek na lamotryginę, czyli Lamitrin. Radzę niezwłocznie udać się do neurologa, który rozważy zmianę leku. W przypadku Trileptalu mogą wy ... Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. objawami straciłem przytomność w domu, rozmawiając z rodziną o jakiejś stresującej sytuacji ( było to po wypiciu jednego piwka ). Nie mam drgawek, nie sikam pod siebie. Byłem u neurologa, zrobiłem badania - ale niby wszystko jest ... Poszerzenie IV komory po zapaleniu mięśnia twarzowego .. objawami neurologicznymi. ...

Pieczenie w okolicy kręgosłupa lędźwiowego .. objawy? ... Silne bóle w okolicach serca przy prawidłowym EKG i echu serca .. objawy? Jakie dodatkowe badania powinienem wykonać? Proszę wykonać dodatkowo rtg klatki piersiowej. Przyczyną mogą być choroby układu oddechowego lub nerwoból międzyżebrowy związany z nadmiernym wysiłkiem, który mija po odpoczynku ... Możliwe konsekwencje niewielkiego zaniku korowego mózgu .. objawy, obciążenie rodzinne chorobami neurologicznymi, postęp ewentualnych objawów. Myślę, że spokojnie można poczekać do wyznaczonej wizyty. ...

Objawy i leczenie choroby Parkinsona .. objawy choroby Parkinsona? Jak się ją leczy? Czy można zahamować rozwój? Jak należy opiekować się osobą chorą? Do objawów należą: wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszona aktywność ruchowa/jej brak, chód drobnymi kroczkami, drżeni ... Ciągłe wystawianie języka przez niemowlę .. objawów nie ma podłoża neurologicznego. Jest etapem w rozwoju dziecka, czyli normalnym zachowaniem. Odsyłam do książki Benjamina Spocka *Dziecko*. ... Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. objawy: przed atakiem ma pochyloną główkę, w trakcie ataku robi się bezwładna, przewraca oczami, zapada w sen, wymiotuje. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Jak jej pomóc? Do jakiego specjalisty należy się udać? Należy udać się d ...

Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych .. objawów ( niestety nie wiem jakich ), lekarz zlecił badanie obrazowe głowy, otrzymał Pan wynik i chce się dowiedzieć co z tym fantem zrobić.... Otóż pokazać wynik lekarzowi, który zlecał to badanie. On zapozna się ze zdjęciami i w ... Zniesienie rezerwy płynowej w odcinku szyjnym z uciskiem na rdzeń .. objawy nasilać. Oczywiście operacja wiąże się z powikłaniami, jednak zostanie Pani o nich poinformowana, zbada Panią neurochirurg/ortopeda oraz anestezjolog, którzy ostatecznie zadecydują o możliwości przeprowadzenia operacji. Ost ... Ból kręgosłupa w części lędźwiowej i krzyżowej, ból karku oraz drętwienie nogi .. objawy od 2 lat bol kregoslupa w czesci ledzwiowej od 2 miesiecy tez w czesci krzyzowej oraz bol w karku i dretwienie prawej nogi wdloz az do posladkow od 2 miesiecy zgrubienie z tylu kolana lewej nogi i bol w lydkach obu nog oraz ...

Obniżenie wysokości szpary kręgowej na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. objawami. Na tym poziomie znajdują się już tylko korzenie nerwowe, zatem jeśli nie ma ucisku na żaden z nich to leczenie będzie jedynie objawowe. ... Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. objawami rwy udowej - piekący - po prawej stronie ból szedł z biodra po zewn.części uda a od kolana ból był na zasadzie piekącego zimna pod stopą kłucie.podano mi amizepin i tramal.ból przez 2 tyg nie pozwalał chodzić po 4 tyg kuś ... Niekontrolowane ruchy zbieżne i rozbieżne oczu .. objawy padaczki? Jak to sprawdzić? Tak takie objawy mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej wykonać w tym kierunku diagnostykę, czyli EEG ( w razie wątpliwości 2 razy ), rezonans magnetyczny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ataki padac ...

Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej .. objawy nie wiążą się raczej SM, a ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. ... Ognisko malacji w strukturach głębokich mózgu po urazie głowy .. Objawy tj. ból głowy, zawroty, zaburzenia koncentracji i pamięci są charakterystyczne i występować mogą do 7 - 14 dni po urazie. Pomocny jest wypoczynek, sen, nie nadwyrężanie wzroku, leki przeciwbólowe. Ognisko malacji to zmiana ... Sposoby leczenia fotopsji .. objawy, polegające na zauważaniu błysków światła, powstających w oczach. Wyczytałam w internecie, że to fotopsja i może powstawać układzie nerwowym oraz na skutek pobudzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego bodźcem innym niż światło ...

Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. objawy, możliwe, że torbiel powiększa się i warto wykonać badania kontrolne. W tym celu najlepiej wyjaśnić problem u neurologa. Nie wykluczone także, że bóle głowy, zaburzenia koncentracji wynikają z przemęczenia i stresu. ... Szanse na powrót do zdrowia po pęknięciu krwiaka przy wodogłowiu .. objawami: pocenie, majaczenie i gwałtowne, chwilowe zasypianie. Lekarze powiedzieli, ze teść ma krwiaka, który pękł. Teść ma wodogłowie i tętniaka. Czy jest szansa, że z tego wyjdzie? Czy długo może potrwać leczenie? Czy odzyska p ... Zwężenie tarczy międzykręgowej, wypukliny i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. objawami i zadecydował o dalszym leczeniu ( leczenie objawowe, czyli przeciwbólowe i rehabilitacja czy już są wskazania do zabiegu operacyjnego ). ...

Specjalista od choroby Recklinghausena .. objawów neurologicznych, których lekarze nie chcą leczyć z uwagi na wyżej wymienioną chorobę. U chorego nastąpiła już znaczna utrata wzroku, nie możne chodzić samodzielnie, rezonans sugeruje zapalenie opon mózgowych. Proszę spróbo ... Rozróżnienie objawów autyzmu i choroby psychicznej u dziecka .. Objawy autyzmu mogą być podobne z tymi, które występują w schizofrenii. W zasadzie w przypadku autyzmu objawy występują już od urodzenia. Niestety trudno mi ocenić jak jest w Pani przypadku. Wymagana jest tu konsultacja zarówno ps ... Nawrót zapalenia nerwu trójdzielnego pomimo przyjmowania leków .. objawy znów wróciły, choć w łagodniejszej postaci. Czy to znaczy, że powinnam spodziewać się nawrotu choroby? Dlaczego leki przestały działać? Prawdopodobnie należy zmienić dawkę leku lub sam lek. Może tak być, że to nawrót nerwob ...

Drętwienie palców, problemy z mową i zaniki pamięci po leku Epiramat .. objawy wywołał lek? Dodam, że ataki padaczki ustąpiły. Witaj : - ) Ja od końca kwietnia zeszłego roku zażywam epiramat ( 1 tabletkę dziennie ) w samopoczuciu ogólnym widzę poprawę, ale też drętwieją mi palce u nóg ( nieraz mam wra ... Długotrwałe zawroty głowy oraz mdłości, bóle głowy i drętwienia ręki .. objawy? Proszę koniecznie pójść do lekarza i opowiedzieć o tych objawach. Lekarz, który Panią zbada powie co dalej robić ... Najdokładniejsze badanie mózgu .. objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Wówczas zaplanuje on stosowną diagnost ...

Utrata przytomności oraz sztywność ciała przy otwartych oczach i wymiotach .. objawiać się napady padaczki. Warto osobiście udać się do neurologa i wykonać niezbędne do właściwego rozpoznania badania. ... Przekrzywianie głowy, pisk w uszach, osłabienie oraz bóle i zawroty głowy .. objawy mogą sugerować np. proces rozrostowy, nerwiaka czy torbiel pajęczynówki. Lepiej dmuchać na zimne. Neurolog po badaniu bedzię mógł zadecydować o dalszym postępowaniu ( koniecznych badaniach ). ... Postępowanie i czas leczenia przy złamaniu kości ogonowej .. objawy mogą potrwać, wszystko zależy czy to tylko stłuczenie czy jednak złamanie ( średnio 5 - 14 dni ). ...

Podwójne widzenie przy migrenie i problemach z tarczycą .. objawem migreny. Generalnie przy migrenie nie powinno się stosować doustnej antykoncepcji. Na jakie badania zostały wydane skierowania. W przypadku nadczynności tarczycy spowodowanej chorobą Gravesa - Basedowa może występować podw ... Ból w okolicach czubka głowy przy poruszaniu głową .. objawy? jakie badania trzeba wykonać? Przyczyną bólu może być nadciśnienie tętnicze lub zbyt niskie ciśnienie, stąd warto udać się do lekarza rodzinnego, który wykona pomiar ciśnienia ciśnieniomierzem. Chyba, że ma Pan możliwość z ... Silne mrowienie z tyłu głowy podczas wysiłku fizycznego .. objawy związane są z nieprawidłowym ciśnieniem, zaburzeniami elektorlitowymi, uciskiem nerwu, a może chorobą dermatologiczną ( szczególnie jeśli występują zmiany skórne w tym miejscu ). ...

Otrzepywanie się i zapatrywanie u niemowlęcia .. ta Opiekuna o objawy, ich początek itd, zbierze wywiad odnośnie przebiegu ciąży, rozwoju dziecka, następnie zbada dziecko i być może zleci badania dodatkowe dopiero wówczas będzie mógł powiedzieć co dziecku jest. U tak małego dzie ... Długość okresu leczenia po porażeniu nerwu strzałkowego .. objawy będą się utrzymywać? Co powinienem zrobić? Rozumiem, że do porażenia doszło podczas wakacji ( zbieranie truskawek ) i od tego czasu jet Pan leczony. Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia nerwu, im jest ono mniejsze tym pow ... Skuteczne leczenie drgania powieki .. objaw może powrócić. ...

Bóle głowy, mrowienie i gorąco na twarzy .. objawy powtórzyły się też podczas czytania gazety i oglądania telewizji. Neurolog zbadał mnie młoteczkiem, stwierdził nerwicę i przepisał leki przez które boli mnie serce. Kardiolog nie widzi nic niepokojącego. Co mi jest? Co powi ... Ryzyko nawrotu objawów padaczki pourazowej i nerwicy .. objawy tej choroby tj.nerwica.Obecnie jestem jeszcz e alkocholikiem po terapi ... Drżenie ciała przy lordozie kręgosłupa .. Objawy ustąpiły, ale powróciły po pół roku. Znowu dostałem ten sam lek, ale tym razem zacząłem po nim czuć dużo gorzej, pojawiały się częste drżenia ciała. Badanie RTG wykazało tylko lordozę kręgosłupa. Drżenia są według lekarza n ...

Ból i zawroty oraz problemy z równowagą przy torbieli szyszynki .. objawy mogą towarzyszyć migrenie, guzowi kąta mostowo - móżdżkowego, uszkodzeniem ucha wewnętrznego. Warto ponownie skonsultować się z lekarzem. ... Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego .. objawy i skutki? Jak powinno przebiegać leczenie takiego krwiaka? Krwiak nadtwardówkowy to ma najczęściej przebieg ostry lub podostry. Powstaje w wyniku urazu głowy ze złamaniem kości i krwotokiem tętniczym. Objawy to ból głowy, z ... Mimowolne drżenie rąk i głowy u nastolatka .. objawy mogą pojawiać się na podłożu psychicznym, wywołane stresem, lękiem. Inną przyczyną mogą być choroby układu pozapiramidowego lub zespołem Tourette*a. Najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ...

Kłucie i ból w kończynach przy długotrwałym stresie a neuropatia .. objawy? Czy może to być neuropatia? Do jakiego specjalisty powinienem się udać? Przyczyną mogą być zarówno choroby neurologiczne, ale najczęściej są to choroby naczyń ( zakrzepica, niedokrwienie kończyn ). Dlatego warto najpierw s ... Zaburzenia pamięci po wypadku .. objawem wstrząsu muzgu i czy jest szansa że siostra sobie to przypomni ? Pozdrawiam. Zaburzenia pamięci mogą być chwilowe, najczęściej tak jest. I zwykle po dłuższym odpoczynku ustępują. Może jednak się zdarzyć, że siostra sobie n ... Bezsenność, zaburzenia koncentracji i ból głowy podczas wysiłku intelektualnego .. objawy to wynik jakiejś choroby? Należy z tym problemem zgłosić się do psychiatry. To właśnie psychiatrzy zajmują się głównie zaburzeniami snu. Prawdopodobnie niepełnowartościowy sen wpływa na Pana koncentrację i w tym cała przycz ...

Drżenie powieki przy niskim ciśnieniu .. objawy nie ustają, a wręcz nasilają się po tym leku. Niekiedy powieka drży nieustannie przez kilka godzin. Zawsze wtedy, gdy jestem zdenerwowana, ale i nawet wtedy, gdy jestem wyciszona i wypoczęta. Mam dość niskie ciśnienie. Czy ... Ból głowy i osłabienie po silnym uderzeniu w głowę .. objawy? Czy powinnam pójść na prześwietlenie głowy? Czy mogę stosować jakieś leki przeciwbólowe? ... Sposoby leczenia dystrofii miotonicznej typu 1 .. objawy, w tym właśnie zaburzenia rytmu serca. Nie ma powodu do obaw, lek zostanie zastąpiony innym. Radzę w tej sprawie skonsultować się z lekarzem prowadzącym. ...

Moczenie nocne u nastolatki .. objawów. Lekarz rodzinny natomiast kazał czekać do końca okresu dojrzewania. Córka ma teraz 15 lat. Czy moczenie nocne faktycznie może być jednym z objawów padaczki? ... Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. Objawia się to następująco: kilka - kilkanaście razy w nocy siadana i kręci głową najczęściej bez wybudzenia się, ale niekiedy reaguje na słowa proszące go o położenie się, nie panuje jednak w tym czasie nad tym jak się kładzie i ... Zaburzenia równowagi i drżenia rąk przy zaniku korowym móżdżku u dziecka .. objawy jak drzenie rak, brak koordynacji i zaburzenia rownowagi .zlecono nam rehabilitacje i przyjmowanie syropu nootropil.mam pytanie czy sa jakies inne sposoby leczenia ? ...

Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. objawy: bóle stawów, kości, sztywność, problemy z poruszaniem się, podniesione CRP ( 14,3 ), chroniczne zmęczenie silny ból oka ( okulistka podejrzewała jaskrę, ale badanie komputerowe tego nie potwierdziło ) wiek 36 lat ... Bóle kręgosłupa, stawu biodrowego, parcie na pęcherz moczowy i bóle głowy .. objawów jest również nienaturalnie duże parcie na pęcherz moczowy. Od lat mam również niesamowite bóle głowy.Tomograf i badanie MR głowy nic nie wykazało.Chciałam prosić o opinię w sprawie moich wyników MR. Badanie MR w sekwencji ... Nadmierna nocna potliwość po leku na lekki udar .. Objawia się to tym, że gdy nad ranem budzę się, jestem cała - od głowy, ręce, brzuch, nogi po stopy mokra, jakbym wyszła spod prysznica - każdego dnia muszę zmieniać pościel, prześcieradło i piżamę. Ubrania i pościel są tak mokre, ...

Późne pojawienie się objawów SLA po diagnozie uszkodzenia nerwów obwodowych .. objawy występuja dopiero po 7 latach od diagnozy potwierdzonej W EMG o uszkodzeniu nerwów obwodowych ,Brak odruchów w nogach i rekach od 7 lat.Obecnie od 2 tygodni fascykulacje wszyskich mięsni.Jaki jest scenariusz w moim przypadk ... Leczenie wielopoziomowej dyskopatii lędźwiowej .. Objawy rwa kulszow lewostronna ubytkowa. ( osłabienie zgięcia grzbietowego stopy lewej bez objawów oponowych ) Na poziomei L3/L4 szerokopodstawne uwypuklenie materiału tarczy międzykręgowej nie przekraczającej 1/3 szerokości kanał ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. objawów neurologicznych. Niepokoją mnie częste bóle głowy ( niezbyt uciazliwe i krótkie ), obraz dna oka ( lekko uniesiona tarcza, naczynia żylne lekko poszerzone ) oraz ten MRI. *Badanie uwidoczniło pojedyńcze, drobne ( ok 5mm ) ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. objawami. Lekarz sam przede wszystkim musi obejrzeć kliszę badania. ... Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach .. objawami zostalam zaszepiona / 4 standardowe szczepionki jednoczesnie/ poniewaz w grudniu mielismy jechac do kenii a w styczniu do Indii. Po mimo kompikacji jakie wystapily podczas chorby w szpitalu ,dostalam atak padaczki i moje ... Szybkie skurcze mięśni łydek przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. Objawy bólowe ustaspiły lub wystepuja sporadycznie. Od miesiąca odczuwam jednak bardzo szybkie skurcze mięśni łydki w dolnej jej części biegnące mniej więcej po drodze nerwu kulszowego,raz w jendej raz w drugiej nodze. Są to bardz ...

Torbiel podpajęczynówkowa przy wzgórzu Sylwiusza .. objawy? Z jakiego powodu wykonano MR. Takie informacje mogą być kluczowe w podjęciu właściwego postępowania. Przede wszystkim radzę z wynikiem udać się do neurochirurga, który podejmie ostateczną decyzję. ... Bóle stawów, żeber i pieczenie w kręgosłupie .. objawami czyli bole zeber stawow i pieczenie w kregoslupie. Obejzal te same zdjecie z przed dwoch lat i stwierdzil ze mam lewa krotsza noge minimalnie i pod wplywem ciezkiej pracy te bole sie napilaja. Niewiem co mam zrobic bo pie ... Zwężone przestrzenie międzykręgowe lędźwiowe z objawem próżni .. objawem próżni, uwypuklenie krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i obustronnym częściowym zajęciem zachyłków bocznych. Co to oznacza? Czy powinienem jeszcze jakieś inne badania zrobić? ...

Ból głowy po lekkim urazie bez utraty przytomności .. objawy oznaczają wstrząs mózgu? czy powinnam zrobić jakieś badania? Powinien zbadać Panią lekarz. Z tego co Pani opisuje nie jest to nic groźnego, nie jest to też wstrząśnienie mózgu. Głowa może boleć 3 - 4 dni. Doraźnie można sto ... Ciągły katar i spluwanie jako objawy udaru Od niedawna mój mąż ma ciągły katar, towarzyszy temu ciągłe spluwanie. Lekarz mówi, że to przyczyna udaru. Czy to możliwe? Jak to sprawdzić? Katar nie może być przyczyną udaru. Udar powodowany jest zaburzeniami naczyniowymi. Więce ... Torbielowato poszerzony worek oponowy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym .. objawem patologicznym i może dawać objawy bólowe? ...

Uderzenie w tył głowy bez utraty przytomności i bez bólu głowy .. objawów potem. Po jakim czasie mogą pojawić się jakieś dolegliwości? ... Konieczność operacji przy odczuwaniu bólu w miejscu torbieli pajęczynówki .. objawowa oraz szybkie jej powiększanie się w kontrolnych badaniach obrazowych głowy. Radzę powtórzyć MR głowy, jeśli ostatnie badanie wykonano dość dawno oraz skonsultować się z neurologiem. ... Momenty zawieszenia u dziecka a padaczka .. Objawy te zaczęły się po serii szczepionek. Jeśli to nie jest padaczka, to co to może być? Jakie badania pozwolą to sprawdzić? Podawane obecnie szczepionki nie wiążą się z powikłaniem w postaci padaczki. Radzę skonsultować się z p ...

Ból głowy i zaburzenia równowagi po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii .. objawami. Warto udać się do lekarza prowadzącego, zgłosić mu problem i wykonać badania kontrolne. Lekarz po badaniu neurologicznym, będzie mógł powiedzieć na pewno więcej, niż ja w tej chwili. ... Zawroty i bóle głowy, zmiany nastrojów i pobudzenie seksualne .. objawy te są ze sobą powiązane? ... Bóle w tylnej części głowy i osłabienie rąk .. Objawy te pojawiają się, gdy mam gorsze dni. Chodzę na ćwiczenia, ale nie widzę żadnej poprawy? Jaki sposób rehabilitacji powinienem zastosować? Czy można poprawi wytrzymałość rąk? ...

Atak zaniewidzenia w jednym oku i zaburzenia świadomości .. objawy? Czy to coś poważnego? Co powinnam zrobić? ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. objawy takie jak: - skoki ciśnienia ( głównie od 140/80 w górę ) - bóle głowy ( aktualnie od miesiąca już nie są tak dokuczliwe ) - uczucie odrętwienia - trudności z koncentracją ( są to trudności okresowe nie występujące w ciągu ... Zanik widzenia w prawym oku .. objawów jakie ma osoba chora i wyniku badania neurologicznego. Nic o Pani nie wiadomo, nie mówiąc już o możliwości zbadania Pani przez internet. Nawet przy założeniu, że radiolog dysponował szczegółowymi danymi klinicznymi o chory ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegryzłam sobie języka.następnie trafiłam do szpitala.w szpitalu spędziłam 9 dni - lekarze niewiedzieli co mi jest ... Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. objawy się nie nasilą, wykonać badanie kontrolne. Także kliszę osobiście pokazać lekarzowi, który zlecił badanie. Może uda mu się powiedzieć coś więcej. ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. objawy: bóle głowy, delikatne zawroty głowy, nie potrafię się skupić, co przeszkadza mi w pracy, mam przypływy gorąca i wtedy boli mnie ta jedna lewa strona lub tył głowy. Proszę o odpowiedź, bo zastanawiam się nad zabiegiem i nie ...

Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. objawy? Taka zmiana może nie mieć żadnego znaczenia. ... Błyski przed oczami podczas czytania .. objawy mogą sugerować choroby siatkówki. Jeśli natomiast okulista wykluczy podłoże okulistyczne, należy w drugiej kolejności udać się do neurologa. ... Ryzyko dystrofii miotonicznej przy włóknach nuclear clumps jako objawy .. objawem dystrofii miotonicznej. Co to za choroba? Czy to na pewno ta choroba? Czy są jakieś badania, które można przeprowadzić, by sprawdzić te diagnozę? ...

Nagłe osłabienie, problemy z mówieniem i bełkotanie .. objawów. Co powinnam zrobić? Jakie badania przeprowadzić? Czy powinnam się martwić? Czy jest to coś poważnego? ... Lekki ból w okolicy ciemieniowej przy dotyku .. objaw? z góry dziękuję za odpowiedź ... Sposoby na łagodzenie ataków przy padaczce lekoopornej .. objawy znacznie się nasiliły. Co powinnam zrobić, żeby złagodzić te objawy? ...

Obustronny obrzęk mózgu i udar czołowy u osoby starszej .. objawem może być stres z tym związany. Na pewno częste odwiedziny wpłyną nieco pozytywnie na stan psychiczny babci. ... Leczenie stwardnienia rozsianego .. objawowe ( np. przeciwbólowe ). ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki osoby, która otwiera oczy .. objawy, jest jakiś postęp to proszę nie tracić nadziei. ...

Bóle głowy z zanikiem pamięci oraz drętwieniem ręki i twarzy w ciąży .. objawy? Czy to grozi dziecku? Przyczyną bólu głowy może być migrena, należy także wykluczyć padaczkę. Radzę udać się do neurologa na konsultację. Bez dokładniejszych badań trudno mi powiedzieć jak zagraża to dziecku, czy faktyczni ... Brak objawów neurologicznych przy krwiaku w mózgu wskutek urazu .. objawów? Czy po takim czasie jest możliwe całkowite wyleczenie? Prawdopodobnie chodzi o krwiaka podtwardówkowego przewlekłego. Jeśli jest niewielki można go jedynie obserwować i przyjąć postawę wyczekującą, krwiak powinien się wch ... Ból głowy, uczucie zimna i mdłości .. TSH. Opisane objawy mogą być związane np. z niedoczynnością tarczycy, niedokrwistością. ...

Podwójne widzenie, nerwowość i płaczliwość u dziecka .. objawy u mojej córki mogły się pojawić z powodu problemów w domu? Zmiany zachowania są najprawdopodobniej reakcją na stres. U dzieci w tym wieku sytuacja rodzinna przekłada się na zachowanie dziecka, symulowanie chorób, aby zwróci ... Zagrożenie dla życia i zdrowia przy nerwobólach .. objawy związane z nerwobólem? Nerwoból, inaczej neuralgia, jest spowodowany zmianami w obwodowych nerwach o różnej przyczynie ( najczęściej stan zapalny ). Nie prowadzą do zagrożenia życia. Leczenie uzależnione jest od przyczyny ( ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegryzłam sobie języka.następnie trafiłam do szpitala.w szpitalu spędziłam 9 dni - lekarze niewiedzieli co mi jest ...

Niedowład prawej stopy, mrowienie w lewej nodze, wymioty i bóle głowy .. objawach częste bóle głowy,a także wymioty. Co mi jest? W jaki sposób mogę zniwelować objawy? Biegiem do neurologa! Albo nawet od razu zrobić tomografię albo rezonans głowy ... Kurcz pisarski u nauczyciela z wieloletnim stażem .. objawy i czy da się to wyleczyć? Kurcz pisarski, dystonia ogniskowa, występuje najczęściej właśnie po 40 rż. Objawia się szybką męczliwością lub bólem ręki podczas pisania. Dodatkowo chory mocniej ściska długopis lub tak prostuje ... Drętwienie prawej strony twarzy i zaniki pamięci .. objawy padaczki, zaburzeń naczyniowych np. TIA, migreny. ...

Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. objawu Babińskiego po prawej, poza tym bez zmian*. Mam przepisany Lerivon 30 1/noc. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co właściwie tu chodzi. Co mi dolega ? Będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź ... Ryzyko słabego napięcia mięśniowego przy odchylaniu głowy podczas snu przez niemowlę .. objawów nie można mówić o zaburzeniach napięcia mięśniowego. W pozycji na boku większość maluchów odgina nieco do tyłu główkę. Zaburzenia napięcia można zauważyć podczas trzymania dziecka ( dziecko staje się wiotkie ), czy śledzen ... Uczucie gorąca i parzenia w stopy .. objaw jakiejś poważniejszej choroby? ...

Różnice między rwą kulszową a dyskopatią .. objawem, najczęściej dyskopatii, ale także zapalenia korzonków nerwowych, cukrzyca. U Pani wyszły nieprawidłowe zwężenia przestrzeni międzykręgowej, skolioza, zniesienie lordozy co oznacza dyskopatię. Należy wykonać MR kręgosłupa. ... Drętwienie palców u ręki i bóle głowy .. objawy? ... Częste dreszcze, uczucie zimna i gęsia skórka .. objawy? Czy ćwiczenie jogi ma wpływ na taki stan? ...

Leczenie zespołu rzekomoopouszkowego .. objawy pseudoemocjonalne. Dlatego włączenie leków przeciwdepresyjnych czasem bywa pomoce. ... Neurologiczne podłoże alergii .. objawy które bardzo mi dokuczały nie są już takie intensywne. Czy ta moja uciążliwa choroba nie ma podłoża neurologicznego? Hydroxizina jest lekiem podobnym do Zyrtex działającym bardziej ośrodkowo. Zaburzenia immunologiczne podle ... Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. objawów ogniskowego uszkodzenia OUN. Wykonane EEG wykazało niewielkie rozsiane zmiany bez napadowości. Dalsza opieka ambul. Leczenie Iporelem. W razie braku poprawy do rozważenia leczenie Haloperidolem. Czy dziesięciolatkowi nie z ...

Nasilająca się migrena przy tabletkach antykoncepcyjnych .. objawy. Cinie to lek przerywający napady brany w czasie ataku, a powinno się włączyć jeszcze profilaktykę między napadami, warto spróbować kwas walproinowy. Można też zastanowić się nad inną forma antykoncepcji niż tabletki. ... Bóle głowy i oczopląs przy torbieli podpajęczynówkowej zamóżdżkowej .. objawowa stosuje się jedynie leczenie zachowawcze. W przypadku, kiedy obserwuje się jej narastanie, objawy są uciążliwe należy rozważyć zabieg operacyjny. Tu jednak należy rozważyć przewagę korzyści nad ryzykiem ( znaczenie ma tak ... Przyczyny zachorowania i leczenie fibromialgii .. objawach, wykluczeniu innych chorób. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z reumatologiem. ...

Podwyższony poziom mleczanów i amoniaku przy polineuropatii .. totnie Pani objawy mają najprawdopodobniej związek z podwyższonymi mleczanami. ... Ból krzyża przy schylaniu się i napinaniu mięśni po treningu .. Objawy nasilają się po długim bezruchu lub śnie. Czy to coś poważnego? Czy powinienem przerwać ćwiczenia? Podczas ćwiczeń polegających na dźwiganiu mogło dojść do uszkodzenia i przemieszczenia się krążka międzykręgowego w kręgosłu ... Brak siły i zapału w sytuacjach stresujących .. objawy? Co jest tego przyczyną? Co powinienem zrobić? To mogą być zaburzenia na tle nerwowym. Warto przede wszystkim udać się do lekarza rodzinnego, wykona podstawowe badania krwi, wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia ho ...

Sztywnienie nóg i upadki podczas napadów lęku .. objawy nasiliły się ( nie mogłam chodzić, czułam okropne sztywnienie ). Czy powinnam odstawić lek? Na początku objawy mogą ulec nasileniu. Jednak leku nie można odstawiać lecz należy kontynuować jego stosowanie. Po około 2 - 3 tyg ... Diagnostyka demencji .. objawy występują także przy przewlekłym zmęczeniu i stresie. Jeśli jednak Pani mama jest osoba niepracującą, nie stwierdza się czynników stresogennych to warto poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie do neurologa. ... Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. objawow, ktore opisalam moze Pan postawic diagnoze?? Niestety bez badania neurologicznego, ewentualnie obrazowego głowy nie jestem w stanie podać przyczyny. Przyczyną mogą być np. zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i t ...

Drgania swobodnie opuszczonych nóg .. objawy mogą być wynikiem np. niedoboru wapnia. a czy może to być jakaś choroba? A ogólnie to minie? tak zeby wszystko bylo normalnie? ... Drętwienie i napadowe bóle lewej strony twarzy oraz drętwienie języka i ręki .. Objawy pojawiają się średnio kilkanaście razy dziennie. Badania wyszły pomyślnie. Nie wiadomo co mi jest. Jakiej choroby są to objawy? Co należałoby zrobić? ... Skolioza z pogłębieniem kyfozy i guzki Schmorla na poziomie piersiowym .. Objawów wypadnięcia jądra miażdżystego ani protuzji tarczki m - k w odc. piersiowym kręgosłupa nie stwierdza się.Rdzeń piersiowy o prawidlowej intensywości sygnalu we wszystkich obrazach ,bez zmian ogniskowych .Stożek rdzeniowy pr ...

Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi przy zespole móżdżkowym .. objawy? Czy są jakieś specjalne metody, leki? Zespół móżdżkowy to tylko określenie na grupę objawów związanych ze zmianami w móżdźku. Przyczyn może być wiele. Stąd leczenie uzależnione jest od przyczyny. Najlepiej skonsultować się ... Operacja przy padaczce lekoopornej .. objawia się uciążliwymi zanikami pamięci oraz chwilową utratą świadomości, bywa że kilka razy dziennie. Lekarze chcą otwierać mi głowę. Szczerze nauczyłam się z tym żyć. Prowadzę normalne życie te lekkie ataki jestem w stanie kont ... Powierzchniowy sen i opóźniony rozwój mowy u dziecka .. tnie dziecko ma objawy padaczki ( powierzchniowy sen, opóźniony rozwój mowy ). Jakie badania należy wykonać, aby stwierdzić tę chorobę? Przede wszystkim należy zgłosić się do neurologa. Wykonać EEG, czasami 2 - krotnie. Co do bada ...

Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. objawów, chorób przewlekłych. a czy to jest coś poważnego? W badaniu nad trzonem komory bocznej prawej ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych opisywane o średnicy 10mm,wykazuje konfigurację typową dla plamki demieli ... Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. objawy :drętwienie prawej strony twarzy,problemy z mówieniem, nudności,uczucie gorąca tylko w głowę,drżenie ciała z zimna,nadwrażliwość na dźwięki,mrowienie miednicy* przy zasypianiu ,,lecenie w dół* ).W grudniu 2010r. nastąpiły t ... Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. objawy, ktore mnie niepokoja W wieku 18 lat po ciezkim treningu na basenie na drugi dzien dostalam jakby niedowlad dloni Miesien na przedramieniu byl lekko spuchniety, troche bolal, ale najgorsze bylo to ze ledwo moglam utrzymac d ...

Silne wyostrzenie słuchu i napad lęku .. objawy padaczki. Jeśli w ostatnim czasie odczuwa Pan lęk i wydarzyło się coś co mogło być z nim związane to radzę udać się do lekarza rodzinnego, który przepisze Panu leki działające uspokajająco i przeciwlękowo. Trudno mi na pods ... Bóle głowy, skroni, oczu i pulsowanie z tyłu głowy .. objawy moga być związane z zapaleniem zatok obocznych nosa. Najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. objaw jakiejś choroby? Jakie badania powinnam zrobić? Bóle i zawroty głowy moga być związane z chorobą infekcyjną, niedociśnieniem ( najlepiej dokonać pomiaru ciśnienia krwi ). Przede wszystkim powinien zbadać Panią lekarz, dzięki ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. objawy i wyniki badania? Co powinnam zrobić? Najwyraźniej nakładają się u Pani dwie jednostki chorobowe, zwyrodnienie kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy, nerwy rdzeniowe, być może także na naczynia kręgowe. Poza tym zmiany nac ... Zawroty głowy i drętwienie rąk podczas leżenia .. Objawy mogą sugerować dyskopatię bądź zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa. ... Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. objawy mogą być związane z niedokrwistością, przeziębieniem, zaburzeniami elektrolitowymi, nieprawidłowym poziomem glukozy we krwi. Jeśli lekarz stwierdzi konieczność diagnostyki to skieruje do odpowiedniego specjalisty. ...

Nasilające się objawy padaczki spowodowanej guzem mózgu .. objawiają się paraliżem, utratą świadomości i silnym lękiem. Zażywam leki, ale nie pomagają mi. Ataki są coraz częstsze. Jak mogę osłabić ataki? Czy przyczyną mojego stanu może być źle dobrany lek? Przyczyną napadów jest guz mózgu ... Otrzepywanie i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. objawy padaczki? Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam pójść z córką? Trudno ocenić czy takie zaburzenia są wynikiem rozwoju dziecka, czy faktycznie mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej skonsultować się z neurologiem dzie ... Podwyższony poziom hormonu tyreotropowego a gruczolak przysadki mózgowej .. objawy powinny u mnie występować, jeśli miałbym gruczolaka? Objawy mogą nie występować lub mogą to być bóle głowy, zaburzenia wzroku, objawy związane z zaburzeniami hormonalnymi. Jeśli występuje sam wzrost TSH może to wskazywać na ...

Konsekwencje asymetrii naczyń żylnych w mózgu .. objawy, które skłoniły do diagnostyki obrazowej głowy. ... Anizokoria i nagłe ujawnienie się uczulenia na sierść .. objawów. Czym te wszystkie dolegliwości są spowodowane? Czy są ze sobą powiązane? Co należałoby zrobić? Należy udać się do neurologa, który zbada Panią neurologicznie. Zadecyduje także o wykonaniu badania obrazowego głowy, które n ... Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka .. objawy, które skłoniły Panią do udania się do lekarza oraz ich częstość. ...

Leki na łuszczycę przy Zespole Tourette .. objawów drugiej choroby. Leki na łuszczycę i odwrotnie nie powinny kolidować z tymi stosowanymi w zespole Tourette*a. ... Operacyjne leczenie stenozy .. objawy nie są bardzo nasilone i skorelowane z wynikiem MR/CT kręgosłupa to być może na początek zaproponowana zostanie rehabilitacja. Trudno ocenić mi dokładnie jak będzie w Pana przypadku, lekarz osobiście musi obejrzeć wszystkie ... Konieczność operacji przy guzie śródrdzeniowym .. objawy będą bardziej wyrażone i mogą pojawić się niedowłady. Oczywiście sama operacja także wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego warto udać się po opinię do innego ośrodka zajmującego się leczeniem guzów rdzenia kręgowego. I wówcz ...

Wypowiadanie niewłaściwych słów i problemy z pamięcią .. objawy. Zdarza mi się wymawianie niewłaściwych słów ( tzn. kiedy chciałam wypowiedzieć jakieś konkretne słowo, a zamiast niego wymówiłam zupełnie inne ). Do tego chwilowo zapominam takich podstawowych informacji, np. imienia mojej ... Ból głowy i osłabienie po rozpoczęciu stosowania tabletek antykoncepcyjnych .. objawy mogą być wynikiem wielu chorób. Poczynając od niedokrwistości, niedoczynności tarczycy, innych zaburzeń hormonalnych, stresu, zmęczenia, infekcją. Najlepiej udać się do lekarza pierwszego kontraktu, wykonać podstawowe badan ... Możliwe skutki uboczne stosowania leku Neurotin .. objawy. W przypadku Neurotinu są to: senność, zmęczenie, zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, zwiększenie masy ciała, drażliwość, bezsenność, zaburzenia chodu, oczopląs, mrowienie w kończynach, utrata łaknienia, zapalenie trzu ...

Drżenia ręki a choroba Alzheimera .. objaw Alzheimera? Jakie testy powinna wykonać, żeby dowiedzieć się, czy to ta choroba? Zaznaczę, że ma 42 lata. Drżenie kończyny górnej nie jest objawem choroby Alzheimera, która jest chorobą otępienną, a do jej głównych objawów n ... Drżenie rąk i przyspieszone tętno wskutek stresu .. objawy lęku. Skoro występują one w ważnych sytuacjach to są wynikiem stresu i najprawdopodobniej lęku. Jeśli nie występują stale, nie należy ich leczyć w innym przypadku można stosować leki przeciwlękowe ( receptę uzyska Pani od l ... Końska stopa jako objaw mózgowego porażenia dziecięcego .. objawem dziecięcego porażenia mózgowego. Czy końska stopa rzeczywiście świadczy o tej chorobie? Jakie badania powinni wykonać? Czy objaw ten może świadczyć o czym innym? ...

Operacja przy ucisku worka oponowego .. objawów, mają one istotne znaczenie. Jeśli są one proporcjonalne do ucisku na worek oponowy to operacja jest konieczna, w innym przypadku zostanie Pan skierowany wpierw na rehabilitację. ... Obniżenie skuteczności działania leków przeciwpadaczkowych u dziecka .. objawy miną, to po 2,5 roku będzie można je odstawić. Niestety pomimo upływu czasu nic się nie zmieniło, a ostatnio powróciły lęki. Czy leki zostały źle dobrane? Dlaczego nie pomagają? Jak można jej pomóc? Ma 12 lat. Leczenie nale ... Kłujące bóle głowy nad prawym uchem .. objawy zapalenia zatok, zapalenia ucha. Najlepiej skonsultować się z laryngologiem, stosować leki tj. paracetamol i ibuprofen. ...

Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V .. objawia się inaczej. Mam zniesienie czucia powierzchownego, brak węchu i osłabiony smaku. Jak pamiętam to jedną nogę w dzieciństwie miałam zniekształconą. Od dziecka mam też skoliozę kręgosłupa. Praktycznie to trudności z chodzeni ... Ucisk szyi podczas długiego stania lub siedzenia .. objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Radzę wykonać diagnostykę ( zdjęcie rtg ) w tym kierunku. Skierowanie na badanie uzyska Pan od lekarza rodzinnego. ... Drętwienie dłoni, stopy i górnej wargi oraz bóle pleców .. objawy te minęły. Niedawno zgłosiłem się z bólem pleców w części szyjnej i drętwieniem górnej wargi. Lekarz przepisał mi witaminę B12. Niestety od tego czasu nie ma poprawy. Co powinienem zrobić? Jaki specjalista zajmuje się takim ...

Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. objawy są nasilone, nie wykluczone, że będzie to operacja. ... Parestezje, zawroty głowy i osłabienie u nastolatki .. objawy identyczne jak te, których doświadczałam wpadłam na trop SM. Bardzo się wystraszyłam, od tego czasu żyłam w ciągłym strachu. Codziennie płakałam, nie miałam już ochoty, by żyć. Pewnego dnia wyżaliłam się mamie i powiedziała ... Leczenie tików u dziecka .. objawu. Więcej informacji uzyska Pani po przeprowadzonych badaniach. ...

Krótkie utraty świadomości i lęki u dziecka podczas gorączki .. objawy podczas gorączki. Krzyczy, płacze, jest przerażony, nie reaguje na mój głos. Co powinnam zrobić? Czy to poważne objawy? Wszystko zależy od wieku dziecka. U małych dzieci są to częste objawy występujące podczas gorączki. Jeś ... Brak pełnego czucia w nodze i powiększona źrenica .. objawy? Dlaczego źrenice są powiększone? ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. objawów klinicznych nie rozpoczęto u mnie leczenia. Co mam na ten temat sądzić? Czy jestem skazana na tę chorobę? Kiedy może się ujawnić? Objawy mogą nie występować, aby objawić się niespodziewanie. Nikt nie jest w stanie określić ...

Bóle w tylnej części głowy przy nerwicy .. objawów? Proszę napisać jaki stan zapalny zdiagnozowano. Może warto wykonać badanie obrazowe głowy. Warto skonsultować się także z okulistą, jeśli występują zaburzenia widzenia. ... Utarty przytomności ze szczękościskiem przy prawidłowych wynikach EEG .. objawem lub związana z zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami elektrolitowymi. Czy ktoś diagnozował u Pani zaburzenia rytmu serca? Oczywiście w napadzie padaczkowym drgawki nie zawsze muszą występować. ... Operacja torbieli pajęczynówki powodującej padaczkę .. objawy znikną na zawsze? Co powinien zrobić? Jeśli ustalono związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy padaczką a torbielą pajęczynówki prawdopodobnie leczenie będzie właśnie operacyjne. Decyzję podejmuje się indywidualnie na podstaw ...

Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. objawy jakie zwykle mam to nagła utrata świadomości ( nie wiem kim jestem, nie potrafię nazywac reczy i rozpoznawac ludzi, nie pamietam slow, nie umiem rozmawiac z ludzmi bo ich po prostu nie rozumiem, jest tak przez od 5 do 10 mi ... Zawroty głowy i oczopląs pionowy .. objawem glejaka nerwu wzrokowego. Także możliwości jest wiele. Na pewno zostanie wykonany MR głowy, co pozwoli przybliżyć rozpoznanie. ... Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. objawy ustępują, a choroba wycofuje się. Początkowe leczenie powinno odbywać się w szpitalu. ...

Zaniki pamięci i problemy z podejmowaniem decyzji .. objawy mogą być związane z choroba otępienną. ... Odruchy głębokie przy podejrzeniu stwardnienia rozsianego .. objawy stwardnienia rozsianego, gdyż czuję się ogólnie dość dobrze. ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i ataki duszności .. objawy mają ze sobą jakiś związek? Co powinnam zrobić? Raczej duszność nie miała związku z bólem kręgosłupa. Przyczyna najprawdopodobniej jest inna i związana z układem oddechowym. Warto wykonać diagnostykę bólu kręgosłupa ( rtg, ...

Rozmazywanie się obrazu, pieczenie oczu i ucisk w skroniach .. objawy mam jak siedzę przed komputerem lub z kimś rozmawiam pod wpływem stresu, kiedy się koncentruję. Byłem u: - Laryngologa - wszystko ok - okulisty - badanie dna oka, pole widzenia, wszystko ok - kardiologa - wszystko ok - neur ... Ból kości ogonowej po zapaleniu opon mózgowych .. objawy? Co powinnam zrobić? Taki objawy mogą wskazywać prędzej na dyskopatię niż mieć związek z kością ogonową. Warto wykonać MR kręgosłupa lędźwiowego, rtg kości ogonowej. Jeżeli chodzi o nowotwory, to możliwe, że chodzi Pani o p ... Bóle i ograniczona ruchowość przedramienia .. objawów zleci odpowiednie badania diagnostyczne. ...

Wykręty i rwania w okolicach barku, szyi oraz szczęki po odstawieniu Clozepam .. objawy ustały? Po odstawieniu leku takie objawy nie powinny występować. Przyczyna dolegliwości musi być inna. Radzę skonsultować się osobiście z neurologiem wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, dystonię inne zaburzenia ruchowe. ... Bóle głowy i drętwienia lewej połowy ciała .. Objawy nasilają się w sytuacjach stresowych. Badanie EEG, które robiłam, wykazało prawidłową czynność alfa i rozsianie fal ostrych, bez czynności napadowej. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Można jeszcze wykonać MR głowy. W EEG ... Zawroty głowy, podwójne widzenie i wymioty po przebudzeniu .. objawy SM? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ja też choruję? Jak to sprawdzić? Należy przede wszystkim zgłosić się do neurologa i wykonać badanie obrazowe ( MR ) głowy. Nie można wykluczyć SM, a także chorób rozrostowych ośrodkowe ...

Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. objawami, występującymi u Pani chorobami. Zmiany są nieliczne i drobne, także nie jest to poważny problem. Mam dopiero 28 lat i troche mnie to zaniepokoiło gdyż mam oprócz tego stwierdzony niewielki niedowład prawostronny i dokucz ... Bóle po lewej stronie głowy przy dyskopatii piersiowo-szyjnej i otyłości .. objawy ), warto skonsultować się z okulistą, wykluczyć wadę wzroku lub ewentualnie ją skorygować. Ostatecznie mogą to być tzw. klasterowe bóle głowy, co powinien zdiagnozować neurolog. ... Skurcze w głowie po zapaleniu nerwów obwodowych .. objawy na tle nerwowym. Jednak najlepiej udać się bezpośrednio do neurologa. Nie można wykluczyć neuropatii czy dyskopatii. ...

Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. objawy mogą wynikać z zaburzonego dopływu krwi do mózgu. Przyczyny są najczęściej kardiologiczne ( zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, naczyniowe ). Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania. ... Osteofity i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. objawem choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie to głównie leki przeciwbólowe stosowane doraźnie, odpowiednie ćwiczenia ruchowe wykonywane na co dzień, rehabilitacja. ... Zażywanie leku Tegretol w ciąży .. objawem wskazującym na zaburzenia płodności. W Pani przypadku, przy padaczce, należy zmienić Tegretol na lamotryginę. I już zacząć starać się o dziecko. Proszę także pamiętać o profilaktyce wad cewy nerwowej. Przed planowaną konce ...

Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa a rwa kulszowa .. objawy rwy kulszowej. Leczenie przeciwbólowe jest tylko doraźnym leczeniem. W zależności od wyniku potrzeban będzie albo rehabilitacja albo operacja. ... Zaburzenia świadomości po długotrwałym stosowaniu leku Timonil .. objawy: chwilowe utraty świadomości i zaburzenia widzenia. Czy to możliwe, aby skutki uboczne leku ujawniły się dopiero po kilku latach jego zażywania? Czy może są to objawy jakiejś choroby psychicznej? Działania uboczne pojawiają ... Bóle głowy w okolicach szyi i ucha oraz senność po urazie kręgosłupa .. objawy? Jakie badania powinienem wykonać? Z dużym prawdopodobieństwem objawy są związane ze zmianami w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Najlepiej wykonać MR odcinka szyjnego. ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. objawami a opisanymi w wyniku badania zmianami. bardzo dziękuję za odpowiedź, Czy to można w jakiś sposób leczyć ? Jaka może być przyczyna tego niedokrwienia? ... Bóle miednicy przy lekkim ucisku a fibromialgia .. objawy? Jakie badania powinienem zrobić? Czy przyczyną może być fibromialgia? ... Nieznaczne napięcie układu komorowego nadnamiotowego .. objawy u Pani występują, co było powodem wykonania badania. Wszystkie te informacje przekładają się na rozpoznanie. ...

Możliwe objawy uszkodzenia mózgu po uderzeniu w głowę .. objawy występują przy tym? Co powinienem zrobić, by się przekonać? Jeśli występują bóle głowy, zawroty, nudności lub wymioty to warto udać się do neurologa. Ważną informacją jest utrata przytomności w czasie urazu, zaniki pamięci. ... Zaniki pamięci przy stosowaniu Keppra .. objawy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, który rozważy zmianę dawki lub leku. ... Stwierdzenie padaczki mimo dobrych wyników EEG .. objawy były charakterystyczne to z dużym prawdopodobieństwem jest to padaczka. Mimo iż badanie EEG jest prawidłowe i CT. Lepszym badaniem w tej sytuacji było by MR głowy. EEG warto powtórzyć. ...

Torbiel przegrody przeźroczystej u niemowlęcia .. objawy wiążące się z uciskiem torbieli na sąsiednie struktury mózgu. ... Ataki zawrotów głowy, drgawek, skurczów mięśni w głośnych miejscach .. objawy, pojawialy sie znacznie rzadziej, moglam wychodzic do pubow, sklepow i bylo troche lepiej. Ale takie utraty swiadomosci, zawroty glowy nadal sie zdarzaly. Teraz minely jakies 4lata od tych pierwszych napadow i znowu to wroc ... Leki przeciwpadaczkowe niepowodujące tycia .. objawów i nasilenia. ...

Uniesiona ręka po przebudzeniu się .. objawy, nie choruje Pan na choroby przewlekłe, ani w rodzinie nic podobnego nie zaobserwowano to należy wykonać diagnostykę w celu ustalenia rozpoznania. Prawdopodobnie przyczyną są zaburzenia napięcia mięśni typu spastycznego. Je ... Skrzywienie kręgosłupa piersiowego i zwężenie przestrzeni międzykręgowej na poziomie szyjnym .. objawy należy rozważyć wykonanie MR. ... Torbiel oponowa dająca objawy wyżłobienia w kości krzyżowej .. objawy wyżłobienia w kości krzyżowej. Proszę o odpowiedż czym zagraża tego typu schorzenie i czy się je leczy?Dziękuję. Ponieważ jest to rzadkie schorzenie, najlepiej jak Pani sama przeczyta dokładne informacje na jej temat: http: ...

Bóle gałek ocznych po udarze niedokrwiennym .. objawy czy tylko ból?? Dobrze, aby Pani tatę skonsultował jeszcze okulista. Trudno mi bez większych danych podpowiedzieć jaki co może być problemem. ... Torbiel w lewej części głowy a padaczka .. objawy. Skoro nie przebył Pan napadu padaczkowego to być może zaszła pomyłka lub lekarz sugeruje, że takie objawy mogą u Pana wystąpić w związku z torbielą pajęczynówki. ... Bóle skroni, zawroty głowy oraz mrowienie w krtani i kąciku ust .. objawy zatok? W jaki sposób mogę to sprawdzić? Opisane objawy nie wskazują na zapalenie zatok. Należy przede wszystkim wykonać podstawowe badania tj. pomiar ciśnienia tętniczego, morfologię krwi, elektrolity ( sód, potas, wapń ), ...

Zanik odruchów fizjologicznych .. objawem są takie zaniki? Czy mogą się zwiększyć? Czy można to wyleczyć? Zanik odruchów fizjologicznych może towarzyszyć uszkodzeniu nerwów obwodowych, dróg piramidowych. Zbyt mało danych, aby można powiedzieć coś więcej. Należy pr ... Ciągła senność i bardzo długi sen a hipersomnia .. objawy występują przy hipersomnii. Czy to możliwe, ze na to choruję? Co to za choroba? Czy jest uleczalna? Jak przebiega leczenia? Do jakiego specjalisty powinnam się udać, by sprawdzić co mi jest? Należy skonsultować się z neurol ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. objaw próżni lub zwapnienie ) oraz dyskretne wypuklina tylno prawoboczna modelująca worek oponowy. Nie wykazano ucisku worka oponowego. Rezerwa płynowa zachowana. rdzeń piersiowy o prawidłowym sygnale.* Dziękuję za opis. Oczywiści ...

Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. objawy. Kilka lat temu miałem wypadek, jego skutkiem było pęknięcie czaszki, badania nie wykazały żadnych zmian w mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pękni ... Utrata pamięci i zaburzenia świadomości u starszej osoby po wylewie .. objawy są wynikiem uszkodzenia płatów czołowych, zatem występują tu także objawy psychiatryczne. Jeśli udałoby się Pani przepisać opis badania obrazowego głowy, może uda mi się coś więcej napisać. ... Wymioty, senność, problemy z koncentracją po urazie głowy .. objawy do niego pasują idealnie. Tak to mogą być objawy wstrząśnienia mózgu. Radzę udać się na Izbę Przyjęć, aby zbadał Cię lekarz. Należy rozważyć wykonanie CT głowy. Takie objawy, czyli bóle głowy, zaburzenia koncentracji, senno ...

Utrata przytomności po przebudzeniu u małego dziecka .. objawy. Co powinnam zrobić? Jakie badania należy przeprowadzić? ... Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. objawy wstrząśnienia mózgu, które ustąpią po 7 - 14 dniach od urazu. W celu zdiagnozowania uszkodzenia błędnika konieczna jest dalsza diagnostyka. Także należy stosować się do zaleceń lekarza i poczekać na zaplanowane badania. ... Drętwienie twarzy, języka i zewnętrznej strony ręki i nogi .. tygodniach objawy znów się pojawiły. Mam 25 lat. Czy są to objawy padaczki? Jak to stwierdzić? Nie wygląda to na padaczkę. Należy ustalić przyczynę zaburzeń czucia. Udać się do neurologa, który zbada Panią neurologicznie i ewentua ...

Ból przy dotykaniu skroni w miejscach uderzenia .. objawów. Prawdopodobnie to tylko stłuczenie. Jeśli nie ma Pani większych objawów, w miejscu urazu nie widać nic niepokojącego dolegliwości powinny stopniowo ustępować. ... Krótkotrwały, przeszywający ból całej głowy .. objawy to raczej nie jest to nic poważnego. Powodem może być zapalenie zatok obocznych nosa, ból klasterowy głowy, nerwoból, wynik nadciśnienia tętniczego. Jeśli jednak ma Pan wątpliwości to najlepiej udać się do do lekarza osobiś ... Zaburzenia widzenia po operacji wycięcia krwiaka śródmózgowego .. objaw po takiej operacji? Czy mogą występować jakieś inne skutki uboczne? Jakie? Wszystko zależy w jakiej okolicy znajdował się krwiak. Możliwe, że to powikłanie operacji. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, który Pana operował ...

Ryzyko wylewów przy zażywaniu amfetaminy .. objawy neurologiczne są bardzo wyraźne. ... Mimowolne ruchy rąk i utraty przytomności przy reumatoidalnym zapaleniu stawów .. objawów, możliwe jednak, że jest to działanie uboczne stosowanych leków. Należy jednak udać się do lekarza, wykonać podstawowe badania krwi, rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Ostatecznie, radzę skonsultować się z neurologiem. ... Typowe objawy wstrząsu pourazowego .. objawy wstrząsu pourazowego? Niedawno zostałem pobity i od tej pory bardzo boli mnie głowa. Nie byłem u lekarza i nie robiłem żadnych badań. Czy powinienem pójść do specjalisty? Najczęstsze objawy to bóle i zawroty głowy, nudności ...

Płacz i chwiejny krok u dziecka po urazie głowy .. objawów. ... Bóle i zawroty głowy, częste utrata przytomności i pogorszanie się wzroku .. objawy? Co powinnam zrobić? Czy konsultowała się Pani u okulisty? Często powodem bólu głowy, zawrotów są znaczne wady wzroku, przez co oczy się szybciej męczą. Czy ma Pani na myśli omdlenia czy utratę przytomności? Nie wiąże się z ... Życie z kostniakiem potylicy .. objawów. Niedawno byliśmy u lekarza, który stwierdził kostniaka. Czy to coś poważnego? Czy można z tym żyć bez obawy o życie? Kostniaki to zmiany łagodne, często usytuowane w potylicy. Najczęściej powoduje bóle głowy, wtedy doraźn ...

Zawroty głowy, złe samopoczucie oraz drżenie łydek i przedramion .. objawy także zaburzenia lękowe, nerwowe. ... Epilepsja wywołana niedotlenieniem mózgu podczas narkozy .. objawienie się objawów padaczki. ... Odstawienie Clonazepam przy silnym uzależnieniu .. objawy. Czy można go jakoś odstawić? Czy uzależniłam się od niego? Tak, klonazepam jest lekiem z grupy benzodwuazepin, czyli leków, które po dłuższym stosowaniu ( dłużej niż 3 - 4 tyg. ) prowadzą do uzależnienia. Nie są stosowane ...

Prawdopodobieństwo padaczki lub krwiaka w wiele lat po urazie głowy .. objawy sugerujące padaczkę radzę skonsultować się z neurologiem. ... Nadmierna potliwość, ból głowy, drżenie rąk i pulsowanie w skroniach po wypadku .. objawy. Nadmierna potliwość, silny ból głowy, drżenie rąk, czułam pulsowanie w skroniach. Co mi jest? Skąd się wzięły te objawy? Czy możliwe, że objawy są psychogenne? Warto udać się do lekarza, aby zbadał Pana osobiście. Należy w ... Renta przy dyskopatii i torbieli Tarlova .. objawów, nie jest podstawą do uzyskania renty. Oczywiście może Pan zapytać lekarza prowadzącego, który zna Pana stan najlepiej ,czy takie szanse są. Z opisu nie wydaje mi się to uzasadnione. ...

Mrowienie ciała przy ogniskach hyperintensywnych w wieńcu promienistym .. objawy? Co powinnam zrobić? Czy mogę mieć SM? Takie zmiany demielinizacyjne mogą być także naczyniopochodne. Nie wiem jakie dokładnie badania wykonano oprócz obrazowych w kierunku SM. Objawy tj. Pani opisała mogą występować w SM. ... Ból w potylicy przy zwyrodnieniu kręgów szyjnych .. objawy mają związek ze stwierdzoną dyskopatią i zwyrodnieniem kręgów szyjnych. W takim razie badania obrazowe zapewne zostały już wykonane. Można jeszcze udać się do neurologa, jeśli ma Pani wątpliwości. ... Kreatyna i inne odżywki przy padaczce .. objawów epilepsji? Biorę tę odżywkę już od jakiegoś czasu i obserwuję u siebie nasilenie ataków. Nie powinna wpływać na nasilenie objawów. Proszę ją po prostu odstawić i sprawdzić jak Pan się czuje, sprawdzić dokładnie sam prepara ...

Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. objawow powrocilo a mianowice : - mrowia mnie opuszki palcow ( jeden dzien opuszek jednego palca, drugi dzien kolejny, potem kilka dni prawie wcale i potem znowu )Mrowienie jest bardzo delikatne ale zauwazalne i pulsujace Ponadto ... Bóle łopatki, zawroty głowy i utraty świadomości przy skoliozie .. objawy mogą oznaczać? Co powinienem zrobić? Na jakie badania się zgłosić? Jeśli objawy występują tylko przy podciąganiu się na rurce, to prawdopodobnie dochodzi do ucisku naczyń ( tętnic kręgowych ) na poziomie odcinka szyjnego kr ... Leczenie i skutki wirusowego zapalenia mózgu .. objawów i powikłań. Wyleczenie jest możliwe, choroba sama się ograniczy lub podane leki okażą się skuteczne. Jednak trudno to przewidzieć, należy obserwować odpowiedź na podane leki, czy występuje poprawa, dlatego najpewniejsze in ...

Przeczulica po udarze .. objawy mogą występować, szczególnie po udarze, urazie głowy. Nie ma na to lekarstwa, witamina B12 może nieco łagodzić dolegliwość. ... Podwójne widzenie, ból głowy i drżenie rąk .. objawy? Gdzie powinienem się udać by to sprawdzić? Na początek należy udać się do okulisty i wykluczyć choroby układu wzrokowego ( np. choroby rogówki ). W następnej kolejności będzie trzeba wykluczyć choroby neurologiczne tj. usz ... Diagnostyka ataksji móżdżkowo-rdzeniowej .. objawy u męża. Na jakie badania powinien pójść, by się przekonać o tym? W jaki sposób mogę mu jeszcze pomóc? Można wykonać badania genetyczne, które powinno zostać poprzedzone badaniem neurologicznym. Ważne są przede wszystkim wys ...

Ból lewej części głowy przy potrząsaniu .. objawy? To może być zapalenie zatok, nie można wykluczyć klasterowego bólu głowy. Jeśli ma Pan wątpliwości najlepiej, aby zbadał Pana neurolog i rozważył konieczność dalszej diagnostyki np. wykonania badania obrazowego głowy. ... Zapominanie prostych słów a schizofrenia .. objaw nie jest charakterystyczny dla schizofrenii. Możliwe, że to objaw jedynie przemęczenia. Na Pani miejscu jednak warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu i wyjaśnić przyczynę. ... Uczucie otępienia, izolacji i zaburzenia wzroku .. objawów, pogorszył mi się wzrok, pojawiła nieporadność kończyn. Co mi jest? Co powinnam zrobić? W jaki sposób mogę temu zaradzić? Czy konsultowała się Pani z okulistą? Nie wydaje mi się, aby przyczyna tkwiła w układzie wzroku, ale ...

Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. objawy i czy synek przebył już napad padaczkowy. Z wynikiem najlepiej udać się do lekarza, który zlecił badanie. Wizytę u lekarza mam dopiero w połowie w marca. A mój synek nie miał do tej pory napadu padaczkowego a neurolog zalec ... Osłabiona pamięć i koncentracja przy epilepsji .. objawy. Wówczas albo zmodyfikuje leczenie lub przepisze leki poprawiające krążenie naczyń mózgowych czy pamięć. ... Silny ból głowy bez dodatkowych objawów .. objawy. Co jeszcze powinienem zrobić? Czy to może być coś poważnego? Przyczyn bólu głowy jest wiele. Szkoda, że nie napisała Pani więcej szczegółów, czyli lokalizacji, charakteru bólu, promieniowania itd. Najprostszą przyczyną moż ...

Masywna, szerokopodstawna przepuklina krążka lędźwiowego .. objawy. ... Wstrząśnienie rdzenia w odcinku szyjnym i stłuczenie kręgów szyjnych po urazie .. objawy powinny już ustąpić. Rozumiem, że rtg i mr odcinka szyjnego kręgosłupa wykonano i nic nie stwierdzono? witam. w badaniu mr stwierdzono zniesiona fizjologiczna lordoza szyjna i na poziomie VC7 - VTh1 objawy niewielkiej podwi ... Zaburzona spostrzegawczość przy lekach na padaczkę .. objawy. Często widzę jakieś zjawisko dopiero po jakimś czasie, mimo, że mogę przysiąc że wcześniej tego nie było. Czy to reakcja na leki? Czy mogę zrobić jakieś badania, żeby sprawdzić przyczynę? Jeśli stosuje Pani Depakine już dł ...

Zawroty głowy przy długotrwałej grze na komputerze .. objawy nadal występują. ... Bóle głowy za uchem, pogarszający się wzrok i częste oddawanie moczu .. objawy? Jakie badania powinnam wykonać? Czy choruje Pani na nadciśnienie lub cukrzycę? Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego i wykonać badania kontrolne. Częste oddawanie moczu może być związane z cukrzycą, z infekcją dróg m ... Leczenie zespołu Guillan-Barre u dziecka .. objawowe polega właśnie na rehabilitacji. Jej skuteczność zależy od stopnia nasilenia objawów, systematyczności i współpracy z rehabilitantem. Trudno powiedzieć ile zabiegów będzie w tym przypadku koniecznych. W niektórych przypad ...

Silne bóle głowy i brzucha wraz z wymiotami i sennością .. Objawy mogą wskazywać na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Można jeszcze wykonać EEG i/lub Mr głowy. ... Wstrząs mózgu z utratą pamięci z ostaniach tygodni .. objawów jak bóle głowy i wymioty. Czuł się dobrze. Jedynym niepokojącym sygnałem była utrata pamięci i to z ostatnich aż 2 - 3 tygodni. Jedynie szczątkowo pamiętał ostanie wydarzenia. Minęły trzy dni, a on nadal ma luki w pamięci. ... Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. objawy? Co mi jest? ...

Halucynacje zapachowe i wzrokowe oraz urojenia przy padaczce .. to opisane objawy zgłosić lekarzowi prowadzącemu. Jeśli faktycznie występują urojenia to świadczą one o innym podłożu, co może skutkować koniecznością konsultacji z psychiatrą. ... Widoczna asymetria komór bocznych u dziecka .. objawów nie musi Pani starać się o jej przyspieszenie. Należy za około 2 - 3 miesiące powtórzyć badanie. Asymetria może być wynikiem porodu. ... Huk w głowie i ostre światło w oczach .. objawy? Czy ma to związek z moim badaniem? Co powinnam zrobić? Najlepiej udać się do neurologa. Opisane objawy mogą mieć związek z ogniskami demielinizacji. Trudno mi wyjaśnić na tą chwilę przyczynę dolegliwości, tym bardziej, że ...

Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. Objawy wskazują na wstrząśnienie mózgu, jednak należy wykluczyć inne przyczyny np. krwiak. Zaleca się wypoczynek, leżenie w łóżku, apap. ... Specjalista z woj. podlaskiego od syndromu niespokojnych nóg .. objawy depresji związanej ze strachem przed niedocukrzeniem. Leki, które jej przepisano, nie działają. Gdzie zwrócić się z tym problemem? Mieszkamy w województwie Podlaskim. Gdzie znajdziemy tu dobrego lekarza? Suwałki: R. Wojczul ... Objawy i leczenie dystonii Mam podejrzenie dystonii. Co to za choroba? Czy jest uleczalna? Jaki tryb życia należy prowadzić przy tej chorobie? Czego unikać? Dokładne informacje może Pani przeczytać poniżej: http://www.neurologiczne.pl/dystonie.htm Wszystko ...

Przebycie udaru mózgu bez objawów .. objawów udaru, czuje się dobrze. Czy to możliwe, żeby mieć udar a go nie poczuć? A może to pomyłka lekarza? Niestety nie jestem wyjaśnić tego nieporozumienia. Mogła to być pomyłka ( przejęzyczenie ) lekarza lub faktycznie Pana tat ... Odróżnienie chwilowego osłabienia od ataku padaczki .. objawy mogą być wynikiem zaburzeń elektrolitowych czy hipoglikemii. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania krwi, opisać objawy. Nie można wykluczyć także napadu padaczkowego. ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. objawów porażenia mózgowego. Czy mam rację? Jak objawia się porażenie mózgowe u dziecka? Córka ma pięć miesięcy. Wszystko zależy jak drżą nóżki, jeśli są to pojedyncze skurcze to nie powinno wiązać się to z większym zaburzeniem ne ...

Nieprawidłowe eeg u dziecka, mioklonie, karbamazepina i jej późniejsze skutki .. objawy? Z góry bardzo dziękuję. ... Malformacja naczyniowo-żylna w prawym płacie czołowym .. objawy skłoniły Twojego lekarza do wykoana badań? To był przypadek.....ale już tyle o tym czytałam i rozmawiałam z neurochirurgiem z Bydgoszczy i chyba tak naprawdę nie ma się czego bać ....mam to od urodzenia a nigdy sie nie oszc ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. objawy występują przy zapaleniu mózgu. Czy to możliwe, żeby mój syn na to chorował? Jakie inne objawy występują przy zapaleniu mózgu? Czy jest szansa, że mój syn całkowicie wyzdrowieje? Zapalenie mózgu ma zwykle dramatyczniejszy p ...

Nasilenie dolegliwości związanych z lordozą po wypadku .. objawy pojawiły się przez wypadek? Co powinienem zrobić? Nie można wykluczyć, że doszło do pogłębienia się zmian w odcinku szyjnym, szczególnie podczas wypadku. Radzę wykonać badania kontrolne. ... Częste bóle głowy oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło .. objawy jakieś groźnej choroby? Pani opis wskazuje na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Stres może być czynnikiem wywołującym ból. Najlepiej skonsultować się osobiście z neurologiem i rozpocząć właściwe dla Pani leczenie przeciwbó ... Pieczenie nóg przy uszkodzeniu nerwu czuciowego .. objawów. Czy istnieją alternatywne metody leczenia tych objawów? Czy istnieją leki bardziej skuteczne w tym przypadku? Czy pieczenie nóg do połowy lydek może mieć jeszcze inne podłoże, dodatkowe, w przypadu uszkodzenia nerwu czuci ...

Zmniejszenie szpary ocznej, zapadnięcie gałki ocznej i bóle oczodołu .. objawy ustały tylko w nieznacznym stopniu. Do tego jeszcze mam ostatnio zawroty głowy. Czy powinnam powtórzyć rezonans? Czy jest możliwe, żeby w krótkim czasie zaszły zmiany? Na pewno należy ponownie skonsultować się z neurologiem ... Uczucie prądu przebiegającego przez nogi i część lędźwiową kręgosłupa .. objawow.Prawa reka boli mnie od barku po palce, kosti rąk bola kaby byly nadwyrezone, to samo w prawej stopie - pobolwewa jakby byla mechanicznie uszkodzona :bol przypomina mi zwichniecie torebki stawowej. Skacza mi palce rak, nie ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. objawów bólowych i jako tako się tego nie leczy. Miałam także rezonans ( w czerwcu ), gdyż podejrzewano guza kąta mostowo - móżdżkowego, jednak badanie niczego nie wykazało. Laryngolog stwierdził, że ból może mieć podłoże bardziej ...

Silne skurcze mięśni nóg z utratą przytomności .. objawia.Duzo osob sie tym interesuje .keppre tez przepisuja na skurcze wiec bede ja bral musze spytac o zwiekszenie dawki no ale co z przyczyna?Nikt nie jest pewny ... Badania diagnozujące ADHD poza EEG .. objawy ADHD. Badanie EEG wychodzi prawidłowo. Czy mogę to sprawdzić innym badaniem? Jakim? Samo EEG nie jest wystarczające. Należy wykonać szereg testów psychologicznych i na podstawie wywiadu prawidłowo rozpoznać występowanie ADH ... Zmiany zwyrodnieniowe i cechy niestabilności na poziomie szyjnym .. objawem próżniowym; zmiany zwyrodnieniowe na trzonach C4 - 5, wypuklające się do światła kanału kręgowego, modelujące worek oponowy; niestabilność na tej wysokości. Co oznacza to badanie? Z powodu zwyrodnienia krążka międzykręgowe ...

Zawroty głowy przy demielinizacji w obrębie płata czołowego .. objawy i wynik badania? Witam, ważną informacją jest wiek dziecka. Przestrzenie okołonaczyniowe Vichrowa Robina oraz proces mielinizacji nie są niczym niepokojącym. Co do ogniska demielinizacyjnego to warto je obserwować. Nie możn ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. Objawy, które u mnie występują to: zaniki pamięci, drętwienia, trzęsące się ręce, zawroty głowy, bóle głowy, kłopoty z koncentracją, z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, szybkie męczenie się, nerwica, pogarszający się wzrok, na ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. objawami oraz wykonać dalszą diagnostykę np. w celu wykluczenia SM. ...

Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. objawami zrobić jak to leczyć. Dostaje leki od zawrotów głowy ale to mało pomaga. Jak byłam z poprzednim wynikiem u neurochirurga to powiedział, że wszystko jest w porządku. Przestrzeń płynowa uległa powiększeniu w porównaniu do b ... Przenoszenie się choroby Creutzfeldta-Jacoba .. objawów klinicznych. ... Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. objawy? Czy mogą to być objawy padaczki? To mógł być napad padaczkowy. Drętwienia rąk i nóg mogą mieć wiele przyczyn, poczynając od zaburzeń elektrolitowych, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób obwodowego układu nerwowego. N ...

Szumy w uchu, bóle w tylnej części szyi i zawroty głowy .. objawy. Zaczęło się od cichego szumu w lewym uchu. Jest to szum pulsujący i świszczący, a od jakiegoś czasu się nasilił. Czuję też ból w tylnej części szyi i ostatnio miewam lekkie zawroty głowy. Czy powinienem zwrócić się po pomo ... Bóle głowy i kłucia w klatce piersiowej przy zapaleniu korzonków .. objawia się jako rwa kulszowa, zatem może występować ograniczenie sprawności ruchowej. ... Leczenie leukodystrofii .. objawy? Leukodystrofie to grupa chorób dotyczących istoty białej mózgowia. Ma charakter postępujący a podłoże przeważnie genetyczne. Leczenie jest głównie objawowe, obejmuje rehabilitację. Nie ma jak na razie sposobu, aby skuteczn ...

Leczenie fasciomialgii .. objawy mi towarzyszące pasują. Lekarz próbował metody wbicia igły w mięsień. Poskutkowała tylko na kilka dni, normalnie działa kilka miesięcy. Czy są inne metody leczenia tej choroby? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Fasciom ... Bóle głowy, wymioty, drgawki i krwotoki z nosa .. objawy padaczki, infekcji z zajęciem układu nerwowego. ... Nudności, ból i zawroty głowy po uderzeniu .. objawy się nasilą, najlepiej udać się ponownie do lekarza. ...

Objawy i leczenie torbieli szyszynki przy zawrotach i drętwieniu głowy .. objawowe. Dolegliwości występowałyby stale. Wymienione objawy miały raczej inną przyczynę. Torbiel należy obserwować. ... Odruch Babińskiego u nastolatka .. objawów. Taki odruch nie powinien występować w prawidłowej sytuacji. Czy była już Pani diagnozowana w tym kierunku? Warto, aby dokładnie zbadał Panią neurolog. Świadczy on o uszkodzeniu dróg piramidowych. ... Przyczyny powstawania i zapobieganie neuroinfekcjom .. objawy tego schorzenia? Czy można mu jakoś zapobiec? Z czego wynika ta infekcja? Ból głowy potem pojawiły się zawroty głowy i sparaliżowane pół twarzy. W szpitalu pobrano mi płyn rdzeniowy i wyszła neuroinfekcja. Podtrzymuje pytan ...

Ucisk za prawym uchem w miejscu wcześniejszego urazu .. objawy nie ustąpią to warto udać się do neurologa. zgłoś sie do neurologa i zrób dokłanne badabie ucha KT lub MR głowy zgłoś sie do neurologa i zrób dokłanne badanie ucha KT lub MR głowy ... Drętwienie policzka i palców stopy oraz drżenie środkowego palca ręki .. objawy są ze sobą powiązane? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? Jak zawsze na początek najlepiej udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Po wykonaniu podstawowych badań krwi będzie można wykluczyć np. zaburzenia jonowe, ro ... Kłopoty z poruszaniem się, zaburzenia równowagi i otępienie intelektualne .. objawy i do jakiego specjalisty powinnam się zgłosić? Należy zgłosić się przede wszystkim do neurologa. Oprócz badania neurologicznego prawdopodobnie zostanie wykonane MR głowy. W tym przypadku przyczyną objawów może być jedna lub ...

Zawroty głowy, słabnięcie podczas stresu i częste zamroczenia .. objawy mogą występować. Jeśli zaobserwuje Pan, że objawy pojawiają się nie tylko w sytuacjach stresowych należy skonsultować się z neurologiem. Nie wydaje mi się, aby objawy miały związek z przebytym urazem. ... Bóle głowy, zaburzenia równowagi i pocenie się przy zmianach na kręgach szyjnych .. objawów. To są typowe objawy menopauzy. Proponuję zrobić wszystkie badania w tym właśnie kierunku. ... Zawroty głowy i wrażenie tkwienia w półśnie .. objawów? Co powinienem zrobić? To może być np. infekcja, niedokrwistość, wynik niskiego ciśnienia tętniczego krwi, a także nie można wykluczyć choroby o podłożu neurologicznym. Warto wpierw udać się do lekarza rodzinnego. ...

Pogorszenie objawów padaczki po odstawieniu Depakine Od kilkunastu lat mam padaczkę, brałam leki Lamitrin i Depakine. Do tej pory nie miałam ataków padaczki, jedynie uciekające oczy. Niedawno lekarz kazał mi odstawić lek Depakine. Od tamtej pory miałam ataki, w których nie mogłam mó ... Ryzyko epilepsji po urazie we wstrząsem mózgu .. objawowym ( leżenie, odpoczynek, leki przeciwbólowe typu apap ). Przyczyną jest uraz, nie nierozpoznane od razu wstrząśnienie mózgu. ... Objawy i leczenie padaczki skroniowej .. objawy? Jak przebiega leczenie? Czy objawy mogą w pewnym momencie zniknąć? ...

Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. objawy neurologiczne? Dziękuję za odpowiedź ! Od pewnego czasu miałam bóle głowy poprzedzone aurą ( ok 2 miesiące ). Lekarz skojarzył to ze skutkami ubocznymi po orgametrilu ale na wszelki wypadek zlecił badanie MR. Lek odstawiłam ... Ataki uczucia ociężałości głowy .. objawy. Czuł się tak jakby miał wielką głowę, nie mógł nią ruszać do przodu ani do tyłu. Po chwili objawy ustąpiły. Taka sytuacja zdarzała się co kilka dni. Co oznaczają te objawy? Co wujek powinien zrobić? Czy to coś poważnego? C ... Podkorowe ogniska hypodensyjne rozsiane obustronnie na sklepistości .. objawów i występujących chorób. ...

Wykrycie początków padaczki podczas badania EEG .. objawy ją sugerujące. ... Problemy z pamięcią i koncentracją po rozpoczęciu stosowania Depakine Chrono .. objawy uboczne stosowanego leku, szczególnie jeśli objawy wystąpiły po rozpoczęciu stosowania Depakine. Radzę skonsultować się z lekarzem prowadzącym, rozważyć zmianę leku lub dawki. ... Sposób leczenia i specjaliści od choroby neuronu ruchowego .. objawowe i hamujące postęp choroby. Najlepiej zgłosić się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii. http://www.ipin.edu.pl/wordpress/kliniki/i - klinika - neurologiczna/ http://www.ipin.edu.pl/kiz/neurologia2/index.htm ...

Uczucie przyspieszania upływu czasu .. objawy choroby np. tj. schizofrenia. Stąd konieczna jest diagnostyka i wczesne leczenie, zanim objawy staną się poważniejsze. ... Ostry ból z tyłu prawej półkuli głowy .. objawy mogą być związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego, chorobą zatok, nadciśnieniem tętniczym. Ostatecznie należy wykonać badanie obrazowe głowy, wykluczyć zmiany wewnątrzczaszkowe. Warto skonsultować się ze sp ... Ból z prawej strony głowy wskutek stresu .. objawem stresu. Są to prawdopodobnie klasterowe bóle głowy. Proszę wypocząć, stosować leki przeciwbólowe. Jeśli pojawią się objawy dodatkowe, a bóle nie miną ponownie skonsultować się z lekarzem. ...

Utrata czucia w nodze po operacji kręgosłupa szyjnego .. tym zrobić? Takie objawy nie są związane z przebytą operacją. To prawdopodobnie choroba naczyniowa kończyny dolnej ( zakrzepowe zapalnie żył? ), ból może oznaczać stan zapalny. Warto niezwłocznie udać się do lekarza rodzinnego lub ... Bóle szyi przy dyskopatii szyjnej .. objawy. Zapewne wykonano na razie rtg. Warto rozważyć wykonanie MR. Powstałe zmiany są nieodwracalne, rehabilitacja działa objawowo, hamuje postęp zwyrodnienia. Ostatecznie będzie trzeba rozważyć pewnie leczenie operacyjne. ... Długotrwałe bóle i zawroty głowy mimo stosowania Depakine .. objawy miały mi przejść, ale tak się nie stało. Ostatnio bóle głowy mam codziennie. Co mam robić? Ja wytrzymałam 4 tygodnie z tym lekiem strasznie mnie mdliło ii odrzucało, nie mogłam znieść *zapachu*Depakine brałam na bóle głowy ...

Ból łokcia i drętwienie rąk przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. Objawy są wynikiem opisanych zmian kręgosłupa. Zmiany nie ulegną wycofaniu, najlepiej zatem hamować postęp zwyrodnienia i udać się na rehabilitację. Wynik badania powinien także ocenić osobiście lekarz kierujący. ... Zawroty i bóle głowy, problemy z koncentracją oraz drętwienie ust po urazie .. objawy występowały od razu. wypadek miałam 8 miesięcy temu wszystkie objawy zaczęły się po wypadku nigdy wczwśniej nie miałam żadnych tego typu objawów. jakąs godzine po w ypadku zaczeła nachodzoć mgła na oczy iu tak jest do dziś. ... Zmiana naczyniopochodna w centrum półowalnym oraz zaniki korowe nad- i podnamiotowe .. objawami. Warto jednak zgłosić się do lekarza osobiście, który ocenić będzie mógł dokładnie kliszę wyniku badania. ...

Ból w okolicach skroni podczas pochylania się, kichania i kaszlu .. Objawy sugerują raczej zapalenie zatok obocznych nosa. Warto to sprawdzić. ... Odrętwienie palców u nóg i łydki po operacji kręgosłupa .. objawów nie miałam przed operacją, na pewno nie były one aż tak silne. Chciałabym się dowiedzieć, czy one ustąpią, czy powinnam zacząć ćwiczyć, jeździć na masaże, rehabilitację, jest 2 tygodnie po operacji, czy mam czekać, aż to u ... Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. objawy, od tego w dużej mierze będzie zależeć czy rehabilitacja będzie konieczna. ...

Ryzyko wstrząsu mózgu po uderzeniu w wyniku wypadku samochodowego .. objawy? Jeśli uderzył głową w część samochodu to do powikłań w postaci wstrząśnienia mózgu czy powstania krwiaka mogło dojść. Objawy to ból i zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia koncentracji, nudności czy wymioty. ... Sposoby na spowolnienie postępu Choroby Parkinsona .. objawów. Poza tym duże znaczenie ma ruch ( spacery, pływanie, rehabilitacja, masaże, także muzyka i ćwiczenia mowy. ... Choroby z objawami podobnymi chorobie Creutzfeldta-Jacoba .. objawy po niecalym miesiacu pobytu wskazuja wstepnie na chorobe Creutzfeldta - Jacoba ale ja w to nie wierze ma 45 lat w poniedzialek maja byc wyniki plynu muzgowo - rdzeniowego,Tk glowy, czy jest mozliwosc zeby to bylo co innego ...

Częste omdlenia przy dusznościach, zimnych rękach i bólach głowy .. objawy padaczki? Przyczyn omdlenia jest wiele. Mogą to być omdlenia odruchowe ( najczęstsze ). Przy występowaniu objawów poprzedzających należy się niezwłocznie położyć i unieść nogi. ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. objawy. ... Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. objawy przeszly.Spie juz lepiej i nie mam juz tego kolotania ale w dalszym ciagu nie jestem soba!!!Wiem ze te wszystkie objawy sa typowe dla deprechy czy nerwicy ale chcialbym miec pewnosc co to tak naprawde jest i znac tego przyc ...

Stała pozycja dziecka podczas snu .. objawy tj. asymetria ruchów, wzrost spadek napięcia mięśni najlepiej skonsultować się z pediatrą. ... Mrowienia i skurcze nóg przy stosowaniu Keppra .. objawy, czy tylko te opisane powyżej, czyli kurcze nóg i uczucie drętwienia? Nie znam dokładnych danych odnośnie Pana choroby. Dlatego o zmianie dawki leki powinien zadecydować lekarz prowadzący. Przyjmuje regularnie ten lek rozni ... Lekki ból i wrażliwość miejsca po szyciu głowy .. objawy ( swędzenie, wrażliwość ) mogą występować, także niewielki ból głowy. Jeżeli jednak ma Pan wątpliwości najlepiej udać się do lekarza osobiście. ...

Całkowite wyleczenie padaczki .. objawowe? Jest to trudne pytanie. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć, dzięki farmakoterapii. W większości przypadków jednak objawy nawracają. ... Nieregularny rytm alfa w odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych .. objawy występują i co skłoniło do wykonania EEG. Nieprawidłowy zapis EEG może równie dobrze występować u osób zdrowych. ... Odczuwanie mrowienia i prądu podczas całowania .. objawy występują tylko podczas całowania to nie ma powodu do obaw. Przyczyną może być pobudzenie układu współczulnego, obkurczenie naczyń krwionośnych. ...

Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. objawami. Leczenie będzie pewnie polegać na rehabilitacji, a naczyniak obserwacji. ... Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. objawy.Leczony już byłem lekami depresyjnymi nawet psychotropowymi ale też bez skutku ból sie z dnia na dzien nasilał.Czuje uczucie cały czas jakby mi te wszystkie naczynka( żyły ) na czole głowy puchły i mam taka spuchniętą głowe ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. objawy, całokształt stanu ogólnego. Na podstawie samego opisu nie mogę wykluczyć SM. Zaczęło się od drętwienia rąk,brzucha,uczucia gęsiej skórki na ciele.Trwa to ponad dwa tygodnie. Od ok 2 miesięcy wyst.cos takiego,że gdy stojąc ...

Ból i drętwienie nogi mimo operacji przepukliny .. objawy związane z uciskiem na korzeń nerwowy wskutek zwyrodnienia kręgosłupa. Jeśli mimo leczenia operacyjnego ból nie ustąpił to w zasadzie trudno mi powiedzieć czy problem dotyczy innego poziomu czy operowanej okolicy. Można jes ... Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. objawami i chorobami przewlekłymi. ... Drgawki podczas snu i przed snem .. objaw związany z pracą? Co powinienem zrobić? Gdzie szukać pomocy? Czy te drgawki mogą przerodzić się w poważną chorobę? Najpewniej to objaw niedoborów odpowiednich jonów tj. potas, magnez, czy wapń. Najlepiej stosować suplementy ...

Częste bóle głowy z uczuciem nagłego zawilgocenia głowy .. Objaw jest niecharakterystyczny, jeśli nieskuteczne są wypoczynek, leki przeciwbólowe zalecam osobistą konsultację z lekarzem. ... Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. objawy mogą mieć pochodzenie *odkęgosłupowe*. dodam iż przechodziłem dyskopatie na poziomie l5 - s1 w pozytywnym wynikiem rehabilitacji, do praktycznego ustapienia objawów bólowych. Nie mam objawów dyskopatii z innych rejonów kręg ... Ból pleców i kolana, drętwienie ręki oraz szum w uchu przy przepuklinie szyjnej .. Objawy są wynikiem opisanych zmian, z wyjątkiem szumu w lewym uchu. Należy skonsultować się z lekarzem, który powinien zadecydować o dalszym leczeniu, przede wszystkim osteoporozy. Co do dyskopatii to na początek będzie to na pewn ...

Problemy z pamięcią i koncentracją po zapaleniu opon mózgowych .. objawy znacznie się nasiliły. Nie potrafię podejmować szybkich decyzji, bardzo szybko się stresuję. Jestem wolna i niezorganizowana. Czy przyczyną moich problemów jest choroba sprzed lat? Co powinnam zrobić? Możliwe, że występują ... Bóle lędźwiowo-krzyżowe, promieniujące na lewą nogę i skurcze w łopatkach .. objaw vacuum.centralne uwypuklenia krążka m - kręgowego z niewielkim uciskiem na korzenie nerwowe. czekam na wizyte u neurologa proszę o odpowiedz. Na początek można rozważyć rehabilitację, jednak takie postępowanie nie jest przyc ... Oczopląs i utrata przytomności u niemowlaka .. objawów, najlepiej wykonać jeszcze EEG. ...

Tiki nerwowe pod postacią napięć mięśni kończyn i głowy .. objawy pasują do padaczki. Co to może być? Nie są to objawy padaczki. Mogą to być zaburzenia elektrolitowe, wysiłek fizyczny, tiki na tle psychogennym. Warto skonsultować się z lekarzem, jeśli ma Pan wątpliwości. ... Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. objawy powinny się unormować. Narazie proszę się nie martwić, dziecko rozwija się prawidłowo. ... Bóle i zawroty głowy, osłabienie, oczopląs oraz bóle stóp i rąk .. objawy migreny, warto skonsultować się z neurologiem i rozważyć diagnostykę bólu głowy, wykonać EEG i MR głowy. Objawy trwają dość długo, są liczne a leki są nieskuteczne, co przemawia, na korzyść diagnostyki. Byłam u jednego neur ...

Drżenie rąk i twarzy oraz powolne chodzenie u dziecka .. objawy: drżenie rąk, powolne chodzenie, drżenie dolnej części twarzy. Wizytę u neurologa mamy dopiero za parę miesięcy, proszę więc o poradę. O czym mogą świadczyć te objawy? Czy to oznaka jakiejś choroby? Córka ma 13 lat. Powodów ... Metoda ozonowa w leczeniu bólów kręgosłupa .. objawów. Do takiej metody kwalifikuje lekarz. Co do skuteczności to zależy od danego przypadku, ostatecznym rozwiązaniem i tak zwykle jest zabieg operacyjny. ... Bóle głowy w płacie czołowym, nasilające się rano .. objawy mogą odpowiadać zapaleniu zatok, jednak nie pasują do tego drżenie ciała. Warto skonsultować się z neurologiem. Mogą to być także klasterowe bóle głowy. ...

Skaczące samoistnie oko .. objawy oczopląsu, uszkodzenie mięśni lub nerwów zaopatrujących mięśnie gałkoruchowe oka. W dalszej kolejności radzę udać się do neurologa. Tak czy inaczej opinia okulisty jest niezbędna. ... Leczenie kifozy z przemieszczeniami kręgów .. objawy także dyskopatii. Najlepiej wykonać MR kręgosłupa w odcinku szyjnym, prawdopodobnie występuje ucisk na korzenie nerwowe, stąd promieniowanie bólu. Po wykonanym badaniu będzie można ocenić czy kwalifikuje się Pan do operacji ... Ból uda przy przepuklinie lędźwiowo-szyjnej, osteofitach i zmianach degeneracyjnych .. objawy bólowe z promieniowaniem do lewego pośladka i kończyny dolnej. Szczególnie, jeśli dotychczasowe rehabilitacje były nieskuteczne. ...

Torbiel synowialna w szparze stawu międzykręgowego .. objawowych torbielach należy rozważyć leczenie operacyjne. ... Ucisk w potylicy przy przeważających falach theta w okolicach czołowych .. objawy. Należy ostatecznie i tak wykonać MR głowy. ... Długotrwałe zawroty i bóle głowy, nasilające się wieczorami .. objawy. Od kilku miesięcy odczuwam silne bóle głowy, pojawiają się zwłaszcza wieczorem. Jakiś czas temu zauważyłem kołysanie się podłoża. Zdarza się to zawłaszcza, gdy jestem na szerokich korytarzach, chodnikach itp. Mam wrażenie ...

Przerażenie, zawroty i bóle głowy jako objawy padaczki .. objawów, czasami przybiega przerażona, ma bóle i zawroty w głowie. Czy dziecko mogło odziedziczyć padaczkę? Czy to na pewno padaczka? Co powinnam zrobić? Należy wykonać pełną diagnostykę w tym kierunku - padaczki, bóle głowy i zaw ... Bóle głowy, nudności i ból oczu przy powiększonej przysadce mózgowej .. Objawy należy zgłosić lekarzowi. ... Mrowienie w dolnej części brody .. objawów. Co to jest? Skąd się bierze to mrowienie? Czy powinnam przeprowadzić jakieś badania? Czy wystarczy zażywanie jakichś witamin? Oczywiście może to być niedobór jonów i witamin. Jeśli mimo stosowania suplementów diety objawy ...

Liczne zespoły fal ostrych w EEG u dziecka .. objawy. ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. objawy także to sugerują. Co do zmian w okolicy kąta mostowo - móżdźkowego ostatecznie kliszę badania musi ocenić neurolog, nie jest to sprawa pilna. ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. objawy. Mama ma 83 lata. Opisane zmiany są związane z wiekiem, są one naczyniopochodne powiązane z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym. Wynik badania powinien jeszcze ocenić osobiście neurolog. Bóle głowy i zawroty mają najp ...

Bóle głowy, bezsenność, zaburzenia koncentracji a depresja .. objawy rzeczywiście świadczą o depresji? Co powinnam zrobić? Po urazie komunikacyjnym powinna Pani udać się wpierw do lekarza. Pani objawy mogą być z nim związane, nie są to typowe objawy depresji. ... Objawy zespołu De Morsiera .. objawy tej choroby? Czy jest ona uleczalna? Czy można zastopować jej rozwój? Jak wygląda leczenie? Inna nazwa choroby to dysplazja przegrodowo - oczna ( zespół wad wrodzonych ) i charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem nerwów w ... Ostry, narastający ból głowy .. objawy towarzyszące. Być może to migrena, zapalenie zatok. Na pewno po wizycie u neurologa będzie można powiedzieć więcej. ...

Ból i uczucie poparzenia w przedramieniu po postrzeleniu śrutem w bark .. tkie odłamki objawy powinny ustąpić. ... Problemy w zasypianiu przy nerwicy natręctw .. objawy lęku, stosowane leki mogą jeszcze nie działać, zauważalna poprawa występuje po około 3 tyg regularnego stosowania leku. Proszę poczekać przynajmniej 6 tyg. w razie braku poprawy udać się ponownie do lekarza. ... Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. objawami. ...

Bolesne napięcie rozchodzące się po skroni w miejscu po urazie głowy .. objawy powinny ustąpić w przeciąg tygodnia. Można doraźnie stosować apap. ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. objawów. Czy z badania sprzed roku można zdiagnozować przyczynę choroby? Czy to może być guz mózgu? W Pani przypadku mogły nałożyć się dwie jednostki chorobowe. Czy MR i rt dotyczyły odcinka szyjnego kręgosłupa? Myślę, że nie ma p ... Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. objawia się jako szereg ubytków neurologicznych, m.in zaburzenia świadomości. ...

Negatywne skutki Lamilept dla psychiki .. objawów, jedyne możliwe skutki uboczne to np. drażliwość, senność, bezsenność, drżenia, oczopląs, zaburzenia koordynacji ruchowej. Jeśli jednak ma Pan wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. ... Sposób informowania dziecka o padaczce rodzica .. objawy odnośnie napadu padaczkowego, a także leczenia i reagowania w nagłej sytuacji. 10 - letnie dziecko jest w stanie dużo pojąć i zaakceptować. Jeśli ma Pani obawy, można to zrobić w obecności psychologa. ... Operacyjne wyleczenie przepukliny na odcinku piersiowym .. objawów. Jest Pan młodą osobą, może wystarczy rehabilitacja, oczywiście działa ona objawowo i hamuje postęp zmian. ...

Odchylanie główki i prężenie się u niemowlęcia .. objawy kolki, częstej u niemowlaków. Co do zaburzeń napięcia mięśniowego to opis na to nie wskazuje. Jeśli jednak neurolog zauważył nieprawidłowości w badaniu tak może być. ... Kłujący ból w potylicy przy ucisku .. objawy mogą być związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa w odcinku szyjnym, wzmożonym napięciem mięśni karku, powiększonym węzłem chłonnym, zmiana skórna. ... Częste skurcze mięśni rąk i nóg a stwardnienie rozsiane .. objawy charakterystyczne dla SM. Najlepiej udać się jeszcze do neurologa, który po badaniu neurologicznym, będzie mógł ustalić czy występują jeszcze inne nieprawidłowości wskazujące na podłoże neurologiczne dolegliwości. Proszę sy ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. objal również prawa konczyne dolna. Jednak tato nadal samodzielnie wykonywał wszystkie czynności . Od tego czasu stan ciągle pogarszał się do tego stopnia iż od grudnia 2010 tato ma całkowicie niewladna prawa rękę, nie może nią ni ... Bóle, zawroty głowy oraz mdłości po urazie głowy .. objawy wstrząsu mózgu i trwać 7 - 14 dni. W razie bólu należy stosować apap, dużo wypoczywać. ... Bóle i sinienie nóg po lekach na zawroty i bóle głowy .. objawy niewydolności żylnej kończyn dolnych ( zakrzepica, niewydolność zastawek żylnych ). Nie wiem dokładnie co za leki Pani stosowała, jednak raczej nie one są przyczyną objawów. Najlepiej skonsultować się z lekarzem rodzinnym, ...

Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. objaw jakiejś choroby? Jeśli pracuje Pan fizycznie może to być wynik zmęczenia. Warto wpierw udać się do lekarza rodzinnego, który wykona podstawowe badania tj. morfologię, jonogram, glukozę. Jeśli są to bardziej kurcze to przyczy ... Chwilowe utraty przytomności a padaczka .. objawów. Czy jest to nietypowy objaw padaczki, czy może to być niebezpieczne dla mojej córki? W niektórych przypadkach eeg może być nieprawidłowe, bez żadnego przełożenia chorobowego. Jeśli w eeg brak cech wskazujących na padaczkę ... Ryzyko porażenia mózgowego przy drżeniu nóg u niemowlęcia .. objawów porażenia mózgowego. Czy to prawda? ...

Napady złości i agresji z błahych powodów przy bólach w sercu i drgawkach .. objawów. Na pewno konieczne jest leczenie farmakologiczne, co pomoże Panu mniej więcej normalnie funkcjonować. ... Uczucie napięcia, bóle i zawroty głowy .. objawami stoi jedna choroba czy trzeba przeprowadzić dokładniejsze badania by się przekonać co to jest? Objawy mogą wskazywać na napięciowe bóle głowy. Nie można jednak wykluczyć innej przyczyny. Warto zatem wykonać podstawowe bad ... Zawroty głowy i nudności po urazie głowy .. objawy minęły, w tym bóle głowy i nudności. Ostatnio powróciły zawroty głowy i nudności. Długo pracuję przed komputerem. Czy to może być przyczyna moich dolegliwości? Na jakie badania powinienem się zgłosić? Prawdopodobnie to zmęc ...

Bóle głowy, senność, pogorszenie widzenia i powiększenie jednej źrenicy .. objawem wielu chorób, w tym infekcyjnych. Natomiast nierówność źrenic, zaburzenia widzenia nie są stanem prawidłowym. Przyczyną mogą być choroby oka ( dlatego należy skonsultować się z okulistą ) lub neurologiczne tj. migrena, uci ... Bóle głowy po mastektomii .. objawy są ze sobą powiązane? Co powinna zrobić mama? Czy to coś poważnego? Ból głowy może być wynikiem hormonoterapii, ale także zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Objawy należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, który rozważy dalsze ... Senność, mocne bóle głowy i zaniki widzenia .. objawy: senność, po lekkim uderzeniu pojawiają się dość duże guzy, które nie chcą zejść, bardzo mocne bóle głowy, zaniki widzenia. Co to może być? Powinnam zrobić jakieś badania? ...

Ataki bólów głowy, zaburzeń wzroku w centrum pola widzenia i mdłości .. objawy? Opisane objawy wskazują na migrenę. Należy zatem stosować w razie bólu leki przeciwbólowe, które najpewniej przepisał lekarz. ... Niedowład stopy po operacji usunięcia dysku .. objawów do operacji minęło 6 dni niestety odbarczenie nie poprawiło siły prostowników .Proszę o poradę - czy jest możliwe aby ten niedowład ustąpił i jak wspomóc ten proces!! chcę już działać !! dziękuję Należy rozpocząć rehabilit ... Obojętność po urazie czaszkowo-mózgowym .. objawów zgłosić się do lekarza. ...

Nieskuteczność rehabilitacji przy porażeniu nerwu twarzowego .. objawy mogą częściowo ustąpić, ale nie wykluczone, że niewielkie objawy porażenia pozostaną. ... Tętniak w miejscu odejścia tętnicy tylnej od tętnicy szyjnej wewnętrznej .. objawy i stan ogólny Pani mamy ( występowanie nadciśnienia tętniczego ). Wynik należy skonsultować osobiście z neurochirurgiem, który ostatecznie powie o dalszym postępowaniu ( obserwacji? ). Bardzo dziękuję. Niestety mama od lat ... Nudności i brak apetytu po uderzeniu w głowę .. objawów od razu po tym. Dziś rano pojawiły się nudności i brak apetytu. Czy wczorajsze uderzenie może mieć jakiś związek z dzisiejszymi dolegliwościami? Takie objawy mogą występować i mieć związek z przebytym urazem, powinny ustąp ...

Wymioty, silne bóle głowy i częste ataki padaczki przy wodogłowiu .. objawy narastającego wodogłowia. O operacji decyduje lekarz po osobistym badaniu. ... Ryzyko ryzyko guza przysadki przy zmienności nastroju i niezdecydowania .. objawów może być to, że nie wiem, czego chcę? Mam chłopaka od 3 lat i nie jestem w stanie powiedzieć, czy go kocham, mam wahania nastrojów jeśli chodzi o sens tego związku. Słyszałam, że guz ten produkuje za dużo prolaktyny, czy m ... Objawy epilepsji i postępowanie podczas ataku .. objawy mogą świadczyć o padaczce? Co robić w sytuacji ataku? Pod pojęciem padaczki występuje kilka jej rodzajów. Najczęściej są to utraty przytomności, drgawki. W większości przypadków podczas typowego napadu nie jest niezbędna po ...

Migrenowe bóle głowy, ból oka, ucisk głowy i wymioty przy cukrzycy .. Objawy nie są charakterystyczne, ale mogą wskazywać na migrenę ale także na choroby rozrostowe, zaburzenia hormonalne. Warto zatem wykonać diagnostykę wyjaśniającą przyczynę dolegliwości. ... Zawroty głowy, osłabienie, wymioty i dezorientacja po zatruciu lekami .. tinu takie objawy uboczne mogą występować. ... Hipoplazja dolnego robaka móżdżku .. objawowo np. rehabilitacją czy farmakologicznie. Wada może być izolowana lub wiązać się z występowaniem dodatkowych wad. ...

Stłuczenie pnia mózgu bez całkowitej utraty nieprzytomności i prostowania mięśni .. objawia się on całkowitą nieprzytomnością i prostowaniem mięśni. Mama nie ma takich objawów. Czy to może być stłuczenie pnia mózgu? Niestety bez osobistego badania nie można tego stwierdzić. Najpewniej jednak przyczyną jest powikł ... Przyszłe konsekwencje anizokorii u niemowlęcia .. objawem uszkodzenia mózgu? Co to za choroba? Czy jest niebezpieczna dla dziecka? Jak przebiega leczenie? Czy w przyszłości dziecko może mieć jakieś problemy z nauką itp.? Nierówność źrenic, anizokoria, może być powodem wielu proce ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. objawów neurologicznych. Czy mózg, który posiada już kilkanaście drobnych ognisk niedokrwiennych w obszarach, które są w mózgu nieme ( podobno jest to 90% ludzkiego mózgu ) zagrażają większemu prawdopodobieństwu udaru? Same ognisk ...

Częste oddawanie moczu i odbijanie podczas stresu .. objawy mogły być spowodowane właśnie stresem? Czy to nerwica? A może jest jakaś inna och przyczyna? Przyczyną najpewniej jest stres, ale także stres mógł spowodować ujawnienie się objawów wcześniej występującego refluksu żołądkowo ... Zimna głowa i nadmierna potliwość podczas snu .. objawów? Co to wszystko oznacza? Czy to coś poważnego? Najpewniej to wynik nerwicy, lęku. Warto zgłosić problem lekarzowi prowadzącemu, może należy zmodyfikować dotychczasowe leczenie. ... Sport przy wysuniętym trzonie lędźwiowym .. objawów i ich nasilenia zaleci albo rehabilitację lub rozważy w Pani przypadku zabieg operacyjny. Dziękuję ...

Cechy padaczki typu petit-mal .. objawy. Ma chwilowe zawieszki, nieobecny wzrok, potem wraca do rzeczywistości. Lekarze podejrzewają padaczkę typu petit - mal. Co to za rodzaj padaczki? Jak się objawia? Czy jest uleczalna? Czy moje dziecko będzie mogło żyć normal ... Różnice między miotonią Beckera a dystrofią miotoniczną Beckera .. objawy ma znaczenie dla przebiegu choroby? Nie, nie oznacza to tego samego. Rehabilitacja jest jak najbardziej wskazana. Choroby nie da się wyleczyć, jest ona wrodzona, można jedynie łagodzić objawy. Choroba ujawnia się najczęście ... Seronil przy padaczce .. objawów padaczki i trzeba wtedy przerwać stosowanie fluoksetyny. Chciałem zapytać, co mi grozi, jeśli będę przyjmował te dwa leki? Jeśli lekarz został poinformowany o przyjmowaniu Neurotopu i mimo to zalecił stosowanie Seronilu to ...

Konsekwencje słabego napięcia mięśniowe u dziecka .. objawy te występowały wcześniej oraz jak przebiegał okres okołoporodowy. Konieczne są badania neurologiczne, w tej chwili trudno powiedzieć jaka jest przyczyna. Być może wystarczy jedynie rehabilitacja. ... Przyczyny i leczenie hipoplazji krążka międzykręgowego .. objawów, stopnia hipoplazji. ... Uczucie zimna w nogach, bóle i napięcia mięśni, mrowienie szyi oraz szumy w uszach .. objawy, a także ostatecznie zastanowić się nad koniecznością konsultacji neurologicznej. ...

Czynność podstawowa niskonapięciowa w badaniu EEG .. objawów. Zatem z wynikiem należy zgłosić się osobiście do neurologa. ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. objawów. Badanie stwierdza, że obraz nie jest typowy dla procesu demielinizacyjnego, czyli najpewniej SM. Jednak nie jest podstawą do jego wykluczenia. Dziekuje.Objawy - tylko powiekszajaca sie co jakis czas zrenica. ... Częste upadnie i potykanie się .. objawy? Jeśli córka nie skarży się na inne objawy to najpewniej jest to wynik nieuwagi. Można skonsultować się z neurologiem. Po badaniu neurologicznym, ewentualnie badaniach dodatkowych będzie można potwierdzić lub wykluczyć osta ...

Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. objawy, polineuropatie np. cukrzycową, choroby centralnego układu nerwowego tj. SM. ... Zalecenia przy Zespole Krabbego u dziecka .. objawowe w postaci rehabilitacji, farmakoterapii, zapewnienie dziecku odpowiednich warunków. ... Zaburzenia czucia i ciągłe uczucie zimna po udarze .. objawy: zaburzenia czucia i dziwne uczucie zimna. Jak długo mogą się utrzymywać takie objawy? Gdzie powinienem się zgłosić, aby dowiedzieć się o przyczynach? Obawiam się, że dolegliwości zupełnie nie znikną. Można rozważyć rehabil ...

Drżenie rąk i podwyższona temperatura przy stosowaniu Fluxoetin .. objawów. Najlepiej skonsultować się chociażby telefonicznie z lekarzem prowadzącym, który zadecyduje czy zmodyfikować dawkę leku lub odstawić czy zamienić na inny lek. Samemu najlepiej nie przerywać leczenia. ... Luki w pamięci, problemy z mówieniem i mylenie znaczeń słów .. objaw. Ważną informacją jest wywiad rodzinny, czy ktoś w Pani rodzinie występują choroby neurologiczne? ... Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu .. objawami. Zachowywał się tak jakby był pod wpływem alkoholu. Mówił niewyraźnie i miał zawroty głowy. Badania wykazały udar niedokrwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmian. Skąd u męża ten udar niedokrwienny? W j ...

Konieczność operacji przy licznych przepuklinach piersiowo-lędźwiowych .. objawów , lecz myślę że jak bym je już miała to by było za późno na to aby liczyć,że po opreacji , nastąpi pełny powrót do zdrowia . prosze o odp. Jola Tak, zmiany są liczne, a bezwzględna stenoza kanału kręgowego jest wskazaniem ... Objawy Carpale Tunnel Syndrom .. objawy Carpale Tunnel Syndrom ( CTS )? W jaki sposób się ją leczy? Czy można spowolnić jej rozwój? Chodzi o zespół cieśni kanału nadgarstka, w którym dochodzi do ucisku na nerw pośrodkowy kończyny górnej. Przyczyna to obrzęk tkane ... Migrena i krótkie zaniki świadomości po przebudzeniu .. objawy, być może to wynik przyjmowanych leków i tak naprwde nie ma powodów do obaw. ...

Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. objawowe. Występujące objawy mogą ustąpić całkowicie lub ulec zmniejszeniu po kilku tygodniach, a nawet miesiącach. Istnieje jednak ryzyko, że mogą utrzymywać się do końca życia i być przyczyną występowania trwałych ubytków neurol ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. objawami w jakiś sposób. Pani neurolog która mnie leczyła powiedziała, że nie ma pojęcia co może być przyczyną takich objawów. Opis MRI: Obecność obustronnie w okolicy ciemieniowej pojedynczych drobnych nieprawidłowych obszarów po ... Napady utraty równowagi i wymiotów u dziecka .. objawy. Ma napady z utratą równowagi. Czasami zdarza się, że gdy siedzi w wózku i potem wyciągam ją, to bardzo trudno jej ustać na nogach. Wiąże się to z wymiotami. Lekarz powiedział, że wszystko w porządku, podejrzewa migrenę. Ja ...

Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. objawów takich jak: omdlenia ( bez utraty przytomności ) połaczone z parastezją ( drętwienie kończyn ) łącznie z silnym skurczowym bólem brzucha zlecono wykonanie mi rezonansu magnetycznego. Nie wspominam o tym co wskazalo na praw ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. objawy. W wyniku brak niepokojących zmian pod względem neurologicznym. Asymetria szerokości rogów czołowych może być dla Pana naturalna. Nie mniej jednak warto w razie braku poprawy za około rok wykonać badanie kontrolne. Jeżeli c ... Upośledzenie smaku po udarze mózgu .. objawów udaru zniknęła. Pozostała utrata smaku. Czy jest jakiś sposób, by smak wrócił? czy jest trwała zmiana? To pytanie jest trudne. Smak może po pewnym czasie powrócić, jednak nie ma metody aby wpłynąć na ten stan. Jednak należ ...

Objawy i diagnostyka Zespołu Melas u dziecka .. objawia? Czy jest możliwe stwierdzenie go u małego dziecka? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba genetyczna, dziedziczona tylko od matki ( mutacje w DNA mitochodnrialnym u matki ). Pierwsze objawy pojawiają się w dzieciństwie t ... Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. objawów doszedł ból głowy. Udaliśmy się więc do innego neurologa, który również stwierdził nerwicę, ale inaczej podszedł do męża. Przepisał mu tylko jakiś lek na spokojne zasypianie i nakazał wysiłek fizyczny aby wyrzucić z siebie ... Częste zawroty głowy przy padaczce .. to możliwe, aby objawy mojej siostry były objawami padaczki? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Jeśli ma Pani taką możliwość proszę przepisać wynik CT. ...

Ustępowanie tików nerwowych z wiekiem .. objawowe. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z neurologiem dziecięcym. ... Wyczerpana rezerwa płynowa worka oponowego na poziomie szyjnym .. objawów należy wziąć pod uwagę rehabilitację. ... Zwiększanie dawki Lamictal przy braku ataków padaczki .. objawy nie występują lub zmniejszyły nasilenie to można ją utrzymać. Nie koniecznie należy ją zwiększać. W przypadku braku poprawy można ją podwoić do 50. Z odstawieniem nie powinno być kłopotów. ...

Silne zawroty głowy przy wysokim poziomie cukru .. objawy pozostały. Co jej jest? Czy to coś poważnego? Czy powinna mieć jakieś dodatkowe badania? Prawdopodobnie to cukrzyca lub choroby trzustki. Konieczna jest dalsza diagnostyka, ponieważ na podstawie tych danych nie jestem w sta ... Szumy uszne po złamaniu podstawy czaszki i piramidy skroniowej .. objawy, czy uzyskalas juz jakas odpowiedz?zycze powrotu do zdrowia i nie trac nadziei. ... Drżenie ręki podczas hiperwentylacji przy wykluczonej tężyczce .. objaw nie objął tej reki która była badana( wczesniej uciśnięta ) tylko drugą leżąca swobodnie.chciałbym wiedzieć czy to może byc objaw tęzyczki czy nie,mimo tego że póba wyszła ujemnie sytuacja z prawą ręką wskazuje chyba co inne ...

Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. objawów ja także nie jestem w stanie ustalić przyczynę. Należałoby wykonać dokładniejszą diagnostykę tj. badanie neurologiczne, badania krwi, ewentualnie i ostatecznie badanie obrazowe głowy, jeśli lekarz tak zadecyduje. ... Ból głowy, problemy z koncentracją, osłabienie i brak apetytu po urazie głowy .. objawy mogą być związane z wstrząśnieniem mózgu. Najlepiej doraźnie stosować apap, dużo wypoczywać, oszczędzać wzrok. ... Wypukliny tarczy międzykręgowej szyjnej i wyrównanie lordozy .. topnia, a objawy zaawansowane to należy rozważyć operację. ...

Ostre nerwobóle głowy, promieniujące do ucha, oka i gardła .. objawy. Nie mniej jednak najlepiej skonsultować się z laryngologiem i neurologiem. Takie objawy mogą się wiązać z neuralgią nerwu trójdzielnego. Można rozważyć konieczność wykonania MR głowy celem wykluczenia np. konfliktu naczyni ... Mroczki przed oczami po patrzeniu na ostre światło .. objawy migreny lub chorób oczu. Na początek radzę udać się do okulisty. W dalszej kolejności do neurologa. ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. objawy mogą sugerować taką chorobę. ...

Problemy z pamięcią i wzrokiem oraz wąski chód u dojrzałej osoby a Alzheimer .. objaw Alzheimera? Jakie są objawy tej choroby? Tak mogą to być objawy choroby Alzheimera. Objawy to: zaburzenia pamięci, nastroju, zachowania, osobowości, funkcji poznawczych, mogą pojawić się objawy zespołu parkinsonowskiego tj. ... Oddychanie gardłowe, ślinienie się i sapanie w nocy .. objawy. W nocy oddychał dziwnie gardłowo, sapiąc, śliniąc się, gdy próbowałam do niego mówić nie reagował. Po pół godzinie odzyskał świadomość, niczego nie pamiętał, dziwnie się zachowywał. Ma 22 lata. Czy to są ataki padaczki? Co ... Dziedziczność neurogennego zaniku mięśni .. t dziedziczna, a jej objawy mogą wystąpić dopiero w dwudziestym roku życia. Czy to prawda? Jeśli tak, to czy moja młodsza córka też może być na to chora? Jakie powinnam zrobić badania, aby się o tym przekonać? Choroba jest dziedzi ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. objawy, czy opisane zmiany mogą mieć z nimi związek. Takie zmiany mogą występować po 50 rż. i nie wiązać się z większą patologią. Wynik powinien zinterpretować osobiście lekarz, który je zlecił. ... Nocne drżenia nóg .. objaw budzi mnie w nocy, nie mogę nad tym zapanować. Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty należy się udać z takimi problemami? Na początek radzę zacząć od wizyty u lekarza rodzinnego. Należy wykonać podstawowe badania krwi t ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. objawy nie wskazują na SM. Zmiany demielinizacyjne mogą być naczyniopochodne, co oznacza, że czynnikiem ich powstania była miażdżyca naczyń, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Poza tym tworzą one się wraz z wiekiem. Myślę, że nie ma ...

Utrata przytomności, wywracanie gałek ocznych i sztywność ciała .. objawy: utrata przytomności na kilka chwil, wywracanie gałek ocznych, sztywność ciała. Czy to są objawy padaczki? Jakie badania należy wykonać by to sprawdzić? Tak to mogą być objawy padaczki, należy skonsultować się z neurologiem ... Nawracające bóle pod łopatkami .. objaw jakiejś choroby? Do jakiego lekarza powinienem się zgłosić? Na początek radzę udać się do lekarza POZ. Należy różnicować choroby układu moczowego, przewodu pokarmowego, układu kostnego, a także dyskopatię z uciskiem na korze ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. objawy i wymaga to leczenia. Blizna korowa to miejsce po urazie, gdzie nie znajdują się prawidłowe komórki nerwowe, ale komórki neurogleju. mam zawroty głowy i boli mnie lewa strona głowy, od miesiąca biorę flunarizinum, nie mogę ...

Serie fal wodnych u małego dziecka w zapisie EEG .. objawy ) EEG jest prawidłowe, a czasami mimo nieprawidłowości EEG padaczki nie można rozpoznać. Dla uniknięcia nieporozumień kwestię tą powinien rozstrzygnąć neurolog dziecięcy. ... Pulsujące bóle głowy w okolicy potylicznej .. objawy mogą być wynikiem np. nadciśnienia tętniczego. Należy wykonać przez kilka dni kilka pomiarów, najlepiej 3 razy dziennie o stałych porach. Można także udać się do lekarza POZ. Przyczyn bólu głowy jest wiele, dla tej okolicy ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. objawy mówiące o migrenie zbliżającej się. Boli bardzo... Miałam wykonane kolejne badanie po latach KT ale tym razem angio. Wynik jest taki: Umiarkowanie poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach płatów czołowyc ...

Agenezja ciała modzelowatego u niemowlęcia .. objawy są różne, mogą nawet nie występować. Warto skonsultować się z neurologiem dziecięcym osobiście, przeprowadzić dokładniejszą diagnostykę w celu wykluczenia towarzyszących wad i objawów. ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. objawów. Myślę, że więcej na ten temat powie Panu neurolog, do którego należy się udać wraz z wynikiem badania. ... Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. objawów. U osób z padaczką często wynik EEG jest również prawidłowy. ...

Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. objawy( drżenie rąk,drętwienie rąk,nóg i lewej częsci twarzy,codzienne bóle głowy,mroczki,zawroty głowy,problemy z oczami,problemy z uchem,ciągłe zmęczenie ) zasugerował powrót do neurologa i wykluczenie stwardnienia rozsianego.je ... Sztywnienie nóg u dziecka z padaczką .. tycznie opisane objawy wskazują na padaczkę. Sztywnienie nóżek powinno być pod obserwacją, ponieważ może to być objaw także innej choroby lub przejściową dolegliwością. ... Drętwienie lewej strony ciała przy przepuklinie i wyprostowanej lordozie szyjnej .. objawy. Należy rozważyć leczenie operacyjne, na początek może to być jednak rehabilitacja, która prawdopodobnie nie przyniesie zamierzonego efektu. Wynik należy skonsultować z neurochirurgiem. ...

Napady padaczkowe wskutek styczności z chemikaliami .. objawy padaczkowe? Jaki to może mieć związek z chemicznymi substancjami, które wdychałem podczas malowania? Opisane objawy nie wskazują na padaczkę jako przyczynę. Mogło dojść do zatrucia podczas wdychania. Najlepiej udać się do l ... Bezsenność przy guzie przysadki mózgowej .. objawy występujące u chłopaka. Bezsenność może być także na tle nerwowym, po stosowanych lekach. Dlatego nie da się uniknąć wizyty u specjalisty. ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. objawów ) należy wykluczyć np. stwardnienie rozsiane. Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu wykonano badanie, jakie są objawy, choroby towarzyszące. Więcej powie Pani lekarz, który zlecił badanie. ...

Operacja guza Hamartoma usytuowanego nietypowo .. Objawy mogą się jeszcze bardziej nasilać. Decyzję musi podjąć Pani sama. Jeśli chodzi o możliwe skutki uboczne, powikłania operacji to wynikają one także z lokalizacji guza. Dlatego warto na spokojnie przedyskutować wszystkie za i ... Czas wystąpienia potencjalnych skutków urazu głowy .. objawów uderzenia. Nic mnie nie boli. Czy powinnam iść znów na tomografię? Kiedy mogą się pojawić jakieś objawy zmian w mózgu? Jeśli brak bólu głowy, nudności, zawrotów głowy nie ma większych powodów do obaw. W razie jednak pojawi ... Przyczyny nierównej wielkości źrenic .. objawów, nie ma większych powodów do obaw. ...

Pieczenie, palenie, kłucie i swędzenie skóry na całym ciele .. objawy nie znikają, wręcz stają się bardziej przewlekłe. ... Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. objawowo. Nie jestem w stanie powiedzieć na razie czy Pana ciocia wyzdrowieje, na pewno przy tak poważnym stanie ubytki neurologiczne mogą być znaczne. Proszę nie tracić nadziei. ... Operacja przy dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego .. objawów zaleca się rehabilitację lub operację. Także ostatecznie decyduje o tym lekarz. Także proszę z nim się kontaktować. ...

Otępienie i pogorszenie pamięci jako zaniedbanie leczenia padaczki .. objawy mogą być spowodowane moim zaniedbaniem choroby? Jeśli napady padaczkowe występują nadal to tak może to być przyczyna pogorszenia pamięci i innych objawów. Najlepiej ponownie skonsultować się osobiście z neurologiem, podjąć ... Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. objawów. Co powinienem zrobić? Jakie badania przeprowadzić? Należy wykonać jeszcze badanie obrazowe głowy ( CT lub MR ). Niepokojące są bóle głowy, zaburzenia równowagi, wymioty, które raczej nie są związane z kręgosłupem. Mogą su ... Wapń zjonizowany w diagnostyce tężyczki .. objawy wystepujące u mnie? Dodam iż około 5 miesiecy codziennie wypijałem b duze ilości zielonej herbaty i ćwiczyłem intensywnie, jednak od miesiąca mam odpoczynek a objawy nie ustepują. Dziękuje za wszelkie sugestie . Należy rozp ...

Bóle, skurcze i drżenie nogi .. objawów może być rwa kulszowa, choroba naczyniowa kończyny dolnej. Najlepiej udać się do lekarza POZ. W razie wystąpienia dodatkowych objawów, nasilenia się tych opisanych można udać się na Izbę Przyjęć do szpitala. ... Krótkie, podskórne szczypanie na nogach, rękach i tułowiu .. objawy. W różnych częściach ciała, szczególnie w kończynach dolnych, górnych i w okolicach tułowia odczuwam jakby krótkie, podskórne uszczypnięcia, czasem też delikatne mrowienie czy drętwienie, które zaraz mija. Co to może być? C ... Nieustanny ból głowy a tętniak mózgu .. objawia się tętniak mózgu? Od trzech miesięcy boli mnie głowa, ciągle w tym samym miejscu. Ból czuję przez całą dobę. Czy to możliwe, że mam tętniaka? Jakie badania zrobić, aby to sprawdzić? Aby wykluczyć tętniaka należy wykonać a ...

Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. ty. Nie ukrywam, że objawy są liczne, bez badań diagnostycznych trudno mi je powiązać w jedną konkretną jednostkę chorobową. Może to być kilka problemów, a przynajmniej dwa: gastroenterologiczny i neurologiczny. Dobrze, aby wykona ... Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. objawy, ale także choroby ośrodkowego układu nerwowego np. procesy demielinizacyjne, choć tu raczej typowy ból kręgosłupa nie występuje. ... Opadanie powieki po porażeniu nerwu czaszkowego .. objawiać opadaniem powieki i dziwnym wyglądem oka? tak jakby oko wypadać miało? jakie są objawy porażenie tego nerwu jeżeli chodzi o oczy? Rozumiem, że chodzi o porażenie nerwu okoruchowego ( n. III ). Może objawiać się jako opada ...

Prawdopodobieństwo wyleczenia się z wodogłowia .. objawy może to wskazywać, że jednak tej drogi odpływu nie ma. Należy skontaktować się jeszcze raz z lekarzem, z którym Pan rozmawiał. Jeśli jednak na skierowaniu użyto sformułowania tylko usunięcie, to najpewniej właśnie chodzi o ... Dieta ketogenna na kilkusekundowe zaniki świadomości przy padaczce .. objawy nasilają się mimo stosowanego leczenia, należy rozważyć modyfikację dawki leku lub zmianę leku na inny. ... Drętwienie części twarzy wskutek przewiania nerwu twarzowego .. objawy przy zapaleniu zatok obocznych nosa. Niestety nie można też wykluczyć zaburzeń czucia spowodowanych zaburzeniem gospodarki elektrolitowej, a także zmian w obrębie mózgu tj. niedokrwienie, zmiany ogniskowe czy demielinizacja ...

Duży obwód głowy u niemowlęcia .. objawów to nie ma większych powodów do zmartwień. ... Zaczerwienienie oczu i ból karku przy podwyższonym ASO .. objawy są ze sobą powiązane? Niestety bez dokładniejszych informacji trudno mi powiedzieć czy tych kilka dolegliwości powstało wskutek jednej, dwóch czy trzech jednostek chorobowych. Podwyższone ASO świadczy o zakażeniu paciorkowc ... Osłabienie, niskie ciśnienie i mroczki przed oczami przy stosowaniu leków na padaczkę .. objawy mogą być działaniem ubocznym leku, które przeważnie występują na początku leczenia. Należy zgłosić je lekarzowi prowadzącemu. Niestety nie odpowiem Pani czy wyleczy się z padaczki, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre ...

Sposoby leczenia przepukliny krążka .. objawy. Jeśli ucisk na worek ponowy nie jest znaczny, objawy nie są uciążliwe to można udać się na rehabilitację, oczywiście nie jest to leczenie przyczynowe, pomaga wzmocnić mięśnie grzbietu i nieco zahamować postęp dyskopatii, z ... Stany podgorączkowe i zmęczenie przy zaniku korowym i przeciwciałach ANA1 oraz ANA2 .. objawy? Jak się leczy te schorzenia? Powinna Pani skonsultować się z reumatologiem. Obecność przeciwciał ANA wskazuje na kolagenozy, czyli choroby autoimmunologiczne. Mogą one objawiać się także pod postacią nieprawidłowości neuro ... Senność, zawroty głowy i wypadanie włosów przy diecie wegetariańskiej .. objawów? Jak to sprawdzić? Tak, brak mięsa i zawartych w nich składników tj. białka, szczególnie witaminy B12, żelaza może prowadzić do niedokrwistości, której objawy to właśnie osłabienie, zawroty głowy, wypadanie włosów. Warto u ...

Diagnostyka syndromu Shapiro .. objawy opisane dla tej jednostki chorobowej ( wg. GARD: link poniżej ), poprosiła minie o pomoc w znalezieniu kogoś, kto potwierdzi lub wykluczy tą chorobę. Jak do tej pory neurolog dziecięcy ani endokrynolog tego nie zrobili i ni ... Opadający kącik ust u noworodka .. objawy? Co jest dziecku? W czasie porodu mogło dojść do uszkodzenia nerwu twarzowego i okoruchowego. Warto zgłosić problem pediatrze, rozważyć wykonanie usg przezciemiączkowego. Jeśli objawy się wycofują tym lepiej dla dziecka. Ni ... Problemy z pamięcią i agresja u starszej osoby .. objawy? Czy to coś poważnego? Na jakie badania powinna pójść mama? Może to być choroba otępienna ( najpewniej ), także zaburzenia osobowości czy schizofrenia. Wszystko zależy od czynników ryzyka, chorób towarzyszących i tych przeb ...

Najczęstsze objawy padaczki .. objawy padaczki? Najczęstsze objawy to: epizody zaburzenia świadomości, z lub bez utraty przytomności, drgawki, najczęściej uogólnione. Różne rodzaje padaczki, różne ataki. U jednych są to napady drgawkowe z utratą przytomności, a ... Diagnostyka porażenia nerwu strzałkowego .. objawów. Trudno bez badania neurologicznego stwierdzić jaka jest przyczyna bólu. Skoro wykluczono zwichnięcie stawu biodrowego to konieczna jest diagnostyka neurologiczna. ... Bóle głowy, mylenie pojęć i zaburzenia koncentracji .. objawy choroby otępiennej. Należy zacząć od badań podstawowych tj. neurologiczne, badania laboratoryjne, potem MR głowy. ...

Zaostrzenia krawędzi trzonów, profuzja krążka i stenoza otworów międzykręgowych lędźwiowych .. Objawów wypadnięcia jądra miażdżystego na żadnym z poziomów nie stwierdza się. Sygnał ze stożka rdzenia i włókien ogona końskiego prawidłowy. Uwagę zwraca wąski kanał kręgowy w odcinku lędźwiowym - wym. AP 8 - 10 mm. Wynik osobiśc ... Napinanie mięśni szyi i unoszenie ramion u dziecka .. objawy powinny samoistnie ustąpić. ... Przyczyny dużego obwodu głowy u dziecka .. objawów tj. ból głowy, zawroty, nudności czy wymioty. Na najbliższej wizycie można poprosić pediatrię o zmierzenie obwodu głowy i sprawdzeniu jej na siatkach centylowych, dzięki czemu będzie można sprawdzić czy faktycznie obwód gł ...

Zaburzenia odczuwania emocji a uszkodzenie płata czołowego .. objawy depresji, zaburzenia osobowości. Najlepiej skonsultować się z psychiatrą. Nie opisał Pan, aby występowały odchylenia neurologiczne, zatem wizyta u neurologa w pierwszej kolejności nie jest niezbędna. ... Bóle przy zaniku nerwu promieniowego ręki .. objawy i jakie badania do tej pory wykonano? Należy przede wszystkim kontaktować się z neurologiem. ... Ból głowy, mdłości, zmęczenie i utrata równowagi .. objawy z neurologiem. Wykonać podstawowe badania tj, morfologia, OB, jonogram, glukoza, TSH, może PRL. Należy rozważyć wykonanie MR głowy. Zaburzenia równowagi, bóle głowy i nudności nie mogą być tłumaczone tylko stresem, należy w ...

Renta przy stwardnieniu rozsianym .. objaw faktycznie wpływają na normalne funkcjonowanie i uniemożliwiają pracę lekarz wyda odpowiednie orzeczenie o niezdolności do pracy. Muszą być ponadto spełnione warunki ( odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy ). Należy dobr ... Rytm alfa w odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych .. objawów klinicznych. Powodzenia! ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. objawy *niemocy* nogi i zawroty głowy nasiliły się. Zostałam skierowana na oddział w celu diagnostyki. Zostay mi wykonane ponowne badanie TK głowy - OK, badanie USG - Doppler - OK, badanie MR wykonane w sekwencjach SE, FSE, w płsz ...

Rozbieżne wyniki EEG przy atakach padaczki .. objawy. CT nie jest najlepszym badaniem w diagnostyce padaczki. Można wykonać jeszcze MR, choć i ono może być prawidłowe. Jeśli napady występują mimo prawidłowych badań, należy kontynuować leczenie. ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. objawy? Gdzie powinien się udać? Czy jest to problem neurologiczny? Brat ma dopiero 28 lat. Na pewno należy wykluczyć przyczyny neurologiczne. Niepokojące są utraty przytomności i spadek masy ciała. Należy wykluczyć choroby nowotw ... Problemy z chodzeniem przy wyprostowaniu lordozy szyjnej .. objawiać się może bólem głowy i zaburzeniami równowagi. W przypadku jednak zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa obserwuje się głównie dolegliwości w obrębie kończyn górnych. ...

Skutki i leczenie hipoplazji móżdżku .. Objawia się jako zaburzenia równowagi, nieprawidłowe napięcie mięśni, zaburzenia koordynacji, oczopląs, opóźnienie rozwoju psychofizycznego. Brak leczenia przyczynowego. Hipoplazję móżdżku leczy się objawowo, główne znaczenie ma t ... Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego .. objawy będą się nasilać doprowadzając do całkowitego unieruchomienia, demencji. Powinna Pani pomyśleć o ośrodku, gdzie takie osoby znajdą odpowiednią opiekę. Więcej na temat choroby przeczyta Pani na naszym portalu: http://www.neu ... Trudności w odczuwaniu emocji .. objawy. To, co Pan opisuje może wskazywać na depresję, zaburzenia osobowości. Warto skonsultować się z neurologiem ( wykonać ewentualnie EEG i MR głowy ), a następnie z psychiatrą ( wykluczenie depresji ). ...

Bóle głowy po urazie bez wstrząśnienia mózgu .. objawy mogą występować przez 7 - 14 dni. Są one typowe dla wstrząsu mózgu. Najlepiej dużo w tym czasie odpoczywać, spać, unikać przemęczania wzroku. Nauka w tym czasie będzie nasilać złe samopoczucie, więc najlepiej odłożyć to na ... Drętwienie połowy twarzy i stopy .. objaw jego braku. Mam 35 lat. Powinienem pójść z tym do lekarza? czym może świadczyć to drętwienie? Drętwienia mogą wynikać z niedoboru potasu czy wapnia, niedokrwistości, zaburzeń hormonalnych. Należy także wykluczyć choroby neur ... Bóle pleców w okolicy łopatek, osłabienie, zawroty głowy i drętwienie ręki .. objawy mogą mieć związek ze stresem, a drętwienia wynikać z niedoborem pewnych elektrolitów tj. potas, wapń czy magnez. Ból pleców wynika najpewniej ze zmian zwyrodnieniowych. Dlatego dobrze oprócz podstawowych badań krwi wykonać ...

Rozszczep przegrody przezroczystej .. objawów. Nie wymaga zatem leczenia. ... Objawy i leczenie encefalopatii .. objawia Encefalopatia? Czy można ją wyleczyć? Jak długo trwa leczenie? Czy osoba chora na tę osoba powinna w jakiś sposób zmienić swój tryb życia? Encefalopatia to zespół objawów neurologicznych wynikających z różnych przyczyn tj. ... Kilkugodzinny ból z tyłu głowy, światłowstręt i mdłości .. objawy mogą wskazywać na coś poważnego ? A ktoś w Twojej rodzinie cierpi na migreny? Mdłości i światłowsręt mogą na to wskazywać. Powinnaś zgłosić się do lekarza, pomyśleć o neurologu zwłaszcza jeśli takie bóle będą się powtarzać/ ...

Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. objawy, które mogłyby się z nią wiązać. malformacja wyszła przypadkowo, MR mialam robiony w zwiazku z zawrotami głowy i ponieważ w rodzinie wystapil przypadek SM, ale wyszło tylko nieznaczne wzmocnienie sygnału w przednim placie c ... Przeszywające, kłujące bóle ciała podczas snu .. objawy? Co mam robić? Należy udać się do ortopedy, wykonać diagnostykę w kierunku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa ( rtg kręgosłupa ). Ze względu np. na dyskopatię, może powstały zmiany wtórnie tj. kręgozmyk, a mięśnie przykręgos ... Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. objawy grypopodobne tj. gorączka, bóle mięśni, osłabienie, dreszcze, które stopniowo powinny ustępować. Na początku leczenia niektóre objawy neurologiczne mogą także ulec nasileniu tj. wzmożenie napięcia mięśniowego. Mogą pojawić ...

Bóle głowy i senność a tętniak mózgu u nastolatka .. objawami wskazującymi, aby mogło dziać się coś niepokojącego. Prędzej wskazują na zmęczenie, stres czy infekcję. Jeśli już chce się Pan badać to można wykonać angio - CT lub angio - MR. ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. objawów, należy wykonać dokładniejszą diagnostykę ( w kierunku SM ). Zanik korowy wynika najpewniej z opisanych zmian, a także po części związany jest z wiekiem. ... Przechylanie ciała w jedną stronę przy niewielkiej przepuklinie odcinka szyjnego .. objawów. Co mi jest? Co powinnam zrobić? Bóle oczu mogą się wiązać z postępującą wadą wzroku, alergią zatem najlepiej udać się do okulisty. Co do Pani objawów, to wynikać one mogą z ucisku na korzenie nerwowe, podrażnienia nerwu i ...

Wypukliny krążków lędźwiowych, modelujące worek oponowy .. tygodnie. Pani objawy wymienione wyżej wskazują na ucisk uszkodzonego krążka międzykręgowego na korzenie nerwowe. Niestety w badanie tego nie potwierdza. Jednak lepszym badaniem było by MR. Stąd nie należy leczyć samego wyniku bad ... Bóle i zawroty głowy oraz wydobywająca się wydzielina z zatok .. Objawy nie ustępują. Nie wiem gdzie szukać pomocy. Wszyscy mnie lekceważą. Dodam, że mam ciągłą wydzielinę z zatok, ale nic z tym nie robiłem. Czy może być ona przyczyną moich dolegliwości? Przyczyną może być infekcja górnych dróg ... Drętwienie ręki i ucisk pod pachą a nerwica .. objawy. Powinna Pani zgłosić się do lekarza POZ. ...

Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. objawy. ... Zanik czucia w nogach przy wstawaniu z łóżka .. tąpią opisane objawy najlepiej zgłosić się do lekarza POZ. ... Operacyjne leczenie przepukliny tarczy międzykręgowej .. objawów. Nie ma innego leczenia przyczynowego, rehabilitacja pomaga, ale niezbędna jest współpraca chorego. Zwykle są to ćwiczenia ruchowe, codziennie przez około 4 tygodnie. Po rehabilitacji, ćwiczenia należy wykonywać samemu w d ...

Wyraźnie powiększona źrenica i bóle głowy .. objaw jakiejś choroby? Tuż przed rozpoczęciem się u mnie tego problemu, przeżyłam silny stres i nie spałam przez tydzień. Dodatkowo cierpię od tamtego czasu na częste bóle głowy. Przyczyną nierównych źrenic mogą być: urazy głowy, ... Przepuklina rdzeniowa kręgosłupa lędźwiowego z sekwestrem .. objawów operacja w tym wypadku nie jest konieczna. Należy rozważyć rehabilitację. Wszystko zależy od stanu ogólnego, dolegliwości. Raczej do całkowitego rozkawałkowania krążka dochodzi rzadko, poza tym fragmenty nie przemieszczają ... Leczenie depresji przy padaczce .. objawów. Co do leczenia depresji jeśli tylko uwierzy Pani, że całkowite wyleczenie jest możliwe, zastosuje się Pani do zaleceń lekarza to owszem jest możliwe jej wyleczenie. ...

Skurcze stóp, mięśni łydek i przedramion .. objawy jakiejś poważnej choroby? Należy rozpocząć od wykluczenia podstawowych chorób, czyli zaburzeń elektrolitowych ( potas, wapń, magnez, sód ), nieprawidłowego poziomu cukru we krwi, a także zaburzeń hormonalnych. W dalszej kol ... Prąd przechodzący przez czoło przy dotknięciu łuku brwiowego po urazie głowy .. objawy, szczególnie w okolicy łuku brwiowego mogą wynikać z uszkodzenia gałązki nerwu trójdzielnego. Najlepiej udać się do neurologa. Jeśli był uraz głowy, to powinno się wykonać CT, rtg ukazuje tylko struktury kostne. ... Zaburzenia pamięci po urazie głowy .. Objawy mogą mieć związek z przebytym urazem głowy. Istotną informacją jest opis badania obrazowego głowy, które zostało wówczas wykonane czy stwierdzono nieprawidłowości. Tak czy inaczej zaburzenia pamięci, bóle i zawroty głowy wy ...

Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. objawy te występują na początku leczenia. Okresowo należy wykonywać badania kontrolne oceniające funkcję wątroby, czyli transaminazy. ... Agresja i zaburzenia świadomości po urazie mózgu .. objawowe. W sumie Państwo nie mają zbytnio możliwości pomocy, oprócz wsparcia, zapewnienia niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby w szpitalu dla chorego i uzbrojenie się w cierpliwość. Najwięcej informacji, jak zawsze, uzyskać m ... Uczucie przebiegającego przez twarz prądu .. objawy ustępują. Z czego wynika ta dziwna przypadłość? ...

Pulsowanie w głowie i drętwienie połowy twarzy .. objawy? nie jestem lekarzem,ale słyszałam o czymś takim jak porażenie nerwu twarzowego,na Twoim miejscu zgłosiłabym jak najszybciej się do neurologa. życzę zdrowia ... Zaniki pamięci przy bliznach na płacie czołowym .. objawami takimi jak: drętwienie rąk i nóg, zaniki pamięci ( nie pamiętam co powiedziałam lub robiłam przed chwilą ) zrobiłam rezonans magnetyczny głowy, który wykazał obecność blizn w okolicy płata czołowego. Niestety na ostateczn ... Neurologiczne przyczyny śniegu optycznego .. objawy bardzo się nasiliły. Okuliści wykryli u mnie oderwane ciałko szkliste, ale śnieżenie obrazu nie jest z tym związane. Czy wśród neurologów znane jest jakieś schorzenie związane ze śniegiem optycznym? Nie jest to problem neur ...

Ból potylicy po wstrzymaniu kichnięcia .. objawów tj. nudności, wymioty, zaburzenia równowagi to prawdopodobnie nie jest to nic groźnego i wiąże się z infekcją górnych dróg oddechowych, szczególnie jeśli skuteczne są leki przeciwbólowe. ... Szanse na wyzdrowienie po nagłym zatrzymaniu krążenia .. objawowe. ... Rozróżnienie objawów porażenia nerwu strzałkowego od stwardnienia rozsianego Mam trudności w poruszaniu palcami prawej nogi ze względu na porażenie nerwu strzałkowego. MR uwidoczniło ognisko w stożku rdzenia kręgowego, a EMG zmniejszenie ilości przewodzących aksonów w nerwie strzałkowym do mięśnia piszczel ...

Lumbalizacja kręgu szyjnego i przepuklina lędźwiowa .. objawy nie są zbytnio nasilone to wystarczy rehabilitacja, w innym przypadku neurochirurg rozważy operację. ... Samoistne zrośnięcie czaszki po pęknięciu .. Objawy powinny ustąpić w ciągu 10 - 14 dni. ... Zanik czucia nad kolanem i drętwienie palców przy przepuklinie piersiowej .. Objawy bólu: niedoczulica nad kolanem prawej nogi, drętwiejące palce, prądy w stopach i dłoniach. Co powinienem zrobić? W jaki sposób można pozbyć się tej przepukliny? Czy wykonano MR kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędzwiowego ...

Wiarygodność wyniku badania EEG u niemowlęcia .. objawy, wykluczenie innych chorób. Badanie eeg może być prawidłowe także w padaczce lub odwrotnie nieprawidłowe u osób bez objawów padaczkowych. ... Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. objawy były związane ze znieczuleniem. Mimo to należy wykonać diagnostykę w tym kierunku, na początek radzę udać się do lekarza rodzinnego zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, wykonać morfologię krwi, glukozę, TSH. Dopiero w dalszej ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. objawach, ile dziecko ma lat i co się działo. Zatem ostatecznie o tak wynik badania musi ocenić lekarz prowadzący. Wynik badania nie jest niepokojący i spokojnie można poczekać do wyznaczonego na lipiec terminu. Córka ma potwierdz ...

Przyczyny powstania i leczenie ogniska hipodensyjnego w głowie .. objawy występują, choroby towarzyszące. Najlepiej zatem udać się z wynikiem badania do specjalisty. ... Objawy choroby Parkinsona .. objawy choroby Parkinsona? Jak się ją leczy? Czy istnieją sposoby, żeby ją zatrzymać lub spowolnić jej postępowanie? Choroba Parkinsona jest chorobą neurozwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego. W dodatku postępującą. Główne o ... Częste bóle głowy przy niestabilności kręgów szyjnych .. objawy które u mnie występują wiązą się z tą niestabilnością?Zrbiłem sobie już chyba wszystkie badania,bałem się może jakieś sprawy z cukrzycą bądź tarczycą bo starsznie spać mi się chcę,ale wszystko wyszło ok. ...

Silny ból oczu i głowy przy chorobie zatok .. objawy tj. niedowład, drżenie rąk nie wiążą się prawdopodobnie z zapaleniem zatok. Warto, zgłosić te problemy neurologowi, rozważyć dalszą diagnostykę tj. mr głowy. ... Leczenie torbieli pajęczynówki w tylnej dolnej części czaszki .. objawowych torbielach stosuje się jedynie leczenie objawowe, obserwację. Nie jest to zmiana złośliwa, zatem jej usunięcie ograniczone jest do niektórych sytuacji. ... Osłabienie kończyn dolnych po operacji spinania górnych kręgów szyjnych .. objawy z przebytym zabiegiem to może dochodzić do ucisku na worek oponowy i rdzeń kręgowy, najlepiej wykonać badania kontrolne. Dobrze by było zgłosić się do lekarza, który wykonywał wcześniejszą operację. ...

Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. objawy w całości nie znikną. Należy się z tym liczyć. Dodatkowe infekcje mogą dekompensować stan chorego. Dlatego ważna jest prawidłowa higiena, zmiana cewników, odpowiednie leczenie profilaktyczne. Rehabilitacją zajmują się rehab ... Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. objawowe, zapobieganie infekcjom, rehabilitacja. ... Obracanie gałek ocznych podczas dłuższego patrzenia .. objawy epilepsji? Możliwe, że są to objawy padaczki, może to być także oczopląs powstały w wyniku innej przyczyny, szczególnie jeśli występują inne objawy neurologiczne. Radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który skieruje ...

Operacyjne leczenie przepuklin w różnych partiach kręgosłupa .. objawowo i rehabilitacją. Dokładne instrukcje co do postępowania zleci lekarz neurochirurg po badaniu neurologicznym i przeanalizowaniu wyników dotychczasowych badań. Rehabilitacja jest zwykle ruchowa, trwa 4 tyg. codziennie po ok ... Ucisk pomiędzy czołem a środkiem głowy i pieczenie nosa .. Objawy są charakterystyczne, nalezy skonsultować się z lekarzem POZ/ laryngologiem. Co do bólu kręgosłupa to pochodzi on najpewniej ze zmian zwyrodnieniowych i tu najlepiej wykonać rtg ( skierowanie także od lekarza rodzinnego ). ... Częste, silne bóle głowy z katarem, kaszlem, drętwieniem nóg i bólami gardła .. objawy.... może masz jakiegoś niewyleczonego wirusa? Idź do internisty, a on Ci da dalsze skierowania. ...

Agenezja ciała modzelowatego u dziecka .. objawy mogą nie występować lub przebiegać z upośledzeniem ( rzadko ). Zatem nie potrafię nie widząc dziecka, nie znając dokładnych wyników badań powiedzieć jaki będzie rozwój dziecka, prawdopodobnie pediatra także nie jest w stani ... Silny ból w okolicy lędźwiowej i trudności w chodzeniu .. objawów. Jeśli nie są one nasilone, wystarczy jedynie rehabilitacja. Nie ma ucisku na rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe. ... Drżenie rąk wskutek leków Orfiril i Lamotrix .. objawy padaczki mogą się nasilić? Orfiril może powodować drżenia rąk, poza tym senność, zaburzenia czucia, wzrost apetytu, wypadanie włosów, bóle brzucha, nudności. Drżenie mięśniowe w przypadku Lamotrixu występują rzadziej. Mniej ...

Zawroty głowy i wymioty wskutek lekkiego niedotlenienia mózgu .. Objawy przejściowego niedotlenienia mózgu są nieco inne. Warto kontrolować jednak lipidogram, stosować dietę ubogotłuszczową. ... Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego .. objawów. Tak naprawdę wynik badania ( kliszę ) musi ocenić lekarz osobiście i porównać z występującymi dolegliwościami. ... Silne bóle głowy bez dodatkowych objawów .. objawów towarzyszących. Okulista nie znalazł niczego niepokojącego w moich oczach. Nie jest to także ból zatok. Morfologia i ciśnienie są w normie. Biorę tabletki przeciwbólowe, ale szkoda mi mojego żołądka. Co powinnam zrobić? Ja ...

Drętwienie krocza i stów, problemy z mikcją i skurcze stóp .. objawami są problemy z mikcją, drętwienie wręcz sztywnienie krocza, drętwienie stóp, skurcze w kroczu i stopach w okolicach pięt ? ... Cieknąca piana z ust, ból głowy i wymioty po urazie głowy z utratą przytomności .. objawy? Co powinniśmy zrobić? Jeśli był uraz głowy to CT powinno zostać wykonane. Czy mógł to być napad padaczkowy i Pani mama choruje na padaczkę? Czy raczej był to uraz głowy? Jeśli objawy występują nadal tj. ból głowy, nudności ... Leczenie operacyjne dyskopatii szyjno-lędźwiowej .. objawy. Jeśli są one nasilone i wynikają z modelowania otworu międzykręgowego na poziomie L3 - L4, L5 - S1 to należy rozważyć operację, gdyż występuje najpewniej ucisk na korzeń nerwowy. Należy skonsultować się bezpośrednio z neur ...

Grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo-skroniowo-centralnych .. objawy. Solarium najlepiej unikać, długiej pracy przy komputerze również. ... Leczenie Zespołu Guillaina-Barrégo .. objawowe i polega na stosowaniu immunoglobulin i plazmaferezach. ... Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. Objawy wskazują na SM. Warto wykonać dokładniejszą diagnostykę i powtórzyć niektóre badania raz jeszcze. Najlepiej zgłosić się do neurologa zajmującego się leczeniem SM. ...

Dziedziczenie polineuropatii .. objawów u Pani dzieci. W zasadzie w przypadku podłoża genetycznego leczenie jest objawowe. ... Drżenie rąk i problemy z mową a nerwica .. objawy zwiastujące jakąś chorobę? Jeśli tak, to jaką? Niedawno miałam robione badania izotopowe kości. Czy to może mieć jakiś związek? Oczywiscie objawy mogą wiązać się z chorobą neurologiczną. Stąd jeśli nie wiążą się one ze stre ... Migrena z aurą, podwójne widzenie, mroczki przed oczami i drętwienie kończyn .. objawami. Wynik należy jeszcze osobiście skonsultować z lekarzem. ...

Leki przeciwpadaczkowe na stany lękowe i napady złości .. tabilizują takie objawy. Czy to prawda? Kto może mi przepisać takie leki? Jakie skutki uboczne przy moich objawach mogą występować? Jeden z leków jest normotymikiem, czyli lekiem stabilizującym nastrój. Jedank czy w Pani przypadku ... Otwieranie oczu, zaciskanie dłoni i prężenie się przy wybudzaniu ze śpiączki po zawale .. objawów to świadczą one o uszkodzeniu mózgu ( dosyć poważnym ), całkowitego powrotu do zdrowia zatem nie będzie, ubytki neurologiczne będą występować. Trudno mi wypowiadać się na ten temat nie widząc chorego. ... Zaburzenia pracy błędnika i oczopląs w kilka miesięcy po niegroźnym wypadku .. objawy? ...

Duża senność i brak kontaktu z osobą po upadku z dużej wysokości .. objawy występować mogą, najlepiej, aby syn dużo wypoczywał, zapewne dostaje jeszcze leki wzmagające senność. Najlepiej także, aby jak najwięcej leżał i oszczędzał wzrok. Powrót do całkowitej sprawności nastąpi, jednak wymaga to cz ... Chwilowe nocne paraliże po przebudzeniu .. objawem narkolepsji. Jeśli brak innych objawów myślę, że nie potrzebne są żadne badania. ... Lęki, bóle głowy, otępienie i problemy z utrzymaniem równowagi .. objawy to lęk przed wszystkim kazda czynnoscia ale on nie jest taki uciazliwy.... Moja glowa nie wiem co z nia jest nie boli wogole ale czuje sie jakbym nie mial mozgu.... snuje sie jak jakas zmora nie czuje ze zyje czuje ze istni ...

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. objawów klinicznych. Opisane zmiany niespecyficzne musi ocenić osobiście neurolog i porównać z objawami, które Pana zaniepokoiły i skłoniły do wizyty u lekarza i diagnostyki. ... Bóle głowy po silnym zdenerwowaniu .. objawy przejdą tacie same? Jeśli bóle głowy są bardzo nasilone to radzę udać się do lekarza lub nawet na Izbę Przyjęć, szczególnie jeśli występują dodatkowe dolegliwości np. ubytki neurologiczne, nudności, wymioty, zawroty głowy. ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. objawy? Co powinien zrobić? Czy to możliwe, że badania nie wykazały udaru? Zapalenie płuc i przebyta operacja stawu mogły niestety wpłynąć negatywnie na stan ogólny, trochę zdekompensować Pani tatę. Domyślam się, że jest już osobą ...

Zmiany wytwórcze, wypuklina i przewężenie kanału kręgowego kręgosłupa szyjnego .. objawów powinien ocenić neurochirurg osobiście i ustalić czy operacja jest konieczna. nie wykluczone, że tak. ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. objawy jej znikną? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba wirusowa wywołana wirusem opryszczki HSV - 1. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji, nawet śmierci. Powstałe ubytki neurologiczne mogą występować trwale. Lec ... Ból skroni, żuchwy, tyłu głowy oraz odrętwiały nos i podniebienie .. objawy: ból skroni, żuchwy, tyłu głowy, odrętwiały nos, odrętwiałe podniebienie, opuchnięty delikatnie policzek. Neurolog wykluczył neuralgię nerwu trójdzielnego. Później okazało się, że nie jest to także żaden problem neurologicz ...

Drętwienie małego palca u dłoni .. objaw ucisku na nerw łokciowy ( zespół rowka nerwu łokciowego ), szczególnie jeśli występują zaburzenia czucia, osłabienie ruchów palcem. W razie wątpliwości należy udać się do neurologa osobiście. Nie wykluczone, że jest to związ ... Bóle głowy w okolicach lewej skroni .. objawy innej choroby? Jakiej? Co powinnam zrobić? Może to być objaw zapalenia zatok, infekcji, także migreny. Jeśli mimo stosowania leku ibuprofen lub paracetamol przez około 3 - 5 dni ( 3 razy dziennie 1 - 2 tabl. ) nie będzie po ... Operacja przy wyrównaniu lordozy kręgosłupa lędźwiowego .. objawów. Na początek można spróbować rehabilitacji ruchowej, ewentualnie fizykoterapii. Operacja jest ostatecznym rozwiązaniem i podejmowana zawsze indywidualnie. Skierowanie na rehabilitację uzyskać można od lekarza POZ. ...

Mimowolne uginanie się kolan przy niedoborze żelaza .. objawy, nagle ugięły się pode mną kolana i upadłam. Nie mam przy tym żadnych innych objawów. Czego to może być przyczyną i w jakim kierunku powinnam się przebadać? Morfologia wykazała niedobór żelaza. Czy to może mieć ze sobą jaki ... Leczenie pourazowej apatii euforycznej .. objawy na to wskazujące to jest to prawdopodobne. Leczenie polega na leczeniu przeciwdepresyjnym. ... Apatia, senność i mroczki przez oczami .. Objawy nie wskazują na tętniaka. Najlepiej wykonać wpierw badania podstawowe krwi tj. morfologia ( niedokrwistość ), jonogram ( zaburzenia jonowe ), TSH ( niedoczynność tarczycy ), glukoza ( cukrzyca ), Ob, transaminazy, kreatynin ...

Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu .. objawów jest inna, związana z chorobą przewlekłą lub stosowanymi lekami. ... Drżenie rąk i głowy podczas stresu .. objawowe ) jest skuteczne, w takiej sytuacji. Nie mniej należy zgłosić się do neurologa osobiście. ... Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki .. objawy, ewentualne zmiany w badaniu MR głowy. U niektórych osób z nieprawidłowym EEG padaczka nie występuje. ...

Ośrodki rehabilitacyjne dla osób w śpiączce .. objawowe tak jak do tej pory. W zasadzie jeśli stan się nie pogarsza nie ma potrzeby zmiany ośrodka. Można jednak na ten temat porozmawiać z lekarzem prowadzącym. ... Ból i drętwienie w pośladków po operacji usunięcia przepukliny .. objawy, jakie miałam przed operacją, ustąpiły, ale pojawił się ból i drętwienie po drugiej stronie, w okolicy pośladków i nogi. Bardzo się boję, że wszystko wróci i będę musiała przechodzić przez operację i leczenie jeszcze raz. S ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. objawów. Bóle kręgosłupa i zawroty głowy są związane z opisanymi zmianami zwyrodnieniowymi które powodują ucisk na worek oponowy i zapewne korzenie nerwowe, ucisk na tętnice kręgowe. Teraz musi zostać Pani zbadana neurologicznie, ...

Leczenie mikrogruczolaka przysadki .. objawów polega na leczeniu farmakologicznym ( bromokryptyna ) i obserwacji ( badania obrazowe i hormonalne ). W razie konieczności operacji usunięcia gruczolaka. ... Mierny stopień poszerzenia przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych .. objawów lub objawy są dyskretne to wymaga Pan jedynie obserwacji. Może to oznaczać tworzenie się wodogłowia lub być stanem przejściowym. ... Uciskający ból i zawroty głowy przy wstawaniu .. objawami. ...

Otępiający ból głowy i pieczenie wewnętrznej strony dłoni .. objawy nie wskazują na SM, mogą mieć związek z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym, zaburzeniami jonowymi, migreną. ... Zaburzenia czynnościowe podwzgórza .. objawy mogą być różne związane z miesiączkowanie ( zaburzenia hormonalne ), snem, jedzeniem, termoregulacją. ... Różnice między miopatią i zespołem miastenicznym .. objawy. Czy jest jakieś badanie, które może jednoznacznie stwierdzić, na co choruję? ...

Przyczyny drżenia powieki .. objaw charakterystyczny dla jakiejś choroby? Jest to niezbyt miłe uczucie i trwa zazwyczaj około pół godziny. Czy mogę jakoś się tego pozbyć? ... Leczenie częstych zaburzeń pamięci krótkotrwałej .. objaw np. przemęczenia? Co powinienem zrobić? ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. objawów można łączyć ze zmianami w mózgu czy trzeba szukać gdzie indziej. ...

Diagnostyka porażenia przysennego .. objawy pasują. A może to ma jakiś związek z operacją skroni, którą miałam rok temu z powodu padaczki? Moje problemy zaczęły się zaraz po niej. Najprawdopodobniej jest to jednak porażenie przysenne, które ustępuje samoistnie i nie ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. objawy: poranne drętwienie rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia* zawroty głowy* męczliwość i senność* Z góry dziękuję Dziękuję za opis objawów i wyniku badania. Tak jak w opisie nie można wykluczyć procesu demielinizacji, szczegó ... Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. objawy: zaburzenia wzroku, przytykanie uszu, zaburzenia równowagi, zawroty i bóle głowy, nudności, brak koncentracji. Przez pewien czas ustąpiły, potem znów powróciły. Czy to normalne objawy po wstrząśnieniu mózgu? Jak długo mogą ...

Podwójne widzenie po leku Keppra .. objawy. Widzę podwójnie, chce mi się spać, drży mi całe ciało. Ostatnio nie poznałam koleżanki. Co mi jest? Czy powinnam odstawić ten lek? Początkowo takie objawy uboczne mogą występować. Należy objawy te zgłosić lekarzowi prowadz ... Drżenie ręki i dolnej wargi .. objawy dodatkowe. Tak naprawdę powinna zostać wykonana dalsza diagnostyka, badania laboratoryjne oraz do rozważenia obrazowe głowy. Niestety nie da się bez tego ustalić jego przyczyny. ... Leczenie dyskopatii szyjnej .. objawowe i rehabilitacja, a ostatecznie przy ucisku na korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy operacja. ...

Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. Objawy, jeśli są to leczy się zachowawczo. ... Przyczyny niedokładnego wyniku badania EEG .. objawami padaczki, nie jest kryterium decydującym. ... Ucisk w płacie czołowym .. objawów dodatkowych tj. zawroty głowy, poranne wymioty, nudności nie jest to najpewniej sprawa neurologiczna. ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. objawami. Jeśli faktycznie wskazują one na proces demielinizacji należy wykluczyć SM. ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe. ... Ucisk prawej części głowy i dołku podsercowym, wymioty i gorączka .. objawami lub wynikać z innej przyczyny. Radzę udać się do internisty. ...

Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. objawy mogą być spowodowane jakimiś problemami z kręgosłupem? A może to choroba neurologiczna? Do jakiego lekarza powinnam się udać? Przyczyną mogą być problemy z kręgosłupem, zaburzenia jonowe, hormonalne, niedokrwistość, choroby ... Obustronnie szersze przestrzenie okołonaczyniowe Virvhova-Robina .. objawowe. Przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa Robina to wypustka opony pajęczej wpuklająca się w tkankę mózgową. Nie ma powodu do obaw. ... Bóle kręgosłupa po znieczuleniu zewnątrzoponowym .. objawy mogą mieć związek z wykonanym znieczuleniem. Warto udać się do neurologa, który Panią zbada i ustali dokładną przyczynę. ...

Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. objawy razem z niemożnością chodzenia, a do tego doszedł ból bioder i zmniejszone czucie w lewej stronie ciała. Wczoraj znów wszystko wróciło, a do tego drętwienie lewej nogi aż do kostki. Chodzę ciągle po różnych lekarzach ( orto ... Ból kręgosłupa spowodowany przepukliną .. objawy. Leczenie to rehabilitacja i leki przeciwbólowe lub operacja. Dobrze przeprowadzona rehabilitacja przynosi dobre efekty, polega na nauce wzmacniania odpowiednich mięśni i przyjmowania prawidłowej postawy, a w związku z czym ... Demencja u młodej osoby .. objawy duży wpływ ma depresja. Taką możliwość też należy brać pod uwagę. Jednak biorąc pod uwagę przebyty uraz głowy przed laty lepiej wykonać badania kontrolne. ...

Odwodnienie tarczy międzykręgowej i grzbietowe wypuklenie krążka lędźwiowego .. objawy zwyrodnienia tarczy międzykręgowej. Tarcza jest odwodniona, a krążek międzykręgowy grzbietowo uwypuklony. Krążek przemieszcza się ku tyłowi korzenia lędźwiowego. Co oznacza dla mnie ten wynik? Czy te zmiany są poważne? W op ... Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG .. objawów trudno zinterpretować wynik EEG. ... Skuteczność zabiegu discectomii przy dyskopatii kręgów szyjnych .. objawy ). Zatem efekt operacji powinien być odczuwalny. Jeśli chodzi o przyspieszenie to niestety nie wiele mogę pomóc. Może Pan spróbować w innym ośrodku, gdzie być może termin oczekiwania jest krótszy. Także prywatnie czas oczek ...

Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. Objawy i obraz MR kierują raczej uwagę w kierunku SM. ... Ataki nagłych wymiotów i bólów głowy .. objawy? Jakie badania powinnam wykonać? Przyczyną dolegliwości mogą być choroby układu pokarmowego czy też nerwowego. Warto udać się wpierw do lekarza POZ, który zweryfikuje podane informacje i skieruje Panią do odpowiedniego spec ... Chwilowe zaniki świadomości, silne bóle głowy i mrowienie ciała .. objawami? Czy może to być padaczka? Niestety nie umiem odpowiedzieć na Pani pytanie. Może to być padaczka. Same zmiany niedokrwienne nie powodowałyby raczej aż tak licznych objawów, ale też nie znam dokładnie zakresu zmian niedokr ...

Wieloletnie ataki silnych zawrotów głowy .. objawy migreny. Jeśli MR głowy jest prawidłowe to nie ma większych powodów do zmartwień. Można jeszcze skonsultować się z kardiologiem, ale nie jest to konieczne. Dziekuje za odpowiedz,chcialam sie jeszcze spytac o bole glowy - ma ... Problemy z pamięcią i koncentracją oraz przekręcanie słów .. objawami nie wiem ile ma Pani lat, czy na coś choruje i stosuje przewlekle leki, co ma w zasadzie duże znaczenie w diagnostyce. Najlepiej wpierw udać się do lekarza POZ, który wyda skierowanie do neurologa i przeprowadzi wstępną d ... Nocne drętwienia prawej ręki .. objaw? Przyczyną może być pozycja, podczas której dochodzi do ucisku na naczynia i nerwy kończyny, szczególnie jeśli objawy występują podczas snu. Często obserwuje się takie dolegliwości po alkoholu, stosowaniu leków nasennych czy ...

Zmiany napadowe w prawej okolicy skroniowej w EEG .. objawy, które skłoniły do dalszej diagnostyki. Może to być padaczka, jeśli mimo eeg występują także wskazujące na to objawy. ... Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. objawowe zależy od stanu ogólnego i towarzyszących chorób, objawów. Najlepiej zgłosić się osobiście do neurologa. ... Długotrwałe zawroty głowy, mdłości i duszności po upadku .. Objawy wstrząśnienia mózgu nie występowałyby 3 miesiące. ...

Częste chodzenie na palcach u dziecka a guz mózgu .. objawów. Być może to taki kaprys dziecka, ćwiczenie korekcyjne przy płaskostopiu, zwłaszcza jeśli nie jest to stały objaw. Jeśli jednak jest to dla Pani zmartwienie najlepiej udać się do ortopedy dziecięcego. ... Bóle i opuchlizna nadgarstka .. objawy zwykle szybko ustępują. Jeśli objawy utrzymują się już parę tygodni to radzę zgłosić się do chirurga. ... Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. objaw związany z padaczką, może z migreną lub wynik odstawienia leku. W razie wątpliwości można zawsze zgłosić się do lekarza prowadzącego. Jeśli to tylko ból głowy ( niemigrenowy ), bez dolegliwości dodatkowych wystarczyć powinny ...

Bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami oraz drętwienie ciała .. objawy mogą wskazywać także na migrenę. Nierówność źrenic jeśli występuje odkąd Pani pamięta może być wrodzona i nie wiązać się z żadną patologią. Myślę, że neurolog przeanalizuje jeszcze raz wymienione objawy, wyniki badań i najp ... Cierpnięcie skóry głowy i policzka podczas stresu .. objawy jest stres to być może to migrena, wynik nadciśnienia tętniczego, przejściowych zaburzeń elektrolitowych. Myślę, że przy okazji wizyty u lekarza można zgłosić problem lub jeśli wystąpi on w sytuacjach niestresowych to już n ... Bóle głowy i oka, łzawienie oraz drżenia mięśni .. objawów nie jestem w stanie także udzielić satysfakcjonującej informacji. ...

Ośrodki leczenia epilepsji .. objawy padaczkowe. Gdzie znajdują się najlepsze ośrodki leczenia epilepsji i gdzie można znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Na pewno CZD w Warszawie, http://www.czd.pl/index.php?id=834 ICZMP w łodzi http://www.iczm ... Oczopląs i mdłości przy hipoplazji móżdżku .. objawy? W zasadzie trudno zniwelować objawy skoro wynikają one z hipoplazji obecnej od urodzenia. Najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym i okulistą. ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. objawów nie zaobserwowała. W międzyczasie za poradą ze szpitala i prowadzącej ciąży żona zrobiła badania okulistyczne - wszytko ok. i neurologiczne. Oraz poszerzony zakres badań krwi i moczu - które jak dotychczas w ciąży była bar ...

Leczenie przepukliny krążka międzykręgowego lędźwiowego .. objawy. Lekarz prowadzący musi zadecydować po osobistym badaniu neurologicznym czy wymaga Pan operacji czy leczenia rehabilitacyjnego. Najpewniej będzie to rehabilitacja. Trwa ona 4 tygodnie, codziennie ( pon - pt ). ... Zawroty głowy i uderzenia krwi do głowy .. objawy: nagle robi mi się słabo i krew uderza mi do głowy, a potem zaczynają się straszne zawroty głowy. Jest to krótkotrwałe, lecz powtarza się dość często. Czy może to być reakcja organizmu na stres? A może to jakaś choroba? jak ... Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. objawy związane ze zmianą opisaną w MR głowy. Nie mniej jednak wymagają one obserwacji. Najlepiej skonsultować się z lekarzem POZ. Objawy mogą wynikać z nerwicy lub innej przyczyny wymagającej dalszej diagnostyki. ...

Krótkotrwałe, szarpiące bóle głowy .. objawia się inaczej, u jednych są to długie i silne bóle, u innych mogą być raczej częste, a krótkie. czy towarzyszą temu inne dolegliwości takie jak: światłowstręt, wymioty, omdlenia? ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. objawów. Badanie MRI wykazało: znaczne symetryczne poszerzenie układu komorowego bez cech gwałtownego narastania ciśnienia śródczaszkowego, szerokość trzonu komory bocznej prawej 31mm, lewej 32mm, szerokość komory III 23mm, komory ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. objaw ustąpil. w 2008 roku z powodu zawrotów glowy przebywalam na oddziale neurologicznym wówczas stwierdzono podrażnienie nerwu przedsionkowego wywołane zatruciem pokarmowym. Dodam że mam ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odci ...

Gorsza pamięć i regres intelektualny przy nieleczonej padaczce .. objawów, oprócz tego, że znacznie pogorszyła mi się pamięć i wydaje mi się, że cofnęłam się intelektualnie. Czy takie objawy mogło spowodować nieleczenie epilepsji? W zasadzie to ostatecznie nie wiadomo czy choruje Pani na padaczk ... Konieczność badań po uderzeniu w głowę bez żadnych dolegliwości .. objawów tj. ból głowy, zaburzenia równowagi, nudności i wymioty to najpewniej nic złego się nie dzieje. Jednak w razie pogorszenia stanu ogólnego najlepiej zgłosić się na Izbę Przyjęć. ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun .. objawach klinicznych występujących u Pana. ...

Bóle głowy i drętwienie rąk .. objawy przy migrenie, tzn dretwieje mi czasem reka, neurolog mowil ze jest to dosc czesto spotykany objaw migreny. Moze sprobuj sie pod tym kontem zbadac? Moze faktycznie nie sa to zatoki. Najlepiej jak zglosisz sie do neurologa o ... Wyobcowanie i wrogość do ludzi po przejściu na emeryturę .. objawy jakiejś choroby, na przykład psychozy? Ich reakcje są naprawdę niewytłumaczalne. Czy powinnam zabrać ich na jakieś badania? W zasadzie trudno powiedzieć czy to wynik przejścia na emeryturę i tak jakby próby przystosowania s ... Obrzęk szpiku kostnego, wypuklina i dehydratacja tarczy po operacji kręgosłupa szyjnego .. objawy. Można rozważyć rehabilitację, choć ona nie jest leczeniem przyczynowym i w konsekwencji neurochirurg rozważy zapewne kolejną operację, jeśli jest to możliwe w Pana przypadku. ...

Ognisko hiperintensywne w przedniej części mostu .. OBJAWY, występowanie chorób towarzyszących. Zwykle radiolog w badaniu sugeruje charakter zmiany, ale tak czy inaczej musi ona być oceniona również na kliszy. Radzę skonsultować się z neurologiem osobiście, tam uzyska Pani pewną di ... Przechodzący prąd wzdłuż kręgosłupa przy schylaniu po uderzeniu w tył głowy .. objaw stwardnienia rozsianego. Czy mogę je mieć? Rok temu neurolog powiedział, że wszystko jest w porządku, miałam wykonane podstawowe badania. Co to może być? Należy wykonać diagnostykę w kierunku zmian zwyrodnieniowych kręgosłup ... Hypersynchronia zasypiania o charakterze napadowym .. objawami jakie występują u syna. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że zapis EEG mógł być nieprawidłowy, a choroby nie stwierdzono. Zatem sam wynik badania EEG nie jest wystarczający w postępowaniu diagnostycznym. Ważny jest wywiad ...

Ryzyko nawrotu porażenia nerwu strzałkowego .. objawy porażenia nerwu strzałkowego to jest to upośledzenie ruchomości kończyny dolnej w postaci zaburzenia chodu. ... Chwilowe minimalizowanie widzianego obrazu .. objawów w funkcjonowaniu w codziennych czynnościach. Co może być tego przyczyną. Obecnie czekamy na wizytę neurologiczną. Tak, należy skonsultować się jeszcze z okulistą i ewentualnie neurologiem. Nie wykluczone, że infekcja wirus ... Objawy migreny z aurą .. objawy migreny z aurą? Migrena może manifestować się w ten sposób, jednak należy wykluczyć inne przyczyny np. naczyniowe ( przemijające niedokrwienie ). Najlepiej osobiście skonsultować się z neurologiem. ...

Silne bóle głowy i żołądka, kłucia w klatce piersiowej i duszności podczas stresu .. objawy? Są to objawy stresu. Należy z dystansem podejść do problemu domowego i z rozsądkiem. Można skonsultować się z lekarzem rodzinnym, jeśli masz wątpliwości co do przyczyny dolegliwości. ... Niedowład ręki po zapaleniu mózgu i śpiączce .. objawy, jako powikłanie przebytego zapalenia mózgu mogą występować już trwale. Może spróbować Pani kolejnej zapewne już rehabilitacji, najlepszy zabieg dobierze dla Pani lekarz rehabilitacji. ... Różnicowanie padaczki i nerwicy u dziecka .. objawy. Może lepiej poczekać na wyniki badań i się upewnić? Czy lek ten może zaszkodzić córce, jeżeli okaże się, że jednak nie choruje na epilepsję? Z Pani opisu raczej nie wygląda to na nerwicę, a właśnie na padaczkę. Napad padac ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. objawów. ... Wypukliny lędźwiowe, objaw próżniowy i zwyrodnienia wyrostków stawowych .. objawem próżniowym. Objaw próżniowy widoczny także w prawych stawach m.wyrostkowych L3 - L4, L4 - L5. Zwyrodnieniowy przerost wyrostków stawowych L2 - L3, L3 - L4 zwęża światło prawych otworów m.kręgowych. Zwężone są także otwory ... Skuteczność Encorton w leczeniu paraliżu połowy twarzy .. objawowe. Najczęściej porażenie nerwu twarzowego obwodowe, ma trudną do ustalenia etiologię. Należy zastosować się do zaleceń lekarza, wybrać przepisane leki, wówczas będzie można ocenić skutek ich działania. ...

Bóle rąk i mrowienia palców przy zniesieniu lordozy i przepuklinie szyjnej .. objawach należy rozważyć operację. Występuje wyraźny ucisk na korzenie nerwowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Lekarz neurolog. który oglądał wyniki stwierdził, że nie ma ucisku na nerwy. Chyba zastanowię się nad kolejną wizytą u nie ... Zawroty głowy i problemy z chodzeniem po zatruciu środkiem chemicznym .. tycznie takie są objawy stwardnienia rozsianego? Nie wydaje się, aby objawy miały związek z przebytym zatruciem. Wymagana jest dalsza diagnostyka w kierunku SM. Być może choroba przyspieszyła ujawnienie się objawów. ... Zaburzenia świadomości, prężenie się i drgawki po wirusowym zapaleniu mózgu .. objawy nie rokują najlepiej. ...

Osteofity i nierówności powierzchni granicznych kręgów piersiowych .. objawów, a w zasadzie jest to kluczowa informacja w podjęciu leczenia. Z wynikiem najlepiej osobiście skonsultować się z neurochirurgiem. Jeśli występuje ucisk na worek oponowy, możliwe także, że na korzenie nerwowe również to reh ... Ryzyko guza mózgu przy omdleniach .. objawiają się nieco inaczej. Na podstawie jednego epizodu omdlenia przy prawidłowych wynikach badań, które zostały wykonane omdlenie było spowodowane najpewniej spadkiem ciśnienia tętniczego, infekcją lub reakcją sytuacyjną. ... Mrowienia twarzy i całego ciała, nasilające się po napojach energetycznych .. objawiające się mrowieniem twarzy, przechodzącym do rąk, nóg i następnie całego ciała. Zauważyłam, że te napady nasilają się latem. Ponadto pojawiają się po spożyciu różnego rodzaju napoi typu energy drink, kawa itp. ( oczywiście ...

Nawracające bóle głowy, mdłości, zawroty głowy i osłabienie .. objawy są częstsze i silniejsze. Zastanawiam się czy to przez osłabienie organizmu, dodatkowo przez antybiotyki, czy też coś poważniejszego? ok. 8lat temu miałam wstrząśnienie mózgu ale z tego co pamiętam nie robiono żadnych badań ... Dreszcze, ciarki, sztywnienie ucha, mrowienie ust oraz sztywnienie mięśni nogi i ręki .. objawy sa mniejsze. Okresowo robi mi sie slabo,najczesciej w nocy.Nurolog powiedzial ,ze tak moze byc.Boje sie ze cos dzieje sie w mozgu.O czym moga swiadczyc te objawy? Tak, są to objawy zespołu Wallenberga, neurolog ma racje. Je ... Nadpotliwość przy naczyniaku w mózgu .. objawami? Raczej nie jest to objaw naczyniaka, choć nie napisała Pani jaka jest jego lokalizacja. Próbowała Pani jonoforezy? Można stosować też toksynę botulinową. ...

Ustępowanie objawów guza mózgu po wycięciu guza .. objawy takie jak np. otępienie występujące przy guzach mózgu po wycięciu guza ustępują? Czy guzy mózgu tylko uciskają pewne ośrodki w mózgu,czy mogą prowadzić do ich całkowitej destrukcji? Najpewniej bezpośrednią przyczyną otępien ... Osteofity na niektórych krawędziach trzonów kręgowych szyjnych .. objawów. Radzę z wynikiem MR udać się do neurochirurga, który rozważy dalsze leczenie ( operacja czy rehabilitacja ). ... Mruganie oczami i chrząkanie u dziecka .. objawy przeziębienia rozpocząć leczenie objawowe. Można rozważyć zakup nawilżacza powietrza. ...

Mnogie ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. objawów i dokładnych informacji trudno powiedzieć jaka jest etiologia zmian. Należy przede wszystkim wykluczyć SM. ... Spowolnione rozluźnianie napiętych mięśni .. objawy towarzyszyły mi częściej i dotyczą także mięśni mimicznych. Poza tym nie mam żadnych objawów. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? To co Pani opisuje jest miotonią z punktu widzenia neurologa. Radzę skonsultować się z ... Przepuklina na odcinkach szyjnych z uciskiem na worek oponowy i rdzeń kręgowy .. objawów. Najpewniej jednak będzie to operacja chirurgiczna. O zagrożeniach zostanie Pani poinformowana podczas wizyty u neurochirurga, najczęściej są to krwiak w ranie, zakażenie rany. ...

Drętwienie nogi przy zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, dehydratacji i przepuklinie szyjno-lędźwiowej .. objawach oraz wyniku MR najpewniej neurochirurg rozważy jako leczenie operację. Sama rehabilitacja w tym wypadku może nie być skuteczna, skoro występują już zaburzenia czucia i ból o takim nasileniu. ... Leczenie wypuklin krążków międzykręgowych piersiowych .. objawów, ustalić jakie jest nasilenie dolegliwości i czy kwalifikuje się Pani do operacji. Inną możliwością jest najpierw rehabilitacja. ... Ciągłe zaciskanie pięści u osoby dorosłej .. Objaw Romberga. Czy ma to jakieś powiązanie z zaciskaniem pięści? Może Pani podczas najbliższej wizyty u lekarza rodzinnego skonsultować problem. Przyczyną może być stres, a niekoniecznie podłoże neurologiczne. Myślę, że w razie w ...

Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. Objawy: - ból odc.lędźwiowego - drętwienie obu kończyn dolnych Dziękuję za wymienione objawy i opis badania. Występują liczne zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych ( dysków ) co powoduje utratę ich funkcji i *rozpłaszczani ... Rozpoznanie cephaleale pomimo braku bólów głowy .. objawy występują u Pani. ... Prąd przechodzący od twarzy do ręki i bóle w dolnej części kręgosłupa .. objawów, ból ( prąd ) przechodzący od twarzy do ręki i ból w dolnej części kręgosłupa. Pojawiła się też bezsenność i czasami mam bóle oka i nóg. Co to może być? Objawów jest sporo. Na początek radzę wykluczyć zmiany zwyrodnieniowe ...

Słabo wyrażona czynność w półkuli lewej w EEG .. objawów. Zatem trudno interpretować sam wynik badania. ... Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. objawy mogą nie występować żadne. Samym wynikiem eeg nie można się sugerować. ... Punktowy ból głowy lewej półkuli mózgu .. objawy lekarzowi rodzinnemu. Przyczyną dolegliwości mogą być zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa uciskające na korzenie nerwowe zaopatrujące kończynę lewą, uciskające na tętnice kręgowe z zawrotami i bólem głowy. ...

Bóle nóg przy dyskopatii .. objawów. Oto wyniki przeprowadzonych badan: Badanie TK kręgosłupa L4 - S1 Zwężenie tarcz miedzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1. Cechy vacuum phenomenom tarczy m - k L5/S1. Zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteofitozy krawędzi trzonów, ... Bóle głowy przy napadowych zanikach pracy mózgu .. objawy jakie skłoniły do wizyty u lekarza i diagnostyki. Czy był to tylko ból głowy? ... Drżenie rąk i całego ciała w sytuacjach stresowych przy epilepsji .. objawy: drżenie rąk, a nawet całego ciała w sytuacjach stresowych, często wpatruję się tępo w jeden punkt, denerwuję się z błahych powodów itd. Co powinnam zrobić? Czy przyczyną są leki? Czy na polskim rynku są dostępne leki bez s ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. objawów co mogłoby pomóc w interpretacji. W zasadzie opisane zmiany demielinizacyjne na razie są do obserwacji ewentualnie do dalszej diagnostyki, jeśli występują niepokojące objawy. Podobnie tyczy się to torbieli szyszynki. Dzięk ... Kość ciemieniowa większa od kości czaszki i twarzy .. objawów to najpewniej pozostanie Pan pod obserwacją. ... Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. objawów które by w takich badaniach można było wyłapac z tego co się orientuję. A wymioty u dziecka połączone z bólem głowy jak najbardziej mogą być objawem dziecięcych migren, przeczytaj tutaj: http://tnij.org/lskz więc i to by s ...

Chód na szerokich nogach, bełkotanie, oczopląs poziomy i rozstrojenie nerwowe .. objawów, na podstawie których lekarze stwierdzili, że może to być ataksja rdzeniowo - móżdżkowa. Tato chodzi jak pijany, na szerokich nogach, ma problemy z czystym wymawianiem niektórych wyrazów, oczopląs poziomy, rozstrojenie ner ... Pobudzenie przy chorobie Alzheimera .. objawy choroby Alzheimera? Co powinniśmy zrobić? Jako działanie uboczne leku może występować podniecenie, depresja, splątanie czy zaburzenia snu. Trudno zatem powiedzieć czy jest to wynik głównie leku. ... Silny ból i głośny szum w głowie podczas snu .. objawy? Co powinienem zrobić? czy to coś poważnego? Bóle głowy budzące są raczej niepokojącym objawem, wszystko zależy także od charakteru bólu, chorób towarzyszących. Jeśli występują wątpliwości co do przyczyny bólu głowy można p ...

Lęki, bezsenność, wybuchy płaczu, częste deja-vu .. objawy mogły wywołać leki hormonalne? Takie leki mogą wpływać na Pani samopoczucie. W zasadzie zależy jakie są to leki i w jakiej dawce. Najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym, ewentualnie lekarz przepisze coś na uspoko ... Silne, wieczorne bóle głowy pomiędzy lewym okiem a lewym uchem .. objawy pojawiają się codziennie. Jakie może być wstępne rozpoznanie? Na jakie badania powinienem się zgłosić? Przyczyn takiego bólu oczywiście może być wiele, poczynając od przyczyn stomatologicznych czy laryngologicznych ( powięk ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patlogicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Mam podejrzenie SM, czy to badanie potwierd ...

Terapia grupowa przy nerwicy .. objawy nerwicy. Skierowano na terapię grupową. Jak wyglądają takie spotkania? Czy rzeczywiście pomagają? Jakie ośrodki w Polsce są najlepsze? Taką terapię prowadzą wykwalifikowani psycholodzy, toteż mają oni swoje programy leczeni ... Drżenia mięśni, wędrujące bóle całego ciała i zanik mięśnia czworogłowego uda .. objawy mogą składać się na chorobę neuronu ruchowego obwodowego, np. neuropatię, stwardnienie zanikowe boczne, zmiany w rdzeniu kręgowym. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście. ... Zaburzenia pamięci po operacji guza mózgu .. objawy mogą występować i związane są z przeprowadzoną operacją podczas której usunięto część tkanki mózgowej. Na pewno lekarz przepisze Pani leki wpływające na pamięć i koncentrację, jednak nie będzie to taki efekt jakiego Pani si ...

Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. objawy, same wyniki badań są tu raczej pomocą. Padaczkę diagnozuję się po atakach, nie po dobrych czy złych wynikach EEG. 1. Padaczka oznacza chorobę o różnej etiologii, charakteryzującą się występowaniem napadów padaczkowych, będ ... Leczenie zapalenia torebki stawowej w barku po urazie .. objawowe. Dolegliwość może ustępować także samoistnie. ... Nieprawidłowy zapis podczas hv w badaniu EEG u dziecka .. objawów padaczki to na podstawie samego eeg nie można tego rozpoznać. ...

Rozmazywanie obrazu, mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi i ucisk w głowie .. Objawy ustąpiły, ale od tego czasu mam podwyższoną temperaturę. Do jakiego specjalisty się udać i jakie badania zrobić? Co to może być? ... Częste uderzanie ręką w głowę po rehabilitacji wzmożonego napięcia mięśniowego .. objaw. Mianowicie uderza rączką o główkę. Wygląda to tak jakby tego nie kontrolowała. Co powinnam zrobić? Czy to mogą być objawy epilepsji? Jeśli są to pojedyncze uderzenia to raczej nie mają związku z padaczką. Być może są to prz ... Nerwowość u niemowlęcia .. objaw jej charakteru czy zmiany neurologiczne? Są to zapewne typowe dla niemowlęcia zachowania, które nie mają najpewniej podłoża neurologicznego. Najlepiej wykluczyć bóle brzucha związane z jedzeniem, oddawaniem stolca. Warto por ...

Pogłębiona kyfoza piersiowa, naczyniak i zaostrzenia na krawędziach trzonów piersiowych .. objawów uciskowych. Otwory miedzykregowe wolne. Rdzeń piersiowy o prawidlowym sygnale bez zmian ogniskowych. Kanał rdzeniowy nieposzerzony.Bóle mam takie pieczenie kregosupa piersiowego raz w lewo raz w prawo czasami klucie. Po ma ... Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu .. objawy się nasiliły to tym bardziej należy zweryfikować leczenie, zmienić leki lub dawkowanie dotychczasowych leków. Można powtórzyć badanie eeg, w zależności jakie wyniki były poprzednich badań. Myślę, że warto skonsultować się z ... Objawy i leczenie chorób neurodegradacyjnych .. objawy tych chorób? W jaki sposób przebiega leczenie? Gdzie można szukać informacji na temat tych chorób? Choroby neurodegeneracyjne to takie, które niszczą komórki mózgowe, mogą być nabyte lub wrodzone. Należą do nich np. choroba ...

Zmiany demielinizacyjne przy epilepsjj .. objawów. Na pewno nie są one wynikiem padaczki. ... Trudności w głębokim oddychaniu przy nieskuteczności leków na nerwicę .. objawy, które nie ustępują: brak pełnego, głębokiego oddechu, który nasila się zupełnie niespodziewanie i do tego strach. Miałam wykonywane wszystkie możliwe badania, lekarz psychiatra stwierdził u mnie nerwicę, ale żadne tabletki ... Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym .. objawach skontaktować się osobiście z neurologiem, wykluczyć choroby demielinizacyjne. Oczywiście dźwigania należy przede wszystkim unikać. ...

Leczenie przepukliny kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy i stenozą .. objawów i czasu trwania dolegliwości. Jeśli jest Pani młodą osobą to lepiej udać się na rehabilitację i zapobiegać postępowi zmian zwyrodnieniowych. W przypadkach zaawansowanych operacja jest nieunikniona, o czym decyduje neurochi ... Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. objawy? Nie koniecznie musi to być wynik przebytego wcześniej urazu. Warto udać się do neurologa, wykonać także MR głowy. Należy wykluczyć choroby demielinizacyjne, choroby kręgosłupa, a także zmiany pourazowe w mózgu. ... Schorzenia diagnozowane za pomocą USG mózgu .. objawami lub powikłanym porodem ( niedotlenienie, krwawienie dokomorowe ). Badanie takie możliwe jest do czasu zarośnięcia ciemiączek, nie jest inwazyjne i nie szkodzi dziecku. ...

Bóle głowy i przeskakiwanie kręgów szyjnych przy dyskopatii szyjnej .. objawy oraz ewentualnie leczenie operacyjne, w zależności od zaawansowania procesu. ... Lekkie skurcze gardła .. objawem jakiejś choroby? Niestety bez badania laryngologicznego się nie obejdzie. Radzę zapisać się do poradni lub prywatnie. Warto wykluczyć chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego. ... Stany napadowe u niemowląt .. objawia? Czy są tymczasowe? Samo stwierdzenie stany napadowe jest pojęciem zbyt ogólnym, może dotyczyć wielu jednostek chorobowych, stąd najlepiej sprecyzować o co dokładnie chodzi. ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. objawów utrudnia nieco interpretację wyniku badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózgu. ... Podwójne widzenie przy pozytywnych wynikach badań okulistycznych .. objawy? Czy to może być przyczyn jakiejś poważnej choroby? Czy mogę stracić wzrok albo znacznie pogorszyć? Podwójne widzenie, po wykluczeniu chorób okulistycznych, może wynikać z uszkodzenia mięśni czy nerwów okoruchowych, miasten ... Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. objawy występują u Pani. Jeśli torbiel pajęczynówki jest niewielka i bezobjawowa wymaga jedynie obserwacji. Co do zmian w ciele modzelowatym to wymagana jest dalsza diagnostyka. ...

Wzmożone napięcie mięśniowe lewej strony ciała .. objawy? Czy powinnam zgłosić się z nim do neurologa? Czy to coś groźnego? Można zgłosić te objawy swojemu pediatrze. Ważną informacją przy tym wszystkim jest wywiad okołoporodowy, stan dziecka po porodzie. Mogło dojść do niewielki ... Torbiel pajęczynówki w biegunie przednim lewego płata skroniowego .. objawów Jeśli torbiel jest bezobjawowa to w zasadzie tylko się ją obserwuje, co jakis czas robiąc kontrolny MR głowy. W przypadku torbieli objawowych raczej leczenie skłania się ku operacyjnemu usunięciu torbieli. Także skoro brak ... Zmęczenie, duszności i śnieg optyczny po dziecięcym porażeniu mózgowym .. objawów: - przewlekłe zmęczenie - duszność - niemożność nabrania pełnego oddechu. Robiłem RTG klatki pierwsiowej - ok, badania mogące świadczyc o problemach sercach - bez zarzutow. Mimo to spirometria wyszła jak *u palącego 70cio ...

Bóle głowy, szyi i piekący ból u nasady nosa przy skrzywionej przegrodzie nosowej .. objawy wynikające z krzywej przegrody nosa. Najpewniej są to zmiany na tle nerwowym. Można jeszcze wykonać rtg kręgosłupa, być może powodem części dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe. ... Zniesienie lordozy z niewielką kyfozą w kręgosłupie szyjnym .. objawy? Tak, przyczyną moga być zmiany zwyrodnieniowe opisane w rtg. Najlepiej udać się na rehabilitację, skierowanie uzyska Pani od lekarza POZ. Należy rozważyć także konieczność wykonania MR odcinka szyjnego. ... Ataki wytrzeszczu oczu, charczenia i ślinotoku podczas snu .. objawy? Czy można pić alkohol? To mogą być objawy padaczki. I tak też jest Pani leczona w tym kierunku. Alkoholu przy tych lekach należy unikać, a jeżeli już to w niewielkich ilościach. ...

Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku .. objawy mogą byc spowodowanie jakas inna uleczalna choroba ( oprócz tarczycy,cukrzycy i braku witamin ) może jakieś zmiany hormonalne?Codziennie trace nadzieje ze to minie bo juz tak dlugo trwa,a świat jest dla mnie coraz bardziej ... Kilkudniowe bóle z prawej strony głowy .. objawy? Jakie badania należy przeprowadzić? Czy to objawy jakiejś poważnej choroby? Ważna jest dokładna okolica pojawienia się zmian, jeśli zmiany zlokalizowane są w okolicy szyi, podżuchwowej, potylicznej mogą oznaczać powiększon ... Ociężałość umysłowa i apatia .. objawów fizycznych - ciągłe zmęczenie, brak sił i energii, duszność ( spiromateria słaba, rtg w normie ) - czuje jakby coś mi blokowało klatke piersiowa na wysokości żeber czyli pewnie chodzi o mięśnie międzyżebrowe. Do tego jeszc ...

Bóle po lewej stronie głowy i wymioty przy nadciśnieniu .. objawy tej choroby? Jakie badania powinnam wykonać, żeby to sprawdzić? Jak leczyć nadciśnienie? Wystarczy wykonać co najmniej 3 kontrolne pomiary w ciągu dnia i tak przez tydzień, o różnych porach. Oczywiście najlepiej wyniki zapi ... Przebieg USG przezciemieniowego u niemowlęcia .. objawów. ... Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. objaw mogą świadczyć o stwardnieniu rozsianym? W zasadzie trudno się wypowiedzieć nie widząc dokładnego wyniku badania a także samego obrazu. Można wykonać dalszą diagnostykę tj. badanie płynu mózgowo - rdzeniowego, jeśli badanie ...

Ból lewej połowy twarzy .. objaw zapalenia nerwu trójdzielnego lub podobnej choroby? Do jakiego lekarza powinnam się zgłosić, jakie zrobić badania? Jakie leki przeciwbólowe mogą mi pomóc. Ból jest nie do zniesienia. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Można ... Uporczywy świąd palców stóp i dziąseł .. Objawy nie występują razem. Badania dentystyczne i dermatologiczne niczego nie wykazały. Czy może mieć to jakiś związek z problemami z kręgosłupem mojego taty? Co powinniśmy zrobić? Do jakiego specjalisty należałoby się udać? Czy ... Leczenie dystonii psychogennej .. objawia i jak się ją leczy? Co stosuje się w leczeniu? Farmakologię, rehabilitację czy zabiegi bądź operacje? Dystonia to mimowolne ruchy ruchów wywołujących skręcanie i wyginanie różnych partii ciała. Na tle psychogennym wymaga o ...

Zmiany degeneracyjno-dehydratacyjne i osteofity na odcinku szyjnym .. objawów, które są niezbędne w dalszym postępowaniu. Zapewne będzie to rehabilitacja ruchowa. Bardzo dziękuję za informację: ) Moje objawy to: ciągłe silne bóle głowy od części potylicznej, zawroty głowy, drętwienie lewej ręki i le ... Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane .. objawy ulegają nasileniu, wówczas chory jest uzależniony od pomocy osób bliskich, często wymaga rehabilitacji. Dużo istotnych informacji znajduje się na stronach tj. http://www.ptsr.org.pl/pl/ http://www.sm.slask.pl/ ... Ból głowy za lewym uchem .. objawy mogą wynikać z zaburzeń elektrolitowych czy niedoborów witamin z grupy B. Ból za uchem może być związany z powiększeniem węzłów chłonnych, zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa czy problemem laryngologicznym. Bardzo dobrze, ...

Mrowienie stopy i dużego palca stopy .. objaw jakiegoś schorzenia. Czy takie mrowienia mogą występować bez poważniejszej przyczyny? Jak zbadać co jest przyczyną takich mrowień? Mrowienie może być wynikiem zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie na odcinku krzyżowym. Nie wy ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. objawów neurologicznych jest to niewielka zmiana naczyniopochodna bez przełożenia klinicznego i w zasadzie do obserwacji. Co do poszerzenia zbiornika nadsiodłowego to tu również duże znaczenie mają występujące objawy. Podstawą jes ... Kłucie w okolicach serca i prądy w dłoniach przy skoliozie .. objawiać, ponadto osłabieniem i sennością. Oczywiście taki ból również może wynikać ze stresu.Nie mniej badania kontrolne krwi powinny co jakiś czas zostać wykonane. ...

Zaniki korowe płatów czołowych i ścieńczenie kości czołowej czaszki .. objawy? Warto jeszcze osobiście skonsultować się z neurologiem. ... Utrata przytomności, drgawki i ból krzyża .. objawy padaczki? Jak najbardziej może to być objaw( atak padaczki ). Ten ból krzyża to może być tzw. aura występująca przed atakiem. ... Ból w bliźnie po cesarskim cięciu .. objawy wskazują najpewniej na możliwość powstania przepukliny w bliźnie. Warto skonsultować się z chirurgiem osobiście. ...

Uczucie gorąca w głowie podczas wysiłku intelektualnego .. objawu trudno rozpoznać jaka jest przyczyna. Możliwe, że jest to infekcja, migrena czy zaburzenia hormonalne. Na pewno warto udać się do lekarza rodzinnego, który wykona podstawowe badania krwi, zróżnicuje przyczynę dolegliwości. ... Zapaść po odstawieniu leków na tiki nerwowe .. objawy niewydolności układu krążenia mogą występować przy próbie odstawienia leku. Proponuję zgłosić się do lekarza, który stopniowo będzie odstawiał ten lek. Na własną rękę jest to niebezpieczne. ... Inporel i Tiapridal na tiki nerwowe u dziecka .. objawy to wówczas, nawet telefonicznie, można skonsultować się z lekarzem prowadzącym, odstawić lek. Lekarz dobrze przepisał leki, zapewne w odpowiedniej dawce co jest bardziej istotne. ...

Ospałość i brak koncentracji wskutek przesiadywania przed komputerem .. objawów? Tak, ciągłe przebywanie przed komputerem męczy wzrok. Ponadto brak odpowiedniego ruchu, nieprawidłowa pozycja negatywnie wpływa na kręgosłup. Radzę więcej wysiłku fizycznego, szczególnie na świeżym powietrzu, a przebywani ... Dziwny odgłos ocierania się o siebie kręgów odcinka szyjnego .. objawów bólowych radzę suplementować preparaty wpływające na chrząstkę dostępne w aptekach, wzmacniać mięśnie kręgosłupa. ... Objawy choroby Stopy Mortona .. objawy się nie pojawiają. Czytałam, że takie objawy występują też w chorobie stopy Mortona. Czy ja też na to choruję? Jak mogę to sprawdzić? Przede wszystkim radzę skonsultować się z ortopedą, który wykona rtg śródstopia i ewentua ...

Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii .. objawów, czyli badanie neurologiczne, nie wykluczone, że także konsultację okulistyczną, badanie MR głowy. Wówczas będzie można ustalić co jest przyczyną. ... Silne pocenie się w nocy i tępe bóle pod łopatkami .. objawów występują bóle w klatce piersiowej to wówczas lepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Długi sen u niemowlęcia .. objawów nieprawidłowych u dziecka to należy korzystać z całych przespanych nocy. Sen takiego dziecka jest płytki, a dziecko samo dostosowuje sobie odpowiednią ilość snu. Średnio jest to 6 - 9 godzin w dzień i tyle samo w nocy. ...

Napinanie nóg, rąk, twarzy i kiwanie się lub przebieranie palcami u dziecka .. objaw niepokojący, możliwe, że związany ze stresem, niepokojem, czyli bardziej na podłożu psychogennym. Powinien samoistnie ustąpić. Warto zapewnić dziecku ruch na świeżym powietrzu, zorganizować gry i zabawy. ... Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. objawami przed badaniem rezonansem było: ból w prawym stawie biodrowym oraz usztywnienie w tymże stawie.praktycznie brak możliwości wykonania podstawowych czynności koło siebie, np; założenie skarpetki, wejście po schodach bez *ci ... Leczenie tików nerwowych w postaci chrząkania i pocierania głową o ramię .. objawy nerwowe ustępują w wieku 18 lat. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście, który przepisze odpowiednie leki dobierane indywidualnie, które wpływają na przekaźnictwo nerwowe. ...

Stany napięcia nerwowego, leku, bóle głowy i drętwienie rąk .. objawy te mogą spowodować u mnie nagłą utratę życia? Jeśli występują przy tym bóle w klatce piersiowej o charakterze ucisku najlepiej udać się do lekarza POZ. W przeciwnym razie są to objawy stresu, przemęczenia. Dobrze byłoby odp ... Pogłębiona kifoza piersiowa i wielopoziomowe guzki Schmorla .. objawów uciskowych. Otwory miedzykregowe wolne. Rdzeń piersiowy o prawidlowym sygnale,bez zmian ogniskowych. Kanał rdzeniowy nieposzerzony.Co tten wynik oznacza. Wynik przedstawia liczne zmiany zwyrodnieniowe. Jednak nie są one na ... Leczenie ubytków w polu widzenia .. objawy? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób zniwelować objawy? Tak, oznacza to ubytek w polu widzenia. Przyczyną mogą być choroby siatkówki czy jaskra. Leczeniem zajmują się okuliści, w zależności od choroby i stopnia z ...

Długotrwałe szumy w uszach i w głowie oraz bóle głowy i przekrwienie oczu .. objawy? Co mi jest? jak można im zaradzić? Problemem mogą być choroby uszu, w wyniku infekcji górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok obocznych nosa. Ze względu na nierówność źrenic warto skonsultować się jeszcze z neurologiem. ... Objawy neuralgii Arnolda .. objawy występują w neuralgii Arnolda. Na czym polega ta choroba? Czym się objawia? Czy da się ją wyleczyć? Jak wygląda leczenie? Neuralgia Arnolda to neuralgia nerwu podpotylicznego. Charakteryzuje się bólem na karku biegnącym prz ... Objawy przedmiotowe nerwobólów .. objawy przedmiotowe nerwobólów? Czym się objawiają? Czy są groźne dla człowieka? Jeśli chodzi o objawy przedmiotowe to wiążą się one z badaniem neurologicznym. Neuralgia ( nerwoból ) np. nerwu trójdzielnego objawia się bólem twarz ...

Leczenie zespołu Gradiniego .. objawia? Czy można ja całkowicie wyleczyć? Jak powinno przebiegać leczenie? Inaczej to zespół szczytu piramidy. Jest powikłaniem zapalenia ucha środkowego. Objawy to: wyciek z ucha, ból, porażenie nerwu odwodzącego. Leczenie to pr ... Bóle barku, rąk i szyi przy skoliozie .. objawy te łączą się ze sobą? Jak mogę się ich pozbyć? Najlepiej by było przepisać wyniki badań. Wszystko zależy jakiego odcinka kręgosłupa dotyczy skolioza. Bóle karku i szyi spowodowane są zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyj ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ