Neurologia

- choroby układu nerwowego

Pytania i odpowiedzi neurologiczne

Zaburzenia czucia, drętwienia, drżenia, tiki Metoda operacyjna leczenia kręczu karku Proszę napisać o metodzie operacyjnej i gdzie udać się na konsultacje? Jaki szpital czy klinika specjalizuje się w zabiegach i leczeniu kręczu karku.
Choroby naczyniowe Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej W biegunie czołowym i skroniowym lewej półkuli mózgu widoczne są podkorowo obszary nieprawidłowej IS-podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych...
Padaczka (epilepsja) Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? Wynik badania EEG: Zapis spoczynkowy składa się z niskonapięciowej czynności szybkiej w odprowadzeniah przednich mózgu oraz dominujacej w odprowadzeniach tylnomózgowych czynności alfa o...
Nowotwory układu nerwowego Jama wypełniona płynem mózgowym bez zmiany rozrostowej Po roku czasu od radioterapii mózgu w kontrolnym MRI z kontrastem - w miejscu gdzie był guz opisano - jama o śr.3.5 cm wypełniona płynem mózgowym, nie stwierdza się cech wznowy zmiany...
Choroby naczyniowe Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu W istocie białej obu półkul mózgu (z przewagą po stronie lewej) nieliczne małe ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych FLAIR nie wykazujące reztrukcji dyfuzji ani cech obecności...
Neurologia Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej Badanie głowy MR Sekwencja SE,FSE i FLAIR, obrazy T1 i T2 zależne. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w...

Guzy układu nerwowego

Badania neurologiczne