Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Malacja z glikozą

Malacja z glikozą

TK: W obu półkulach mózgu w obrębie płatów ciemieniowych widoczne obszary hipodensyjne, odpowiadające najpewniej malacji.
TK kontrolne po 9 m-cach: W obu półkulach mózgu symetryczne w obrębie płatów ciemieniowch i potylicznych stosunkowo rozległe obszary malacji z towarzyszącą glikozą, nieco silniej wyrażone po stronie prawej.

Objawy to zaburzenia równowagi, zawroty głowy oraz brak koordynacji ruchów a także trudność w liczeniu.
Czy badania wskazują na aktywny proces neurodeneregacyjny?

Mat

Opis badania CT sugeruje przebyte zmiany niedokrwienne, mózgowia, jednak jeśli istnieją wątpliwości diagnostyczne to należy wykonać badanie MRI głowy.

lek. Tomasz Tykocki