Skala Glasgow

Skala Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS) jest skalą stosowaną w przypadku oceny stopnia zaburzenia świadomości.

Świadomość jest to stan obejmujący postrzeganie i możliwość komunikowania się z otoczeniem. Aby tak mogło się dziać muszą zostać w ten proces zaangażowane czuwanie, postrzeganie własnej osoby i otoczenia, uwaga, pamięć, myślenie, mowa i emocje.

Skala Glasgow pozwala ocenić chorego co do postrzegania siebie i otoczenia oraz reakcji na bodźce zewnętrzne.

Reakcja na bodziec


Reakcja na bodziec:

Odpowiedź słowna
- brak reakcji (1)
- niezrozumiałe wydawanie dźwięków (2)
- nieadekwatna odpowiedź, zwykle nie na temat (3)
- zdezorientowanie, splątana odpowiedź (4)
- zorientowanie co do miejsca, czasu i własnej osoby (5)

Otwieranie oczu
- brak reakcji, chory nie otwiera oczu (1)
- otwiera oczy w odpowiedzi na bodziec bólowy (2)
- otwiera oczy na polecenie (3)
- otwiera oczy spontanicznie (4)

Odpowiedź ruchowa
- brak reakcji na bodziec (1)
- reakcja wyprostna, chory przywodzi i obraca ramiona do wewnątrz (2)
- reakcja zgięciowa, chory przywodzi ramiona i zgina je w stawach łokciowych (3)
- reakcja obronna w odpowiedzi na bodziec, wycofanie (4)
- reakcja na bodziec ukierunkowana, chory lokalizuje bodziec bólowy (5)
- reakcja w odpowiedzi na polecenie (6)

Suma odpowiedzi może wynosić od 3 do 15 punktów.
14-15 oznacza stan dobry
11-13 oznacza stan średni
5-7 oznacza stan ciężki
3-4 to stan krytyczny

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ