Diagnostyka i leczenie padaczki

W diagnostyce padaczki dużą rolę odgrywa wywiad lekarski, jaki przeprowadza lekarz z chorym. Pomaga to ustalić przyczynę i rodzaj napadu padaczkowego. Rozpoznanie padaczki wysuwa się na podstawie co najmniej dwóch nieprowokowanych (bez uchwytnej przyczyny) napadów padaczkowych w odstępie przynajmniej 24 godzinnym oraz charakterystycznych dla padaczki zmian w EEG.

Do innych badań należy tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MR), rzadko tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT) czy pozytronowa tomografia emisyjna (PET).

Leczenie padaczki


Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie typu napadów padaczkowych, stanu ogólnego chorego, działań niepożądanych leków. Początkowo stosowany jest jeden lek (monoterapia) w modyfikowanych dawkach. Zwykle pierwsze dawki leku są niższe, co zapobiega szybkiemu rozwojowi objawów ubocznych. Leku nigdy nie należy odstawiać nagle, ponieważ może wywołać to napad padaczkowy, w niektórych przypadkach nawet stan padaczkowy. Zatem dawki leku przeciwpadaczkowego powinny być stopniowo obniżane, również przy zastępowaniu jednego leku innym.

W leczeniu padaczki stosowane są następujące środki: fenobarbital, prymidon, karbamazepina, kwas waplroinowy, etosuksymid, fenytoina oraz leki nowszej generacji: gabapentyna, lamotrygina, lewetiracetam, okskarbamazepina, tiagabina, topiramat, wigabatryna, zonisamid. W przypadku padaczki lekoopornej, napadów wtórnie uogólnionych pod uwagę bierze się zabieg neurochirurgiczny, który może zostać przeprowadzony jedynie, gdy znana jest dokładna lokalizacja ogniska padaczkowego.

Kobiety w ciąży również podlegają leczeniu lekami przeciwpadaczkowymi. Najodpowiedniejszym lekiem dla nich wydaje się być lamotrygina.

Prawidłowo leczona padaczka rokuje dobrze. Śmiertelność osób chorych na padaczkę jest około 3 razy większa w stosunku do populacji zdrowej.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.
2) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ