Zespół wklinowania

Zespół wklinowania jest stanem, w którego przebiegu dochodzi do przemieszczenia tkanki mózgowej z jej prawidłowego przedziału anatomicznego w wyniku znacznego zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego.

W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdżku uciskając na pień mózgu.

Objawy to bóle głowy, zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia tętniczego, objaw Babińskiego, a nawet zgon. Przy guzach zlokalizowanych podnamiotowo przemieszczeniu ulegają migdałki móżdżku do otworu wielkiego czaszki uciskając na rdzeń przedłużony.

Inną przyczyną wklinowania może być krwotok śródmózgowi, podpajęczynówkowy, krwiak pourazowy, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, obrzęk mózgu.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ