Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA)

W przemijającym napadzie niedokrwiennym mózgu (TIA, transient ischemic attack) objawy trwają krócej niż 24 godziny, zwykle ustępują w ciągu kilku minut lub godziny.

Przyczyn powstania TIA jest wiele. Należą do nich: tworzenie się zakrzepów przy zwężonej tętnicy szyjnej lub krążenia kręgowo-podstawnego, zaburzenia rytmu serca, chwilowy spadek ciśnienia, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe.

Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, niedowładu kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy. Wystąpić mogą również zaburzenia chodu, zawroty głowy, omdlenia, przemijająca niepamięć, które nie są objawami charakterystycznymi.

Leczenie TIA


W przypadku zwężenia tętnicy szyjnej rozważa się endarterektomię (usunięcie blaszek miażdżycowych z tętnic), angioplastykę naczyń oraz stentowanie tętnicy szyjnej. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych i antyagregacyjnych zapobiegającym udarowi.

U osób, u których wystąpił epizod TIA ryzyko udaru mózgu jest większe.

Dorota Kozera

Literatura:
1) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.
2) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ