Badania obrazowe mózgu

Badania obrazowe mózgu są obecnie niezbędnym narzędziem diagnostycznym uwidoczniającym budowę mózgu. Umożliwiają szybkie rozpoznanie choroby.

Badanie radiologiczne


Badanie radiologiczne nie jest obecnie wykonywane rutynowo. Stosuje się je w celu ujawnienia zmian w kościach (nowotworowych, złamań przy urazach, zwapnień).

Tomografia komputerowa


Tomografia komputerowa (CT) jest najczęściej wykorzystywaną metodą neuroobrazowania. Dzięki niej można szybko uzyskać obraz mózgu i uwidocznić zmiany patologiczne tj. guzy wewnątrzczaszkowe, krwawienia, ogniska niedokrwienne, obrażenia powstałe w czasie urazu, tętniaki i inne zmiany naczyniowe bądź też stany zapalne i zwyrodnieniowe. Czułość badania można zwiększyć poprzez podanie środka cieniującego (angiografia naczyń mózgu).

Jądrowy rezonans magnetyczny


Rezonans magnetyczny (MRI) umożliwia bardzo dokładne zbadanie mózgu i rdzenia kręgowego i jest w zasadzie uzupełnieniem badania CT. Metoda ta pozwala na odróżnienie substancji szarej od białej oraz krwi od płynu mózgowo-rdzeniowego. Wskazaniem do badania są m.in. niektóre guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, choroby rdzenia kręgowego, wypadnięcie jądra miażdżystego, zaburzenia naczyniowe (tzw. angio-MR). Przy podejrzeniu uszkodzenia bariery krew-mózg można podać środek cieniujący- gadolin (Gd).

Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa


Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (PET), choć jest bardzo kosztownym badaniem to pozwala na uwidocznienie ukrwienia i metabolizmu badanych struktur. Służy badaczom nie tylko do odkrywania funkcji mózgu, ale przede wszystkim do diagnostyki złośliwości nowotworu, wczesnych wznów, zaburzeń metabolicznych u chorych na Alzheimera, ubytku substancji czarnej w chorobie Parkinsona oraz ogniska niedokrwienia w zaburzeniach krążenia mózgowego.

Jest to metoda w zasadzie nie inwazyjna. Wymaga ona zastosowania radioizotopu (najczęściej Technetu), który podaje się pacjentowi. Następnie aparat składający się z dwóch części: tomografu komputerowego i gammakamery rejestruje dane. W rezultacie otrzymujemy obraz CT i obraz scyntygraficzny, które nakładają się na siebie.

Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT)


Metoda SPECT pozwala na wykrycie wczesnych ognisk niedokrwienia, ognisk padaczkorodnych oraz na różnicowanie otępienia alzheimerowskiego od naczyniowego.

Badanie to polega na dożylnym podaniu substancji znakowanej izotopem emitującym promieniowanie gamma. Następnie specjalna aparatura składająca się z gammakamery zbiera dane obrazowe po ustawieniu się w kolejnych położeniach, różniących się od siebie o kilka stopni, aż do uzyskania pełnego obrotu wokół pacjenta.

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska


Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu w kolorze umożliwia ocenę przepływu krwi w obrębie koła tętniczego mózgu (Willisa) oraz czarno-białe obrazowanie wymienionych struktur: komory boczne i komora IV, zbiorniki podstawy, zatoka prosta i strzałkowa, górna krawędź piramidy kości skroniowej.

Dorota Kozera

Literatura:
1) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".
2) A. Prusiński: "Neurologia praktyczna".
3) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: "Neurologia Merritta".
4) B. Pruszyński: "Radiologia".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ