Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego

Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego obejmuje swym procesem opony mózgowo-rdzeniowe oraz mózg. Obecnie rzadko dochodzi do zakażenia o etiologii grzybiczej wśród ogólnej populacji. Częściej natomiast zakażenie występuje u osób z obniżoną odpornością np. w wyniku długotrwałego procesu chorobowego, leczenie immunosupresyjnego.

Wśród grzybów najczęściej chorobę wywołują: grzyby z rodzaju Candida (szczególnie Candida albicans), Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans. U osób z obniżoną odpornością wszystkie grzyby są patogenne.

Grzyby są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie (woda, ziemia, żywność, klimatyzacja, odchody ptaków). Występują również w jamie nosowo-gardłowej, skórze, przewodzie pokarmowym. Do zakażenia dochodzi drogą oddechową, krwiopochodną i przez przewód pokarmowy.

Objawy grzybiczego zapalenia OUN


Grzybicze zapalenie OUN ma przebieg przewlekły przypominający symptomatologią gruźlicę OUN. Do objawów należą: bóle głowy, gorączka lub nieznaczne podwyższenie ciepłoty, obecność objawów oponowych, rzadziej występujące napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie.

Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN


Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez wykonanie punkcji lędźwiowej. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się obecność grzybów w preparacie bezpośrednim pod mikroskopem, na podstawie testów na obecność antygenów grzyba i specyficznych przeciwciał. Ponadto występuje wzrost poziomu białka, obniżenie poziomu glukozy oraz przewaga limfocytów w stosunku do wartości prawidłowych. Z badań obrazowych wykonywana jest tomografia komputerowa (CT) oraz rezonans magnetyczny (MR).

Leczenie grzybiczego zapalenia OUN


Podstawą leczenia grzybiczego zapalenia OUN jest zwalczanie objawów. W tym celu stosowane są leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe (deksametazon). Do leków przeciwgrzybicznych stosowanych w leczeniu grzybiczego zapalenia OUN należy amfoteryczna B, flukonazol oraz fluorocytozyna. Długi czas leczenia i rehabilitacja zwiększają prawdopodobieństwo poprawy stanu chorego.

Śmiertelność w grzybiczym zapaleniu OUN jest wysoka.

Dorota Kozera

Literatura:
1) Z. Dziubek: "Choroby zakaźne i pasożytnicze".
2) J. Cianciara, J. Juszczyk: "Choroby zakaźne i pasożytnicze".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ