Pytania neurologiczne » Neurologia » Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego

Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego

W kolanie ciała modzelowatego po stronie lewej widoczne drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych, bliznowate? okołonaczyniowe?

Poza tym zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Układ komory nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii środkowej. Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe. Przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów nieposzerzone.

Kasia

Obraz zmiany niecharakterystyczny, badanie nie było wykonane z kontrastem. Obraz powinien być interpretowany zależnie od objawów klinicznych.

lek. Tomasz Tykocki