Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych

Bakteryjne nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych stanowi pozostałe 10 proc. przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Ma charakter przewlekły.

Za czynnik etiologiczny uważana jest przede wszystkim gruźlica, czyli zakażenie prątkiem Mycobacterium tuberculosis oraz zakażenie krętkami Borrelia burgdorferi, kiły, Listerią monocytogenes.

Zakażenie szerzy się najczęściej drogą krwionośną, a w przypadku gruźlicy ognisko pierwotne zlokalizowane jest w układzie oddechowym. Proces zapalny obejmuje swym zasięgiem oprócz opon mózgowo-rdzeniowych również tkankę nerwową oraz układ naczyniowy mózgu.

Do objawów klinicznych nieropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych należą: stan podgorączkowy lub gorączka, złe samopoczucie, uczucie rozbicia, zmniejszenie łaknienia, nadmierne pocenie się, ból głowy, nudności i wymioty, objawy oponowe oraz zaburzenie świadomości. Ponadto mogą wystąpić ruchy mimowolne, niedowłady, czyli niemożność wykonania ruchu kończynami.

Możliwe powikłania choroby to wodogłowie, porażenie nerwów czaszkowych.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ