Pytania neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne

Czy w rezonansie magnetycznym stwardnienie rozsiane i stwardnienie zanikowe boczne dają podobny obraz?
Czy w początkowym stadium choroby można określić czy to SM czy Stward. Zanikowe Boczne?
Jakie badania trzeba zrobić aby przekonać się czy to SM czy Stward. Zanik Boczne.
Czy samo mrowienie rąk (przy stwierdzonych zmianach demielinizacyjnych w mózgu i odcinku szyjnym rdzenia kręgowego) może świadczyć o stwardnieniu zanikowym bocznym?

Magda

W badaniu obrazowym w przypadku SM występują ogniska demielinizacyjne w istocie białej głównie okołokomorowo oraz w rdzeniu kręgowym. W przypadku Stwardnienia Zanikowego Bocznego, ALS nie stwierdza się anomalii radiologicznych. Dla rozpoznania ALS ustanowiono następujące kryteria:

A — obecności:
A1 — uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego (w badaniu klinicznym, EMG lub neuropatologicznym)
A2 — uszkodzenia górnego neuronu ruchowego (w badaniu klinicznym)
A3 — postępujących zaburzeń ruchowych w danym obszarze lub pojawienia się ich w innych obszarach (na podstawie wywiadu lub w badaniu klinicznym)
oraz
B — wykluczenia:
B1 — innych jednostek chorobowych, tłumaczących uszkodzenie górnego lub dolnego neuronu ruchowego (w badaniu EMG lub neuropatologicznym)
B2 — innych jednostek chorobowych, mogących tłumaczyć zaburzenia kliniczne i elektrofizjologiczne (w badaniu neuroobrazowym: TK lub MRI).

Zatem w Pani przypadku stwierdzenie zmian demielinizacyjncyh może świadczyć o SM, ważne są również objawy kliniczne oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku tzw. prążków oligoklonalnych.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ