Pytania neurologiczne » Neurologia » Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego

Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego

Bardzo proszę o interpretację mojego wyniku MR. Badanie zostało wykonane w następstwie podejrzenia zapalenia nerwu wzrokowego. Poniżej przedstawiam wynik rezonansu:

W istocie białej obu półkul widoczne są pojedyncze ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semiovale 6 mm o nieostrych obrysach. Pojedyncze b. drobne ogniska przykomorowo, przy bocznych częściach ciała modzelowatego. Ciało modzelowate o zachowanej wysokości. Podnamiotowo zmian nieuwidoczniono. Żadne z ognisk nie uległo wzmocnieniu.

Stwierdzono pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Opis wyniku: Całość obrazu najpewniej odpowiada zmianom w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego.

Badanie zostało przeprowadzone cztery miesiące temu. Padło wówczas podejrzenie, że może to być SM. Poza rezonansem nie miałam przeprowadzonych żadnych badań. Nie miałam też do tej pory niepokojących objawów choroby, oprócz zapalenia nerwu wzrokowego. Kolejny rezonans mam mieć za kilka miesięcy, dlatego też bardzo proszę o wcześniejszą interpretacje wyniku. Czy można po jednorazowym badaniu określić, jak duże jest ryzyko SM?

małgorzata

Ryzyko SM istnieje, jednak nie można go rozpoznać. Trzeba wykonać badanie płynu mózgowo rdzeniowego oraz powtórne MRI z uwzględnieniem odcinka szyjnego. Ważną rolę w rozpoznaniu SM odgrywa obraz kliniczny.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ