Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych występuje w przypadku guzów litych tj. raku piersi, raku płuc, czerniaku, nowotworach przewodu pokarmowego, chłoniakach i białaczce. Przerzuty rozprzestrzeniają się drogą krwionośną, okołonaczyniowo, wzdłuż nerwów.

Do objawów należą: bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia chodzenia, wymioty, napady padaczkowe, podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia w obrębie twarzy, osłabienie odruchów, kończyn, zaburzenia czucia (mrowienia, drętwienia), zaburzenia funkcji zwieraczy.

W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego można stwierdzić obecność komórek nowotworowych, choć nie jest to objaw stały. W diagnostyce wykonuje się również tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

Leczenie opiera się na radioterapii, chemioterapii. Średnia przeżywalność chorych wynosi pół roku.

Dorota Kozera

Literatura:
1) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.
2) A.J. Moore, D.W. Newell: "Neurosurgery Principles and Practice".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ