Diagnostyka choroby Alzheimera

Rozpoznanie choroby Alzheimera nie jest łatwe i dość często nadużywane. W diagnostyce poza wywiadem, badaniem neurologicznym i psychologicznym (np. test rysowania zegara, MMSE), dużą rolę odgrywają badania neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MR), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej (PET) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu (SPECT) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy ciemieniowej i skroniowej.

Oznaczyć również można stężenie A-beta-amyloidu i białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym. Poza tym płyn mózgowo rdzeniowy w normie. Przy wystąpieniu objawów choroby w wczesnym wieku zaleca się poszukiwanie mutacji genowych potwierdzających dziedziczną chorobę Alzheimera. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.
2) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".
3) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ