Pytania neurologiczne » Neurologia » Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu

Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu

W istocie białej obu półkul mózgu rozrzucone są nieliczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału. Największe z nich usytuowane jest na pograniczu dolnej części płata czołowego i wyspy i mierzy 4 mm. Nie możemy rozstrzygać o tle na jakim powstały a najbardziej prawdopodobne jest naczyniowe. Ze względu na niespecyficzny charakter ognisk proponuje się wykonanie badania kontrolnego za 6-12 m-cy.

Ponowne badanie MR: w istocie białej obu półkul widoczne są drobne ogniska degeneracyjne. Ich ilość i wielkość nie zmieniły się od ostatniego badania MR. Oznacza to ze wówczas osiągnęły one rezydualny etap swojej ewolucji niezależnie od tła na jakim powstały, choć najbardziej prawdopodobne jest naczyniowe.

Elzbieta

Na podstawie opisu : zmiany niejednoznaczne, najbardziej prawdopodobne że są wynikiem niedokrwienia mózgowia. Nie ma opisu czy zmiany wzmacniają się po kontraście. Zależnie od objawów neurologicznych wskazana kontrola radiologiczna.

lek. Tomasz Tykocki