Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych

Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych polega przede wszystkim na leczeniu objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.in. izoniazydu, rifampicyny oraz biernej i czynnej rehabilitacji poprawiającej sprawność ruchową chorego i zmniejszającej ryzyko powikłań.

Rokowanie zależy od stanu ogólnego chorego, wieku oraz chorób towarzyszących. Śmiertelność sięga 30 proc.

Diagnostyka nieropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych


W przypadku nieropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę leukocytoza, niedokrwistość, zwykle prawidłowe CRP w surowicy krwi. W płynie mózgowo-rdzeniowym występuje widoczna przewaga limfocytów. Dodatkowo rutynowo wykonywany jest posiew i hodowla drobnoustroju oraz testy umożliwiające wykrycie obecności antygenów konkretnych bakterii. Badania obrazowe wykonywane są przy podejrzeniu obrzęku mózgu oraz w przypadkach wątpliwych, w których objawy mogą sugerować guza mózgu.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ