Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym

Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym

MR głowy wykonane w czasie T1 I T2- zależnym, sekwencjach SE, FRFSE, FLAIR, przekrojach strzałkowych i poprzecznych z dożylnym podaniem środka kontrastowego. Układ komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego trójkatny obszar hipointensywny w czasie T1, a hiperintensywny w czasie T2 z wytłumieniem sygnału sekwencji FLAIR, odpowiadający jamie opustoszeniowej pozawałowej. Jego wymiary: podstawa 15 mm, prostopadły wymiar do podstawy 11mm. Innych zmian ogniskowych o patologicznym sygnale w obrębie mózgowia nie wykazano zarówno przed jak i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Przestrzeń podpajęcza na sklepistości mózgowia prawidłowej szerokości.

Na badanie zgłosiłam się z powodu przewlekłych bólów głowy. Innych niepokojących objawów nie zauważam. Proszę o pomoc w zrozumieniu poniższego opisu badania. Czy ten opis jednoznacznie wskazuje, że mam nowotwór? A jeśli tak, to jak wygląda leczenie?

Małgorzata

Opis badania sugeruje zmianę naczyniową (pochodzenia niedokrwiennego), a nie guzową.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ