Padaczka

Padaczka (łac. epilepsia) jest chorobą przewlekłą, w której dochodzi do nieprowokowanych napadów padaczkowych. Podczas napadów mogą występować drgawki, zaburzenia świadomości, zaburzenia ruchowe lub czuciowe. W Polsce na padaczkę choruje 300-400 tysięcy osób, częściej mężczyźni, dzieci i osoby po 65 rż.

Przyczyną padaczki jest nieprawidłowe funkcjonowanie części lub całego mózgu. Komórki mózgu stale ulegają pobudzaniu (depolaryzacji) z następującym wygaszeniem pobudzenia (repolaryzacji). W czasie napadu padaczkowego dochodzi do gwałtownego i nagłego pobudzenia oraz wyładowania komórek mózgu. Objawy napadu padaczkowego powstają w rezultacie przejścia procesu na sąsiednie regiony mózgu.

Duży wpływ na stan komórek nerwowych mają: urazy głowy (szczególnie związane z uszkodzeniem okołoporodowym), zaburzenia rozwojowe mózgu, udar, krwotok podpajęczynówkowy, choroby zwyrodnieniowe mózgu, nowotwory, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, predyspozycja genetyczna.

Podział i objawy kliniczne napadu padaczkowego


1. Napady ogniskowe (częściowe):
Proste:
- z objawami ruchowymi (np. drgawki w obrębie ręki, twarzy)
- z objawami czuciowymi (np. uczucie drętwienia, bólu, iskry, błyski, odczuwanie dziwnego smaku, zapachu)
- z objawami autonomicznymi (np. ucisk w nadbrzuszu, pocenie się, ślinienie, zaczerwienienie lub blednięcie)
- z objawami psychicznymi (np. omamy, deja vu, napadowe natrętne myśli)
Złożone:
- z zaburzeniami świadomości pojawiającymi się pod koniec napadu
- z zaburzeniami świadomości od początku napadu

2. Napady uogólnione:
- nieświadomości (nagła utrata nieświadomości, której mogą towarzyszyć zaburzenia napięcia mięśniowego)
- miokloniczne (nierytmiczne i nieregularne skurcze grup mięśni)
- kloniczne (gwałtowne skurcze mięśni)
- toniczno-kloniczne (krzyk spowodowany skurczem głośni, odgięciowe ułożenie tułowia i głowy, wyprostne położenie kończyn, zaciśnięte dłonie, skierowanie gałek ocznych ku górze, z towarzyszącymi bezdechami i sinicą, gwałtowne skurcze mięśni)
- atoniczne (utrata napięcia mięśniowego prowadząca często do upadków)

3. Napady niesklasyfikowane.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.
2) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ