Pytania neurologiczne » Neurologia » Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne

Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne

W badaniu kontrolnym stwierdza się ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego w sekwencji T2 widoczne jest ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się.

Po kontraście w obrębie powierzchniowych partii płata ciemieniowego prawego podkorowo widoczne jest drobne naczynie, którego obraz w pierwszej kolejności odpowiada niewielkiemu naczyniakowi żylnemu. Zaznacza się asymetria w objętości zakrętów hipokampa, ze zmniejszeniem się zakrętu lewego. Dyskretnie poszerzone przestrzenie płynowe zakrętów w płatach czołowych. Szerokość komory III dochodzi do 9mm, norma to 7mm.

Proszę o interpretację tego wyniku.

Dorota S.

Opis mózgowia pokazuje odchylenia, jednak podjęcie leczenia uzależnione jest od objawów klinicznych. Dlatego zdjęcia powinien obejrzeć neurochirurg.

lek. Tomasz Tykocki