Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia i należy do chorób neurodegeneracyjnych mózgu. W Polsce liczbę chorych ocenia się na ok. 350 tysięcy. Częstość występowania choroby wzrasta wraz z wiekiem i u osób pomiędzy 65 a 85 rż. podwaja się mniej więcej co pięć lat.

Przyczyna choroby Alzheimera jak dotąd nie została jeszcze do końca wyjaśniona. Wpływa bowiem na nią wiele czynników tj. wiek chorego, wykształcenie, aktywność umysłowa, choroba w najbliższej rodzinie, przebyte udary lub urazy, kontakty interpersonalne oraz podłoże genetyczne (polimorfizm genu APOE dla apolipoproteiny E). Ponadto wzrost ryzyka zachorowania występuje u osób z zespołem Downa.

Podstawą choroby Alzheimera jest gromadzenie się w mózgu nieprawidłowego peptydu A beta-amyloidu oraz białka tau. Złogi te doprowadzają do obumierania komórek mózgu (neuronów) w obrębie układu limbicznego, płata czołowego i skroniowego, a w rezultacie niedoboru acetylocholiny (spadek aktywności enzymu syntetyzującego acetylocholinę o 50-90 proc. aktywności), serotoniny i noradrenaliny. Przy czym zaburzenie funkcji poznawczych jest proporcjonalne do spadku acetylocholiny. Dochodzi również do utraty komórek piramidowych (część układu kontrolującego ruchy dowolne i postawę ciała), a wskutek tego objawów pozapiramidowych składających się na zespół parkinsonowski (spowolnienie ruchowe, wzmożone napięcie mięśniowe, drżenia, zaburzenia mimiki twarzy).

Objawy choroby Alzheimera


Początek choroby jest w zasadzie nieuchwytny. W chorobie Alzheimera dochodzi do postępującego zaburzenia pamięci (zapominanie nazw, nazwisk, miejsca pozostawionych przedmiotów), szczególnie w zapamiętywaniu nowych informacji oraz czynności poznawczych (np. uwagi), codziennego funkcjonowania (w tym funkcji wykonawczych tj. ubieranie się, mycie, pisanie, zażywanie leków, odżywianie), zaburzenia językowe, zachowania. Na początku choroby nie obserwuje się zaburzeń świadomości (orientacji co do miejsca, czasu i własnej osoby, znanych miejsc i twarzy). Dodatkowo występują: bezsenność, urojenia i omamy, pobudzenie psychoruchowe, zachowania agresywne, niedostosowane do sytuacji, lęk, depresja, zaburzenia seksualne, zaburzenia chodu, trzymania moczu i stolca, napady padaczkowe.

Choroba Alzheimera przebiega etapami i ma charakter postępujący. Trwa przeciętnie 8-20 lat. Chorzy umierają w wyniku powikłań, do których należą: infekcje, ogólne wyniszczenie, zachłystowe zapalenie płuc, powikłania upadków.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.
2) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".
3) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ