Choroba Devica

Choroba Devica (neuromyelitis optica), czyli zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych należy do chorób demielinizacyjnych. Choroba ogranicza się do rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych, przy czym zajęcie tych struktur może nastąpić jednocześnie lub pojawiać w krótkich odstępach po sobie. Odróżnienie choroby od stwardnienia rozsianego (SM) w początkowym okresie może sprawiać znaczne trudności.

Przyczyną choroby Devica jest powstały proces zapalny prowadzący do demielinizacji i martwicy. Charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej są przeciwciała (tzw. NMO-IgG) przeciwko akwaporynie 4 (kanał wodny w błonie komórkowej).

Do typowych objawów należą: ślepota jednego lub obu oczu. Natomiast zmiany w rdzeniu są głównie typu martwiczego a nie typowo demielinizacyjnego i prowadzą do powstawania jamek. W rezultacie następstwa kliniczne będą trwałe.

Choroba Devica wymaga agresywnego leczenia. Podaje się duże dawki kortykosteroidów, mitoksantron, azatioprynę, cyklofosfamid, plazmaferezę, czyli oczyszczanie osocza krwi np. z przeciwciał. Bardzo ważne jest odróżnienie choroby od SM, ponieważ w chorobie Devica nie stosuje się inferferonu-beta (IFN-B).

Dorota Kozera

Literatura:
1) M. Victor, A. H. Ropper: "Neurologia Adamsa i Victora", red. A. Prusiński.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ