Jamistość rdzenia kręgowego

Jamistość rdzenia (syrongomyelia) jest przewlekłą i postępującą chorobą, w której dochodzi do tworzenia się jam wypełnionych płynem w obrębie rdzenia kręgowego. Choroba jest rzadka i występuje częściej u kobiet. Jej początek przypada na 2-3 dekadę życia a rozwój choroby może trwać przez wiele lat.

Przyczyna jamistości rdzenia jest jeszcze nie poznana. Tworzące się jamy w rdzeniu kręgowym najczęściej nie komunikują się z kanałem centralnym rdzenia. Do czynników predysponujących powstawanie jam należą: uraz rdzenia kręgowego, przemieszczanie się płynu mózgowo-rdzeniowego pod ciśnieniem, zwyrodnienie torbielowate glejaków wewnątrzrdzeniowych, niedokrwienie wtórne do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub krwawienia podpajęczynówkowego.

Objawy jamistości rdzenia kręgowego


Objawy jamistości rdzenia zależą przede wszystkim od umiejscowienia i rozległości zmiany w rdzeniu kręgowym oraz wykazują asymetrię.

Najczęściej dochodzi do zaburzenia czucia bólu i temperatury. Z czasem może dołączyć się utrata czucia wibracji i położenia części ciała. Pojawia się osłabienie mięśni kończyn a odruchy własne mięśni wygasają. Mięśnie rąk mogą zanikać prowadząc do powstania tzw. ręki szponiastej. Zwykle występują bóle karku i barków oraz zaburzenia zwieraczy. Typowe jest również skrzywienie kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, barkowych czy nadgarstków. Rzadko pojawia się nadmierna potliwość dłoni.

Diagnostyka jamistości rdzenia kręgowego


Podstawowym badaniem diagnostycznym jest rezonans magnetyczny (MRI). Dodatkowo wykonuje się badanie rentgenowskie oraz tomografię komputerową (CT). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), w którym stwierdza się podwyższone ciśnienie płynu, zwiększoną ilość białka oraz pleocytozę, czyli zwiększoną liczbę komórek.

Leczenie jamistości rdzenia kręgowego


Leczenie jamistości rdzenia jest oparte głównie na drenażu jam i jeśli to możliwe usunięciu przyczyny ich powstawania (np. guza). Poza tym stosuje się rehabilitację.

Podobne zmiany mogą występować w rdzeniu przedłużonym, moście czy śródmózgowiu i nosić odpowiednie do swojej lokalizacji nazwy np. jamistość opuszki (jamy w rdzeniu przedłużonym).

Dorota Kozera

Literatura:
1) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".
2) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ