Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych

Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych, tj. czołowego, skroniowego, ciemieniowego i potylicznego oraz zespół rynienki węchowej.

Zespół czołowy


Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, zwyrodnienia, guza tej okolicy. Objawia się przede wszystkim zmianami osobowości, zaburzeniami zachowania tj. wesołkowatość, pobudzenie psychoruchowe, odhamowanie, agresja bądź apatia. Dodatkowo mogą się pojawić zaburzenia gałkoruchowe, zaburzenia pamięci, osłabienie siły mięśniowej czy napady padaczkowe.

Zespół skroniowy


Zespół skroniowy powstaje wskutek urazu płata skroniowego, guza, procesu zapalnego lub zwyrodnieniowego. Manifestuje się zaburzeniami pamięci, zaburzeniami orientacji, zaburzeniami mowy, niedowidzeniem kwadrantowym i napadami padaczkowymi.

Zespół ciemieniowy


Zespół ciemieniowy to schorzenie powstające w wyniku uszkodzenia płata ciemieniowego w przebiegu procesu zapalnego, zwyrodnieniowego, guza, udaru. Wywołuje u chorego zaburzenia rozpoznawania przedmiotów, brak umiejętności liczenia, pisania, rozumienia słowa pisanego, napady padaczkowe oraz zaburzenia psychiczne.

Zespół potyliczny


Zespół potyliczny wynika z uszkodzenia płata potylicznego np. udar, uraz, guz. Głównym objawem są zaburzenia widzenia w postaci niedowidzenia połowiczego po stronie przeciwnej do uszkodzenia.

Zespół rynienki węchowej


Zespół rynienki węchowej jest zaburzeniem występującym w postaci zniesienia węchu, zaburzeniami wzroku wynikającymi z zaniku nerwu wzrokowego po jednej stronie i zaburzeniami psychicznymi. Przyczyną zespołu są zwykle guzy zlokalizowane na podstawie płata czołowego (np. oponiaki).

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ