Zespoły nerwów czaszkowych

Zespoły nerwów czaszkowych są zaburzeniem wynikającym z jednoczesnego uszkodzenia sąsiadujących ze sobą lub przebiegających blisko siebie nerwów czaszkowych.

Objawy powstające w wyniku uszkodzenia pozwalają określić jego lokalizację. Jednoczesne uszkodzenie (guz, tętniak) nerwów okoruchowego (III), bloczkowego (IV), odwodzącego (VI) i gałęzi ocznej nerwu trójdzielnego (V) jest charakterystyczne dla zespołu szczeliny oczodołowej górnej.

Natomiast w zespole Gradeniego występuje uszkodzenie nerwu trójdzielnego i odwodzącego. Jednoczesne zajęcie nerwu językowo-gardłowego (IX), błędnego (X) i dodatkowego (XI) precyzują miejsce uszkodzenia w okolicy otworu szyjnego czaszki (zespół Verneta).

Zespół kąta mostowo-móżdżkowego


Zespół kąta mostowo-móżdżkowego występuje najczęściej u osób z nerwiakiem osłonowym nerwu słuchowego objawiając się zaburzeniami słuchu, występowaniem szumu w uszach, zaburzeniami równowagi, uszkodzeniem nerwu trójdzielnego (V) i twarzowego (VII).

Zespół połowiczy


Zespół połowiczy jest niedowładem jednostronnym z zajęciem nerwu twarzowego (VII) i podjęzykowego (XII). Pojawia się przy lokalizacji procesu chorobowego w półkuli mózgu po przeciwnej stronie do występujących objawów (udar, guz).

Zespół skrzydła kości skalistej


Zespół skrzydła kości skalistej to zespół objawów wyrażających się, jako bóle okolicy skroniowej, oczodołu, wytrzeszcz gałki ocznej, porażenie nerwów tj. nerw okoruchowy (III), bloczkowy (IV), odwodzący (VI), gałąź oczna nerwu trójdzielnego (V). Najczęstszą przyczyną zespołu jest guz (np. oponiak) w okolicy kości skalistej.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ