Pytania neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Ognisko jamiste w płacie skroniowym

Ognisko jamiste w płacie skroniowym

Badanie wykonano w sekwencjach TSE, EFE, FLAIR w czasach T1, T2, zależnych.

Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich partiach lewego płata skroniowego leży drobne ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo-potylicznego wykazano pojedyncze ognisko naczyniopochodne 5mn śr. Struktury tylnego dołu czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez nieprawidłowości.

Mam 32 lata i od pół roku obserwuję zawsze podczas snu drganie prawej połowy twarzy promieniujące na szczękę a poprzedza go najpierw uciekanie oka prawego na zewnątrz. I właśnie te objawy skłoniły mnie do przebadania się. Wcześniej były bóle głowy, teraz takie ataki. Co to jest ognisko jamiste?

Justyna

Ataki to mogą być napady padaczkowe. Brak badania MRI po kontraście. Opis jamy może odpowiadać zmianie naczyniowej ale też bez podania kontrastu trudno jednoznacznie to stwierdzić. Warto udać się do neurologa aby rozpocząć leczenie padaczki.

lek. Tomasz Tykocki