Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

Guzy układu nerwowego

Choroby rdzenia kręgowego

Choroby demielinizacyjne

Choroby naczyniowe

Urazy czaszkowo - mózgowe

Zaburzenia płynu mózgowo - rdzeniowego

Zakażenia układu nerwowego

Encefalopatie