CT mózg

neurologiczne.pl & CT mózgBezsenność .. mózgu. Problemy z bezsennością mogą wynikać z nagłej zmiany strefy czasowej ( jet lag syndrome ), pracy zmianowej a nawet ze zbyt długiego zażywania leków nasennych ( tzw. utrwalona bezsenność ). Warto wspomnieć o tzw. zespole opó ... Objawy oponowe .. mózgowo - rdzeniowych, zapalenia mózgu oraz krwotoku podpajęczynówkowego. Mogą one również występować w guzach wewnątrzczaszkowych i po przebytych urazach mózgu. Do najważniejszych i najczęściej badanych objawów należą: Sztywność ... Badanie układu ruchu .. mózgu do mięśni ). Zaś przy jego obniżeniu możemy się spodziewać choroby móżdżku, polineuropatii ( schorzenia dotyczącego wielu nerwów jednocześnie ) czy wiądu rdzenia. Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięci ...

Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowy znajduje się w przestrzeniach otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Procesy chorobowe będą powodować pojawianie się nieprawidłowości w jego składzie. Punkcja lędźwiowa Płyn mózgowo rdzeniowy ( PMR ) jest pobierany ... Badania obrazowe mózgu .. mózgu są obecnie niezbędnym narzędziem diagnostycznym uwidoczniającym budowę mózgu. Umożliwiają szybkie rozpoznanie choroby. Badanie radiologiczne Badanie radiologiczne nie jest obecnie wykonywane rutynowo. Stosuje się je w celu u ... Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. mózgu. Na głowie badanego umieszcza się specjalny czepek elastyczny z rozmieszczonymi odpowiednio elektrodami. Elektrody te odbierają zmiany różnicy potencjałów i zapisują je graficznie w postaci fali. Badanie trwa standardowo oko ...

Środkowa mielinoza mostu .. mózgu, szczególnie u podstawy mostu. Przyczyna mielinozy mostu jest niejasna. Głównym czynnikiem jest zbyt szybkie wyrównanie stężenia sodu we krwi. Most ( łac. pons ) znajduje się na wysokości pnia mózgu pomiędzy rdzeniem przedłu ... Stwardnienie rozsiane .. mózgu i rdzenia. Stwardnienie rozsiane najczęściej rozpoczyna się między 20 a 30 rż. Pierwsze objawy rzadko występują przed 10 i po 60 rż. U kobiet SM występuje prawie dwa razy częściej i zwykle średni wiek zachorowania jest o 5 l ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. mózgowo - rdzeniowego oraz badanie potencjałów wywołanych ( analiza potencjału elektrycznego wybranej struktury nerwowej w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, słuchowy czy czuciowy ). Badaniem o największej wartości jest badanie MRI. ...

Jamistość rdzenia kręgowego .. mózgowo - rdzeniowego pod ciśnieniem, zwyrodnienie torbielowate glejaków wewnątrzrdzeniowych, niedokrwienie wtórne do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych lub krwawienia podpajęczynówkowego. Objawy jamistości rdzenia kręgowego Obj ... Stwardnienie zanikowe boczne .. mózgu do mięśni. Choroba występuje w wieku średnim a szczyt zachorowania przypada na 60 - 70 rż. Zwykle mężczyźni chorują na SLA dwa razy częściej. Przyczyna jest jak dotąd nie poznana. Prawdopodobnie udział w patogenezie odgrywaj ... Anatomia układu nerwowego .. mózgowie i rdzeń kręgowy. Natomiast do układu nerwowego obwodowego zalicza się 12 par nerwów czaszkowych oraz nerwy rdzeniowe i stanowi on, tak jakby zespolenie pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami zmysłowymi ( recepto ...

Ośrodkowy układ nerwowy .. mózgowie. Mózgowie człowieka jest skomplikowaną strukturą i można je podzielić na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy Rdzeń kręgowy jest częścią dolną ośrodkowego układu ner ... Mózgowie Mózgowie ( mózg ) dzieli się na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Kresomózgowie Kresomózgowie w skład którego wchodzi przede wszystkim płaszcz, czyli istota szara okrywająca półkule, ją ... Obwodowy układ nerwowy .. mózgowia. Ponadto połączone są z narządami zmysłów i służą do orientacji w przestrzeni, w procesie przyjmowania pożywienia, oddychania czy mówienia. Nerwy czaszkowe Nerw pierwszy ( I ) jest nerwem węchowym. Nerw drugi ( II ) to ne ...

Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowiednich strukturach mózgu. Leczenie choroby Huntingtona Leczenie choroby Huntingtona opiera się wyłącznie na niwe ... Choroba Wilsona .. mózgu, nerkach, rogówce, a w rezultacie uszkodzenie tych narządów. Objawy choroby Wilsona Objawy choroby Wilsona zaczynają się zwykle miedzy 5 a 40 rż. i należą do nich: objawy niewydolności wątroby, wodobrzusze, żółtaczka, objawy ... Drżenie samoistne .. mózgu ( np. jąder wzgórza ) bądź wszczepiania do nich specjalnych elektrod stymulujących. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom 2. ...

Postępujące porażenie nadjądrowe .. mózgowie i polegają na zaniku neuronów z wtórnym rozrostem tkanki glejowej. Istotą choroby jest występowanie zespołu parkinsonowskiego ( wzrost napięcia mięśni i spowolnienie ruchowe ). Przyczyna jest jak dotąd nieznana. Objawy po ... Zanik wieloukładowy .. mózgu tj. wzgórzu, istocie czarnej, móżdżku i moście. Objawy zaniku wieloukładowego Zanik wieloukładowy rozpoczyna się około 60 rż. Główne objawy choroby to: niedociśnienie ortostatyczne, impotencja, zaburzenia zwieraczy pęcherza ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea jest wyłącznie objawowe, które zmniejsza nasilenie tików i polega na stosowaniu klonidyny, klonazepamu, neuroleptyki ( risperidon, olanzapi ...

Dystonie .. mózgu ( udar, zakażenie, guz mózgu, stwardnienie rozsiane ) oraz przyczyny związane z przyjmowaniem leków ( lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicznego, metoklopramid ). Natomiast postacie wczesnodziecię ... Choroba Parkinsona .. mózgu, szczególnie jąder podkorowych, czyli istoty szarej leżącej w głębi półkul mózgu. Dochodzi w niej do zaniku komórek dopaminergicznych istoty czarnej, który prowadzi do niedoboru dopaminy ( neuroprzekźnika ) oraz przewagi ukł ... Leczenie choroby Parkinsona .. mózgu ( np. jąder podkorowych, wzgórza ) bądź wszczepianie do nich specjalnych elektrod stymulujących. Takie zabiegi przeprowadzane są wówczas, gdy leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne. Duże znaczenie odgrywa również rehabil ...

Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. mózgu, czyli nadmiernego zwiększenia objętości wody w tkance lub wzrostu objętości krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego. Oba zjawiska powstają w rezultacie urazów głowy, po którym dochodzi najczęś ... Złamania kości sklepienia czaszki .. mózg. Objawy różnią się w zależności od rodzaju złamania i stopnia uszkodzenia mózgu. Diagnostyka złamań kości opiera się na badaniu rentgenowskim czaszki i tomografii komputerowej ( CT ). Leczenie w niepowikłanych złamaniach kośc ... Krwiak nadtwardówkowy .. mózg położona najbardziej zewnętrznie ) a kością i jest rzadkim powikłaniem urazów głowy. W prawidłowych warunkach krew nie powinna występować w tej przestrzeni, ponieważ opona twarda ściśle przylega do kości. Powodem krwawienia j ...

Krwiak podtwardówkowy .. mózgowej. Krwiak podtwardówkowy powstaje najczęściej w wyniku ciężkich urazów głowy. Przyczyną krwawienia jest rozerwanie żył zespalających mózgu, które stanowią połączenie pomiędzy powierzchniową częścią kory i zatokami żylnymi o ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. mózgu ( łac. contusio cerebri ) i krwiak śródmózgowy są najczęstszym uszkodzeniem mózgu po ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. Dotyczą wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowe ... Wstrząśnienie mózgu .. mózgu ( łac. commotio cerebri ) jest dość częstym skutkiem urazów głowy. Uraz może spowodować utratę przytomności na około jedną godzinę, ale aby mówić o wstrząśnieniu mózgu utrata przytomności nie może przekraczać 6 godzin. Przyc ...

Złamania podstawy czaszki .. mózgowych. Obejmują one kość czołową, sitową, klinową, skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycie ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. mózgu i rdzenia, testy psychologiczne. Leczenie nerwiakowłókniakowatości Nerwiakowłókniakowatość leczona jest objawowo. Duże zmiany skórne wywołujące ucisk lub ograniczające ruchy są usuwane chirurgicznie. Napady padaczkowe wymaga ... Stwardnienie guzowate .. mózgu stwierdza się guzki, gwiaździaki prowadzące do wodogłowia. Dochodzi również do uszkodzenia siatkówki, nerwu wzrokowego, odbarwienia tęczówki, powstania zeza, zaburzenia widzenia i zaćmy. W nerkach mogą utworzyć się torbiele ...

Odwracalne zespoły otępienie .. mózgu, przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym, ropniem mózgu, wodogłowiem komunikującym ( zespół Hakima ), zaburzeniami endokrynologicznymi ( np. hipoglikemia, niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki, hiperkaclemia, zaburze ... Otępienie czołowo - skroniowe .. mózgu, co jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania ( m.in. procesów zapamiętywania i pamięci ). W praktyce stosowanym lekiem może być metylfenidat ( lek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy, prawdopodobnie hamujący zwrotny w ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. mózgu płata ciemieniowego i skroniowego oraz układzie limbicznym. Tworzenie złogów prowadzi do obumierania komórek mózgu ( neuronów ) a w rezultacie niedoboru acetylocholiny i zaburzenia funkcji poznawczych. Otępienie z ciałami Le ...

Otępienie naczyniopochodne .. mózgu spowodowanego zmianami naczyniowymi. Stanowi zaledwie 10 - 20 proc. chorób otępiennych i rozwija się bezpośrednio po incydencie naczyniowym. Nieprawidłowości układu naczyniowego wynikają najczęściej ze zmian miażdżycowych. C ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pamięci, planowania i wykonywania zadań. W diagnostyce stosowana jest również skala Hachinskiego, która pozwala na różnicowanie ... Choroba Alzheimera .. mózgu. W Polsce liczbę chorych ocenia się na ok. 350 tysięcy. Częstość występowania choroby wzrasta wraz z wiekiem i u osób pomiędzy 65 a 85 rż. podwaja się mniej więcej co pięć lat. Przyczyna choroby Alzheimera jak dotąd nie zost ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metab ... Leczenie choroby Alzheimera .. mózgu, co jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania ( m.in. procesów zapamiętywania i pamięci ). W średnozaawansowanym i zaawansowanym stadium antagonistę receptorów NMDA dla glutaminianu ( memantynę ). Glutaminian bierze ud ... Udar mózgu .. mózgu to zaburzenie czynności mózgu, trwające ponad dobę lub prowadzące do śmierci. Przyczyna udaru mózgu jest pochodzenia naczyniowego. Tkanka mózgowa jest narządem silnie ukrwionym i jest zależna od ciągłej dostawy tlenu i gluko ...

Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. mózgu ( TIA, transient ischemic attack ) objawy trwają krócej niż 24 godziny, zwykle ustępują w ciągu kilku minut lub godziny. Przyczyn powstania TIA jest wiele. Należą do nich: tworzenie się zakrzepów przy zwężonej tętnicy szyjne ... Udar niedokrwienny mózgu .. mózgu. Mogą być to udary o przyczynie zakrzepowo - zatorowej, kardiogennej ( np. zawał serca, migotanie przedsionków ), wywołane chorobami małych naczyń, krwi i krzepnięcia, zatruciem. Objawy zależeć będą przede wszystkim od lokal ... Krwotok śródmózgowy .. mózgowy to krwawienie do miąższu mózgu, występuje w rejonach mózgu unaczynionych przez małe tętnice przeszywające zaopatrujące jądra podstawy, wzgórze, pień mózgu. Wśród przyczyn znajduje się przede wszystkim nadciśnienie tętnicze ...

Krwotok podpajęczynówkowy .. mózgu. Do przyczyn krwotoku podpajęczynówkowego należą: płeć żeńska, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi ( np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków ), angiopatia amyloidowa, czyli odkładanie się nierozpuszczaln ... Profilaktyka udaru mózgu .. mózgu polega na zapobieganiu pierwszemu oraz powtórnemu udarowi. Należy przede wszystkim leczyć stany zwiększające ryzyko udaru. U osób z nadciśnieniem duże znaczenie ma osiągnięcie prawidłowych jego wartości za pomocą zmiany styl ... Śpiączka .. mózgowy ulega obniżeniu. Śpiączka może wynikać z obustronnego uszkodzenia półkul mózgowych lub uszkodzenia jednostronnego, ale zaburzającego funkcjonowanie półkuli sąsiedniej w wyniku ucisku wywołanego przemieszczeniem tkanki mózg ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. mózgowo - rdzeniowego, próby wątrobowe, EEG ( elektroencefalografia ), BAEP ( brainstem auditory evoked potentials, czyli potencjały słuchowe pnia mózgu ), SEP ( somatosensory evoked potentials, czyli somatosensoryczne potencjały ... Śmierć mózgu .. mózgu ( śmierć mózgowa ) oznacza brak funkcjonowania zarówno półkul mózgowych, jak i pnia mózgu. Zachowana zostaje czynność układu krążenia przy niesprawnym układzie oddechowym. Rozpoznanie śmierci mózgowej obejmuje postępowanie d ... Guzy nerwów czaszkowych .. mózgu oraz audiometrycznym. Leczenie nerwiaków polega na mikrochirurgicznym usunięciu guza. Wyniki pooperacyjne są zadowalające i zależą od rozmiarów guza. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. ...

Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. mózgu, korzeni nerwowych. Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego o charakterze pierwotnym ( PCNSL - primary central nervous system lymphoma ) spotykany jest bardzo rzadko, zaledwie w ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych, czyli oponiaki ( łac. meningioma ) występują głównie śródczaszkowo, rzadziej w obrębie kanału kręgowego. Są to zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy si ... Glejaki .. mózgu. Powstają z komórek neurogleju, pełniącego funkcję pomocniczą ( odżywcze i podporowe ) dla komórek nerwowych. Do glejaków zalicza się gwiaździaki, skąpodrzewiaki, wyściółczaki. Wyściółczak Wyściółczak ( łac. ependymoma ) jes ...

Gwiaździaki .. mózgowych, rzadziej w pniu mózgu, podwzgórzu i móżdżku. Szczyt zachorowania to 20 - 30 rż. Gwiaździak anaplastyczny jest złośliwym guzem naciekającym tkankę mózgową, ulegającym progresji w glejaka wielopostaciowego. Glejak wielopo ... Skąpodrzewiaki .. mózgu. Diagnostyka skąpodrzewiaków Objawy kliniczne skąpodrzewiaków zwykle są niecharakterystyczne. Podstawą rozpoznania są badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym badaniem potw ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. mózgowa, nazywana również zespołem Sturge - Weber, jest chorobą nerwowo - skórną. Przyczyną schorzenia jest wrodzone zaburzenie rozwoju naczyń mózgowych podczas płodowego rozwoju mózgu. Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa cechuje ...

Obrzęk mózgu .. mózgu jest stanem, w którym na skutek gromadzenia wody i zwiększonego stężenia sodu dochodzi do wzrostu objętości tkanki mózgowej. Występuje w przebiegu urazów głowy, udaru mózgu, infekcji ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia ... Wodogłowie .. mózgowo - rdzeniowego w prawidłowych przestrzeniach płynowych mózgu prowadzącym do wzrostu ciśnienia płynu mózgowo - rdzeniowego z wtórnym poszerzeniem układu komorowego mózgu. Wodogłowie dzieli się na wodogłowie zamknięte, komuni ... Objawy wodogłowia .. mózgowo rdzeniowy poszerza układ komorowy, uciska i spycha, a nawet prowadzi do zaniku tkanki mózgowej powodując objawy bólowe, senność, złe samopoczucie i zaburzenie koordynacji ruchowej. Ponadto mogą wystąpić drgawki, zaburzenia ...

Leczenie wodogłowia .. mózgowo - rdzeniowego do jamy otrzewnej. Zapobiega to powikłaniom w postaci wgłobienia i śmierci mózgu. Diagnostyka wodogłowia Podstawowym badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ) gł ... Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych jest skutkiem bezpośredniego przedostania się wirusów do ośrodkowego układu nerwowego bądź ich przenikania do płynu mózgowo - rdzeniowego z krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wirusowego. Do najczęstszyc ... Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych w badaniach laboratoryjnych w surowicy krwi obserwuje się wzrost liczby krwinek białych ze znaczną przewagą limfocytów oraz przeciwnie niż w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowe wartośc ...

Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych wymaga natychmiastowego zastosowania acyklowiru lub gancyklowiru. Dodatkowym leczeniem jest łagodzenie objawów i rehabilitacja poprawiająca sprawność chorego. Rokowanie zależy przede wszystkim od rodzaju wiru ... Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych jest najczęściej skutkiem rozsiewu bakterii z krwi do płynu mózgowo - rdzeniowego w rezultacie uszkodzenia bariery krew - mózg, urazu głowy czy przeniesienia procesu zapalnego przez ciągłość. Stan zapalny obe ... Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych w tym 90 proc. stanowią ropne zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Najczęstszą przyczyną choroby jest dwoinka zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych ( Neisseria meningitidis ), paciorkowiec zapalenia płuc ( St ...

Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych obejmuje przede wszystkim podawanie leków zmniejszających obrzęk mózgu, działających przeciwzapalnie oraz antybiotykoterapia początkowo dobrana na podstawie prawdopodobieństwa ustalonego przez lekarza, co do ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych stanowi pozostałe 10 proc. przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Ma charakter przewlekły. Za czynnik etiologiczny uważana jest przede wszystkim gruźlica, czyli zakażenie prątkiem Mycob ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych polega przede wszystkim na leczeniu objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.in. izoniazydu, rifampicyny oraz bie ...

Padaczka .. mózgu. Komórki mózgu stale ulegają pobudzaniu ( depolaryzacji ) z następującym wygaszeniem pobudzenia ( repolaryzacji ). W czasie napadu padaczkowego dochodzi do gwałtownego i nagłego pobudzenia oraz wyładowania komórek mózgu. Obj ... Migrena .. mózgu ( obecność objawów neurologicznych, prawidłowe badania neurooborazowe ); - migrenowy zawał mózgu ( obecność objawów neurologicznych, w badaniach neuroobrazowych cechy udaru niedokrwiennego mózgu ); - drgawki aktywowane migre ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. mózgowo - rdzeniowe oraz mózg. Obecnie rzadko dochodzi do zakażenia o etiologii grzybiczej wśród ogólnej populacji. Częściej natomiast zakażenie występuje u osób z obniżoną odpornością np. w wyniku długotrwałego procesu choroboweg ...

Choroby wywołane przez priony .. mózgu ( encefalopatie gąbczaste ), w których dochodzi do odkładania się nieprawidłowego białka PrPSc w formie blaszek amyloidowych. Białko PrPSc powstaje w rezultacie zmiany prawidłowego białka komórkowego PrPc. Jak dotąd nie wyja ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. mózgowo - rdzeniowych i mózgu wywołane przez pasożyty występuje bardzo rzadko i są to zwykle zarażenia wtórne. W Polsce najczęściej dochodzi do zarażenia toksoplazmozą ( Toxoplasma gondii ), która wykazuje szczególne powinowactwo ... Toksoplazmoza .. mózgowej. Prowadzi do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu. Do rozwoju choroby dochodzi przede wszystkim u osób z obniżoną odpornością ( chorych z AIDS ). Objawy to: splątanie, śpiączka, bóle głowy, drgawki, zaburzenia mow ...

Guzy okolicy szyszynki .. mózgu. Ku tyłowi znajduje się ona pomiędzy górnymi wzgórkami śródmózgowia. Jej długość to 12mm, szerokość 8mm, grubość 4mm. Komórki szyszynki zwane pinocytami ( pinealocyty ) produkują hormon - melatoninę, która odpowiada za regul ... Guzy przysadki .. mózgu ( siodle tureckim kości klinowej ) do tyłu i ku dołowi od skrzyżowania nerwów wzrokowych ( n. II ). Za pomocą lejka połączona jest z dnem komory trzeciej. Wielkość przysadki to 12mm na 6mm. Przysadka zbudowana jest z dwóch p ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. mózgowo - rdzeniowego stwierdza się podwyższony poziom białka, podwyższoną lub prawidłową liczbę komórek w stosunku do wartości prawidłowych. Przebieg i postęp choroby zależy od rodzaju guza i jego lokalizacji. Łagodne zmiany post ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. mózgu, w międzymózgowiu i półkulach mózgowych, rdzeniu kręgowym. Możliwe umiejscowienie się rdzeniaków to móżdżek, a wyściółczaków w obrębie układu komorowego mózgu. Objawy kliniczne guzów mózgu u dzieci Szczególną czujność u rodz ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. mózgu. W połowie przypadków występuje u dzieci pomiędzy 5. a 15. rż. Guz przybiera kształt niewielkiej litej lub torbielowatej zmiany albo dużej torbieli wypełnionej płynem. Guz wzrasta powoli. Do objawów należą: zahamowanie wzros ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. mózgu. Szacuje się, iż występują one u około 35 proc. chorych z nowotworami narządowymi. Ryzyko wystąpienia zmiany wtórnej w mózgu zależy głównie od typu histologicznego guza pierwotnego. Więcej niż połowa zmian przerzutowych zajm ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych występuje w przypadku guzów litych tj. raku piersi, raku płuc, czerniaku, nowotworach przewodu pokarmowego, chłoniakach i białaczce. Przerzuty rozprzestrzeniają się drogą krwionośną, okołonaczyniowo, wzdłuż n ... Afazja .. mózgu. Ośrodek mowy mieści się w półkuli dominującej w tylnej części zakrętu czołowego dolnego w płacie czołowym, gdzie znajduje się ruchowy ośrodek mowy ( Broki ). Jego uszkodzenie powoduje afazję ruchową ( motoryczną ). Natomias ... Agnozja .. mózgu lub w okolicy pól odpowiedzialnych za odczuwanie bodźców. Z kolei uszkodzenie wywołane może być guzem lub zanikami w obrębie mózgu. Rodzaje agnozji Wyróżnia się agnozje: - wzrokowe ( chory nie rozpoznaje widzianych przedmiot ...

Otępienie .. mózgu. Otępienie utrudnia zatem prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i zawodzie. Zaburzeniu ulegają pamięć ( początkowo zapamiętywanie ), myślenie, orientacja, pojmowanie, liczenie, zdolność do uczenia się, porównywania, kry ... Aleksja, agrafia, amnezja .. mózgu w obrębie środkowej części płata potylicznego, płata skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agraf ... Zaburzenia czynności zwieraczy .. mózgu. W różnych chorobach ośrodki te mogą ulec uszkodzeniu. Zaburzenia czynności zwieracza pęcherza moczowego Mogą polegać na zaburzeniu magazynowania moczu lub upośledzonym opróżnianiu pęcherza moczowego. Wynikają one z nadreakt ...

Omdlenia .. mózgowych na 6 - 8 sekund lub zmniejszeniem ilości tlenu dostarczanego do mózgu. Objawy ustępują szybko i całkowicie. Za najczęstsze przyczyny omdleń uznaje się przyczyny sercowo - naczyniowe np. nagły spadek ciśnienia tętniczego, ... Zawroty głowy .. mózgu. Do części obwodowej należy błędnik. Zawroty głowy są objawem wielu jednostek chorobowych. Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego są przejawem schorzeń tj. migrena, padaczka, zaburzenia k ... Neuropatia .. mózgowo - rdzeniowego, biopsja nerwu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) Kenneth W. Lindsay, I. Bone: Neurology and Neurosurgery . ...

Encefalopatia wątrobowa .. mózgu. Duże znaczenie, jak się okazało, ma stężenie amoniaku we krwi a nasilenie zaburzeń świadomości, we krwi wzrastają zaś mózgowe metabolity amoniaku. W warunkach prawidłowych amoniak powstaje w przewodzie pokarmowym z rozpadu ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. mózgowego przez nagły wzrost ciśnienia tętniczego do wartości przekraczających zdolności kompensacyjne. W rezultacie zwiększa się przepływ krwi w krążeniu naczyniowym mózgu i wzrasta przepuszczalność ścian tętnic prowadzących do o ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. mózgowym oraz transportu samego tlenu ( np. niedokrwistość ). Tak może się dziać w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, zawału mięśnia sercowego, zaburzeń w obrębie układu oddechowego w postaci niedrożności dróg oddechowych, za ...

Encefalopatia hipoglikemiczna .. mózg, zmniejszenia procesu glikolizy. Niedobór glukozy powoduje pobudzenie układu współczulnego i wydzielanie katecholamin. Objawy neurohipoglikemii Objawy kliniczne manifestują się w przy stężeniu glukozy poniżej 40 - 50 mg/dl. M ... Zespoły nerwów czaszkowych .. mózgu po przeciwnej stronie do występujących objawów ( udar, guz ). Zespół skrzydła kości skalistej Zespół skrzydła kości skalistej to zespół objawów wyrażających się, jako bóle okolicy skroniowej, oczodołu, wytrzeszcz gałki oczne ... Zespoły naprzemienne .. mózgu w przebiegu chorób naczyniowych, guza czy procesy zapalnego objawiającego się, jako osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do uszkodzenia. Zespoły naprzemienne występują w postaci: Zespołu Webera, w którym uszkodze ...

Zespół Korsakowa .. mózgu odpowiedzialnych za procesy zapamiętywania i przechowywania pamięci tj. zakręt hipokampa, zakręt zębaty, międzymózgowie i jądro migdałowate. Do uszkodzenia prowadzą zmiany naczyniowe, uraz, krwotok podpajęczynówkowy, zatruci ... Zespół wklinowania .. mózgowej z jej prawidłowego przedziału anatomicznego w wyniku znacznego zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdż ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. mózgowych, tj. czołowego, skroniowego, ciemieniowego i potylicznego oraz zespół rynienki węchowej. Zespół czołowy Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, zwyrodnienia, guza tej okolicy ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. mózgu charakteryzuje się obecnością zaburzeń świadomości, drgawek, zmianami w zapisie EEG. Może wystąpić w przebiegu zapalenia mózgu, ciężkiego zatrucia, urazu głowy, zaburzeń metabolicznych. Zespół przewlekłego uszkodzenia mózgu ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. mózgu należy zespół sztywności odmóżdżeniowej, zespół móżdżkowy i zespół parkinsonowski. Zespół sztywności odmóżdżeniowej Zespół sztywności odmóżdżeniowej jest następstwem uszkodzenia pnia mózgu, szczególnie tworu siatkowatego ( c ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. mózgu odpowiedzialnych za schorzenie nie została jednoznacznie ustalona. Leczenie neurochirurgiczne dystonii stosowane jest jedynie w przypadkach dystonii ogniskowej niepodlegających leczeniu objawowemu, nieskuteczności leczenia t ...

Neurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. mózgu odpowiedzialnej za powstawanie drżenia samoistnego. Zabieg neurochirurgiczny w przypadku drżenia samoistnego jest ostatecznością, kiedy leczenie objawowe nie przynosi rezultatu. Do takiego zabiegu chory musi najpierw zostać ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. mózgu odpowiedzialnego za napady można zastanowić się nad usunięciem fragmentu mózgu. Wykonywane są resekcje skroniowe w obrębie półkuli niedominującej lub płatów czołowych, rzadziej płatów ciemieniowych i potylicznych obejmujące ... Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. mózgu, w której dominuje zanik istoty czarnej śródmózgowia, czego skutkiem jest niedobór dopaminy ( neuroprzekaźnika ). Dodatkowo występują zmiany w jądrach podkorowych, czyli jądrze ogoniastym, skorupie, gałce bladej, jądrze nisk ...

Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. mózgu. Podczas zabiegu chory jest znieczulony tak, aby w jego trakcie możliwa była jego ocena neurologiczna. Po umocowaniu śrub, ramy i łuku chirurg wywierca otwór w czaszce, przez który zostaną wprowadzone elektrody. Za pomocą sp ... Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. mózgowo - rdzeniowego, spowodowanego niedrożności tzw. pacionów odprowadzających płyn m - r do układu żylnego. Konsekwencją tego jest zespół Hakima, objawiający się zaburzeniami równowagi, oddawania moczu i otępieniem. W przypadku ... Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a zapalenie ucha .. mózgowo - rdzeniowych w wyniku zapalenia ucha? Czy raczej na odwrót? Tak, jest to możliwe. Dlatego zapalnie ucha środkowego powinno się leczyć dosyć intensywnie i nie zwlekać z włączeniem odpowiedniego leku zwykle antybiotyku. Zap ...

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a ciąża .. mózgowo - rdzeniowych. Ja obecnie jestem w 4 miesiącu ciąży. Pracujemy razem w biurze. Czy mam się zgłosić do lekarza? Czy coś mi grozi? Wszystko zależy od obrazu klinicznego. W przypadku braku jakichkolwiek niepokojących objawów ... Leczenie operacyjne dystonii .. mózgowa gałki bladej. Wcześniej stosowano też pallidotomię, czyli nieodwracalne uszkodzenie gałki bladej wysoką temperaturą, obecnie odchodzi się od tej metody. Przed operacją warto jeszcze przeprowadzić badania genetyczne pod kąt ... Wylewu do mózgu u starszej osoby .. mózgu. Nie rusza lewą ręką ani nogą. Czy on z tego wyjdzie? Szczerze mówiąc kontakt z dziadkiem jest utrudniony, ponieważ mówi bardzo niewyraźnie. Lekarze nie chcą nam nic powiedzieć. Czy coś możemy dla niego zrobić? Najprawdopodo ...

Szanse wyjścia ze śpiączki .. mózgowych są bardzo trudne. Znane są przypadki,że chorzy przebywali nawet latami w śpiączce a potem powoli wracali do zdrowia. Niestety nikt nie potrafi przewidzieć od czego to zależy. Wiadomo, że psychorehabilitacja, stymulacja s ... Powrót do pracy po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. Już czuje się lepiej i wraca do zdrowia. Po jakim czasie będzie mógł wrócić do pracy biurowej? Odpowiedź nie jest prosta, gdyż jest uzależniona od tego w jakim stanie klinicznym jest pacjent. Zapalenie opon ... Jazda samochodem po operacji guza mózgu .. mózgu. Niedługo czeka go operacja. Mąż jest kierowcą. Czy po takim zabiegu będzie mógł nadal prowadzić? Powrót do normalnego funkcjonowania po operacjach neurochirurgicznych zależy od wielu czynników, od tego jaki to jest guz, gdz ...

Rozszczep kręgosłupa u noworodka .. mózgowo - rdzeniowych, wodogłowie, płynotok, w późniejszym etapie mogą pojawić się u dzieci zaburzenia intelektualne. Zatem stan kliniczny po operacji znacznie uzależniony jest od stopnia zaawansowania wady. ... Biopsja mózgu .. mózgu. Czy mógł by doktor napisać jak taki zabieg wygląda? Ile trwa? czy występują jakieś powikłania? czy trzeba do zabiegu przygotować? Biopsja mózgu polega na pobraniu fragmentu zmienionej tkanki z określonej lokalizacji. Obecni ... Jamistość rdzenia .. mózgowo - rdzeniowego. Natomiast duże jamy syryngomieliczne leczy się przez ich drenaż. ...

Nieustanne bóle głowy .. mózgowo - rdzeniowego, ponieważ mój narzeczony ma częste krwotoki z nosa. Opisany zespół objawów może odpowiadać zaburzeniom migrenowym lub też klasterowym bólom głowy. Tego typu bóle zwykle są wywoływane przez pewne czynniki zewn ... Oponiak a kuracja hormonalna .. mózgu ) czy branie np. hormonów ( mam nieregularne miesiączki ) może spowodować ponowne pojawienie się oponiaka? Oponiaki zawierają receptory progesteronowe, tak więc leki zawierające progesteron mogą wpływać na odrost oponiaka. C ... Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. mózgu. Jakie mogą być skutki takiego stanu rzeczy? dziecko ma 5 lat ( 2,5 roku dializowane otrzewnowo 13 godzin dziennie ) Jak rodzice mogą wspomóc dziecko ( obecnie w szpitalu, prowadzona farmakologicznie, tomografia wykluczyła w ...

Stwardnienie zanikowe boczne a badanie płynu rdzeniowo-mózgowego .. mózgowego, ale żaden z lekarzy neurologów którego odwiedziłam nie chcą o tym słyszeć. Rozpoznanie opiera się na kryteriach World Federation of Neurology ( kryteriach Airlie House/ El Escorial Revisited ) Rozpoznanie ALS wymaga A - ... Nerwica, czy coś poważnego? .. mózgu. ... Śpiączka przy niedokrwiennym udarze mózgu .. mózgu. Ma 76lat, choruje na serce, ma nadciśnienie. Jest od dwóch dni w śpiączce. Lekarz mówi,że *trzeba czekać*. Boję się,że coś przegapię, że można zrobić coś więcej niż tylko czekać. Czego powinnam oczekiwać od lekarza i co ja ...

Jak zdiagnozować padaczkę? .. mózgu ( tomografia komputerowa lub rezonans magnetczny ), gdyż często napad padaczkowy może być objawem guza mózgu, szczególnie u osób starszych. ... Objawy oponowe ujemne .. mózgowo - rdzeniowych. Oczywiście w przypadku podejrzenia zapalenia opon należy zwrócić uwagę na gorączkę i ból głowy. ... Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. mózgu. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Nie uwidoczniono cech krwawienia śródczaszkowego. Jak należy rozumieć powyższe wyniki? Opis badania CT wyklucza obecność świeżego krwawi ...

Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. mózgowia w sekwencji SE i FSE w obrazach T1,T2 - zależnych oraz Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej ... Przyczyny udaru mózgu .. mózgu? Czy może się nawrócić i czego w takim przypadku wystrzegać się? Udar niedokrwienny, jak nazwa wskazuje jest spowodowany niedokrwieniem danej okolicy mózgu. Przyczyną może być oderwanie skrzepliny z większej tętnicy i zablok ... Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkcje poznawcze, cechy osobowości; u osób praworęcznych ze tego typu funkcje odpowiada głównie przednia część lewego płata czołowego. W badaniu MRI wynik tylko w sekwencji T2 je ...

Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. mózgu. O czym świadczy występowanie fal theta podczas czuwania? Co oznacza taki wynik? Taki wynik badania EEG mówi jedynie o pewnych zaburzeniach w funkcjonowaniu płatów czołowych. Może to bardziej świadczyć o zaburzeniach lękowyc ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. mózgu i odcinku szyjnym rdzenia kręgowego ) może świadczyć o stwardnieniu zanikowym bocznym? W badaniu obrazowym w przypadku SM występują ogniska demielinizacyjne w istocie białej głównie okołokomorowo oraz w rdzeniu kręgowym. W p ... Torbiel przegrody przezroczystej a padaczka .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu TK przedstawiają się prawidłowo. Badanie TK wykonano w opcji podstawowej i po podaniu dożylnego środka cieniującego. Czy to powód do niepokoju? Torbiel przegrody przezro ...

Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. mózgu i ocenić czy oponiak został usunięty całkowicie i czy nie odrasta, badanie pokaże czy nie ma innych patologii w mózgu mogących wywoływać napady padaczkowe. Następnie warto również jeśli nie było to robione wcześniej zbadać p ... Ogniska hipodensyjne w tylnej odnodze torebki wewnętrznej .. mózgu. ... Torbiel koloidowa .. mózgu i w zależności od wielkości umówić się na konsultację z neurochirurgiem. Jeśli torbiel jest mała można wykonać kolejne badanie CT/MRI za 3 m - ce i zobaczyć czy się nie powiększa. ...

Oponiak a leki na menopauzę .. mózgu - oponiaka. Czy mogę brać leki na menopauzę? W przypadku oponiaków należałoby unikać leków zawierających progesteron. Popularne leki ziołowe przyjmowane na początku menopauzy nie powinny mieć wpływu na Pani stan zdrowia. ... Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego .. mózgu. Jeśli jest jedno i znajduje się w okolicy dostępnej chirurgicznie to najlepiej byłoby usunąć je operacyjnie. Jeśli są mnogie przerzuty do mózgu wówczas zaleca się leczenie radioterapią. W przypadku rozsianej choroby nowotwo ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. mózgowych może przemawiać za niewielkim obrzękiem mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zlekceważył ten wynik badania. Na własne żądanie poprosił ...

Objawy wstrząśnienia mózgu .. mózgu? Po urazie głowy mogą występować różne objawy. Niepokojące są bóle głowy w odcinku szyjnym. Dobrze byłoby wykonać badanie Rtg kręgosłupa szyjnego i CT głowy. Drganie powieki nie jest objawem urazu głowy. ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. mózgu. Czy ma choroba jest uleczalna i jeśli tak to gdzie mogłabym się wyleczyć? Bardzo prawdopodobne, że choruje Pani na ataksję móżdżkowo - rdzeniowo, choć to tylko przypuszczenie. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii Warszawie ... Zwapnienie w sierpie mózgu .. mózgu. O czym może to świadczyć. Jeżeli to istotna patologia, jakie mogą być jej przyczyny i następstwa. Zwapnienia w sierpie mózgu mogą pojawiać się wraz z wiekiem. Nie stanowi to powodu do niepokoju. ...

Drgawki nad ranem .. CT mózgu. Takie objawy mogą również występować w przypadku hipoglikemii czy zaburzeń elektrolitowych. Zatem reasumując proponuje konsultację neurologiczną. ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. Mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie pij ... Ciarki na skórze .. mózgu. Występowały u niej w związku z tym ataki padaczkowe i ciarki - które początkowo diagnozowano jako uraz po udarze mózgu - który również źle był zdiagnozowany - ponieważ był to pierwszy rzut glejaka. Jakie powinnam wykonać ba ...

Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. mózgu wraz z rezonansowym badaniem angiograficznym. O ile rozumiem sens badania MR, o tyle zastanawiam się w jakim celu Pani doktor zleciła dodatkowo angiografię? Nie mam i nigdy nie miałam niedowładów, zaburzeń mowy, wzroku itp. ... Hipoplazja tętnicy mózgu .. mózgu przedniej, o szer. 1,3 mm ( prawa o szer. 2,5 mm ). Badanie zostało zlecone ze względu na nasilone bóle głowy mające charakter bólu migrenowego ( bólowi towarzyszą często wymioty ). Chciałabym się dowiedzieć na czym polega w ... Po zadławieniu utrata przytomności i atak padaczki .. mózgu. ...

Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. mózgu - szczątki płatów czołowych. Główka wypełniona była płynem, mały przeszedł 4 operacje i drenaż zew. Po drenażu zew. zdrenowały się tak komory, że nie pojawił się w nich płyn, podejrzenia padają na uszkodzenie struktury odpow ... Leki na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. W dalszym ciągu boli mnie głowa. Czy są jakieś leki, gdyż neurolog powiedział że na wirusowe kleszczowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych nie ma leków? KZM spowodowane jest infekcją wirusową, nie ma swois ... Rytm wolnofalowy u dziecka z kłopotami szkolnymi .. mózgu. Badanie dotyczy dziecka w wieku 11 lat. Dziecko ma kłopoty szkolne - pisze bardzo wolno, boi się odpowiadać na lekcji bo myśli że źle.Boi się ośmieszania. W domu odpowiada śmiało. Brak wiary w swoje umiejętności dotyczy tyl ...

Wybór zawodu przy padaczce .. mózgu ( naczyniak jamisty ) o średnicy pięciu centymetrów. Operacje przeszłam pomyślnie bez żadnych komplikacji, ale została mi po nim w głowie torbiel, ataki padaczki średnio 1 miesięcznie i zaniki pamięci polegające np. na tym ż ... Jak jednoznacznie zdiagnozować chorobę Parkinsona? .. mózgu w styczniu 2008. Od pewnego czasu występują u niego zawroty głowy, ciężki chód, trudności manualne typu zapinanie guzików; zdrobnienie pisma, natomiast mowa i intelekt w porządku. Lekarze postawili kilka diagnoz, m.in. zaros ... Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. mózgowy i wynik ujemy. Te badanie w 2005 r. było robione. Z opisu nie wiadomo jaki to był guz i gdzie jest zlokalizowany. Jeśli był to guz kąta mostowo - móżdżkowego to może dojść do niedowładu nerwu twarzowego i opadania kącika u ...

Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. mózgowo - rdzeniowego zmieniła diagnozę na niedotlenienie mózgu spowodowane owinięciem się pępowiny w łonie matki. Czy to może być prawda czy też fałsz? Czy od owinięcia się pępowiny może pojawić się padaczka? Istnieje korelacja m ... Skutki stłuczenia mózgu i powstałego krwiaka .. mózg i w płacie mowy był krwiak. Krwiak z czasem się wchłonął ale pozostały martwe w tym miejscu komórki. Jaki będzie skutek? z czasem czy mąż będzie odczuwał dolegliwości? Mogą występować zaburzenia neurologiczne, które z czasem ... Nudności i utrata przytomności u dziecka .. mózgowo - rdzeniowego pod kątem obecności wirusów nie rzuciłoby jakiegoś światła na to, co dzieje się z dzieckiem? Czy czekanie z takimi badaniami nie jest ryzykowne? W przypadku przedłużania się dolegliwości należy pojechać do sz ...

Objawy zaburzenia pracy szyszynki .. mózg, więc mogą pośrednio poprawiać samopoczucie. ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. mózgu. Leży na oddziale ortopedii urazowej. Zastanawiam się, dlaczego na takim oddziale. Neurochirurg zalecił mu podawanie jakichś leków. Mąż nie był operowany, ma straszne bóle głowy i oczu, ma zawężone pole widzenia. Dostaje też ... Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. mózgu. HV bez wpływu na zapis RZ wyrażona FS bez istotnego wpływu na zapis Co z niego wynika? Jeżeli przebyty był uraz to należy w pierwszej kolejności wykonać badanie obrazowe jak Tomografia. W Pani przypadku bardzo możliwy jest ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, czy też wymaga wprowadzenia leczenia farmakologicznego? Małe, stare zmiany naczyniopochodne świadczyć mogą o przebytym miko ... Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. mózgu? bo z tego co czytałam to są objawy przepowiadające udar a nie po udarze. I co należy robić w takich sytuacjach jak tato dostanie atak, może masować kończyny? Bardzo prawdopodobne, że jest to poudarowa padaczka. Jest to częs ... Leczenie krwiaka w płacie czołowym .. CT mózg jest przemieszczony i uciśnięty. Z Pani opisu wynika, że leczenie zachowawcze jest właściwe. ...

Brak gorączki po ukąszeniu przez kleszcza .. mózgu. Należy obserwować swój organizm i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować z lekarzem. Niestety objawy mogą się pojawić nawet po wielu miesiącach od ukąszenia. ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. mózgowo - rdzeniowy. Jednak lekarz wypisujący Pana ze szpitala powinien postawić rozpoznanie. Nie bardzo wiem, czy jest to miastenia. W grę wchodzą jeszcze choroby demielinizacyjne. Można wykonać jeszcze potencjały wywoływane. ... Rokowania po krwotoku śródmózgowym z przebiciem do komór .. mózgu, diagnoza: krwotok śródmózgowy z przebiciem do komór. Jest w szpitalu już 6 dobę, ciągle nieprzytomny, ciśnienie skaczące,często napręża się ciężko oddychając. Oddycha samodzielnie, dokarmiany jest sondą. Wiem, że sprawa jes ...

Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. mózgu mogą występować przewlekłe bóle głowy, brak jest swoistego leczenia, niekiedy pomocne są leki przeciwdepresyjne. ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. mózgu w 2008r. Hypdensyjne obszary malacji, najpewniej pourazowe w obydwu płatach czołowych. Pozostałe obszary bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynow ... Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. mózgu, MRI rdzenia kręgowego trudno powiedzieć w jakim odcinku to zależy od dodatkowych objawów, o tym powinien zdecydować neurolog. ...

Ciągły, tępy ból głowy od miesięcy .. mózgu. ... Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. mózgu. Przy tylu przebytych operacjach i utrzymujących się ciągle objawach może dochodzić to objawów lękowych, ale aby postawić takie rozpoznanie trzeba najpierw wykonać wcześniej zalecane badania. ... Leczenie jednostronnego kurczu twarzy .. mózgu. Można oczywiście skonsultować się z neurochirurgiem, takie zabiegi są wykonywane w Warszawie. Leczenie farmakologiczne może okazać się nieskuteczne. ...

Epilepsja a boks amatorski .. mózgu. Zatem należy używać odpowiednich kasków ochronnych głowy i być ostrożnym. ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. mózgu obecność kilku ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR oraz izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, głównie o lokalizacji podkorowej i okołokomorowej. Żadna z tych zmian nie uległa wz ... Rozpoznanie migreny .. mózgu. Będąc u neurologa usłyszałam że mam migrenę, jednak badania nie potwierdziły tego. Czy jest możliwe to abym miała te bóle na tle nerwowym, czy może powinnam zbadać się pod kątem raka? Czy jest możliwe zachorowanie na ta cho ...

Poprawa funkcjonowania mózgu przy padaczce .. mózgu, ale o tylko moje przypuszczenia. Zawsze zależało mi na doskonaleniu tego co mamy najlepsze. Ważne aby miała Pani prawidło rozpoznaną padaczkę. Z opisu wynika, że są to napady częściowe, może w ich trakcie dochodzić do niedo ... Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. mózg czy jest to nerwica? Nie wiem co mam robić. Mieszkam za granicą i nie wiem do jakiego specjalisty się udać. Czy powtórzyć MRI głowy? Tak mała torbiel nie jest problemem. Można raz na dwa lata zrobić kontrolny MRI aby ją oceni ... Udar mózgu a padaczka Jestem po udarze 9 miesięcy ( wieloogniskowym ) a od 3 m - cy mam bóle rąk i mam zaburzenia mowy. Jak mnie zablokuje to nie mówię tylko bełkotam, a najgorsze są te bóle rąk, zmiany rentgenowskie nie wykazują żadnych zmian. Neurolo ...

Duża torbiel szyszynki .. mózgowo - rdzeniowego lub efekt masy. Jeśli takie objawy nie występują to nie ma powodów do leczenia operacyjnego. Jeśli torbiel nie będzie się powiększać przez parę lat to można przyjąć, ze tak już zostanie, jednak pewności całko ... Krwiak i stłuczenie mózgu .. mózgu? Mój ojciec spadł ze schodów uderzył głową o ścianę, stracił przytomność i nie oddychał był przy nim ratownik górniczy i udzielił mu pierwszej pomocy przywrócił mu oddech. Wezwaliśmy pogotowie przyjechali i zabrali ojca do s ... Krwiak mózgu i obrzęk .. mózgu. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. Dostaje leki na obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. Stan jest ciężki. Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprawdę nic nie można więcej zrobić? Obecnie istota leczenia pole ...

Zaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. mózgu ( CT ), pokazała zmiany niedokrwienne w płacie ciemieniowo - potylicznym prawej półkuli oraz niewielkie zmiany niedokrwienne w lewej półkuli móżdżku. Mama ma brak apetytu, jest ciągle senna, niechęć - najgorsze przeszkody do ... Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. mózgu. Trzeba też wykonać podstawowe badania laboratoryjne: morfologia, jony. ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz z wiekiem mogą występować nie powod ...

Bolesne skurcze ręki .. mózgu, badanie EEG celem wykluczenia napadów padaczkowych. Ważne jest czy było kontrolne badanie obrazowe kręgosłupa szyjnego po operacji, to też jest ważne. ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, bez uchwytnych cech patologicznego wzmocnienia po dożylnym dodaniu kontrastu.W części komórek powietrznych wyrostka sutkowatego prawej kości sk ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. mózgowia - podkorowo, w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej w warstwach górnokomorowych uwidoczniono obszar hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym incydencie ...

Leczenie szpitalne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych? Koniec leczenia jest wtedy kiedy nie ma objawów klinicznych i laboratoryjnych zapalenia opon. Średnio około dwóch tygodni, przy dobrze prowadzonej antybiotykoterapii ( przy etiologii bakteryjnej ) lub dłużej ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. mózgu. Co to oznacza? Mam lat 29. Malacja sama w sobie to tyle co rozmiękanie mózgu zwykle występujące po udarach. Jednak ze względu na Panie młody wiek proponuję wykonanie badania MRI głowy gdyż moim zdaniem potrzebna jest bardzi ... Coraz większe problemy z pamięcią krótkotrwałą .. mózgu, czy innych schorzeniach organicznych mózgowia. Zatem najlepiej zacząć od samego początku czyli lekarza pierwszego kontaktu. A dalej, jeśli będzie potrzeba, wizyta u specjalisty. ...

Semiovale a zwapnienie w mózgu .. mózgowia struktury zlokalizowanej między korą mózgową a jądrami podkorowymi. Zwapnienie to nić groźnego. Może być to odmiana anatomiczna, jeśli zmiana ta budzi niepokój radiologa lub neurologa to warto zrobić badanie MRI głowy jeś ... Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. mózgu, ze zdecydowaną przewagą zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych z nich uchwytne zaburzenia dyfuzji. Obraz MR sugeruje ogniska naczyniopochodne. Inn ... Zanik kory mózgowej a silne bóle głowy .. mózgowej i poszerzony okład komorowy. Przestałam się leczyć, w tej chwili mam silne bóle głowy, tracę czucie w prawej stronie, robię się agresywna a za chwile plącze, nie mogę spać w nocy, zapominam coraz częściej. Czy to może ozn ...

Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwido ... Nierówne, asymetryczne źrenice .. mózgu, czasem w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego, czasem zmianami w szczytach płuc, u niektórych osób jest to tzw. zespół Holmesa Adiego. Brak jest jednoznacznej przyczyny asymetrii źrenic. ... Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Ostatnie badanie rezonansem magnetycznym wykazało jamy malacyjne. Chciałabym się dowiedzieć co to jest i czy to jest grzane w późniejszym rozwoju dziecka. Syn ma 10 lat. Jamy malacyjne mogły powstać w miejscu ognisk stłucze ...

Krwotok podpajęczynówkowy .. mózgu. Dlatego trzeba dokładnie zdiagnozować przyczynę. Czasem jest to krwawienie samoistne. Trzeba wykonać badanie angio CT lub angiografię. ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. mózgowia taki jak w badaniu poprzednim. Obserwowane ognisko gliozy w podkorowej istocie białej płata prawej półkuli mózgu nie zmieniło się. Co to jest glioza? Czy to coś poważnego? Co ja mam dalej robić? Czy te wyniki świadczą o c ... Cierpniecie twarzy w okolicy oczu .. mózgowia i angio tętnic mózgowych. Badania wyszły prawidłowo. Mój neurolog zapisał mi magnez, biorę trzecie opakowanie i mi nie pomaga. Co mi dolega? Badania obrazowe wykluczyły zaburzenia organiczne. Zatem problem może być związa ...

Torbiel koloidowa komory mózgu .. mózgu, średnicy 11 mm, po półtora roku wynik był taki sam, usłyszałam więc, że nie mam się czym martwić, ponieważ z torbielami raczej nic się nie dzieje. Jednak w 2008 roku ( po ok. 7 latach przerwy ) zostałam skierowana na kontro ... Następstwa urazów po wypadku samochodowym .. mózgu oraz złamana kość ucha środkowego, w następstwie czego doszło do porażenia nerwu twarzy 4 stopnia. Jakie mogą być następstwa takich urazów. W tej chwili mąż jest sprawny ale ma zaniki pamięci. Tomograf wykazał zanik szarych ... Zbaczanie języka a pęknięcie kręgosłupa .. mózgu, zatem trzeba wykonać badania obrazowe mózgowia jak MRI lub CT. ...

Zwapnienie w sierpie mózgu i zgrubienie blaszki kości pokrywy czaszki .. mózgu oraz mam zgrubienie blaszki kości pokrywy czaszki w obrębie czaszki czołowej. Mam 40 lat, czy ty coś poważnego? To nic poważnego, z wiekiem mogą pojawiać się zwapnienia. ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawidłowe. Opis mało precyzyjny. Nie wydaje się aby było to coś p ... Opadająca powieka oka .. CT mózgu i/lub badanie Rtg kl. piersiowej. ...

Wymiana układu drenującego przy wodogłowiu .. mózgowo - rdzeniowego powstał naturalnie przez odpływy oboczne. Sposób wykonania operacji może ocenić chirurg podczas zabiegu. Co to może oznaczać i czy musiał bym mieć wymieniony układ zastawkowy? Dodam jeszcze tyle że jak się ko ... Dezorientacja po przebudzeniu .. mózgu oraz symetryczne zwapnienia w obrębie jąder podkorowych obu półkul mózgu. Czy ma to jakiś związek ze zdarzeniami? Czy zdarzenia które miałam to TIA ( przemijające ataki niedokrwienne )? Mam 57 lat. Jeśli objawy były przejści ... Zanik kory mózgowej .. mózgowej. Boli go bardzo mocno głowa nie może spać. Nie używa ani nie używał żadnych używek. Chciała bym wiedzieć więcej o tej chorobie. W tym wieku zanik kory mózgowej raczej nie występuje, więc albo jest to stan który jest od ur ...

Najlepsze badanie obrazowe do określenia zmian neurochirurgicznych .. mózgowia dobre są aparaty 1,5 T. ... Najczęstszy guz mózgu .. mózgu? glejak ( gąbczak wielopostaciowy )? czy możne przerzuty? Glejaki ( glejak wielopostaciowy to jeden z glejaków ) są częstsze niż guzy przerzutowe. ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. mózgu. Dziś mam przed sobą wynik badania rezonansu magnetycznego: Badanie MR OUN w sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontr ...

Uporczywe bóle głowy od kilku lat .. mózgu, czy o może być to? Jeśli byłoby to krwawienie podpajęczynówkowe z tętniaka to widoczne powinno być w badaniu CT. Niepęknięty tętniak nie powinien dawać takich objawów. Oczywiście warto poczekać na badanie angio - MRI. Jedna ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. mózgu, na poziomie trzonu komory bocznej słabo wysycone ognisko hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następn ... Badanie rezonansu magnetycznego głowy przy zażywaniu leków rozszerzających naczynia .. mózgu ( nocne objawy dezorientacji w otoczeniu ) oraz powtarzające się epizody zaniewidzenia połowiczego w jednym oku ( ubytki w polu widzenia ). Obecnie zażywam leki rozszerzające naczynia. Czy tego typu leki nie będą wpływać na ...

Krwotok podpajęczynówkowy a udar mózgu .. mózgu ( tzw. krwotok podpajęczynówkowy ). Gdy doszedł do siebie, złożył wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Niestety w odpowiedzi ubezpieczyciel odpisał iż nie wypłaci odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, poniew ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. mózgu powyżej trzonu komory bocznej cztery hyperintensywne ogniska w czasie T2 zależnym i FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm naczyniowo - pochodny. W tej postaci może być zmniejszona odpowiedź na Madopar. ...

Leczenie kręczu karku .. mózgu. Metoda ta jest stosowana zwykle w dystoniach uogólnionych i połowiczych, zatem w przypadku progresji objawów warto się zastanowić nad zabiegiem. ... Omdlenie z zesztywnieniem i drgawkami po pobraniu krwi .. mózgu? Dodam tylko, iż pobranie krwi odbyło zaraz po przebudzeniu, po szybkiej pionizacji ciała. Do tego podejrzewam, iż mógł się wewnętrznie zestresować na widok igły. Wcześniej jako nastolatek tylko raz zemdlał, nie cierpi na ża ... Ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym .. mózgu tej okolicy, w zależności czy wzmacnia się po kontraście może być to zmiana rozrostowa. ...

Poszerzenie zbiornika móżdżku .. mózgowia niż stan nabyty i patologiczny. ... Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej .. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie stwierdzono zmian w mózgowiu, jedyne odchylenie to pogrubiała śluz ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. mózgu ( z przewagą po stronie lewej ) nieliczne małe ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych FLAIR nie wykazujące reztrukcji dyfuzji ani cech obecności depozytów heomosyderyny niespecyficzne odpowiadające morfologicznie og ...

Jama wypełniona płynem mózgowym bez zmiany rozrostowej .. mózgu w kontrolnym MRI z kontrastem - w miejscu gdzie był guz opisano - jama o śr.3.5 cm wypełniona płynem mózgowym, nie stwierdza się cech wznowy zmiany rozrostowej. co to oznacza? parę lat przed przed diagnozą guza był w tym mie ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. mózgu oraz dominujacej w odprowadzeniach tylnomózgowych czynności alfa o częstotliwości 8 - 10/sek. i amplitudzie do 70 uV. Rz obecna. Na tym tle występują uogólnione wyładowania napadowe fal ostrych i towarzyszących im fal wolnyc ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. mózgu widoczne są podkorowo obszary nieprawidłowej IS - podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebyty ...

Metoda operacyjna leczenia kręczu karku .. mózgu gałki bladej, zbiegi takie wykonywane są w Klinice Neurochirurgii IPiN ul Sobieskiego w Warszawie, jednak należy spełniać odpowiednie kryteria do zabiegu, zwykle współpraca odbywa się z neurologiem. ... Struniak lub chrzęstniak stoku .. mózgu. Mam 49 lat. Wydaje się że należy poważnie rozważyć leczenie operacyjne. Proponuję jak najszybciej skonsultować się z neurochirurgiem, operacje tej lokalizacji są zawsze dużym wyzwaniem, dlatego powinien je wykonywać chirurg ... Mroczki przed oczami, podwójne widzenie .. mózgu. Może też być tak że problem jest związany z silnym lękiem i stresem, dochodzi wtedy do napięcie mięśni pojawia się ból oraz dziwne nieswoiste objawy neurologiczne. ...

Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. mózgowia w sekwencji SE, FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli mózgu o wymiarze 5,5 na 4mm ), innych zmian ognis ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia. Zapalne zg ...

Nagła utrata równowagi .. mózgu. Tata miał tylko zachwianie równowagi, troszkę sparaliżowano mu lewą stronę, ma mniejsze oko ale czucie ma w rękach i w nogach. Natomiast leży na oddziale i nadal nie może ustać na nogach. Po zrobieniu tomografu nadal lekarz ... Malformacja naczyniowa .. mózgu, proponuję wykonanie badania MRI z kontrastem albo angi - MRI. ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. mózgowie w badaniu KT przeglądowym oraz po podaniu środka kontrastowego zmian patologicznych nie wykazuje. Mózgoczaszka w normie. To jest opis całego wyniku, bardzo proszę o wyjaśnienie. Zmiana w lewym płacie czołowym może być spo ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. mózgowia z powodu parestezji, osłabienia kończyn oraz podejrzenia demielinizacji ( tak było napisane na skierowaniu ). Proszę o interpretację poniższego wyniku: Pojedyncze drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależny ... Przyczyny zmian naczyniopochodnych w mózgu .. mózgu? Czy jest to poważne patologia? Zmiana naczyniopochodna to nic poważnego, może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym albo małym niedokrwieniem mózgu. ... Zmiany płynowe o etiologii naczyniowej w mózgu W odnodze tylnej lewej torebki wewnętrznej widoczna jest zmiana płynowa średnicy 3,6 mm. W odnodze tylnej prawej torebki wewnętrznej analogiczna zmiana płynowa średnicy 2 mm. Obraz odpowiada etologii naczyniowej. Nie wykazano pato ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo. Nie wykazano zmian w zakresie nerwów wzrokowych oraz ich skrzyżowania. W obszarze badania widoczna hypoplazja prawej zatoki szczękowej - jej szczą ... Bóle głowy i bóle ucha .. mózgowia i piramidy kości skroniowej. ... Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa .. Mózgowie bez zmian ogniskowych, poszerzona przestrzeń przymózgowa max do 0,8 cm w okolicach ciemienowych, czołowych i nieznacznie skroniowych, widoczna jama przegrody przezroczystej szer 0,2 cm. Dziecko rozwija się prawidłowo na n ...

Zanik wzroku w prawym oku .. mózgowia. W celu dokładnej oceny struktur oczodołów w tym n.II do rozważenia wykonanie MR oczodołów z kontrastem. Okrężne pogrubienie błony śluzowej w prawej zatoce szczękowej oraz w komórkach sitowia tylnego. Poza tym okulista st ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. mózgu liczne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie s ... Małe zmiany naczyniopochodne .. mózgowe i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe ( również okolica podwzgórzowo - przysadkowa ) w normie. Nie wykazano patologicznego wzmocnienia kontrastowego ani innych zamian w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Nieżytowy obrzęk b ...

Uczucie zimna i przechodzące w pieczenie w całym odcinku kręgosłupa przy stwardnieniu rozsianym .. mózgowi, ale także w rdzeniu kręgowym, więc objawy mogą być tym spowodowane. ... Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. mózgu oraz zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci zaniewidzenia połowiczego ( ubytki w polu widzenia ) falowanie obrazu oraz incydent całkowitego zaniewidzenia. Badanie RM głowy miało być przeprowadzone z kontrastem ( tak było ... Duże zwapnienie w sierpie mózgu .. mózgu. Co oznacza to określenie i jakie leczenie jest zalecane? Zwapnienia sierpa mózgu nie jest wskazaniem do żadnego leczenia. Może to tego dochodzić wraz z wiekiem. ...

Popunkcyjny ból głowy .. mózgowo - rdzeniowego zdiagnozowano popunkcyjny ból głowy. Ból jest na tyle silny, że uniemożliwia jakiekolwiek normalne funkcjonowanie. Piąty dzień po zabiegu pacjentka może tylko płasko leżeć, jakiekolwiek siadanie lub wstanie j ... Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej naczyniowopochodna o wymiarach 8 na 4 mm. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, poszerzony wtórnie do zaników. Jak bardzo poważne są te wyniki? Zmiany są pochodzenia naczyni ... Początkowe zmiany tętnic wewnątrzczaszkowych oraz skostnienia sierpu mózgu .. mózgu. Nigdy nie słyszałam o skostnieniu sierpu mózgu . Czy to groźne schorzenia? jak leczyć i jakie stwarzają niebezpieczeństwo dla życia? Zwapnień sierpa mózgu się nie leczy, warto wyjaśnić o jakie zmiany tętnic wewnątrzczaszkow ...

Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu pojedyncze ogniska hiperintensywne, wykrzepniet ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Ból głowy czasem jeszcze się pojawia. Zalecono EEG. Opis badania na wyniku raczej standard. Ale orzeczenie krótkie i brzmi: Zapis nieprawidłowy. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak ... Krwiak na mózgu u dziecka Mój 2,5 letni syn spadł ze schodów wynikiem czego był krwiak o średnicy 5 cm na 6 i grubości 1 cm. W szpitalu leżał 3 tyg, musiał cały ten czas leżeć i leżał, gdy wychodziliśmy krwiak był mniejszy o połowę. Minęło już 5 miesięcy o ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiadających przebytym zmianom naczyniopochodnym. W okolicach skroniowych stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych ... Torbiel w mózgu na potylicy u dziecka .. mózgu i profesor chce ja zbadać za pomocą tomografii z kontrastem. Stwierdził ze takie torbiele pojawiają się u dzieci, ale u mojego synka ona wygląda trochę inaczej niż u innych dzieci. Co to może oznaczać? Czy np. ta wcześniejsz ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Bardzo proszę o wskazówkę co to może oznaczać, oczywiście jestem umówiona do neurologa, ale chciałabym zasięgnąć także innej opin ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. mózgowej z przewagą obu stron. Strefy i ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwienn ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. mózgu, 5 miesięcy temu miałam MR głowy, wynik: w obrębie dołu środkowego czaszki zmiana guzowata o charakterze oponiaka ścisłe łącząca się ze skrzydłem większym kości klinowej wymiary 17x13x19mm, a dzisiaj kolejne MR: oponiak wymi ... Zanik korowy móżdżku .. mózgowo - rdzeniowego pod kątem zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. ...

Bolesne skurcze twarzy .. mózgowia i wykluczyć zmiany organiczne. Tak może objawiać się migrena lub też neuralgia. Rzadziej przyczyną może być nietypowa dystonia ogniskowa twarzy. ... Tętniaki szerokopodstawne .. mózgu są te tętniaki? Mam 60 lat, niskie ciśnienie krwi, nie palę. Mam zawroty głowy, szumy uszne. Tętniaki leczy się albo operacyjnie neurochirurgicznie lub przez embolizację wewnątrznaczyniowo. Warto zweryfikować wynik badania b ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy cel ...

Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w granicach normy. W zakresie badania uwidoczniono nieżytowe zgrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej, przyległej części sitowia oraz zatok klinowych i szczękowych. Badan ... Porażenie lewej strony ciała, obrzęk mózgu z krwiakami po wypadku .. mózgu z krwiakami. Na razie obrzęk nie ustaje. Doszło do porażenia lewej strony ciała. Tato cały czas śpi, nie przyjmuje prawie pokarmów. Kontakt jest znikomy, jedynie proste odpowiedzi i na dodatek mało zrozumiale. Czy w teorii i ... Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. mózgu. Jestem po ablacji, ale przed następną. Od jakiegoś czasu pojawia się u mnie ból w okolicy szyi po lewej stronie, który promieniuje do obojczyka oraz ramienia. Często takie dolegliwości odczuwam bardziej w nocy. Jednak 2 dni ...

Ból głowy po wypadku .. mózgu lub innego urazu? Czym ten ból może być spowodowany? Czy może dojść do powstania krwiaka? Dzisiaj również odczuwam bardzo lekki ból głowy oraz ból mięśni szyi i barku ( przypuszczam, że ból szyi i barku jest spowodowany szar ... Nagłe ostre bóle w potylicy .. mózgu. Czy wszystkie dolegliwości z głową mają jakieś wspólne podłoże? Miałam robione TK głowy które nie wykazało patologii oraz RM które było zrobione bez kontrastu w ciągu 5 minut tak więc nie wiem czy było wiarygodne - również ... Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym .. mózgu co jest podstawą sukcesu w rehabilitacji. ...

Stałe wyczuwanie tętna serca w lewym uchu .. mózgu. Czy moje dolegliwości mają jakiś związek? Cały czas jestem na leku przeciwzakrzepowym. Trzeba wykonać badanie Dopplera tętnic szyjnych oraz kręgowych i sprawdzić czy nie ma krytycznych zwężeń. Warto też sprawdzić czy nie ma ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. mózgowia, układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i półkulami móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z tendencją do tworzenia kifozy w od ... Utrata przytomności i silne bóle głowy .. CT mózgu. Badanie EEG jest mało precyzyjne i nie pokazuje przyczyny zaburzeń. ...

Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. mózgu, badaniem krwi wykluczył tarczycę, powiedział, ze wg niego jest to migrena oczna( ponieważ córka czasem cierpi na dotkliwe bóle głowy ), ale na wszelki wypadek wypisał skierowanie na tomografię komputerową głowy. Poczytałam ... Masywne zwapnienie w sierpie mózgu i szyszynce .. mózgu oraz drobne w obrębie splotów naczyniówkowych obu komór bocznych a także w szyszynce. Po stronie prawej w rzucie płata ciemieniowego silniejsze wzmocnienie naczyń niż po stronie lewej. Co jest przyczyną takiego zwapnienia? C ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie sz ...

Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. mózgu głównie podkorowo w płatach czołowych i ciemieniowych, nie ulegające wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej komory bocznej kilka drobnych ognisk zlewających się o łącznym wymiarze ok 25X20X16mm. Obraz nie jest typowy dla SM, ... W siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej .. mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej oraz ognisko skostnienia w sierpie mózgu. Proszę o pomoc w interpretacji. Zmiany takie nie stanowią problemu klinicznego. Może to być typ rozwojowy. ... Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. mózgu niewielkie hiperintensywne w obrazach T2 zależnych ogniska mogące odpowiadać demielnizacji. Czy to jest bardzo groźne bo do lekarza mam dopiero wizytę mam za miesiąc. Należy wykonać badanie MRI po kontraście, gdyż tak można ...

Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. mózgu ( TIA ). Doppler tętnic szyjnych nie wykazał patologicznych zwężeń. Ciągle, szczególnie w ostatnich kilku miesiącach, pobolewa mnie głowa w potylicy po stronie lewej. Po tej samej stronie co jakiś czas doznaję zaburzeń widze ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdżku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosio ... Drobna struktura o płynowej IS w szyszynce .. mózgowia wykonano w trzech płaszczyznach prostopadłych w obrazach T1, T2 zależnych, FLAIR przed i po dożylnym wzmocnieniu kontrastowym. Badanie istotnie obciążone artefaktami, głównie ruchowymi. Poszerzenie przestrzeni podpajęczyn ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. mózgu bez nieprawidłowości. Mam 32 lata i od pół roku obserwuję zawsze podczas snu drganie prawej połowy twarzy promieniujące na szczękę a poprzedza go najpierw uciekanie oka prawego na zewnątrz. I właśnie te objawy skłoniły mnie ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowe. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego p ...

Zaburzenia krążenia mózgowego .. mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktu ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. mózgu i w ciele modzelowatym. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym. Pozostałe struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy ...

Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama przegrody przezroczystej. Poza tym struktury mózgu i móżdżku, bez cech patologii. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowa ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, że mimo brania leków nadal mam zawroty głowy a bóle występu ... Zaburzenia czynnościowe OUN po urazie .. mózgu byłam cztery dni w szpitalu. Tomografia tego samego dnia nic nie wykazała, jedynie PLT 123K/uL. Teraz nadal często boli mnie głowa bardzo często jestem osłabiona, często szumi mi w uszach głowa boli zarówno cała jak i bliżej ...

Objawy infekcji przy założonej zastawce komorowo-otrzewnowej .. mózgowia i ocenić układ komorowy. Dalej można zbadać też płyn mózgowo - rdzeniowy. Jednak w pierwszej kolejności trzeba wykluczyć zwykłą infekcję. ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod kątem SM? Jeśli chodzi o SM to trzeba zrobić badanie z kontrastem i wtedy ocenić. Czasami silne zmiany niedokrwienne, które mogą być w migrenie dają zmiany w MRI ale to ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. mózgu - śpiączka, obrzęk mózgu ). Czasem drży mi całe ciało, ale bez utraty przytomności. Dwa lata leczono mnie lekami przeciwpadaczkowymi, ale lekarz nie wspomniał, że mam padaczkę. Chociaż wypytywał o objawy padaczkowe. W badani ...

Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. mózgowia podobny: W okolicy czołowe lewej obszar malacji poudarowej z poszerzeniem przymózgowej przestrzeni płynowej. Drobne hipodensyjne ogniska śr. do 6 mm, o gęstościach płynowych, nieulegające wzmocnieniu po kontrastowemu w is ... Zaburzenia pamięci po stłuczeniu płatów czołowych .. mózgu zwłaszcza płatów czołowych. Do dziś przebywa w szpitalu na rehabilitacji, miesiąc był na OIOM - ie, tydzień w śpiączce farmakologicznej, stan był bardzo ciężki. Na szczęście przeżył i jest już dużo lepiej, niestety częściowo ... Otępienie po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych. Nie mam możliwości naprawienia swojej głowy, ponieważ lekarze nie bardzo wiedzą co ze mną zrobić. 10 miesięcy temu nagle straciłam przytomność, atak epilepsji, od 2 dni bolała mnie głowa i miałam gorączkę 38 st. C. Okaz ...

Szum uszny bez stwierdzonych uszkodzeń słuchu .. CT mózgu oraz Doppler tt. szyjnych, może ta diagnostyka przyniesie rozwiązanie. ... Powikłania operacji torbieli w 3 komorze mózgu .. mózgu się powiększa i zdecyduje się na jej operacje to z jakimi powikłaniami pooperacyjnymi muszę się liczyć ? Które występują najczęściej? I jak procentowo ryzyko powikłań występuje? Czy jest też opcja, ze po operacji nie będzie ... Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. mózgowia. Warto też wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ...

Krwiak mózgu nad skronią .. mózgu w prawej półkuli część potyliczna i ciemieniowa. Ogólnie na całej długości nad skronią. Dwa miesiące temu był pobity i to może być skutek tamtej sytuacji. Obecne jest przytomny i w pełni sprawny. Jakie są rokowania w jego sy ... Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. mózgowa jest obustronnie poszerzona od 0,5 - 1,0cm. Mam 56 lat. Czy oba wyniki stwierdzają taką samą zmianę którą nie powinnam się niepokoić? Czy powinnam to co jakiś czas kontrolować? Badania MRI raczej nie budzą poważnego niepok ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. mózgu parakomorowo i podkorowo oraz w rzucie jądra ogoniastego widoczne nieliczne - drobne średnicy do 5mm ogniska hyperintensywne. Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne - naczyniopochodne. Torbiel szyszynki średnicy 10mm. Proszę ...

Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, nie uciśnięty. Struktury tylnej jamy czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 ... Jama malacyjna w mózgu .. mózgu w obrębie wzgórza i wyżej w obrębie wieńca promienistego widoczna jama malacyjna o max. wymiarach ( w płaszczyźnie skanu ) 15X14 mm. Oprócz niej widoczne nadkomorowo po stronie lewej hypodensyjne pasma o charakterze także ma ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. mózgu i móżdżku. W nadkomorowej istocie białej obu półkul mózgu obecne pojedyncze drobne ogniska3 - 4mm hiperstatyczne w T2 i Flair, najprawdopodobniej naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetryczny,bez pr ...

Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, bez uchwytnych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk niep ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. mózgu - niskopolowy gdzie wyszło ognisko niepecyficzne, ale nie było opisane jak duże - może naczynipochodne. Teraz ponownie zrobiłam MR - wyszło uwidoczniono podkorowo w płacie czołowym lewym ognisko o wymiarach 8x5mm, hiperinten ... Całkowite wstrząśnienie mózgu .. mózgu - taka nazwa jest na wypisie ze szpitala. Odczuwam jeszcze ból głowy. Jest łagodniejszy przy ostrożnym poruszaniu głową a silniejszy przy gwałtowniejszych ruchach. Jak mam się zachowywać - czy mogę się schylać, np umyć głowę ...

Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. mózgowo rdzeniowy który okazał się prawidłowy, wykluczono też boreliozę, natomiast w rezonansie zaszły zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, głównie okołokomorowo i w centrum semivale widocznych około ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po podaniu środka kontrastowego nie stwierdzono obszarów jego patologicznego gromadzenia. Proszę o interpretację. Dodam, że ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej Ostatnio miałam robiony rezonans magnetyczny z kontrastem. Wszystko jest w porządku poza tym: W prawobocznej części płata przedniego ( w bezpośrednim przyleganiu do zatoki jamistej prawej ) widoczne ognisko o wym. 7x6 mm izointens ...

Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. mózg nie ma. Badania kontrolne wykonuje co 1,5 roku, ale teraz po wstrzyknięciu kontrastu doszły nowe zmiany. Bardzo mnie to martwi. A oto wynik: W istocie białej płatów czołowych komór bocznych widoczne są zmiany hyperintensywne ... Lity guz zatoki szczękowej .. mózgowia w normie. Układ komorowy w normie szerokości bez przemieszczeń. szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Na granicy dolnej zakresu badania uwidoczniono lity guz tkanki podskórnej przynosowo - po stronie prawej n ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. mózgowe bez zmian ogniskowych... i ogólnie dalej wszystko w normie. Potem było TK kontrolne - wynik taki sam. Następnie MR głowy. Oto opis: W strukturach głębokich prawej półkuli mózgowia ( istota biała środka półowalnego,głowa ja ...

Patologiczne kłamstwo .. mózg, może jest i jakieś podłoże neurologiczne. Gdzie mogę szukać pomocy? Aby wykonać specjalistyczne badania mózgowia trzeba mieć wskazania medyczne. Nie wykonuje się takich badań tylko na czyjeś życzenie. Zatem jeśli nikt z leka ... Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. mózgu, czasem psychoterapia lub akupunktura. Niestety nie ma jednej metody, która pomaga w tego typu przypadkach. ... Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony. Zewnątrzmózgowe przestrzenie w normie. W oknie kostnym zmian nie stwierdza się. Nie wiem co sądzić o tym wyniku? Mam 40 lat. Ważne aby obejrzeć zdjęcia CT osobiście, op ...

Glioza w płacie czołowym .. mózgowia w normie. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpow ... Śpiączka farmakologiczna przy nowotworze i terapii kardiologicznej .. mózgu, bo taka możliwość istnieje w przypadku poważnych zanurzeń kardiologicznych, jednak nie jest to postępowanie standardowe. ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. mózgowych; ogniska przy trójkątach komorowych obecnie po prawej 6mm ( poprzednio 4mm ), po lewej 10mm ( poprzednio 7mm ). Sygnał struktur mózgowia w piętrze podnamiotowym oraz ciało modzelowate w normie. Układ komorowy w normie sz ...

Drżenie całego ciała .. mózgowia, celowane na okolice siodła tureckiego aby uwidocznić przysadkę. ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka Wizytę u lekarza prowadzącego mam dopiero za 2 tygodnie. Chciałbym wiedzieć czy wynik rezonansu jest dobry. Oto wynik badania: Stan po zabiegu operacyjnym i RTH z powodu guza płata skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości ... Brak czucia w nogach w nocy .. mózgowia i objawy. Proponuję się przyjrzeć dokładnie dolegliwościom. ...

Jąkanie po uderzeniu kamieniem w głowę .. mózgu odpowiedzialny za mowę i nic z tym się nie da zrobić. Czy to w ogóle możliwe jego nawet nigdy w życiu nie bolała głowa, uczył się bardzo dobrze tylko się haczy jak mówi czasem. Odpowiedz jest trudna ale raczej mało prawdopod ... Bóle głowy po upadku na twarz .. mózgu 1 stopnia,rana tłuczona okolicy czołowej, rany darte policzka i nosa po stronie prawej z ubytkami skóry, rozcięcie i stłuczenie prawego łuku jarzmowego. Dokonano operację plastyczną. Od kilkunastu lat męczę się z bólami głow ... Bóle głowy i kręgów szyjnych .. mózgową, tył głowy i dochodzą do szyi. Urazu nie było. Bóle ujawniają się przy zmianie pozycji, ruchach głową, są uporczywe i przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Głowa z tyłu boli stale, ból jest pulsujący i uciskowy.Tomogr ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensyw ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. mózgowia wykonano w sekw. SE,FSE, FLair w obrazach T1,T2, PD - zależnych w trzech płaszczyznach. Obustronnie w obrębie istoty białej okołokomorowej a także w centrum semiovale widoczne są nieliczne hiperintensywne w obrazach T2 i ... Padaczka urazowa .. mózgowym, po kraniektomii czołowo - skroniowo - ciemieniowej z powodu krwiaka podtwardówkowego lewostronnego z utrzymującym się niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego ataku padaczki urazo ...

Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego obsza ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. mózgowa bez zmian ogniskowych. Komora boczna lewa asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewe ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. mózgu, odebrał dziś wyniki kontrolnej tomografii. Do konsultacji trzeba poczekać. Bardzo uprzejmie proszę o interpretację. Zbiornik płynu podczepcowo otworu po kraniektomii o wym. 32x8 mm/ krwiak. Niewielka blizna korowo podkorowa ...

Wypuklenie i ból głowy .. mózgu? Nie to nie jest guz mózgu. Może to być zmiana podskórna lub wywodząca się z kości, dobrze wykonać badanie CT głowy. ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. mózgu z kontrastem ), mam 47 lat. Proszę o interpretację mojego wyniku: Badanie MR głowy wykonano aparatem niskopolowym 0,3 T, w sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. mózgowia ani cech krwawienia śródczaszkowego, układ komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej... jestem po 2 zawalach z 2 stentami des i czy mam się bać? g ...

Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. mózgowe i ścieńczenie przyległej blaszki wewnętrznej lewej kości skroniowej. Natomiast drugi torbiel o wymiarach 13x5mm sąsiaduje z biegunem lewego płata potylicznego, na poziomie warstw nadkomorowych. Uwidoczniono też nieżytowe o ... Zmiany na tle naczyniowym .. mózgowej wykonane w obrazach T1 i T2 - zależnych, w płaszczyznach strzałkowych i czołowych, z podaniem środka kontrastowego w badaniu dynamicznym. Siodło tureckie niepowiększone, przysadka mózgowa prawidłowej wielkości i kształtu, ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. mózgowej przy trzonie i rogu potylicznym LKB od strony przyśrodkowej w rzucie pnia ciała modzelowatego ognisko malacyjne wielkości 10*6,5*12 mm Mózgowie bez mian ogniskowych, o prawidłowej strukturze. Układ komorowy symetryczny, n ...

Zabieg neurochirurgiczny w leczeniu urazu głowy po pobiciu .. mózg, 3 krwiaki śródmózgowia i krwiak mózgu. Jego stan jest stabilny ( jest on w logicznym kontakcie ) ale lekarze mówią że stan jest bardzo, bardzo ciężki. Od napadu minęło 6 dni, leży on na neurochirurgii i lekarze chcą przeprow ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym środkowym lewej półkuli mózgu ognisko o podobnym charakterze, o śr.6mm , ulega obwodowemu ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. mózgu. Drobne ogniska gliozy w pniu mózgu. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VI ...

Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. mózgu bez uchwytnych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Przymózgowie przestrzennie płynowe w okolicach czołowych do 5 mm, w górnej granicy normy. Po podaniu środka kontrastującego nie uwidoczniły się obs ... Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. mózgowo - rdzeniowy o wielkości w przekrojach bocznych max 43x23mm, czołowym 50x33mm. Nie można wykluczyć torbieli pajęczynówki. Proszę o przetłumaczenie twego opisu, torbiel pajęczynówki mam ale dwa lata temu wielkość była mniejs ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. mózgowo - rdzeniowego. Wtedy mam się natychmiast zgłosić na dyżur neurochirurgiczny. Jak rozpoznać zablokowanie płynu? Lekarz wspominał coś o wodogłowiu i wzroście ciśnienia śródczaszkowego. Jak to rozpoznać? Poszerzenie trójkąta ...

Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. mózgowia w obrębie dołu tylnego czaszki stwierdzono torbiela pajęczynówki w wymiarze strzałkowym 15mm. Co to oznacza? czy jest duży? Torbiel pajęczynówki zwykle wymaga obserwacji, jeśli jest bardzo duża lub narasta, albo powoduje ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkiego stopnia poszerzenie komory IV i wodociągu mózgu. Szczeliny móżdżku w niewielkim stopniu pogłebio ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. mózgowia oraz torbiel szyszynki wymagająca okresowej kontroli radiologicznej. ...

Malacja z glikozą .. mózgu w obrębie płatów ciemieniowych widoczne obszary hipodensyjne, odpowiadające najpewniej malacji. TK kontrolne po 9 m - cach: W obu półkulach mózgu symetryczne w obrębie płatów ciemieniowch i potylicznych stosunkowo rozległe o ... Jama malacyjna w płacie czołowym .. mózgowia, jest to następny etap reorganizacji tkanki mózgowej po niedokrwieniu. ... Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. mózgowych bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne wielkości do 7 mm. Z każdym badanie jest więcej zmian. Czy mogą one powodować zaniki pamięci? Zaczynam mieć problemy duże w zapamiętywaniu. Mam 31 l ...

Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. mózgowia nie wykazano zarówno przed jak i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Przestrzeń podpajęcza na sklepistości mózgowia prawidłowej szerokości. Na badanie zgłosiłam się z powodu przewlekłych bólów głowy. Innych niepokoj ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Corpus callosum bez zmian, o prawidłowej szerokości, struktury linii środkowej ustawione prawidłowo, układ komorowy prawidłowej szerokości. Przestrzeń ... Uraz głowy po upadku z wysokości .. mózgowych dlatego zadzwoniłem na pogotowie. Lekarze zaproponowali, żebym pojechał na RTG głowy, ale odmówiłem twierdząc, że rano sam pójdę. Teraz zastanawiam się nad wizytą u lekarza. Nie czuje mdłości jak przy wstrząsie mózgu, a ...

Dyskretny zanik robaka móżdżku .. mózgowia i jest to norma. Wszystko zależy od obrazu klinicznego. ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. mózgowia. ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. mózgu oraz w warstwie korowej prawej półkuli widocznych jest kilka rozsianych drobnych zmian ogniskowych, hiperintensywnych w czasie T2 - zależnych i w sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerz ...

Ból stopy po upadku i urazie głowy .. mózgu, więc dał mu zwolnienie i kazał leżeć. Tata niby poczuł się lepiej bo uciążliwy ból głowy minął i wrócił do pracy. Jednak nadal boli go szyja, a ostatnio pojawił się u niego także ból stopy ( okolice pięty ) przy prostowaniu ... Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym .. mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo. Zmiany naczyniowopochodne wynikają zaburzeń ukrwienia mózgowia, głównie z powodu miażdżycy naczyń mózgowych. Klinicznie nie ma możliwości leczenia tego typu zm ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. mózgowie o prawidłowym sygnale. Przestrzenne płynowe zachowanie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ...

Stan śpiączki farmakologicznej .. mózg uległ uszkodzeniu, nie wiadomo tylko w jakim stopniu, będzie to można sprawdzić dopiero po odstawieniu leków, po kilku dniach. Nie ma udowodnionego wpływu akupunktury na wybudzanie chorych. ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. mózgowych. Co z tym robić? Trzeba wykonać badanie MRI głowy, jeśli wynik będzie negatywny to leczenie zachowawcze powinien kontynuować neurolog. ... Zespół częściowo pustego siodła .. mózgową w dnie. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo pow ...

Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV,III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątr ... Zmiany niedokrwienne mózgowia .. mózgu, chciałabym zapytać czy z tym coś dalej należny robić? czy jest to normalne czy może niebezpieczne? czy należy brać leki? Choroba niedokrwienna mózgowia jest dość częsta w populacji pow. 50 r.z. Małe zmiany niedokrwienne nie ... Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowego, stłuczenia mózgu dwóch krwiaków śródmózgowych i krwiaka blisko móżdżku cały czas był przytomny ale przebywał na OIOM na neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpitala, jego rodzina powiedziała że krwiaki się wchłonęły ob ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głównie przykomorowo ogniska o wzmożonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR; największa zmiana tego rodzaju lokalizuje się w sąsiedztwie części tylnej trzonu komory bo ... Leczenie skąpodrzewiaka anaplastycznego .. mózgu, niestety nie dało się w całości. Po operacji czuł się dobrze zachowując prawidłowe wszystkie czynności życiowe. Dwa miesiące temu zaczął radioterapię trwająca 6 tygodni. Tutaj właśnie moje pytanie czy lekarz podają właściwą ... Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. mózgu. Mam 30 lat. Czy to trzeba leczyć żeby nie zwiększało się ryzyko udaru? Ognisko niedokrwienne zwiększa ryzyko udaru w przyszłości, dlatego warto wprowadzić profilaktykę; zmiana stylu życia na aktywny, badania laboratoryjne - ...

Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. mózgu. U dziecka następuje regres umysłowy od 2 lat, ponadto dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, zaburzenia zachowania i emocji. Zmiany mogą występować od urodzenia, jednak jeśli stan dziecka się zmienił, pogorszył to trzeba aby ... Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. mózgu. Od tego momentu co jakiś czas mam bóle głowy i zawroty. Zrobiłam sobie nie dawno prywatnie badanie EEG bo na NFZ trzeba czekać kilka miesięcy. Teraz czekam na wizytę u neurologa jeszcze ponad miesiąc i chciałam prosić o opi ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. mózgu stwierdza się obecność rozsianych zmian ogniskowych hiperintensywnych w obrazach T2 zależnych i FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół r ...

Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. mózgowo - rdzeniowego. Jeśli tak to jest to dobry prognostyk i wskazanie do implantacji zastawki komorowej. ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. mózgu - zmiany odczynowe po znieczuleniu? Węższe zatoki żylne po stronie lewej ( poprzeczna, esowata oraz żyła szyjna wewnętrzna ), ale cech zakrzepicy nie wykazano. Pojedyńczy słabo widoczne ognisko w T2FLAIR i ADC wielkości 4mm ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznaniu znaczenie ma także obraz kliniczny. ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. mózgowe wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych. Uwidoczniono pojedyncze owal ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. mózgowia wykonano dwufazowo, w warstwach 2.5mm na tylny dół czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz ... Zespół Hornera po wypadku .. mózgu, stłuczenie płuc, odma i krwiak jamy opłucnowej, złamanie 11 żeber po lewej stronie, łopatki,uszkodzenia wiezozrostów barkowo - obojczykowych, złamanie wyrostków poprzecznych kręgów Th2 - 3 i L1L2L3, uszkodzenia nóg. Na oddz ...

Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. mózgowie, mała zmiana niedokrwienna nie powinna mieć wpływu na objawy narkolepsji. ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, z obecnością pojedynczej zmiany o podwyższonej IS w obrazach t2 - zależnych i sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokalizowanej w obrębie istoty białej na granicy prawego płata cz ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Proszę o interpretację. W opisie badania nie ma nic o podaniu kontrastu, w takich sytuacjach może mieć to znacznie. Zmiana albo niedokrwienna albo demieliniza ...

Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. mózgu rozrzucone są nieliczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału. Największe z nich usytuowane jest na pograniczu dolnej części płata czołowego i wyspy i mierzy 4 mm. Nie możemy rozstrzygać o tle na jakim powstały a najbardzie ... Angiopatia amuloidowa .. mózgową angiopatię amyloidowa ( nieprzytomna, krwiak , niedowład rąk i nóg ). Czy obie te choroby mają coś wspólnego z odkładaniem się białka? czy powinnam zrobić sobie jakieś badania? Nie poinformowałam lekarzy o chorobie mojej s ... Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. mózgu. W pół roku temu pobrano biopsję i wykonano odbarczenie głowy ( do dziś niedowład prawostronny i afazja ) z badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania,obraz kliniczny sugeruje złośliwą postać glejaka. Syn ...

Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych .. mózgowych w obu okolicach czołowych. Poza tym struktury mózgu i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe zachowane prawidłowo. Cech krwawienia wewnątrzczaszkowego, ognisk stłuczenia mózgu,świeżych zmian niedokrwiennych i patologiczn ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. mózgowia nie stwierdza się. Cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie uwidoczniono. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nad ... Zwapnienie na sklepistości mózgu w okolicy sierpa a zaburzenia pamięci świeżej .. mózgu w okolicy sierpa tomografia komputerowa głowy w granicach normy. Co oznacza owo zwapnienie? Co mogło być tego przyczyną i co może ono powodować? Mam 20 lat. Zwapnienie sklepistości nie stanowią problemu klinicznego. ...

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi .. mózgowych szyjnych i kręgowych, gdyż zaburzenia równowagi mogą być spowodowane niedokrwieniem mózgowia. ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Co oznacza ... Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu .. mózgu prawej półkuli półtora roku temu. 2 lata wcześniej przebył udar lewej półkuli. Lekarze oceniają jego stan na wegetatywny. Ma założony cewnik i rurkę tracheostomijną. Przebył zapalenie płuc wywołane jakąś bakterią kilka miesi ...

Torbiel na szyszynce u dziecka a nadpobudliwość .. mózgowo - rdzeniowego. Jeśli wyniki są prawidłowe to wykonuje się obserwacje radiologiczną zmiany. ... Znaczenie większa źrenica .. mózgowia. Objaw taki może występować np. w Zespole Hornera, Holmesa Adie. W tym ostatnim zespole nie stosuje się leczenia. ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. mózgowia wyk. w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komoro ...

Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwienne mózgowia. Odmiana anatomiczna ukrwienia mózgowia, bez znaczenia klinicznego. ... Anomalia naczyń mózgowia .. mózgu tylnej prawej z wypełnieniem odcinka dalszego przez tętnicę łączącą tylną. Proszę o interpretację powyższego wyniku badania rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie ... Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. mózgowie. Trzeba wykonać badanie obrazowe mózgowia i ocenić czy nie ma zmian, można też wykonać badania hormonalne. ...

Opadający kącik ust .. mózgowiu, uszkodzenie dróg korowo - jądrowych, jednak badania obrazowe wykluczyły proces organiczny. Zatem istnieje ryzyko etiologii zapalnej ( np. Herpes ), warto zbadać markery zapalne. W grę wchodzi neuralgia zwoju kolankowego, ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielinizacja istoty białej jest widoczna śladowo w strukturach tylnojamowych, poza tym nie uwidoczniono ... Torbiel przegrody przezroczystej .. mózgowo - rdzeniowego i nie prowadzi do wodogłowia. ...

Objawy odległe krwawienia podpajęczynówkowego .. mózgu spowodowany wylewem. Jakie będą objawy? Objawy odległe krwawienia podpajęczynówkowego to: wodogłowie, niedowłady, zburzenia koncentracji i uwagi, ale każdorazowo ocena sytuacji zależy od indywidualnej sytuacji. ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. mózgowia jednak, nie jest to typowe w tym wieku. Dobrze jest wykonać takie badanie po kontraście. ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, ...

Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. mózgowia prawidłowe. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w głębokich partiach prawego płata ciemieniowego, większe o średnicy 7mm z przodu ponad torebką zew. Brak wy ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. mózgowych obecność kilku, nieregularnych obszarów hyperintensywnych w T2WI i hypointensywnych w T1WI. Powyższe zmiany są zlokalizowane głównie przykomorowo i w ciele modzelowatym; nie uległy one wzmocnieniu po podaniu środka kontr ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. mózgu z chwilową utrata przytomności. Poza tym pozostaje pod opieką poradni dermatologicznej z powodu rozległych plam kawowych na nodze i plecach. Wizytę u neurologa mamy dopiero w grudniu. Czy w.w. bóle głowy mogą świadczyć o zab ...

Hipodensyjne ognisko w płacie ciemieniowym o charakterze naczyniopochodnym .. mózgowia. ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. mózgowia, nie jest wskazaniem do leczenia, jedynie zwiększa ryzyko udaru mózgu. ... Zwapniały oponiak okolicy czołowej mózgu .. mózgu, rozsiane liczne ogniska zmian degeneracyjnych w istocie białej obu półkul mózgu, następnie nie można wykluczyć zwapniałego oponiaka w lewej okolicy czołowej. Proszę o interpretacje opisu i co robić. Mama ma 59 lat. Zmiany z ...

Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. mózgu, niedrożność układu komorowego czy anomalie rozwojowe mózgowia. To te przyczyny mogą decydować o dziedziczności. ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. mózgu i pnia mózgu. Asymetria tt. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o prawidłowym przebiegu o zachowanym prz ... Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych. następne badanie tętnic szy ...

Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. mózgowiu czy rdzeniu albo choroby gałki ocznej. Jednak bez wizyty u lekarza leczenie i diagnostyka nie będzie możliwe. ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. mózgowia w normie. Układ komorowy położony pośrodkowo, poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego ( wsk Ewansa ok.0.38 ), bez znamiennych cech przenikania płynu m - r. W okołokomorowej lokalizacji istoty białej prz ... Początki choroby Alzheimera .. mózgu drobne hypodensyjne ogniska naczyniopochodne oraz drobne hypodensyjne ognisko najpewniej o tym samym charakterze w prawej okolicy skroniowo - potylicznej. Moja mama cierpi na poważne otępienie starcze w wieku 78 lat oraz na ...

Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. mózgowia prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej grubości jednorodne. Nie stwierdzono ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI. Po dożylnym podaniu kontrastubrak cech patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy nie przemieszczony, ni ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. mózgu na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego, niżej zaś w obrębie wyspy oraz przypodstawowych partiach płata skroniowego ( hipokampa ) i tylnego fragmentu płata czołowego widoczny rozległy obszar hyperintensywny w T2 zal.ob ... Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. mózgowia. ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rdzenia kręgowego na poziomie C1 ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. Badanie zo ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego obsza ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. mózgu drobne ognisko hypodensyjne ok. 4 mm, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. mózgowych, wyraźnie mniejsza półkula mózgowa po lewej stronie. W obrębie korowo podkorowo widoczne są mnogie przestrzenie o sygnale płynu, jamy malacyjne po przebytym procesie niedotleniowo niedokrwiennym, najpewniej w okresie oko ... Encefalopatia, szczelina płata czołowego lewego i padaczka objawowa u dziecka .. mózgowia MRI, celem wykluczenia innych przyczyn padaczki. ...

Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. mózgowo rdzeniowego oraz powtórne MRI z uwzględnieniem odcinka szyjnego. Ważną rolę w rozpoznaniu SM odgrywa obraz kliniczny. ... Otępienie, zły nastrój, senność i brak motywacji do pracy po wypiciu większej ilości alkoholu .. mózgu. Skoro po wypiciu alkoholu pojawiają się takie objawy to trzeba go zwyczajnie odstawić. ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. mózgowia pokazuje odchylenia, jednak podjęcie leczenia uzależnione jest od objawów klinicznych. Dlatego zdjęcia powinien obejrzeć neurochirurg. ...

Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. mózgu? Warto wykonać badanie obrazowe mózgowia. W tym wieku objawy są bardzo trudne w interpretacji, jednak o badaniu CT powinien zdecydować neurolog dziecięcy. ... Leczenie pogarszającego się wzroku po udarze niedokrwiennym mózgu .. mózgu dokonał się udar. Jeżeli jednak przyczyna jest spowodowana udarem to leczenie poprawiające ukrwienie mózgowia może pomóc, jednak nie wiem, czy istnieje specjalistyczna rehabilitacja wzrokowa, a jeżeli jest to w dużych ośrodk ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. mózgowia. Zwiększają one ryzyko udaru mózgu. Warto rozpocząć profilaktykę chorób naczyniowych. ...

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. mózgu widocznych jest kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. mózgu najlepsza jest w oparciu o zdjęcia. Taki obraz najpewniej jam płynowych może być związany z zaburzeniem krążenia płynu mózgowo rdzeniowego lub wadami rozwojowymi. Warto wykonać też badanie MRI odcinka szyjnego oraz pokazać z ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. mózgowia w obszarach podkorowych głównie w rzucie torebek zewnętrznych, zwłaszcza po stronie lewej widoczne są ogniskowe z tendencją do zlewania się zmiany o charakterze degeneracyjnym. Wymiary zmian 2 - 4mm. Liczne przestrzenie o ...

Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. mózgowia. ... Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu .. mózgu, 7,2 mm. Co to oznacza? Czy grozi jej wodogłowie? Jaka jest górna granica normy przestrzeni płynowej? Czy są jakieś metody, żeby zahamować poszerzanie się tej przestrzeni? Trochę niepokoi mnie obwód jej główki, który wynosi ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy szeroki, komory boczne szerokości około 25mm bez cech ucisku i przemieszczeń. Rok temu miałam 13mm. Rezerwa Młynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu te ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawd ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. mózgowo - rdzeniowego, potencjały wzrokowe. Zmiany w MRI mogą też być pochodzenia niedokrwiennego. ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. mózgowia nie widać, układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczli ...

Drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym w istocie białej obu półkul .. mózgu rozsiane są drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym. Cechy niewielkiej atrofii korowej. Reszta prezentuje się prawidłowo. Odebrałam wyniki badań MR głowy. Co może oznaczać opis? Zmia ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. mózgowia zmian nie wykazują. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze w ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. mózgu głównie w centrum semiovale, w corona radiata, podkorowo uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany ...

Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Układ komory nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii ś ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. mózgowia, jednak warto aby neurolog a szczególnie neurochirurg obejrzał zdjęcia, gdyż zamiany mogą wymagać operacji ( poszerzony zbiornik wielki ). ... Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym .. mózgu środkowej prawej. Do tej pory cierpię na silne bóle głowy, jednak nie one są przyczyna mojego maila. Rok po operacji zauważyłam u siebie silne zmiany osobowości, stałam się agresywna, miewam silne napady złości. Teoretycznie ...

Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. mózgu i proszę o interpretację wyniku, ponieważ niewiele z tego rozumiem. Podaję wynik w całości: W lewej okolicy czołowo - ciemienio - skroniowej nieregularna przestrzeń płynowa wlk.4 7x34x39mm/wym.APx poprzeczny, pionowy z przeg ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. mózgu. Zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych. Nie stwierdza się ognisk krwiotocznych w OUN oraz innych zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma ... Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. mózgowia. Stwierdza się znaczne zanikanie korowe mózgu oraz mierne nasilone zaniki móżdżku obustronnie w zakresie dna prążkowia drobne ogniska hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - ...

Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. mózgowej. Układ komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, prawidłowej szerokości. Rezonans magnetyczny nie został opisany, jednak lekarka stwierdziła, że nie ma nic niepokojącego, a zmiany naczyniopochodne mogły być spowodowane ... Drżenie żuchwy, drżenie ciała podczas wysiłku, brak płynności ruchów .. mózg? Mam 21 lat. Najbardziej prawdopodobne są problemy elektrolitowe, zatem warto w pierwszej kolejności zbadać krew, jony, morfologia. Środki chemiczne raczej nie powinny powodować takich objawów w tak odległym czasie, jednak do ... Zespół pustego siodła, torbielki retencyjne a porażenie nerwu twarzowego .. mózgowia w MR bez zmian. W zatokach szczękowych widoczne są zgrubienia błony śluzowej. W obu uformowały się torbielki retencyjne ( 18mm w prawej i 9mm w lewej ). To badanie przeprowadzono w związku z porażeniem nerwu twarzowego, k ...

Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. mózgowia. Zwykle przy mnogich zmianach rezygnuje się z leczenia operacyjnego, lepszym rozwiązaniem jest radiochirurgia jak gamma knife. ... Poszerzone rowki mózgowe w okolicach czołowych .. mózgowe w okolicach czołowych. co to oznacza? bardzo prosze o odpowiedz i pozdrawiam serdecznie ... Sączenie się płynu z blizny po operacji zaklipsowania tętniaka .. mózgu oraz kości, ale nie stwierdza bezpośrednio zakażenia. Jest to trudna decyzja i najlepiej konsultować ją osobiście z neurochirurgami. ...

Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. mózgu nie wykazała żadnych zmian, standardowe badania w gabinecie również nie wykazują objawów choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych ataków, chciałabym wiedzieć czy w takie ... Objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych u dzieci? Mój 5 - letni synek ma od wczoraj gorączkę 39 stopni, boli go główka, ma dreszcze, nie boli go gardło, nie kaszle, nie ma kataru. Czy to może być zapalenie opon? Bardzo się boję. Będę wdzięczna za s ... Miesięczny ból głowy .. mózgu, uraz głowy, zapalenie naczyń. Najlepiej udać się do lekarza, który na podstawie dokładniejszych informacji będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć. ...

Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. mózgu. Czy zwykłe doraźne leki przeciwbólowe pomagają? Czy rzeczywiście pod wpływem stresu objawy się nasilają? Być może to właśnie efekt stresu. leków nie biore bo nie kupuje.to jest tak ze jednego dnia jest ok a drugiego sie pop ... Poród po pęknięciu naczyniaka podpajęczynkownego .. mózgu ale ja w to nie wierzę ,obecnie jestem po jednym nzświetlaniu tego co zostało nie zostało poklejone, czekam na następne naświetlanie, ... Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. mózgu i rdzenia kręgowego. Jednak postawienie diagnozy w oparciu tylko o ww objawy jest niemożliwe. Proponuję konsultację neurologiczną. ...

Wyczuwanie tętna w okolicach potylicy .. mózgu są inne o czym pisałem poprzednio. Warto jednak pamiętać,że nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka tętniaka mózgu. Dziękuj za odpowiedź, z moim ciśnieniem jest ok, czyli w ogóle nie przejmować się tym że w tym miejscu ... Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu na skutek wypadku nastąpiła utrata wzroku, i już prawie tydzień wzrok nie wraca? Rezonans magnetyczny był robiony i nic nie wykazało badanie. W przypadku wstrząśnienia mózgu dochodzi głównie do zaburzania pamięci, równowagi ... Zmniejszenie wielkości jednej źrenicy .. mózgu. ...

Zwapnienia w obrębie splotów naczyniówkowych oraz szyszynki .. mózgu tworzą się u każdego człowieka. ... Leczenie przeczulicy po wylewie krwi do mózgu .. mózgu. Po jakimś czasie od tego zdarzenia stwierdzono u niego przeczulicę. Wtedy zaczęły się jego problemy z odczuwaniem ciepła i zimna. Stosowaliśmy różne sposoby tj. tabletki, maści, rehabilitacja, akupunktura. Nic nie pomogło. ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy, Sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, W sekwencji T2 uwidoczniły się w istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej s ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnyc ... Skuteczność chemioterapii przy guzie oligodendroglioma .. mózgu. Ze względu na naciekający charakter guza nie możliwe było jego całkowite usunięcie. Zaproponowano nam chemioterapię. Wynik histopatologiczny to: oligodendroglioma. Czy po tym leczeniu mąż będzie całkowicie wyleczony? Oligod ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. mózgu powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego np. guza mózgu. ...

Rezonans magnetyczny przy zaklipsowanym tętniaku .. mózgu założono mi klips. Obecnie lekarze podejrzewają u mnie przepuklinę L3 - L4. Wynik tomografii komputerowej jest niewystarczający i powinienem wykonać jeszcze rezonans magnetyczny. W otrzymanej ze szpitala dokumentacji nie pos ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnyc ... Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. mózgu doszło prawdopodobnie do nieodwracalnych zmian w mózgu. W opisie znajduje się zbyt mało informacji klinicznych, aby móc powiedzieć coś więcej na ten temat. Ośrodek rehabilitacji może być dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, ż ...

Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. mózgu. Jakby pękał na pół. Następnie bardzo osłabiły mi się wszystkie mięśnie, zsunąłem się z krzesła na ziemię. Czułem jakieś dziwne mrowienie. Bardzo dobrze pamiętam tę chwilę, paradoksalnie, bo później miałem problemy z pamięci ... Thrombotic thrombocytopenic purpura hemolitic uremic syndrome .. mózgu, serca, skóry, śledziony. Leczenie polega na podawaniu osocza, plazmaferezie, podawaniu immunoglobulin lub glikokortykosteroidów. Dziekuje za odpowiedz. W zwiazku z tym mam jeszcze kilka pytan. Jak grozna ta choroba jest dla ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. mózgu w centrum semiovale; dwukomorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu, móżdżku i pniu mózgu. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka ...

Czyżenie mózgowe .. mózgowe*. Nie mogę znaleźć nigdzie wyjaśnienia postawionej diagnozy mojemu ojcu.Znalazłam ten wynik badań neurologicznych wśród innych.Tata zmarł 3 tyg. temu ,dlatego chcielibyśmy wiedzieć wszystko o jego zdrowiu,bo okazuje się, ż ... Solarium po wirusowym zapaleniu mózgu i rdzenia .. mózgu i rdzenia powodującym m.in. niedowład kończyn dolnych. Wyniki rezonansu są bardzo dobre, bez żadnych zmian ogniskowych : ) Nic mi nie dolega, jestem ogólnie zdrowa. Moje pytanie dotyczy korzystania z solarium? Czy już mogę, ... Pulsujący guzek na głowie .. mózgu. Jestem trochę otępiała ale zażywam relanium 5mg na noc i na dzień. Doktor stwierdził że to tylko stłuczenie... Sama niewiem co mam myśleć o tym. Skoro lekarz stwierdził, że to stłuczenie to pewnie tak jest. Trudno powiedzie ...

Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. mózgu, wczoraj został wprowadzony w śpiączke farmakologiczną, lekarz powiedział ze na kilka dni.. bo on niemoze się ruszać bo ma niskie cisnienie w głowie czy coś.. *( czy podczas takiej spiaczki on mnie słyszy? czy moze dawac jak ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. mózgu i móżdźku bez zmian ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosio ... Ryzyko powikłań po bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. Miał gorączkę 37,4, brak apetytu i przeczulicę - cichutko kwilił. W szpitalu zrobiono punkcję: leukocytoza *12000. Z krwi wychodowano bakterię Streptococcus agalactiae. Dobrze zareagował na leki. Nie miał in ...

Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. mózgu jest uszkodzona. od jakiś 3 miesięcy co jakis czaS ma napady wymiotów połączonych z bólem głowy z tył( tak pokazuje ). wymioty te trwają cały dzień, czasami dwa. była w szpitalu lecz lekarze nic nie poradzili i ją odesłali. ... Zmiana malacyjna w mózgu przy migrenowych bólach głowy .. mózgu widiczna jama malacyjna wielkości 5 mm. czy jest to coś co powinnam skonsultować z lekarzem, czy jest to zmiana , która może być przyczyną moich bólów głowy - zresztą bardzo, bardzo uciązliwych. Zmiana malacyjna jest wynikie ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. mózgu nic nie wykazała żadnych zmian robiłam eeg nie wykazało padaczki ani jakiś zmian neurologicznych, również prześwietlenie i tomografie kręgosłupa czy wiesz co ci dolega ja dodatkowo nie moge skupić myśli podczas trwania ataku ...

Drobna torbielka cavum Vergae .. mózgowej i mózgowia, prawie wszystkie wyniki ma w normie oprócz trzech: - drobna torbielka cavum Vergae - okrężny przerost śluzówki w prawej zatoce szczękowej - niewielka torbielka w tylnym dole czaszki 12 x 10mm z impresją na bla ... Powiększający się umiarkowany zanik mózgowia korowo-podkorowego .. mózgowia. Po za tym obraz jest prawidłowy. Obecne badanie MR głowy wykonane 2009 roku wykazuje: umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy badanie MR głowy wykazał że zanik się powiększył od badania z dnia 2007 roku? ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieucisnięte. Gałki oczne i przestrzenie pozagalkowe niezminione. Polipowate zg ...

Czas odczuwania zawrotów i bólu głowy po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu Objawy mogą utrzymywać się 3 - 6 tygodni. ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. mózgowej uwypuklająca się nadsiodłowo stycznie do skrzyżowania wzrokowego. Wymiary guza, najpewniej gruczolaka przysadki, ok. 7x8 mm. W sekwencjacj T2 zależnych w obrębie istoty białej okołokomorowej rozlane słabo odgraniczone obs ... Cechy umiarkowanego zaniku korowo-podkorowego mózgowia .. mózgowia. Badanie kontrolne 2009 roku MR głowy: cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy zanik się powiększył się z badaniem z roku 2007? Mam 43 lata, chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie piłem alkoholu ani nie p ...

Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. mózg pracował za wolno, nim zdążył *zobaczyć* całe słowo, napis już zdążył się przewinąć, lub też *widział / rozumiał *początkowe litery w kilku słowach równocześnie ale nie układał z nich całych słów. Nieco spanikowany w tym mome ... Lękliwość i nerwowość po udarze mózgu .. mózgu,wyszedł wczoraj ze szpitala,miał lekko porażoną lewą stronę* był osobą nerwową,ale teraz to już jest jeden wielki kłębek nerwów,czy to może być skutkiem udaru?co robić?nie da się z nim wytrzymać,strach się odezwać ,żeby go n ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. mózgowia zmian ogniskowych nie wykazano. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Płyn w prawej zatoce szczękowej. MR Odcinka piersiowego: Cech dyskopatii stenozy ani zwężenia otworów międzykręgowych nie uwidoczniono. Zmian śród ...

Hypoplastyczny odcinek P1CAdex w obrębie naczyń mózgowia .. mózgowia nie uwidoczniono cech malformacji naczyniowej .Hypoplastyczny odcinek P1CAdex - odcinek dystalny wypełnia się z tętnicy łączącej tylnej. ... Nowoczesne leki na padaczkę .. mózgu ( holoprosencephalia bezpłatowa z wodogłowiem ) po operacjach główki z powodu wodogłowia, a następnie po zapaści walczy z padaczką. Początkowo były to tylko drobne drżenia kończyn powtarzające się, kilka razy w ciągu dnia, a ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo st ...

Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. mózgu.Obszar odpowiada najpewniej zmianom po radioterapii i obrzękowi. Po podaniu kontrastu uwidnioczono w ww obrębie wzmocnienie w postaci nieregularnego tworu. Ukłąd komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach. I teraz ... Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. mózgowe ( największy został usunięty ) oraz duże uszkodzenie mózgu, pęknięcia oczodołów, stłuczenie płuc a z opony mózgowej wycieka płyn mózgowo - rdzeniowy ( czeka go kolejna operacja )... Jakie jest zagrożenie? Czy są znane przy ... Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej .. mózgu za 3 miesiące, aby ocenić wielkość torbieli. ...

Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa w okolicy płatów czołowych po lewej stronie do 4mm prawa do 5mm. Poszerzona szczelina międzypółkulowa w odcinku przednim 9mm. Co to oznacza? Wynika badania jest ... Otępienie umysłowe po lekkim wstrząśnieniu mózgu .. mózgu może Pan odczuwać właśnie takie objawy, przynajmniej przez miesiąc. Proszę pozostawać pod kontrolą neurologa i w razie pojawienia się niepokojących objawów z nim kontaktować. ... Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. mózgu. Czy ja mogę być w jakimś stopniu bardziej narażona na choroby neurologiczne??? W przpadku chorób nowotworowych w rodzinie zawsze istnieje większe ryzyko zachorowania, co wiąże się z podłożem genetycznym. Ból głowy jeśli trw ...

Naczyniak żylny w obrębie prawej półkuli móżdżku .. mózgu również mi go wykryto. :( co robić?! boję się! Nikt nie odpowie? Czy to sie operuje? W nasyzm przypadku niskoprzepływowy nie wymaga leczenia a nawet konsultacji. Ma to miliony ludzi i nawet o tym nie wiedzą. Zazwyczaj bezobj ... Problemy z pamięcią i koncentracją a depresja .. mózgu odpowiedzialnych za procesy pamięciowe. Tak czy inaczej trzeba taki stan leczyć. A do jakiego lekarza mogłabym się udac z moim problemem.Proszę o poradę. Na początek z lekarzem rodzinnym, który ewentualnie skieruje Panią dal ... Krwotok podpajęczynówkowy a krwotok śródmózgowy .. mózgowy? W zasadzie krwotok podpajęczynówkowy nie jest krwotokiem śródmózgowym, ale krew może pojawić się śródmózgowo i wewnątrz komór mózgu. ...

Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. mózgowego. Lekarz może rozważyć wykonanie CT głowy. To oczywiście może być również wynik zwyrodnienia w obrębie kręgosłupa szyjnego. witam wlasnie przed chwila stalo mi sie to samo, dokladnie te same objawy. mam 24 lata i pierwszy ... Drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności .. mózgowo - rdzeniowego. ... Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. mózgu. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej.Stan jest ciężki.Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprwde nic nie mozna wiecej zrobić? Truno powiedzieć, śpiączka farmakologiczna zmniejsza ryzyko narastania krwiaka. Może ...

Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. mózgowych i od tamtego czasu zaczęły sie moje problemy m.in* silne bóle głowy wręcz migreny, nie mogłam robić tzw fikołków na w - fie a do dziśiaj nie mogę mieć głowy moniżej poziomu ciała bądz być długo pochylona ku ziemi. Po tym ... Masaż stóp przy rehabilitacji ruchowej po udarze móżdżku .. mózgu która wykazała, że mózg jest zdrowy bez obrzęków. Tylko, że Brat raz jest minimalnie świadomy, a raz nieprzytomny. Co możemy robić aby obudzić świadomość Brata? W obecnym stanie, przy przebytym zapaleniu wsierdzia warto odcz ... Serie uogólnionej napadowości ostrych fal theta .. mózgu. Opis może sugerować ognisko padaczkowe. ...

Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. mózg i jakby nie reagować - nie postrzegam zmiany tego czasu, zupełnie jakbym usnęła. Ponadto wolno działa u mnie proces myślowy, kiedy na zajęciach próbuję odpowiedzieć na zadane pytanie, zajmuje mi to dużo czasu, zupełnie jakbym ... Kłucia w klatce piersiowej i zaburzenia czucia .. mózgu Uderrzałem pięśćią jak najmocniej w ściane i nic nie czułem,to samo nalałem gorącą wode do wiadra i wsadziłęm tam ręce i nic Na dodatek bralem leki psychotropowe i je odstawilem I pytanie co to może być??? Wysokie ciśnienie ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. mózgowe porażenie dziecięce. Jednak wiele osób nie zgadza się z tą diagnozą, uważając mój przypadek za dość nietypowy. *Choraobą* są objęte nogi, rece mam zupełnie sprawne,w kwiesti intelektualnej także nie stwierdzono żadnych uby ...

Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy. Pogrubiała do 7,5 mm przestrzeń podpajęczynówkowa u podstawy lewego płata skroniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Nieznaczne pogrubienie sluzówki w prawej zatoce szczęk ... Kłopoty z nauką u dziecka przy nieprawidłowym zapisie EEG .. mózg nie żyje * ) ) a reszta to bazgrołki pięciolatka, skolei na nowym sprzecie zapis bez zmian i prawidłowy , i całe szczescie ze przebadalem sie u normalnego lekarza bo to nie chodzilo o sprawy neurologiczne : ) jezeli ten zapis ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. mózgu lewostronnym w maju 2008 na tle niedrożności ICA ( tętnica szyjna wewnętrzna ) lewej. Zwężenie krytyczne tętnicy ICA prawej. Po krwotoku podpajęczynówkowym i krwiaku śródmózgowym okolicy czołowej prawej w grudniu 2009. Niedo ...

Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Co oznacza ,,niewielki zanik robaka móżdżku*? Może to być obraz związane z przewlekłymi c ... Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. mózgu i jego czasowym odwracalnym niedokrwieniem. Należy skontaktować się z neurologiem, ale wcześniej skontrolować czynność serca , no Holter. Objawy wzrokowe mogą wynikać z jaskry ale też z niedokrwienia. Warto wykonać badanie D ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. mózgowie bez zmian ogniskowych.W Środkowej części jamy prawej komory bocznej końcówka zastawki drenującej płyn mózgowo - rdzeniowy.Zastawka drenuje prawidłowo - drenaż czynny prawidłowy.Komory boczne wyraźnie poszerzone symetryczn ...

Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego Witam moja dziewczyna uderzyła sie w kwietniu 2009 w głowę mocno .. tak ze powstał krwiak a mianowicie Krwiak okolicy korowo - podkorowej lewego styku potyliczno - ciemieniowego o średnicy 3,5 mm... nikt pewnie by tego nie dostrze ... Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. mózgowiu. Jeśli te leki Pani źle toleruje to trzeba je odstawić, najważniejsze teraz to prawidłowa diagnoza, szczególnie biorąc pod uwagę młody wiek. ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. mózgowo - rdzeniowy uciska mi na struktury mózgu i to dlatego nie działa mi zastawka i boli mnie dren.Dostałem ponownie skierowanie do Szpitala na oddział Neurochirurgii ponieważ neurolog stwierdził że nie może tak być żeby mnie z ...

Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. mózgowych??? Czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w innym badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wynik EEG. Badaniem, o które zapewne Pani chodzi jest PET, pozytronowa emisyjna ... Częściowa utrata pamięci przy stosowaniu Polsen .. mózgowych, które było powikłaniem zakażenia gronkowcem. W związku z wodogłowiem ma wszczepioną zastawkę komorowo - otrzewnową od około miesiąca, ale często boli go brzuch i ma uczucie jakby brzuch był spuchnięty. O czym to może św ... Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. mózgowo - rdzeniowego pomiędzy blaszkami pajęczynówki, powstałych przez rozszczepienie lub zdwojenie opony pajęczej. Zwykle przebiegają bezobjawowo. Ale powiększając się powodują objawy ucisku. W Pani przypadku będzie prawdopodobn ...

Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. mózgowo - rdzeniowego i to powinno zostać wykonane w szpitalu na oddziale już raczej na kasę chorych. Z kolejnym MR się chwilowo wstrzymać i wykonać je dopiero na zlecenie lekarza prowadzącego. Dziękuję za odpowiedź, Pozdrawiam. ... Leczenie nerwiaka nerwu VIII .. mózgu ( zniekształcenie i przewężenie komory IV ), od boku wnikająca do nieco poszerzonego przewodu słuchowego wewnętrznego. Zmiana ku górze sięga poziomu wyjścia nerwu V prawego, ku dołowi prawie poziomu foramen jugulare. Ku tyło ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. mózgowego.Na oknie kostnym kości czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. CT głowy - 22.03.2010 - Tomograf Komputerowy Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetl ...

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. mózgu rejestruje się serie niskonapięciowego rytmu beta. Rz - obecna. Na tym tle w odprowadzeniach czołowo - skroniowych rejestruje się liczne srednionapięciowe polimorficzne fale wolne 4 Hz. W odprowadzeniach ciemieniowo - skroni ... Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. mózgowego. Prawdopodobnie tak wygląda mózgowie od urodzenia, może to powodować ale nie musie opóźnienie w rozwoju psychoruchowym dziecka. Ważniejsze jest czy struktury mózgowia są prawidłowe, a widać że są. Zaniki korowe nie są ró ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. mózgowo - rdzeniowy pod kątem prążków oligoklonalnych. Ile lat ma mąż? Na co choruje? Jakie ma objawy? Jaki jest wynik badnia neurologicznego? Może ten lekarz jednak wie co mówi? Rezonans jest wyłącznie badaniem DODATKOWYM. ...

Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. mózgu i rdzenia. W 13 lutego 2010 miałam kolejny rezonans kręgosłupa. Opis badania: Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 zal przed i po podaniu kontrastu oraz w sekwencji FSE w obrazach T2 zal W ... Ryzyko pogorszenia stanu po operacji krwiaka mózgu Mam pytanie odnośnie operacji krwiaka mozgu - moja znajoma miała ją jakieś połtora tygodnia temu...niestety nie wiem,jaki jest to rodzaj krwiaka.W dniu,w ktorym ją miała siedziałem w domu jak na szpilkach,ale następnego dnia,kiedy ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. mózg może być niedotleniony przez to zwężenie? i czy można jakoś na własną rękę chociaż zminimalizować te objawy ( bo staję się to już coraz bardziej męczące, szczególnie te duszności ). Jak ktoś byłby jeszcze miły to niżej podam ...

Leczenie bólów i zawrotów głowy po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Leczenie polega na podawaniu leków przeciwbólowych oraz odpoczynku bez nadwyrężania wzroku i słuchu, czyli bez telewizora i książki. Tak należy wypoczywać przynajmniej około tygodnia. Po tym okresie objawy powinny same ustą ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. mózg i móżdżek bez innych zmian ogniskowych oraz cech patologicznego wzmocnienia sygnału po podaniu kontrastu - w DWI bez cech obecności świeżej zmiany niedokrwiennej - kompleksy nn. VII i VIII symetryczne , bez uchwytnych zmian w ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri.* po każdym z tych badań kiedy byly złe trafiałam na oddział dostawalam manitol, dexaven i inne dolegliwosci na jakies miesiąc odchodziły. Przy okazji tez bylo zakazenie listeriozą. nie ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesywne w obrazach T2 - zaleznych widoczne są w rdzeniu przedłużonym oraz w obrę ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. mózgowej i ponadto jestem osoba nie dowidzącą na prawe oko. Miałąm robione badanie MRI które w w yniku, oprócz gruczolaka wykazało w obrębie istoty białej okołokomorowej rozlane słabo odgraniczone obszary hiperintensywne bez cech ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. mózgu mogą się jeszcze pogłębiać? Badanie przeprowadzono bez środka cieniującego. Badanie wykazało rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka. Szczegóły poniżej. *Dół tylny czaszki o zmniejszonej objętości zawiera hipoplatyczny móż ...

Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. mózgu - CT lub MRI, gdyż takie napady mogą być spowodowane zmianami w mózgu. ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. mózgowia w granicach normy.Układ komorowy prawidłowy.Komora 4 prawidłowa.Szeroki zbiornik wielki o wymiarach 41x19x28mm.Struktury móżdżku o prawidłowej gęstości tkankowej,dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Przestrzenie ... Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. mózgowo - rdzeniowy. Dlatego radzę udać się do neurologa i wykonać badania obrazowe głowy. ...

Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone zaniki móżdżku. Pozo ... Płat czołowy bardziej rozwinięty .. mózgu bo szukali guza ale na szczęście go nie znaleźli ale na wynikach pisało ze mam bardziej rozwinięty płat czołowy i możliwość do dalszego rozwijania. co to dokładnie znaczy?? Na podstawie tylko tych danych trudno jest odpowied ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. mózgu co wskazuje na ich aktywny charakter. Obraz MR nie jest jednoznaczny, może odpowiadać zmianom zapalnym aktywnym i przebytym okołonaczyniowym. Nie można wykluczyć tła demielizacyjnego. Poza tym stwierdza się prawidłową szerok ...

Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu .. mózgu a w czasie prób aktywacyjnych również uogólnione - miernie wyrażone. ... Rozpoznanie kliniczne synopce .. mózgu. Na pewno należy konsultować się bezpośrednio z lekarzem, oprócz badań laboratoryjnych czy obrazowych wymagane jest badanie neurologiczne. ... Brak tętnicy w głowie .. mózg musi być unaczyniony i to na tyle, że może Pani normalnie funkcjonować. Może mieć Pani ewentualnie odmianę w postaci braku odgałęzienia jednej z tętnic. Czy napisano o jaką tętnicę chodzi?? ...

Zmiany ogniskowe w przysadce mózgowej mogące odpowiadać tłuszczakom .. mózgowej: Przystrzałkowo obustronnie zmiany ogniskowe mogące odpowiadać tłuszczakom. Czy to jest operowalna okolica i czy potrzebna będzie operacja? Niestety taki opis jest zbyt skąpy abym mógł wydać opinię. ... Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. mózgu i rdzenia kręgowego, rtg różnych odcinków kręgosłupa, dwukotne badania krwii i niczego się nie doszukano. enzym CK w normie, wyniki rezonansów czyste. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. mózgu ze zmianami napadowymi we śnie.Badanie Rezonansu Magnetycznego /16.10/2007/Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,przestrzenie podpajęczynówkowe w okolicach czołowych i ciemieniowych miernie poszerzone,pozostałe praw ...

Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. mózgowego, miałam jedną operacje zmniejszenia wypuklin, ale nic nie pomogła, do tego jeszcze skolioza obustronna i lordoza i rozszczep trzech kręgów. Lekarz uświadomiłmnie że mam kręgosłup 50 - letniej kobiety, czekają mnie jeszcz ... Zaburzenia widzenia po urazie głowy .. mózgu. Wysłał do domu. Po 3 tygodniach ból nie mijał, a do tego doszło lekkie drętwienie lewej ręki. Znowu udałam się do internisty, też powiedziała że nie ma powodów do zmartwień ale na wszelki wielki dała mi skierowanie do neuro ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. mózgu należy wykonać dalszą diagnostykę. ...

Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej i pajęczynówki .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu TK prawidłowe* Badanie było wykonane z powodu utrzymującego sie dwa dni uporczywego bólu głowy i nudności połączonych z wymiotami.Poza tym bóle głowy u syna były od ok.1, ... Osłabienie, szum w uszach i ból głowy po wypadku .. mózgu byłam cztery dni w szpitalu. tomografia tego samego dnia nic nie wykazała, jedynie PLT 123K/uL Teraz nadal często boli mnie jestem osłabiona, często szumi mi w uszach głowa boli zarówno cała jak i bliżej karku a bardzo częst ... Ból głowy po udarze .. mózgowych, wzrost ciśnienia śródczaszkowego. ...

Stały niedobór sodu po wylewie krwi do mózgu .. mózgu,dodatkowo miał zapalenie płuc jednak udało się je wyleczyć Jednak zauważono iż wypłukuje się sód w organizmie Lekarze próbują dotrzeć dlaczego, ale jak narazie nie wiedzą co może być przyczyną ewentualnie jaka może być choro ... Napady drgawek podczas menopauzy .. mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż mógł być to jednak jednorazowy atak. Po wizycie u endokry ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. mózgu, które mogą powodować taki ból. ...

Krwiak mózgu po wypadku .. mózg to główna centrala organizmu, ma wpływ również na funkcjonowanie innych organów. Niestety medycyna nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, mimo usilnych starań. Nastąpiła znaczna poprawa stanu ogólnego, więc Pani tata zost ... Padaczka przy torbieli mózgu .. mózgu. Na pewno torbiel może być przyczyną padaczki. Dziękuję za odpowiedź.W tylnym dole czaszki między półkulami móżdzku drobna torbiel pajęczynówki o wymiarach 12 na 18 mm. Tak dokładnie jest napisane w wyniku badania. Reszta je ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem ma ...

Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. mózgu - ocena rytmu - Holter oraz badanie ECHO serca i ocena frakcji wyrzutowej. ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. mózgowie ): Badanie wykonano w 3 płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W porównaniu do poprzedniego badania MR, widoczna nowa zmiana o ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. mózgowia,wiec nim sie nie martwie.Martwia mnie te nowopowstałe zmiany w istocie białej i o czym to moze świadczyć.Ogólnie funkcjonuje w miare normalnie i pracuje ,wiec jakimś tam kaleką nie jestem zebym leżał i miał jakieś porażen ...

Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. mózgu oraz robaka móżdżku szersze w stosunku do wieku. najpewniej na tle zaniku korowego. Poszerzenie zbiornika móżdżkowego górnego. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy Problem jes ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. mózgu ), niezbyt silne, ale zdaje się występujące coraz częściej... poza tym parę dosyć poważnych zaburzeń psychicznych, może wynikających z tego, co mam w głowie? No właśnie, a oto co wykryła tomografia: Poniżej jądra soczewkowat ...

Różnice układów nerwowych u introwertyków i ekstrawertyków .. mózgowia. ... Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. mózgowia CT/MRI. ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. mózgowia, ponieważ mam czasami zawroty głowy. Oto wynik badania: TK mózgowia nie wykazuje uchwytnych zmian. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Ko ...

Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. mózgu, które mogą być przyczyną dolegliwości. Czy problemy psychiczne pojawiły się nagle czy są skutkiem urazu/choroby? problemy psychiczne pojawiły się przez izolacje od swiata zewnetrznego. Poza tym mam niezle zgruchotany( strze ... Jąkanie i chwilowa utrata mowy po uderzeniu .. mózgu odpowiedzialny za mowę i nic z tym się nie da zrobić. Czy to w ogóle możliwe jego nawet nigdy w życiu nie bolała głowa, uczył się bardzo dobrze tylko się haczy jak mówi czasem. Trudno na podstawie tych informacji stwierdzić ... Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. mózgowe w okolicy czołowo ciemieniowej do ok 0,5 cm.* Dodam iż rezonans miała robiony ponieważ zdiagnozowano u nie padaczkę, ponadto ma opóżnienie psychoruchowe. Czy to co widnieje w opisie tzn poszerzone przestrzenie i zaokrąglon ...

Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. mózgu. W istocie białej prawego płata ciemieniowego, nad poziomem trójkąta komorowego komory bocznej prawej - 3 - 4mm ognisko hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i ... Pogorszona widoczność w oku przy torbieli szyszynki .. mózgu - a 84 - wynik*torbiel szyszynki./sin/ mam pogorszoną widoczność w lewy oku,wysięk w kolanie mi pozostał.wszystko po lewej stronie. ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależ ...

Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. mózgowie, stąd konieczność wykonania badań obrazowych. Po wykonanych badaniach będzie można podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Dziękuje za odpowiedź Dostałem skierowanie na Tomograf Komputerowy Głowy ale niestety mój stan ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. mózgowia, podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sy ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. mózgu znajdują się opisane zmiany. Czy to cały opis badania czy tylko fragment? Z jakiego powodu wykonano badanie MR? Czy występują jakieś niepokojące objawy? A wreszcie ile dziecko ma lat? Te informacje być może pozwolą powiedzie ...

Wypadanie włosów po urazie głowy .. mózgu. Przez 3 dni byłam w szpitalu. od tego czasu dość często pobolewa mnie głowa i bardzo mocno zaczęły wypadać mi włosy, z dnia na dzień widzę jak mam ich co raz mniej. Już nie wiem co mam robić. Jem witaminy, stosuje szampon p ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego obsza ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. mózgowo - rdzeniowych.Płynu mózgowo - rdzeniowego nie miałam nigdy badanego a dowiedziałam się że nato teraz i tak już za późno.Neurolog podczas badania stwierdził brak odruchów brzusznych.Dodam,że w badaniu krwi płytki krwi mam p ...

Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. mózgowia, podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sy ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. mózgu. Poza tym w dwufazowym badaniu TK głowy nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózkgu i móżdżku. W drugiej fazie badania bez patalogicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetry ... Padaczka lekooporna po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowym ( wypadek samochodowy ). ma padaczkę lekooporna i leczenie nie daje efektów. Jesli ktoś zna jakieś ośrodki leczenia padaczki zagranicą to bardzo proszę o kontakt. ...

Ryzyko rozrostu krwiaka w mózgu po pobiciu Witam. Moj tato zostal ciezko pobity - zrobil mu sie krwiak 1 cm. Lezal 3 dni w szpitalu i wypisali go go gomu na leczenie poszpitalne, do konca wrzesnia ma L4. Co jakis czas chodzi na kontrole do chirurga. Czy chirurg leczy krwia ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. mózgowych, głównie nad płatami czołowymi i ciemieniowymi obu półkul mózgowych. W istocie obu półkul mózgu w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych w sekwencji flair i obrazach T2 widoczne są hyperintensywne sfer ...

Lekki ucisk i oszołomienie po urazie głowy .. mózgu. Dla pewności lepiej skonsultować się z lekarzem. Tymczasem radzę dużo odpoczywać, nie przemęczać się czytaniem czy oglądaniem telewizji. witam wszystkich mam brata w wieku 23 lat od 4 tygodni leży w szpitalu miał pękniecie ... Skąpy rysunek bruzd i zakrętów przy dużym wodogłowiu u noworodka .. mózgu? Faktycznie, wskaźnik Evansa jest dość spory, norma do 30%. Świadczy to o dużym wodogłowiu. Wynik badania mówi również o licznych zmianach powstałych po krwawieniu do mózgu. Nie oznacza to jednak, że nie ma mózgu. Brak bruzd ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. mózgu wynikają najprawdopodobniej z obecności rozległej miażdżycy ( warto wykonać lipidogram ), rzadziej z powodu zaburzeń krzepnięcia ( zaplanowana konsultacja z hematologiem ), cukrzycy ( poziom glukozy ), palenia papierosów, na ...

Zaniki korowo-podkorowe i zmiany degrenacyjno-malacyjne w istocie białej .. Mózg dziecka jest plastyczny, część zmian ulegnie wycofaniu. Przeprowadzone operacje kardiochirurgiczne również mają wpływ na rozwój. Na pewno stymulacja dziecka, tak jak to Państwo robią do tej pory jest potrzebna, a rezultaty po ... Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu witam ,mam dosyć dziwne pytanie.otóż drętwiałyi bolały mnie ręce .po wizycie u ortopedy i braku cieśni nadgarstka zostałam skierowana na oddział neurologiczny .w rezonansie wyszły 2 małe ogniska hiperintensywne niespecyficzne świa ... Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. mózg. Nie było to dokuczliwe, ale nieprzyjemne. Z czasem tez samo minęło. Ale w ostatnich paru dniach ból powrócił. Bardziej dokuczliwy i promieniujący. Też w tym samym miejscu. Dziwne uczucie. Nie był zbyt dokuczliwy, ale powodow ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. mózgowia wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego p ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. mózgowo rdzeniowego - obraz torbieli To jest wynik mojego badania MR . Co mi jest ? Pomóżcie Tak jak zostało to napisane w wyniku badań. Zmiana w lewym płacie czołowym jest najprawdopodobniej zmianą naczyniową ( takie zmiany wystę ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. mózgowej prawidłowy. W DWI nie ujawniono ograniczenia dyfuzji. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości , o prawidłowym sygnale. Po dożylnym podaniu kontrastu nie ujawniono patologicznego podwyższenia sygnału w obrębie mózgowia. U ...

Operacyjne leczenie padaczki .. mózgu, przeciąć ciało modzelowate, stymulować nerw błędny lub zastosować nóż gamma. Operacje tego typu stosuje się w wybranych sytuacjach. ... Zanik korowo-podkorowego mózgowia .. mózgu jest naturalną koleją starzenia się organizmu. Ma Pani 73 lata i takie zmiany mogą występować. W wyniku określono je jako zaniki niewielkiego stopnia, nie wiem czy mają one odzwierciedlenie kliniczne. Poza tym występuje chor ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. mózgu w istocie białej wokół komór bocznych, ale również na granicy korowo - podkorowej widoczne liczne, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zmiany ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznania: G 98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej. Bardz ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciem ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. mózgowia ( badanie dwufazowe ) Wykonano dwufazowe badanie RM mózgowia w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. W obu płatach czołowych widoczne są pojedyncze, dro ...

Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie. Czy powinienem brać np. acard celem ochrony? Czy te zmiany ogniskowe są jeszcze groźne czy one się już po prostu zadziały i nic nie powinno ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. mózgu wokół komór bocznych liczne różnej wielkości, hyperintensywne ( w obrazach T2 - zależnych i FLAIR ) zmiany ogniskowe o charakterze zmian diemielinizacyjnych. Zmiany w większości drobne, wokół rogów przednich i tylnych zlewaj ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. mózgowiu nie stwierdza się Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia nacz ...

Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego .. mózg. - rdzen. celem obniżenia ciśnienia rdzeniowego. Wykonano hemilaminektomię łuku L5 łącząc ze sobą przestrzenie L4 - L5,L5 - S1. Po 10 m - sc przy każdym ostrzejszym ruchu a chodze z kulami kręgosłup ucieka do tyłu i co niewie ... Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. mózgu oraz niewielkie zaniki korowe móżdżku. niestety wizytę u neurologa mam dopiero na marzec.... i chciałabym zapytać się o poradę i o interpretacje wyniku mojej TK. Dziękuję z góry za pomoc. Najlepiej przepisać cały opis wyniku ... Poronny zespół Dandy-Walkera .. mózgu razem z wodogłowiem, niedorozwojem robaka móżdżku czy wysokim ustawieniem namiotu móżdżku? I proszę o odpowiedź jakie objawy może dawac sama * stosunkowo szeroka IV komora*? ...

Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. mózgu i planuję wizyty u dentysty ( usunięcie korzenia i leczenie kanałowe ).Na jak długo przed wizytą u dentysty powinnam odstawić ten lek i czy mogę go odstawić w moim przypadku? Oto moje wyniki: MR głowy. W lewej półkuli mózgu ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. mózgu jako leczenia przeciwbólowego. ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. mózgowia prawidłowa.Układ nadnamiotowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,symetryczny.W szyszynce i wssplotach naczyniastych widoczne zwapnienie.Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.Przestrzenie płynowe podpajęczynkowe prawid ...

Operacja rozdzielenia półkul mózgowych przy padaczce lekoopornej u dziecka .. mózgowych ( wstawiona płytka ). Ale ataki są nadal, zastanawiam się dlaczego nikt nie kieruje Go na rezonans aby stwierdzić przyczyne. Miał tylko robione EEG. Słyszy ale nie mówi, rozumie jak się do niego mówi. Niewiem jak można m ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. mózgu to ja nic nie poradzę ). Kolejny psychiatra nie stwierdził nic niepokojącego w testach które robiłam ani w wywiadzie ze mną i rodzicami - powiedzial *ja tu nic nie widzę ale można spróbować łyknąć coś* po czym przepisał psyc ... Przewlekły pulsujący ból głowy .. mózgowych, może to ma też jakiś wpływ. Jeśli chodzi o wzrok to mam z nim problemy od kilku lat w prawdzie nie noszę okularów, ponieważ raz jest lepiej raz jest gorzej. Bóle głowy pojawia się wieczorami od kilku tygodni dzień w dzi ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej. Poza tym wszystko w porządku. EEG. Znacznego stopnia zmiany uogólnione, z max. amplitudy w okolicach skroniowo ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Niedrożny lewy kompleks ujściowo - przewodowy. Poza przyścienne zgrubienia w dnie lewej zatoki czołowej, sitowiu - przewlekłe zmiany zapalne? Proszę założyć swój temat ja ciągnę dalej swój. Na ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone. Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień. Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszk ...

Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. mózgu, przetykana czynnością beta. W odprowadzeniach przednich dominuje czynność beta. Reakcja zatrzymania zaznaczona. W okolicy skroniowej obustronnie z przewaga po stronie lewej rejestruje się grupy fal 8 - 13 Hz wyróżniające si ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. mózgowia zmian nie wykazują. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony* tyle napisano w badaniu dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni ( chciano mnie wysła ... Diagnostyka narkolepsji .. mózgu?zależy mi szczegolnie na przebadaniu pod kontem narkopepsji i ewentualnych guzów.o jakie skierpowanie poprosic? bede wdzieczna za pomoc pozdrawiam miałam na myśli narkolepsje oczywiście W kierunku narkolepsji zapewne zostani ...

Ryzyko przerzutu raka płaskonabłonkowego przy utratach świadomości .. mózgu? Nie można wykluczyć, że nie są to przerzuty, tak może być. Należy wykonać badania obrazowe głowy. ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. mózgowego, mialem takie szczęście że akurat za mną jechał ratownik z akwaparku który zdjął mi kask wylał krew z ust, wyciągnął język z gardła i zaczął reanimować już nie oddychającego, sam nie dawał zbytnio rady, i gdy tylko zaczą ... Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. mózgu, pęknięcia podstawy czaszki, powstania krwiaka. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Syn następnego dnia ( po moich namowach ) udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz wykonał jakieś podstawowe badania neurologiczne i zaleci ...

Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. mózgowia bez zmian . w 2004 r. przepisano mi DEPAKINEchrono 0,3g ale po stosowaniu ok.3 mies musiałam odstawic ponieważ tabletki wywoływaly u mnie nadmierna sennosc i musialam je odstawic .Na dzien dzisiejszy nie mam przepisanych ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. mózgu w istocie białe podkomorowo lewego płata czołowego widoczne pojedyncze ognisko hiperintensywne w obrazie T2 zależnym orazw sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otocze ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. mózgowe bez zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 ...

Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. mózgowia nie stwierdza się cech procesu ekspansywnego ani krwawienia śródczaszkowego. Drobne ognisko malacji ok. 6x4 mm w strukturach głębokich po stronie lewej. Uogólnione zaniki, głównie korowe mózgowia. Układ korowy ustawiony p ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. mózgu rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologi ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. mózgowe bez zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 ...

Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci .. mózgowej. ... Wysiłek fizyczny po udarze niedokrwiennym mózgu Mój dziadek dostał udaru niedokrwiennego. W szpitalu spędził ponad dwa tygodnie, w tym czasie był rehabilitowany. Pracuje ciężko na gospodarstwie rolnym. Chciałabym zapytać, jakie czynności dziadek może wykonywać, a jakich powinie ... Zmiany demilinizacyjne w centrum semiovale .. mózgu wykazało ogniska hyperintensywne w centrum semiovale, zmiany demilinizacyjne. Za kilka tygodni mama ma powtórzyć badanie. Co może wtedy wykazać? Co jest mojej mamie? Będzie to badanie kontrolne oceniające czy opisane w poprz ...

Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu? który uprawiam ostatnio żeby troszke zeszczupleć. ... Niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu u dziecka .. mózgu? Syn ma 8 lat i boję się, że to może być coś poważnego. Taką zmianę należy obserwować. Jeśli ulegnie ona powiększeniu i występują przy tym niepokojące objawy tj. zaburzenia równowagi, zawroty głowy należy rozważyć leczenie o ... Skoki prolaktyny przy gruczolaku przysadki mózgowej .. mózgowej. Od pewnego czasu obserwuję skoki prolaktyny. W tym momencie jest poniżej normy. Czy to normalne? Co można zrobić, żeby poprawić ten stan? Powinna Pani zgłosić się do endokrynologa. Może dawka stosowanego leku jest nieodp ...

Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. mózgu. Tomografia niczego nie wykazała. Po 2 tygodniach dźwigałem ciężkie rzeczy, następnego dnia miałem dziwny atak. Były to problemy z równowagą, zawroty głowy, bóle głowy, drętwienie kończyn dolnych i górnych. Co mi jest? Co po ... Sytuacje wymagające badania rezonansu z kontrastem .. mózgu ( np. sprawdza się unaczynienie guza ). ... Mierna atrofia mózgowia przy kłopotach z pamięcią .. mózgu: cechy miernej atrofii mózgowia. Mój lekarz powiedział, że to normalne. Czy faktycznie tak jest? Od pewnego czasu mam kłopoty z pamięcią, a mam dopiero 40 lat. Czy ma to jakiś związek z tą atrofią mózgowia? Atrofia mózgowia ...

Leki na padaczkę skroniową .. mózgu. ... Ryzyko guza mózgu przy długotrwałym katarze i zapaleniu zatok .. mózgu ( glejaków czy coś takiego ). To prawda czy fałsz? Na pewno sam katar i zapalenie zatok nie są powodem powstawania guzów mózgu. Mogą natomiast być objawem zmian w obrębie samych zatok. Najlepiej wykonać CT zatok i zgłosić si ... Rokowania przy śpiączce wskutek wirusowego zapalenia mózgu .. mózgu. Ma 20 lat. Czy brat z tego wyjdzie? Jakie są szanse na całkowity powrót do zdrowia? Od czego to zależy? W przypadku wirusowego zapalenia mózgu możliwość terapii jest ograniczona, głównie leczenie jest zachowawcze, a jeżeli ...

Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. mózgu nietypowo położne dla SM i dla nowotworów. Mam 30 lat. Co powinnam zrobić? Czy to może być jakaś groźna choroba? Te objawy faktycznie mogą wskazywać na SM, także w tym wieku zwykle pojawiają się objawy choroby. Ponieważ pods ... Ból głowy za uchem jako wynik dawnego urazu głowy .. mózgu, ale nie zauważono u mnie żadnych problemów.Czy to możliwe, że po tym wypadku mógł powstać u mnie jakiś krwiak? Lekarz powiedział, że to przez oczy, bo pogarsza mi się wada wzroku, ale może się myli? Po takim czasie występuj ... Opadanie powiek u dziecka .. mózgowia. Czy wykonano jakieś badania obrazowe głowy? Czy poród przebiegał bez powikłań? ...

Ośrodek rehabilitacyjny w woj. dolnośląskim dla osoby po udarze mózgu .. mózgu? Czy w województwie dolnośląskim jest jakiś dobry szpital rehabilitacyjny, gdzie nie trzeba długo czekać na miejsce? Niestety trzeba samemu podzwonić i popytać o miejsce. W każdym ośrodku sytuacja z miejscami jest inna. Poda ... Operacyjne leczenie guza Hamartoma przy padaczce .. mózgu możliwość operacyjnego leczenia zależy od lokalizacji zmiany i związanego z tym dostępu operacyjnego. Najlepiej zgłosić się do neurochirurga dziecięcego, np. do CZD w Warszawie i skonsultować możliwość leczenia w przypadku P ... Ryzyko kalectwa przy powiększonych przestrzeniach mózgu u niemowlęcia .. mózgu. Do tej pory rozwijało się bez żadnych problemów. Co oznacza taka diagnoza dla dziecka? Jak przebiega leczenie, czy jest ono konieczne? Czy dziecku grozi trwałe kalectwo lub śmierć? Należy dokładnie określić stopień tego pow ...

Poszerzone przestrzenie okołomózgowe u niemowlęcia .. mózgu wykazało, że przestrzenie płynowe okołomózgowe są trochę poszerzone, a układ komorowy jest symetryczny, wąski. Co to oznacza? Jeśli brak innych nietypowych zachowań u dziecka to raczej jest to taka uroda dziecka, dziecko ma ... Drętwienie i bezwład całego ciała .. mózgowia czy może kręgosłupa. ... Szanse na przeżycie przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i zatorze płucnym .. mózgiem wszystko jest w porządku. Proszę mi powiedzieć, czy ma szanse na przeżycie i wyzdrowienie? Jeżeli faktycznie, tak jak Pan pisze badania nie wykazują większych nieprawidłowości, odpowiada na leczenie to niebawem powinien zo ...

Bóle po lewej stronie głowy przy poruszaniu .. mózgowia. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście, jeśli natomiast choruje na coś Pani przewlekle to proponuję wizytę rozpocząć od lekarza internisty. ... Zatrzymanie zaniku kory mózgowej .. mózgowej części czołowej. Nie mam pojęcia, czy to poważne schorzenie. Mam 45 lat i uciążliwe problemy z pamięcią. Chcę się dowiedzieć, czy to będzie nadal postępować? Boję się, że wkrótce zapomnę jak się nazywam... Czy tak się sta ... Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. mózgu? Powinienem zrobić jakieś badania? Mam takie same objawy jak ty, w skrócie chyba nie da się lepiej tego opisać jak ty to zrobiłeś. Męczy mnie to już jakiś czas i też zacząłem myśleć czy coś mi nie jest, badałem się w kierunk ...

Problemy z pamięcią po stłuczeniu mózgu .. mózgu, miał krwiaka, ale się wchłonął. Obecnie ma problemy z pamięcią i koncentracją. W jaki sposób można mu pomóc? ... Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej .. mózgowo - rdzeniowego z układu komorowego mózgowia ( w przebiegu niewydolności żylnej, zakrzepu ), rzadziej: nadprodukcja płynu mózgowo - rdzeniowego, w przebiegu guza mózgu ( objawy ucisku ), urazu głowy, krwawienia podpajęczynów ... Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. mózgu poprzez badanie neurologiczne i badanie obrazowe głowy. Stąd na początek warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje do neurologa. Takie bóle głowy mogą wskazywać również na migrenę bez aury, którą także należy wzią ...

Bóle i zawroty głowy oraz mdłości po uderzeniu w głowę .. mózgu? Czy warto iść z tym do lekarza? Minął już przecież tydzień... Mimo, że minął tydzień warto udać się na Izbę Przyjęć do szpitala. W zasadzie od razu powinieneś. Powinien zbadać Cię neurolog, zostanie wykonane CT głowy. Prawd ... Silne bóle głowy, zawroty i częste wymioty po mocnym uderzeniu w głowę .. mózgu lub krwiakiem, najczęściej podtwardówkowym. Objawy mogą wskazywać na formę podostrą krwiaka, jeśli objawy się nie nasilają to znaczy, że prawdopodobnie nic złego się nie dzieje. Należy jednak to sprawdzić. ... Psycholog z Warszawy zajmujący się osobami po udarze mózgu .. mózgu? Czy są w ogóle tacy specjaliści? Mój tato, który pół roku temu przeszedł udar, potrzebuje pomocy psychologicznej. Ważne jest, aby lekarz znał skutki tej choroby i podstawowe informacje dotyczące opieki nad takim pacjentem. ...

Bóle i zawroty głowy, napady gorąca i zimna po dawnym wstrząsie mózgu .. mózgu, byłam ogólnie potłuczona. Od wypadku minęło już tyle czasy, a ja nadal miewam bóle głowy, ostatnio zauważyłam małego guza. Często mam naprzemienne uczucie gorąca i zimna. Mam 16 lat. Czy to może być coś poważnego? Jak to sp ... Senność, rozkojarzenie i bóle głowy po urazie głowy .. mózgu. Czy to prawda? Takie objawy, jakie Pan opisał, mogą występować nawet do 3 tygodni od urazu. Powrót do stanu prawidłowego przyspieszy odpoczynek, unikanie nadwyrężania wzroku ( unikać telewizora ), mniejszy wysiłek fizyczny. ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. mózgu wykazuje? Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wad wrodzonych, zmian naczyniowych ( np. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć prze ...

Podejrzenie zwapnienia mózgu przy niezrastającym się ciemiączku u dziecka .. mózgu. Co to znaczy? Czy można ją wyleczyć? Czy zwapnienie mózgu spowoduje jakieś zmiany w jej mózgu? Myślę, że lekarz nie miał na myśli zwapnienia mózgu, a raczej zaburzenie gospodarki wapniowo - fosforanowej związaną z niedobore ... Malformacja naczyniowa w mózgu o typie naczyniaka żylnego .. mózgu i ognisko o cechach niespecyficznej demielinizacji w centrum semiovale. Co to znaczy? ... Chwilowy ból przy skrętach głową .. mózgu ) i nie mogę ruszyć głową przez kilka sekund. Mam blisko 16 lat. Co może mi dolegać? ...

Ryzyko guza lub zakrzepu przy wieloletnich bólach głowy .. mózgu czy zakrzep. Raczej bóle głowy w postaci migreny czy klasterowe bóle głowy. Najlepiej ponownie skonsultować się z neurologiem. ... Skróty Hv i Rz w opisie EEG .. mózgu na te bodźce i analizuje, na jakie zaburzenia wskazują. ... Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. mózgu, którego konsekwencją było porażenie nerwu twarzowego. W szpitalu nie znaleziono przyczyny udaru. Teraz po udarze zostało jedynie nadciśnienie tętnicze. Co robić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego udaru? Bardzo do ...

Szanse na powrót do świadomości po całkowitym odkorowaniu mózgu .. mózgu. Czy jest możliwy powrót świadomości? Do odkorowania mózgu dochodzi najczęściej w wyniku niedotlenienia. Trudno powiedzieć ile taki stan może potrwać, im dłużej tym rokowanie jest gorsze. Wszystko zależy od stanu klinicznego ... Samoistne zniknięcie krwiaka głowy .. mózgu w miejscu nieoperacyjnym. Lekarz powiedział, że być może krwiak zniknie sam i że ma się to okazać po dzisiejszej nocy. Tak, krwiak może sam się wchłonąć. Wszystko zależy także od rozmiarów krwiaka. Na pewno krwiak nie znikni ... Ośrodki rehabilitacyjne dla osoby po udarze mózgu .. mózgu. Ma trudności z mową i rozumieniem słów. Szukam dla niego dobrego ośrodka rehabilitacyjnego. Jeśli chodzi o sanatoria to proszę poszukać na stronie: http://www.sanatoria.org/pl/profile/uklad_nerwowy.html Godne polecenia ośro ...

Bóle migrenowe głowy po wstrząsie mózgu .. mózgu z krwiakiem. Od pewnego czasu odczuwam silne bóle głowy, a niedawno powróciły także nudności i zawroty. Czy może to mieć związek z przeżytym wstrząsem, czy też można to potraktować jako silne bóle migrenowe? Jakie badania po ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. mózgu. W tym momencie mąż źle się czuje, drętwieją mu ręce, nogi, wygląda tak jakby był pod wpływem alkoholu. Zapomina słów, język mu się plącze, jest agresywny. Co może być przyczyną? Szukam dobrego neurologa z Warszawy. Najlepie ... Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. mózgu, z zanikiem prawej półkuli mózgu i niedowładem połowicznym strony lewej. Oprócz tego cierpię na silne bóle kręgosłupa, cierpną mi ręce, czuję ból w nogach. Często słabnę. Po odzyskaniu świadomości zalewa mnie fala gorąca. Co ...

Związek posocznicy z zapaleniem opon mózgowych .. mózgowych. Czy jest to groźne i jakie mogą nastąpić powikłania w przypadku, kiedy osoba ma obie te przypadłości? Sprawa dotyczy mojej córki i chciałabym uzyskać dokładną informację. Posocznica to ogólnoustrojowa reakcja organizmu ... Zawał w móżdżku z uszkodzoną półkulą mózgu .. mózgu. Dziadek ma cholesterol i ciśnienie w normie. Co mogło być przyczyną zawału? Czy dziadek będzie zdrowy? Do udaru mogło dojść wskutek utworzenia się zakrzepu, jeśli był to udar niedokrwienny. Warto zbadać układ krzepnięcia i ... Kolor płynu mózgowego u zdrowego człowieka .. mózgowy? Co oznacza obecność krwi w płynie? Jaki kolor powinien mieć płyn mózgowy u zdrowego człowieka? Prawidłowy płyn mózgowo - rdzeniowy powinien być przejrzysty i bezbarwny. Prawidłowo krew nie występuje, jej obecność natomias ...

Ryzyko pogorszenia stanu zdrowia po kilku dniach po udarze mózgu .. mózgu. Od tej pory nie ma władania w lewej ręce. Ma do tego problemy z mową, z pamięcią. Minęło dopiero 2,5 doby po udarze. Czy jego stan może się jeszcze pogorszyć, czy teraz już będzie tylko lepiej? Jeżeli zastosowano odpowiedni ... Rokowania przy wysokim ciśnieniu po wylewie podpajęczynówkowym .. mózg. i nie można zlokalizować tętniaka. Babcia ma 69 lat. Czy jest dla niej jeszcze jakaś nadzieja? ... Uwypuklanie się wypustki pajęczynówki w obręb siodła tureckiego .. mózgową. Jeśli uwypuklanie się jest niewielkie wymaga Pani jedynie obserwacji. ...

Zatarcie tarczy nerwu wzrokowego .. mózgu, guzem mózgu. Leczenie uzależnione jest zatem od przyczyny. Najlepiej skonsultować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym. ... Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. mózgu. Trzęsłam się i bardzo bolała mnie głowa. Ostatnio uderzyłam się w to samo miejsce i od tego czasu mam objawy podobne do padaczki skroniowej. Czy mogłam zachorować na padaczkę pourazową? Czym różni się ta choroba od wrodzone ... Paraliż u dziecka po zatorze i uszkodzeniu pnia w mózgu .. mózgu, ma uszkodzony pień, jest sparaliżowany. Co można jeszcze zrobić? W jaki sposób można mu pomóc? ...

Bóle głowy i omdlenia przy kumulowaniu się impulsów nerwowych w jednej części mózgu .. mózgu. Wiem, że do końca życia będzie brał jakieś leki, bo w przeciwnym wypadku może umrzeć. Nic z tego nie rozumiem, co to za choroba? Prawdopodobnie chodzi o padaczkę, ale z tego opisu nie mam 100% pewności. Rozumiem, że Pani ko ... Uogólnione zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. mózgu. Bardzo się martwię tym orzeczeniem. Co to może być? Czy jeszcze jakieś badania powinienem zrobić? ... Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu Syn dwa lata temu miał udar niedotleniowo - niedokrwienny w wyniku którego ma lekki niedowład prawej strony. Od kilku miesięcy bardziej zarzuca prawą nogą niż wcześniej i bardzo pogorszyło mu się pole widzenia. Lekarka powiedziała ...

Uleczalnośc zgąbczenia mózgu .. mózgu lub jakiejś jego części? Czy to jest rzeczywiście nieuleczalne? Chodzi o gąbczaste zwyrodnienie mózgu, czyli o postępującą chorobę neurozwyrodnieniową tj. choroba Creutzfeldta - Jakoba. Tak proces jest postępujący i jak dotą ... Przebieg leczenia choroby Creutzfeldta-Jacoba .. mózgu, dokładnie nie wiadomo dlaczego. To co można na dzień dzisiejszy robić to leczyć objawowo. Skoro nie znana jest dokładna przyczyna, w związku z tym brak leczenia przyczynowego. ... Contusio captis i excoratio cutis dorsi .. mózgowia, należy wykonać badania obrazowe głowy. Najczęściej wykonywane jest CT głowy. Dlatego trudno mi powiedzieć czy dzieje się coś poważnego. Myślę, że gdyby tak było, w kracie informacyjnej napisano by o tym. ...

Szanse na odzyskanie pamięci po opryszczkowym zapaleniu mózgu .. mózgu. Mama nie poznaje nikogo i nie potrafi nazwać przedmiotów. Czy ma szansę na odzyskanie pamięci i podstawowych funkcji życiowych? Jak można jej pomóc? ... Brak zmian ogniskowych o typowym obrazie mikrogruczolaka .. mózgowa o wymiarach 10mm na 14 mm wysokość 6 mm.sygnał tylnego płata prawidłowy. Sygnał płata przedniego niejednorodny,bez zmian ogniskowych o typowym obrazie mikro - gruczolaka. szypuła z lejkiem przysadki o szer. 2 mm bez zbacza ... Leczenie wzmożonego napięcia mięśniowego u niemowlęcia .. mózgu. Należy jak najwięcej ćwiczyć z dzieckiem. Można umówić się z rehabilitantem, który pokaże Państwu jak prawidłowo wykonywać takie ćwiczenia. Ważna jest systematyczność. Na efekt będzie trzeba troszkę poczekać, ale na pewno b ...

Bóle z tyłu głowy i zawroty głowy po dawnym stłuczeniu mózgu .. mózgu. Więc prosze o porade bo niwiem czy mam się martwić. ... Sposób przeprowadzania elektrostymulacji po urazie mózgu Mój syn jest po wypadku i ma napięcia spastyczne czterokończynowe. Poradzono mi stosować elektrostymulację, ale instrukcja urządzenia jest skomplikowana i mało czytelna. Jak postępować z takim urządzeniem i jak często wykonywać za ... Napadowe bóle głowy po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych, została wyleczona. Przez cały okres nauki cierpiała jednak na bóle głowy, ogólne złe samopoczucie i problemy z koncentracją. Dzisiaj ma już 34 lata, a bóle nie ustępują, wręcz nasilają się. Czy to może być wynik zapalen ...

Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. mózgowia, które wykazało, że przestrzenie płynowe przymózgowe i przymóżdżkowe miernie inwolucyjnie poszerzone. Co to oznacza? Jak się to leczy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, etc. ? Dodam, że patologii ogniskowej nie uwidoc ... Depresja po embolizacji tętniaka mózgu .. mózgu. Fizycznie czuje się dobrze, gorzej z psychiką. Nie uczy się, nie zdaje egzaminów, bardzo się zmieniła, nie myśli o przyszłości. Lekarz psychiatra stwierdził depresję po chorobie, ale siostra nie chce się leczyć. Co powinnam ... Obrzęk mózgu i śpiączka po operacji usunięcia guza mózgu .. mózgu, który na szczęście nie był złośliwy. Po kilku dniach zrobił się jej obrzęk mózgu i leży już trzeci dzień w śpiączce. Skąd ten obrzęk po operacji? Czy są jakieś szanse, że z tego wyjdzie? ...

Wstydliwość i samotniczy tryb życia przy przebytym zapaleniu mózgu Czy przebyta taka choroba w okresie niemowlęcym daje jakieś skutki w przyszłym życiu.,tz w dorosłym życiu.??Nadmieniam że dziecko jest już dorosłe ,dobrze się uczy.Ale np prowadzi życie taki bardziej samotniczy.Jest skryte ,wstydl ... Zawroty i kłucia głowy oraz zaburzenia pamięci i koncentracji przy zanikach mózgu .. mózgu w płatach czołowych i ciemieniowych, a ja mam dopiero 18 lat. Nie mam żadnych nałogów. Czy muszę się leczyć na te zaniki? Warto odwiedzić psychologa, który jest najwłaściwszą osobą mogącą zobiektywizować ewentualne zaburzeni ... Możliwe konsekwencje niewielkiego zaniku korowego mózgu .. mózgu, jaki był tam wymieniony, może być początkiem np. choroby Alzheimera? Wizytę u neurologa mama ma dopiero za miesiąc, ale nie wiem, czy może nie powinna tego przyspieszyć z powodu tego wyniku. Czy to coś poważnego? Niewielki ...

Leczenie zaniku korowego mózgowia .. mózgowia. Mam 44 lata. Czy to jest groźna przypadłość. Jak postępować by się nie powiększała? Zanik korowy może wynikać np. ze zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, zespołów otępiennych. Jeśli zanik jest nieznaczny to jest to pro ... Ryzyko uszkodzenia pnia mózgu wskutek długoletniego picia alkoholu .. mózgu??!! Uszkodzeniu ulega głównie kora mózgowa, ale także pień mózgu. ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. mózgu, neurolog po obejrzeniu zdjęć stwierdził, że może to być jedynie migrena. Lekarz rodzinny przepisał mi lek effralgan codeine, niestety nie pomaga nawet po godzinie lub dłużej od zażycia. Czasami odczuwam nerwobóle w klatce p ...

Ognisko malacji w strukturach głębokich mózgu po urazie głowy .. mózgu po stronie lewej mam ognisko malacji. Co to znaczy? Z tego co Pan opisuje doszło do wstrząśnienia mózgu. Objawy tj. ból głowy, zawroty, zaburzenia koncentracji i pamięci są charakterystyczne i występować mogą do 7 - 14 dni p ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. mózgu. Zwapnienie w szyszynce. Poza tym struktury mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciałem sie dowiedziec czy to cos groznego i co z tym dalej powinienem zrobic Tworze ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. mózgu należy rozważyć jej operacyjne usunięcie. Warto raz na rok wykonać badanie kontrolne. Jeśli występują wymienione wyżej objawy, możliwe, że torbiel powiększa się i warto wykonać badania kontrolne. W tym celu najlepiej wyjaśni ...

Obrzęk mózgu, płuc i krwiak w brzuchu u osoby pod respiratorem .. mózgu i płuc oraz krwiaka w brzuchu. Leży pod respiratorem. Lekarze twierdzą, że płuca i serce obumierają. Czy jest szansa, że brat z tego wyjdzie? ... Mimowolne poruszanie nogami podczas leżenia po udarze pnia mózgu .. mózgu, leczę się neurologicznie. Od pewnego czasu obserwuję u siebie ciągłe ruszanie stopami i nogami podczas leżenia. Czy to jest normalne po takim udarze? Czy można to w jakiś sposób usunąć? ... Drobna struktura odpowiadająca torbieli szyszynki a ryzyko guza mózgu .. mózgu wykazało drobną strukturę o podwyższonej intensywności, odpowiadającą obecności drobnej torbieli szyszynki. Czy to znaczy, że mogę mieć guza mózgu? Moja mama zmarła na guza mózgu, kiedy miałem 5 lat. Opis wskazuje na torbiel ...

Specjalista od choroby Recklinghausena .. mózgowych. Proszę spróbować: - http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=301 - CZD w Warszawie ( dla dzieci ) http://www.czd.pl/index.php?id=830 Skontaktuj się koniecznie z prof.Sergius ... Najdokładniejsze badanie mózgu .. mózgu jest najlepsze, tomografia komputerowa z kontrastem czy rezonans magnetyczny? Wybór techniki obrazowania zależy od objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ... Nadpobudliwość i opóźnienie w nauce mówienia u dziecka po wirusowym zapaleniu mózgu .. mózgu. Obecnie ma 5 lat. Jest nadpobudliwe, nie mówi. Badania neurologiczne nic nie wykazały. Ma stary zrost w lewej półkuli mózgu. Co jej jest? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Może najlepszym rozwiązaniem jest ...

Drgawki u osoby w śpiączce wskutek niedotlenienia przy przebitym płucu .. mózgu. Przy wybudzaniu ze śpiączki farmakologicznej, lekarze odkryli przebite płuco. Ma drgawki, drżenia ciała. Brat reaguje na głosy i światło. Czy to coś poważnego? Czy brat wyjdzie z tego? Drżenie ciała może być wynikiem np. us ... Uciskający ból po prawej stronie czubka głowy .. mózgu tj. naczyniak, torbiel pajęczynówki, choroby rozrostowe. Radzę zacząć od prostych rzeczy, czyli wykluczyć nieprawidłowe ciśnienie i ból związany z zatokami. ... Bóle naczyniowe mózgu przy zniesionej lordozie kręgosłupa szyjnego .. mózgu maja związek ze zniesioną lordozą kręgosłupa szyjnego? Jak trzeba leczyć te przypadłość? ...

Drgawki i utrata przytomności po upadku .. mózgu? Nie udałem się po tym zdarzeniu do lekarza. Czym to może grozić? Należy jak najszybciej zgłosić się na Izbę Przyjęć, tam zbada Pana neurolog lub chirurg i zostanie wykonane CT. Należy wykluczyć przede wszystkim możliwość ut ... Ośrodek rehabilitacyjny w okolicach Warszawy dla osoby po udarze .. mózgu? Chciałabym umieścić w takim ośrodku moją mamę, ponieważ sama nie jestem w stanie się nią zająć. Interesuje mnie też, jak wygląda opieka nad takimi osobami i jak wygląda rehabilitacja. ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. Kąty mostowo - móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowych. Kompleksy nerwow VII i VIII obustronnie prawidłowe w obrazie MR. ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środkowo - górnej części mostu* - układ komorowy dość prominentny ( adekwatny do ... Zaburzenia równowagi, drętwienie stóp i krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem .. mózgu nie stwierdza stwardnienia rozsianego. ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. mózgu. drobne ogniska gliozy w pniu mózgu układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. kompleksy nerwów VII i VIII nie poszerzone. okolica przysadki mózgowej i okolica nadsio ...

Leczenie magnesami zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. mózg. ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Wynik tego b ... Zwapnienie przystrzałkowe na sklepistości mózgu po urazie głowy .. mózgu po stronie prawej. W kości czołowej po stronie prawej przerwa w ciągłości utkania kostnego - mogąca odpowiadać strzelinie przełomu. Wskazane poszerzenie diagnostyki - MR*. Czy to coś poważnego? czego rezultatem może być taki ...

Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. mózgu nie wykazano.kład komorowy ustawiony pośrodkowo,symetryczny,nieposzerzony.W obrębie kości pokrywy czaszki szczelin złamania nie widać.Zatoki czołowe,sitowie,zatoka klinowa i układ pneumatyczny kości skroniowej - prawidłowo p ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Badanie zakłócone przez artefakty ruchowe* Pozdrawiam ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. mózgowia. Badanie wykonano w trzech płaszczyznach, w sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płat ...

Rozszczepienie białkowo-komórkowe w płynie mózgowo rdzeniowym .. mózgowo rdzeniowym stwierdzono rozszczepienie białkowo - komórkowe oraz podwyższony poziom immunoglobulin ( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3* glukoza 3,6 mmol/l* chlorki 120 mmol/l* O. Pandy*ego: dodatni* O. None - Apelta: dodat ... Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach Okolo 2miesiecy temu zachorowalam na zapalenie opon mozgowych. Tydzien wczesniej przed pierwszymi objawami zostalam zaszepiona / 4 standardowe szczepionki jednoczesnie/ poniewaz w grudniu mielismy jechac do kenii a w styczniu do I ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwencji FLAIR przemawiające za przebytymi zmianami naczyniopochodnymi . Umiarkowany korowy i niewielki podkorowy zanik mózgu po ...

Ognisko hiperintensywne w istocie białej środka półowalnego lewej półkuli mózgu .. mózgu. Wybieram sie jutro do mojej pani neurolog aczkolwiek chcialabym rowniezz usysec inna opinie. Z gory dziekuje z apomoc. ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. mózgu prawego płata czołowego, a to wynik badania kontrolnego: w istocie białej płata czołowego prawego, w okolicy loży po guzie widocznych jest kilka ognisk hiperintensywnych w T2 i flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpow ... Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić ...

Dominacja czynności alfa i pojedyncze fale teta w wyniku EEG .. mózgu przemieszczana z seriami fal beta. W okolicachskroniowych widoczne są pojedyncze i po kilka fale teta 6 - 7 Hz o nieco zaostrzonym rysunku i amplitudzie czynności podstawowej. okresowo przeważające po stronie lewej. Rz obecn ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. mózgu widoczne są drobne, pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. układ komorowy o ogniskowo p ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej ...

Ból głowy po lekkim urazie bez utraty przytomności .. mózgu? czy powinnam zrobić jakieś badania? Powinien zbadać Panią lekarz. Z tego co Pani opisuje nie jest to nic groźnego, nie jest to też wstrząśnienie mózgu. Głowa może boleć 3 - 4 dni. Doraźnie można stosować apap. ... Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. mózgowym porażeniu dziecięcym głównym problem jest porażenie spastyczne wpływające na prawidłowy rozwój układu mięśniowego. Podawanie botuliny jest jedną z metod leczenia, działanie widoczne jest już po około 3 dobach, a utrzymuje ... Treningi biofeedback i badanie EEG w Lublinie .. mózg, dzięki specjalnemu programowi komputerowemu, możliwe jest ćwiczenie wytwarzania odpowiednich fal w mózgu, co poprawia koncentrację, pamięć ( np. u dzieci z ADHD, po urazach, w padaczce ). http://www.eeg - biofeedback.com.pl/ ...

Stosowanie Tiscercin u dziecka z porażeniem mózgowym .. mózgowe. Dziecko słabo się rozwija, niedowidzi i nie mówi. Niedawno skierowano mnie z nim do zakładu opiekuńczo - wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych. Tam dowiedziałam się, że zmieniono mu leczenie z Depakine na Tisercin i ... Ból głowy i zaburzenia równowagi po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii .. mózgu. Odczuwam teraz bóle głowy ( czasem lekkie, a czasem bardzo silne ). Mam też problemy z równowagą. Czy jest jakiś sposób ich wyleczenia? Czy może będą mi już towarzyszyć do końca życia? Mam zaledwie 28 lat. Przede wszystkim ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki po uszkodzeniu układu nerwowego .. mózgu. Najwięcej informacji uzyska Pani od lekarzy bezpośrednio zajmującymi się wujkiem. ...

Pogorszenie wzroku, torbiel szyszynki i wysięk w stawie po wirusowym zapaleniu mózgu .. mózgu. Na zlecenie lekarza miałam zrobiony rezonans. Wykazał torbiel szyszynki. Wysiada mi wzrok, mam wysięk w stawie. Czy ma to związek z przebytą chorobą? ... Sposoby na podawanie choremu bez jego wiedzy leków na raka mózgu .. mózgu. Miała operację, chemioterapię i radioterapię, ale nie pomogły jej. Aktualnie jest w domu, ale nie chce przyjmować leków. Już dwa razy była w szpitalu, tam jej stan się polepszał, ale gdy tylko wracała do domu, znów nie przy ... Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stwierdza się. Jednoznacznie nie można określić charakteru ogniska położonego przykomorowo po stronie lewej, pozapalne? ( brak wzmocnienia po ...

Zaraźliwość wirusowego zapalenia mózgu .. mózgu. Czy jeśli będę go odwiedzać w szpitalu, mogę się zarazić? Jest to podobno infekcja wirusowa, ale czy jest zaraźliwa? ... Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. mózgu, w prawym płacie czołowym od strony dolno - bocznej z objęciem zakrętu czołowego dolnego widoczny nieregularny obszar korowo - podkorowy bez ewidentnego wzmocnienia - obszar mogący odpowiadac procesowi naciekowemu pierwotnem ... Zanik widzenia w prawym oku .. mózgowia nie uwidoczniono.Komora IV prawidłowa. Kąty mostkowo - móżdżkowe wolne Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowych na sklepistościach mózgu i móżdżku. W obrębie oczodołów struktur patologicznych nie stwierdzono.Skrzyżowan ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Jak można zdiagnozować taki wynik?proszę o szybko informację Badanie wykonano po urazie, udarze czy z innego powodu? Bez tego trudno mi zinterpretować wynik badania. Badanie było ... Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. mózgowe, zaburzony rozwój psychoruchowy i asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma padaczkę? Jak można temu zaradzić? Tak, opis wskazuje na pad ... Częściowy ucisk, ból i mrowienie głowy po embolizacji naczyniaka .. mózgu. Sprawność ruchowa częściowo powraca, jednak odczuwam nadal częściowy ucisk i mrowienie strony po której wnikano do środka. Co powoduje ból? Czy możliwy jest ucisk nerwu? ...

Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. mózgowiu nie stwierdzono. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej wielkości bez zmian ogniskowych.Układ Komorowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii środkowej. W objętym badaniem odcin ... Obustronny rak tętnic łączących tylnych przy bólach z tyłu głowy .. mózgowych. Proszę dokładanie przeczytać opis zweryfikować go z osoba opisującą. ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. mózgowo - rdzeniowego, ulegająca saturacji w sekwencji Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50mm. Morfologia kory mózgowej poza obszarem płata skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w ł ...

Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. mózgowej w badaniu przeglądowym prawidłowy. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półku ... Ognisko naczyniopochodne w rzucie jądra ogoniastego .. mózgu złożona z istoty szarej zlokalizowana bocznie od komór bocznych mózgu, symetrycznie po obu stronach. Odpowiada m.in. za kontrolę ruchów, emocje, funkcje poznawcze. Zmiana naczyniopochodna to prawdopodobnie skutek niedokrwien ... Zaniki korowo-podkorowe u młodej osoby .. mózgu. Wykonano mi tomografię, która wykazała zaniki korowo - podkorowe. Dotarłam do informacji, że takie zmiany występują u ludzi, którzy chorują na Alzheimera. Ja mam 23 lata, skąd więc u mnie takie schorzenie? Nigdy nie miałam ...

Nawracające bóle głowy przy zgrubieniu na poziomie pogranicza tętnicy szyjnej .. mózgu środkowej po stronie prawej średnicy 4 - 5 mm, może wynikać z przebiegu tęnicy, jednakze względu na asymetrię zmian w stosunku do strony lewej wskazane angio MR poza tym tk bez zmian. eeg prawidłowe. prosze o jakies informac ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki osoby, której większość mózgu jest obumarła .. mózg jest obumarły w 70%. Czy są szanse, że mama się wybudzi? Czy są jakieś ośrodki dla takich osób? Tak, są specjalne ośrodki. Ze względu na małą liczbę miejsc trudno tam się dostać. Na pewno pomogą w tym lekarze opiekujący się P ... Ból głowy, wymioty i problemy z równowagą a niedotlenienie mózgu .. mózgu, które może skończyć się udarem mózgu. Mamę boli głowa, ma mdłości. Co może wpłynąć na pojawienie się udaru? Jaka jest przyczyna takiego stanu zdrowia mamy? ...

Utrata widzenia w jednym oku po zastrzyku z botoxu .. mózgu. Wszystko jest już w porządku, ale pozostały zaburzenia równowagi i wzroku. Okulista doradził wstrzykiwanie botoxu. Początkowo była poprawa, ale po ostatnim zastrzyku, ojciec stracił wzrok. Badania nie wykazują niczego niepo ... Przyczyny niskiego napięcia mięśniowego u niemowlęcia .. mózgu są symetryczne. Okolmózgowa warstwa płynu grubości ok. 6 mm. Czy ten wynik powinien mnie niepokoić? Czy może mieć związek z niskim napięciem mięśniowym? Dziękuję W zasadzie brak większych zmian w opisie wyniku. Osłabione nap ... Obustronny obrzęk mózgu i udar czołowy u osoby starszej .. mózgu i udaru czołowego. Babcia nie chodzi, nie mówi, cały czas śpi. Początkowo, gdy była w domu jadła sama, był z nią kontakt. Gdy ją przewieźliśmy na oddział, jej stan znacznie się pogorszył. Czy przyczyną pogorszenia się zdrowi ...

Dziedziczność tętniaka mózgu .. mózgu, który pękł. Również dwie siostry męża zmarły w wyniku pęknięcia tętniaka. Mam dwuletnią córeczkę. Czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że nasza córeczka mogła odziedziczyć tętniaka po tacie? Jak mogę zapobiec tej chorobie? B ... Leczenie zespołu Meige .. mózgu. Najlepiej skonsultować się z ośrodkiem neurochirurgicznym zajmującym się głęboką stymulacją mózgu. ... Brak objawów neurologicznych przy krwiaku w mózgu wskutek urazu .. mózgu. Czy to możliwe, że przez tak długi czas nie odczuwał żadnych objawów? Czy po takim czasie jest możliwe całkowite wyleczenie? Prawdopodobnie chodzi o krwiaka podtwardówkowego przewlekłego. Jeśli jest niewielki można go jedyn ...

Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku .. mózgu, w tym np. migdałków móżdzku do otworu wielkiego, gdzie dochodzi do ich wklinowania i ucisku na rdzeń przedłużony, a w rezultacie zgonu. Być może występuje u Pana nieco podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i stąd badanie ... Szanse na przeżycie po trzecim udarze mózgu .. mózgu w którym do niego doszło i od powikłań. Ponieważ udar, już 3, pojawił się w młodym wieku warto wykonać diagnostykę w kierunku zaburzeń krzepnięcia krwi czy chorób naczyniowych. ... Wybudzanie za śpiączki u dziecka po podtopieniu .. mózgu, do którego doszło w czasie niedotlenienia. ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegry ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. mózgu. Na szczęście niedowład prawostronny minął, jednak źle widzi na prawe oko. Jak ona ma teraz żyć? Czy może ćwiczyć na zajęciach z w - fu? Czy może biegać normalnie jak inne dzieci, opalać się? Córka ma 10 lat. Miała paraliż r ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. mózgowia oraz niewielkiego korowego zaniku móżdżku - poza tym obraz mózgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu TK prawidłowy - badanie w oknie kostnym wykazało pogrubienie śluzówki w przedniej części zato ...

Przyczyny neuroinfekcji u dziecka .. mózgu. A także czy występuje odpowiedź na leczenie. Chorobę wykryto pół roku temu, czyli przez ten czas jakie działania podjęto? Podejrzewam, że stan jest ciężki, co raczej przekłada się na gorsze rokowanie. ... Leczenie zespołu rzekomoopouszkowego .. mózgu. Nie ma leków, które odwrócą to co spowodował udar. Leczenie polega na rehabilitacji i nieswoistej poprawie funkcjonowania. W zespole rzekomoopuszkowym dochodzi do wielu zaburzeń w tym wahania emocjonalne i objawy pseudoemoc ... Drżenia przy zmianie dawek leku Clonazepam .. mózgu. Obecnie jest na Sabrilu 3x 1/2 od 5 miesięcy i na clonazepamie 3x1/2 od miesiąca. Dwa tygodnie temu z uwagi na zaśluzowanie zeszliśmy z południowej dawki clono do 1/4 i pojawiły się drżenia. Od wczoraj z powrotem jest na cl ...

Szanse na wybudzenie ze śpiączki przy uszkodzonym pniu mózgu .. mózgu. Czy jest szansa, żeby się wybudził? Co należy zrobić, by to przyspieszyć? czy wróci do normalności? ... Znaczenie diagnostyczne odczynu globuinowego Nonne-Apelta .. mózgowo - rdzenowego? Jakie ma znaczenie przy wykryciu choroby neurologicznej? Odczyn globulinowy Nonne - Apeltaw stosowany jest w diagnostyce białka w płynie mózgowo - rdzeniowym. Jego wzrost występuje w chorobach zapalnych, guza ... Rokowania po porażeniu czterokończynowym po udarze pnia mózgu .. mózgu i móżdżku. Jest rehabilitowany. Ma porażenie czterokończynowe, miał taki pozostać, jednak od pewnego czasu widzimy, że rusza ramionami, głową, zaczął ruszać lewą nogą i ręką. Ma założoną tracheotomię i sondę do karmienia. Cz ...

Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. mózgu. Lekarz stwierdził u niej afazję. Inny lekarz uważa, że to otępienie naczyniowe. Czym różnią się obie choroby? Na czym polegają? Jak przebiega leczenie? Afazja to zaburzenie mowy, w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu. Otę ... Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Jeszcze nie byłem z tym wynikiem u lekarza, więc chciałbym zapytać, co to oznacza? Czy to coś bardzo złego? Takie zaniki mogą być związane z wiekiem, czyli starzeniem się organizmu. Jeśli jedn ... Rehabilitacja otępienia po udarze .. mózgu, ma zaniki kory mózgowej. Ma niedowidzenie lewostronne i zaniki pamięci. Często ćwiczę z nim rozwiązując krzyżówki, rozmawiając na różne tematy z przeszłości, pytam o imiona różnych ludzi, zdarzenia. Co jeszcze mogę zrobić, ...

Sztywnienie nóg i upadki podczas napadów lęku .. mózgowe porażenie dziecięce ( teraz mam 22 lata ). Czy te lęki są z nim związane? Byłam u neurologa, który przepisał mi Paromerck. Już po pierwszej tabletce objawy nasiliły się ( nie mogłam chodzić, czułam okropne sztywnienie ). C ... Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. mózgowe.Co mam robić, gdzie szukać pomocy Najlepiej wynik badania skonsultować z neurochirurgiem. Należy rozważyć konieczność kolejnej operacji. Występuje ucisk na worek oponowy, ucisk w otworach kręgowych, stąd dolegliwości. ... Torbiel uciskająca zakręty bieguna przedniego płata czołowego .. mózgu lewej - obecność małego workowatego tętniaka o wymiarach worka 4,5mm na 3 mm.Worek tętniaka projektuje bocznie i ku dołowi. Poza tym nie stwierdza się innej wady naczyniowej ani niedrożność w odrębie głównych wewnątrzczaszko ...

Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. mózgu na wysokosci jąder podkorowych obecne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odp. poszerzonym przestrzeniom okołonaczyniowym Zmiany hiperintensywne w obrazach T2 zaleznych pasmowate widoczne również obustronnie na w ... Postępowanie przy zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Lekarz nie wydał mi żadnych zaleceń, mam powtórzyć badanie za pół roku. Czy to normalne? Co oznacza taka diagnoza? Czy to coś poważnego? Jak postępować w takiej sytuacji? Zanik kory mózgowej jest naturalnym procesem star ... Zmiany wysiękowe-zapalne w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych .. mózgu, które wykazało wysiękowo - zapalne zmiany w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych oraz dużą torbiel w zatoce szczękowej. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Należy z wynikiem zgłosić się do laryngologa. ...

Możliwe konsekwencje posiadania cysty mózgu Zrobiono mi przeswietlenie z kontrastem glowy. Wylazalo cyste o wielkosci 5mm.Czy moze ona sie wchlonac,jakie moga byc konsekwencje To prawdopodobnie torbiel pajęczynówki. Jest mała więc wymaga jedynie obserwacji ( raz na rok - dw ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. mózgowia w sekwencji SE w obrazach T1,Pd iT2 - założonych w trzech płaszczyznach - strzałkowej,czołowej i poprzecznych Znaczny zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku. Niewielki zanik korowy w zakresie płatów czołowych i skro ... Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. mózgowia niespecyficzne ogniska gliozy, naczyniopochodne? w ciele modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. prawdopodobnie powoduje to moje problemy z chodzeniem or ...

Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu MR nie wykazują zmian.( objawy :drętwienie prawej strony twarzy,problemy z mówieniem, nudności,uczucie gorąca tylko w głowę,drżenie ciała z zimna,nadwrażliwość na dźwięki ... Zmiana naczyniopochodna przy mikrogruczolaku przysadki mózgowej .. mózgowej stwierdzono u mnie około 9 lat temu. Od tamtego czasu przyjmuję lek Norprolac. Dzisiaj odebrałam kolejne badanie, w którego opisie pojawiła się informacja o zmianie naczyniopochodnej. Co to może oznaczać? Czy może mieć to ... Zawroty głowy przy skostnieniu sierpa mózgu .. mózgu. Co to znaczy? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób zniwelować tę nieprawidłowość? Na pewno nie użyto sformułowania skostnienie, ewentualnie zwapnienie. Jest to wypustka opony twardej oddzielająca dwie półkule mózg ...

Agresja po udarze mózgu .. mózgu i był sparaliżowany lewostronnie. W szpitalu był agresywny, wyzywał pielęgniarki. Gdy jego stan się poprawił po rehabilitacji, został wypuszczony do domu. Z mężem trudno wytrzymać, krzyczy, oskarża mnie o kradzieże, wysyła d ... Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. mózgu, oprócz tego ma złamaną łuskę skroni i stłuczony prawy płat czołowy. Aktualnie ma padaczkę pourazową. Tata ma niedowład ciała. Czy rehabilitacja może mu pomóc? Czy tata wyjdzie z tego? Jak można mu pomóc? Rehabilitacja powin ... Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. mózgu mogą powodować drganie głowy. Należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, niedokrwistość wykonując podstawowe badania krwi. ...

Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu Rok temu miałem pękniętą czaszkę w odcinku potylicznym na siedem centymetrów. Tomografia komputerowa niczego nie wykazała. Od trzech dni odczuwam dziwne bóle głowy, jestem osłabiona, kręci mi się w głowie. Czy to może być skutek u ... Zagrożenia przy operacji gruczolaka mózgu u osoby starszej .. mózgu. Mama ma 65 lat. Choruje na jaskrę i nadciśnienie tętnicze. Czy w jej wieku operacja jest bezpieczna? Ostatecznie o możliwości przeprowadzeniu zabiegu decyduje anestezjolog dzień przed operacją. Nadciśnienie tętnicze i jaskr ... Nieregularna czynność alfa z odprowadzeń ciemieniowo-potylicznych .. mózgu czynnosc beta 26 Hz. Rz zachowana Na tle tej czynnosci w odprowadzeniach z okolicy skroniowej obustronnie ze zmienną przewaga stron rejestrowano serie fl theta 4,5 - 6 Hz ampl 40 uV,pojedyńczo o zaostrzonym rysunku, odcinkam ...

Nasilające się objawy padaczki spowodowanej guzem mózgu .. mózgu, który spowodował u mnie rozwój padaczki. Ataki objawiają się paraliżem, utratą świadomości i silnym lękiem. Zażywam leki, ale nie pomagają mi. Ataki są coraz częstsze. Jak mogę osłabić ataki? Czy przyczyną mojego stanu może ... Podwyższony poziom hormonu tyreotropowego a gruczolak przysadki mózgowej .. mózgowej? Dodam, że mam również podwyższony poziom hormonu wzrostu. Jakie objawy powinny u mnie występować, jeśli miałbym gruczolaka? Objawy mogą nie występować lub mogą to być bóle głowy, zaburzenia wzroku, objawy związane z zabu ... Konsekwencje asymetrii naczyń żylnych w mózgu .. mózgu. Konsultację lekarską mam dopiero za miesiąc, a wynik mnie niepokoi. Czy ta asymetria może być przyczyną mini udaru mózgu? Jeśli nie, to jakie ryzyko może nieść za sobą? Może to być odmiana anatomiczna i nie wiązać się z żad ...

Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. mózgu widoczne owalne ognisko hypodensyjne o średnicy około 6mm. W fazie badania wykonanej warstwami 3 milimetry obwodowa część zmiany ma niższą gęstość niż część centralna - charakter opisywanego ogniska niejasny ( przebyta zmian ... Możliwe skutki zmiany naczyniopochodnej w mózgu .. mózgu? Prosze o podanie przykładów. Zmiana naczyniopochodna może być zmianą niedokrwienną, demielinizacyjną, wskazywać na chorobę otępienną czy też naczyniową malformację. Wszystko zależy od charakterystycznych cech zmiany niedokr ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. mózgowych? Proszę też powiedzieć, czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w przypadku innego badania? W zasadzie EEG odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie ...

Końska stopa jako objaw mózgowego porażenia dziecięcego .. mózgowego. Czy końska stopa rzeczywiście świadczy o tej chorobie? Jakie badania powinni wykonać? Czy objaw ten może świadczyć o czym innym? ... Postępowanie wobec osoby wybudzonej ze śpiączki po zawale serca .. mózgu, do którego najprawdopodobniej doszło w wyniku niedotlenienia ( opis badań obrazowych głowy ). Ważna jest prawidłowa rehabilitacja i leczenie farmakologiczne. Państwo mogą zapewnić mu wsparcie jako rodzina i stosować się do ... Preparaty na odleżyny dla osoby w śpiączce .. mózgu i od tej pory leży w śpiączce farmakologicznej. Lekarz powiedział, że mama jest całkowicie sparaliżowana i nie daje jej żadnych szans. Ja jednak ufam, że mama wyjdzie z tego. Co powinnam zrobić, żeby nie powstały odleżyny? J ...

Poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej .. mózgu w części górnej - odmiana rozwojowa ... Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. mózgu. Mam po nim niedowład prawostronny. Rehabilituję się, jednak cały czas w prawej dłoni mam silne zaburzenia czucia: bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywają... ... Poszerzone przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe u małego dziecka .. mózgowie bez zmian ogniskowych, szerokie komory boczne i przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe. Co oznacza dla mnie ten wynik? Co jest mojemu dziecku? ...

Zaburzenia czucia w palcach i części dłoni .. mózgu, zostałyby opisane w MR. ... Bezsenność, złe samopoczucie i roztargnienie po uderzeniu w potylicę .. mózgu? Po czym się to poznaje? Mogło dojść do wstrząśnienia mózgu, a nawet powstania krwiaka podtwardówkowego. Jeśli bóle głowy są niepokojące warto udać się do neurologa lub na Izbę Przyjęć, gdzie zbada Pana chirurg/neurolog. Do ... Zwlekanie z embolizacją przy krwotoku podpajęczynówkowym i tętniaku tętnicy mózgu .. mózgu. Tata ma silne drgawki, dostaje silne leki przeciwbólowe. Za kilka dni mój tata zostanie przewieziony do innej kliniki poddany embolizacji. Czy takie długie czekanie nie pogorszy stanu zdrowia taty? Embolizacja to zamknięcie ...

Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. mózgu i szczeliny móżdżku znacznie poszerzone. W przedmurzu po stronie prawej widoczne jest ognisko hipodensyjne. Poza tym gęstość tkankowa substancji białej i szarej prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy w dużym stopniu poszerz ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. mózgu stwierdzono nieliczne,drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, maksymalnie wlk.4mm, nie wskazuje wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego - zmiany niespecyficzne naczyniopoczodne lub dem ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. mózgu, które mogą mieć przyczynę demielinizacyjną lub naczyniową. Badanie powtórne ( po siedmiu miesiącach ) po potwierdziło. Wyniki wskazują na stwardnienie rozsiane, ale ze względu ma brak objawów klinicznych nie rozpoczęto u mn ...

Operacja torbieli pajęczynówki powodującej padaczkę .. mózgu spowodowało brak kontaktu z otoczeniem, zaciskanie języka i utratę przytomności. Czy operacja mu pomoże? Czy objawy znikną na zawsze? Co powinien zrobić? Jeśli ustalono związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy padaczką a torb ... Zawroty głowy i oczopląs pionowy .. mózgu, chorób demielinizacyjnych, występować w zatruciach lub objawem glejaka nerwu wzrokowego. Także możliwości jest wiele. Na pewno zostanie wykonany MR głowy, co pozwoli przybliżyć rozpoznanie. ... Całkowite wyleczenie padaczki pourazowej po stłuczeniu pnia mzógu .. mózgu. Od tej pory mam padaczkę pourazową. W tej chwili mam 28 lat i jestem 10 lat po wypadku. Cały czas biorę Tegretol, jednak mam wrażenie, że lek ten w ogóle nie pomaga. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie padaczki pourazowej ...

Zdrętwiała lewa strona twarzy i dłoń oraz problemy z językiem po udarze mózgu .. mózgu. Skutkiem tego zdrętwiała mi lewa strona twarzy i dłoni. Później czułam nieprzyjemne szarpanie pod wargami. Od pewnego czasu drętwieje mi język, czuję jego palenie. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Czy jest jakaś skut ... Czas trwania paraliżu i zaburzenia świadomości po udarze mózgu .. mózgu, ma paraliż prawej strony. Nie rusza się, nie mówi, otwiera oczy, wodzi wzrokiem za kimś jak idzie. Nie reaguje na głos ani na polecenia. Ma kłopoty z połykaniem. Czasami ściska rękę kogoś z nas. Co to oznacza? czy tata nas ... Ból kości ogonowej po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych. Co mi jest? O czym świadczą te objawy? Co powinnam zrobić? Taki objawy mogą wskazywać prędzej na dyskopatię niż mieć związek z kością ogonową. Warto wykonać MR kręgosłupa lędźwiowego, rtg kości ogonowej. Jeżeli chodzi o ...

Postępowanie przy nadpobudliwości kory mózgowej .. mózgowej? Mój lekarz orzekł, że dotyczy mnie ta przypadłość, ale niczego mi nie wytłumaczył. Chciałbym się dowiedzieć, co to jest i jak mam postępować, mając tę chorobę? Oznacza to mniej więcej, że występuje zaburzenie równowagi w ... Wpływ sygnału z routera na powstawanie nowotworów mózgu .. mózgu? Podobne rozważania podejmowano na temat telefonii komórkowej. Bardzo ciekawe pytanie Pan zadał. Routery zanim zostały wprowadzone do użytku zostały przebadane i pod kątem wpływu na ludzkie zdrowie. Większych działań szkodli ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. mózgowia bez kontrastu iv.Opis badania: Badanie wykonano w sekwencjach T1 TSE, T2 TSE, T2 TIRM dark - fluid.Drobne, rozsiane ogniska wysokiego sygnału w istocie białej obu półkul mózgu śr.do ok.6mm - cechy zmian demielinizacyjnych ...

Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. mózgu. Od czasu choroby towarzyszy jej świąd pośladków, pleców i rąk. Żona ma dopiero 37 lat i bardzo jej to przeszkadza. Oprócz tego ma też niedowład kończyn. Świąd pojawił się od razu w dniu zachorowania i utrzymuje się do dziś. ... Stwierdzenie śmierci mózgu przy obecności leku podtrzymującego śpiączkę .. mózgu, krwiak który już się wchłonąl.podobno mózg pracował. wprowadzony zostałw śpiączkę farmakologiczną.7 dni po wypadku obrzęk się nie zmniejszył a lekarze stwierdzili śmierć mózgu i nie dawali szans na to że się obudzi. rodzina ... Zawroty głowy, podwójne widzenie i wymioty po przebudzeniu .. mózgu ). ...

Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. mózgu.Pytanie moje więc brzmi co te zmiany mogą spowodowac czy to jest efekt jakiejś przebytej choroby czy też trwającej a może początek? ja tez tak pomyslalam na poczatku, ale NIKT MI NIC TAKIEGO NIE POWIEDZIAŁ byłas u neurologa, ... Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. mózgu. Przyczyny są najczęściej kardiologiczne ( zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, naczyniowe ). Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania. ... Jama przezroczysta i jama Vergi .. mózgowia. Wykazało jamę przezroczystą i jamę Vergi o szerokości 13 mm. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób wyleczyć te zmiany? Jama przegrody przezroczystej i jama Vergi to dodatkowa komora mózgu ...

Rehabilitacja przy zaburzeniach równowagi po zapaleniu mózgu .. mózgu. Czy mam szansę chodzić samodzielnie? Mam zaburzenia równowagi. Czy jest możliwa jakaś rehabilitacja? Rehabilitacja, jeśli lekarz tak zadecyduje, zapewne w Pani przypadku może być niezbędna. Jednak trudno mi powiedzieć czy p ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mó ... Wzmożone napięcie mięśni i liczne torbiele w mózgu u niemowlęcia .. mózgu kilkanaście torbieli i zdiagnozował wzmożone napięcie mięśni. Co jest przyczyną choroby? Czy są jakieś rehabilitacje dla takich dzieci? Czy dziecko wyzdrowieje? Ma 4 miesiące. Wzmożone napięcie mięśniowe jest prawdopodobnie ...

Leki usamodzielniające osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym .. mózgowe. Słyszałem, że lek Zolpid jest skutecznym lekiem, dzięki niemu osoby chore stają się samodzielne. Jestem już starszy i boję się, że mój syn zostanie sam. Czy lek ten jest dostępny w Polsce? Czy rzeczywiście jest skuteczny? ... Możliwe objawy uszkodzenia mózgu po uderzeniu w głowę .. mózgu? Jakie objawy występują przy tym? Co powinienem zrobić, by się przekonać? Jeśli występują bóle głowy, zawroty, nudności lub wymioty to warto udać się do neurologa. Ważną informacją jest utrata przytomności w czasie urazu, za ... Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. mózgu. Częściej obserwuje się ją u dzieci, zwykle zanikają samoistnie. ...

Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych .. mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy,w obu fazach badanie nie uwidoczniono zmian ogniskowych,struktury kostne mózgoczaszki bez zmian tomograficznych,ciało obce w prawym kanale słuchowym zewnętrzny ... Częste ataki dziwnych ruchów rąk i wytrzeszczu oczu u niemowlęcia .. mózgu i kwas mlekowy w moczu. Przepisano mu leki, ale przez nie zaczęło mieć kilka ataków w nocy. Co jest dziecku? Czy ten lek jest dobry? Gdzie sąsiadka powinna pójść po pomoc? Ma 3 miesiące. Niestety nie potrafię podpowiedzieć c ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych Wynik TK głowy ze środkiem kontrastowym jest następujący:w obu półkulach widoczne są ogniska hypodensyjne otoczone pierścieniowatym rąbkiem wzmocnienia po podaniu kontrastu - zmiany metastatyczne. Największe z ognisk znajduje się ...

Torbiel przegrody przeźroczystej u niemowlęcia .. mózgu. ... Kłopoty z oddychaniem po operacji guza mózgu .. mózgu. Wycięto 90% nowotworu niezłośliwego. Po wybudzeniu okazało się, że ma kłopoty z oddychaniem, zastosowano sztuczne oddychanie. Czy to jest stan przejściowy czy też spodziewać się najgorszego? Córka ma 16 lat. ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. mózgowia poszerzone*.Czy to coś oznacza?? ...

Leczenie połowicznego niedowładu mózgu .. mózgu. Co to za schorzenie i czy jest uleczalne? Jakie kroki należy podjąć, aby to wyleczyć? ... Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników badań, nie mają ... Leki po operacji guza mózgu .. mózgu. Jakie leki, kroplówki itp. po niej otrzyma? Potrzebuję konkretnego medycznego nazewnictwa, ponieważ chciałabym się czegoś o nich dowiedzieć, żeby wiedzieć, co się z każdym z nich wiąże. I żeby wiedzieć, czy lekarze zastosow ...

Światło w lewej komorze mózgu a padaczka .. mózgu. Czy jest to wystarczająca informacja do postawienia diagnozy, że mój syn choruje na epilepsję? Jakie są przyczyny powstania tej choroby? Nie bardzo wiem, co rozumie Pani pod pojęciem światło, ponieważ nie jest to określenie ... Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. mózgu. Trzy tygodnie leżałem w szpitalu i lekarze po jakimś czasie stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Po tym zdarzeniu zaczął mnie nękać okropny ból głowy, który z czasem narastał. Doszło do tego drętwienie dłoni, duszności ... Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym skupić. Mam 20 lat. Co powinienem zrobić? Czy to ...

Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. Ciało modzelowateo prawidłowej morfologii sygnału. Układ komorowy symetryczny,nieposzerzony. Bardzo proszę o odpowiedź bo bardzo się tym denerwuję. Dziękuję za opis. W badaniu stwierdzon ... Podróże lotnicze po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Czy mogę lecieć samolotem? Czy muszę zachować jakieś środki ostrożności? Jakie? Nie ma większych przeciwwskazań do lotu samolotem. W razie wystąpienia bólu głowy proszę zaopatrzyć się w apap. ... Życie z tętniakiem tętnicy środkowej mózgu .. mózgu prawej oraz malformację naczyniową w płacie potylicznym prawym. Zaproponowano mi w szpitalu embolizację, ale nie wyraziłam zgody na przeprowadzenie zabiegu, bo za bardzo się bałam. Jak powinnam dalej postępować. Obecność tęt ...

Woda w płucach przy podejrzeniu opryszczkowego zapalenia mózgu .. mózgu. Okazało się, ze to jednak błędna diagnoza. Po jakimś czasie zaczęła się jej zbierać woda w płucach, odprowadzana jest przez rurkę. Oddycha przez respirator. Czasami mruga oczami, jednak wg lekarzy robi to nieświadomie. Co m ... Wymioty, senność, problemy z koncentracją po urazie głowy .. mózgu? Podobno moje objawy do niego pasują idealnie. Tak to mogą być objawy wstrząśnienia mózgu. Radzę udać się na Izbę Przyjęć, aby zbadał Cię lekarz. Należy rozważyć wykonanie CT głowy. Takie objawy, czyli bóle głowy, zaburzenia ... Bezoperacyjne usunięcie niemego tętniaka mózgu .. mózgu. Podobno nie był groźny, ale poddałem się zabiegowi usunięcia go. Minęło już pół roku, ale zabieg musi zostać powtórzony z powodu problemów z zasprężynkowaniem tętniaka. Czy tętniak się odnowił? Co powinienem zrobić? Czy po ...

Długość życia przy malformacji naczyniowej .. mózgu. Podobno to malformacja naczyniowa, która jest wadą wrodzoną. Słyszałem, że ludzie z taką wada umierają do 20. roku życia, czy reszta rodzeństwa tez może mieć tą wadę? Proszę napisać o jaką chorobę dokładnie chodzi. Jeśli je ... Przyczyna zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Od jakiegoś czasu jest pobudzona, ma problemy z równowagą, jest drażliwa, ostatnio pojawiły się problemy z mową. Czy przyczyną tych dolegliwości jest zanik kory? Co dalej może się stać? Co jest przyczyną zaniku kory? ... Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. mózgu, które ustąpią po 7 - 14 dniach od urazu. W celu zdiagnozowania uszkodzenia błędnika konieczna jest dalsza diagnostyka. Także należy stosować się do zaleceń lekarza i poczekać na zaplanowane badania. ...

Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy dyfuzji.Asymetria układu ... Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. mózgowej. Zanik korowy większy w biegunie czołowym. Bardzo proszę o informację co w/w wyniki oznaczają. Zmiany naczyniopochodne powstają wraz z wiekiem. Niepokojące są liczne zmiany nieproporcjonalne do wieku. Zmiany naczyniopocho ... Brak wybudzenia ze śpiączki po zawale .. mózgu. Wszystko zależy od stanu chorego. Za mało tu danych klinicznych. Więcej informacji uzyska Pani od lekarza prowadzącego. ...

Pasmo podwyższonego sygnału w torebce zewnętrznej lewej półkuli mózgu w obrebie przedniego bieguna odnogi tylnej torebki zewnetrznej lewej polkuli mozgu widoczne drobne pasmo podwyzszonego sygnalu w obrazach t2 zaleznych,izointensywne w obrazach t1 zaleznych,nie ulegajace pokontrastowemu wzmocnieniu ... Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. mózgu.Pozta tym intensywność sygnału istoty szarej i białej móżgowia jest prawidłowa, zmian ogniskowych nie stwierdza sie. Mój tata od wielu lat leży po udarach, ja od kilku miesięcy mam pojawiające się zawroty głowy , a od kilku ... Poszerzenie zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowy. Pytanie czy to u Pani wariant anatomiczny ( należy porównać z wcześniejszymi badaniami obrazowymi jeżeli są dostępne ) lub wynik utrudnionego odpływania płynu mózgowo rdzeniowego. serdecznie dizękuję za odpowi ...

Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. mózgu. Psychotesty wyszły dobrze, ale badanie EEG wykazało fale theta. Zalecono mi uspokojenie mózgu przez abstynencję i sport. Co jeszcze mam zrobić, by poprawić swoje wyniki? Należy unikać napojów pobudzających, dużo odpoczywać ... Płacz i chwiejny krok u dziecka po urazie głowy .. mózgu? Wstrząs mózgu może wykluczyć lekarz. Jeśli ma Pani wątpliwości najlepiej udać się do lekarza. Z dużym prawdopodobieństwem to nic poważnego, nie ma niepokojących objawów. ... Epilepsja wywołana niedotlenieniem mózgu podczas narkozy .. mózgu. Czy takie niedotlenienie mogło zajść podczas zabiegu, kiedy byłam pod narkozą? Raczej mało prawdopodobne, aby do takiego niedotlenienia doszło podczas operacji, jeśli jednak Pani stan był na tyle poważny, a operacja wykonan ...

Odstawienie Clonazepam przy silnym uzależnieniu .. mózgu, zachorowałam na padaczkę. Leczyłam się, poważne problemy zaczęły się gdy zaszłam w ciążę. Zmieniono mi leki, przez co miałam ataki prawie codziennie. Po ciąży przepisano mi lek Clonazepam, biorę go do dzisiaj, ale chyba się ... Nadmierna potliwość, ból głowy, drżenie rąk i pulsowanie w skroniach po wypadku .. mózgu oraz liczne złamania i przesunięcia kości twarzoczaszki. Początkowo wszystko wskazywało na to, że jest w porządku, potem zaczęłam odczuwać dość dziwne objawy. Nadmierna potliwość, silny ból głowy, drżenie rąk, czułam pulsowa ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo rdzeniowego: ( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3, glukoza 3,6 mmol/l, chlorki 120 mmol/l, O. Pand*ego: dodatni, O. None - Apelta: dodatni, białko 0,75 g/l, IgG 60,9 mg/l ( N: 0,0 - 34,0 ), albumina 492 mg/l ( N:0,0 - 350, ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. mózgu.Układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczeń. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości. W prawej zatoce czołowej i w komórkach sitowia po stronie prawej widoczne są zmiany zapalne. czy ktoś może mi to wyjaśni ... Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. mózgu. Co to znaczy dla niego? Co powinnam zrobić? czy jest niebezpieczne? Jak powinno wyglądać leczenie? Należy wykonać kontrolne badanie za 2 - 3 miesiące i porównać oba wyniki badań. Nie musi to oznaczać żadnej patologii, może ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 ...

Leczenie i skutki wirusowego zapalenia mózgu .. mózgu? Czy jest możliwe wyleczenie? W przypadku wirusowego zapalenia mózgu leczenie jest o tyle trudne, że nie ma swoiście działających leków. W przypadku bakterii można zastosować antybiotyk, na ogół z powodzeniem. Tu często trud ... Przeczulica po udarze .. mózgu, wszystko wróciło do normy, ale pojawiła się przeczulica lewej nogi. Lekarz powiedział, że taki stan pozostanie na zawsze i niczego nie można zmienić. Czy rzeczywiście przeczulica jest nieuleczalna? Tak, takie objawy mogą wy ... Przeciwciała IgG w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowego wskaźnik przeciwciał IgG wyniósł 1.24. Co to oznacza? A o jakie przeciwciała IgG dokładnie chodzi? W jakim kierunku badanie było wykonane ( choroba )? ...

Zanik komórek mózgowych czołowych u osoby starszej .. mózgu. Co to takiego? Czy jest to groźne dla starszej osoby? Jest to proces naturalny związany z wiekiem. Jeśli jest on proporcjonalny do wieku to nie ma większych powodów do zmartwień. ... Osłabiona pamięć i koncentracja przy epilepsji .. mózgowych czy pamięć. ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. mózgowych, drobne ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hipe ...

Zwapnienie w sierpie mózgu i jego skutki dla zdrowia .. mózgu. CO to oznacza? Czy mojemu zdrowiu ( a może życiu ) coś zagraża? Jak się leczy takie zwapnienie i czy może ono ulec pogorszeniu? Nie ma to większego znaczenia klinicznego. Jest zmianą najprawdopodobnie pozapalną. Takiego zwa ... Leki na padaczkę pourazową .. mózgu. Kepra, którą przyjmuje obecnie nie pomaga. Ma duże ataki co jakieś 2 - 3 miesiące, a takie mniejsze co tydzień. Jakie leki powinna zażywać, żeby pozbyć się tych zapaści? Należy albo zmienić lek ( dostępne są różne preparaty ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Intensywność sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu, móżdżek ) prawidłowa. Niewielkie, pr ...

Nadpobudliwość kory mózgowej i jej konsekwencje dla zdrowia .. mózgowej. Co to znaczy? Czy to coś poważnego? Czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje? ... Wstrząs mózgu z utratą pamięci z ostaniach tygodni Mój brat podczas meczu przewrócił się, uderzając tyłem głowy o murawę. Nie stracił przytomności i nie było innych objawów jak bóle głowy i wymioty. Czuł się dobrze. Jedynym niepokojącym sygnałem była utrata pamięci i to z ostatnic ... Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Jak mogę temu zaradzić? Zmiany degeneracyjne mogą mieć pochodzenie naczyniowe, związane np. z mi ...

Operacyjne leczenie epilepsji skroniowej .. mózgu wywołującego napad. Poza tym usunięcie części mózgu może się wiązać z powikłaniem w postaci ubytków neurologicznych. ... Zaburzenia pamięci i koncentracji po odniesieniu obrażeń mózgu w płacie ciemieniowym Witam moj chlopak w wieku 14 lat podczas jazdy na rowerze zostal potracony przez samochod. doznal obrazen mozgu w placie ciemieniowym . dzis ma 25 lat i ma problemy z koncentracja i pamiecia . czy to moze miec ze soba zwiazek? jez ... Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. mózgowia a nie samych struktur kostnych. Objawy wskazują na wstrząśnienie mózgu, jednak należy wykluczyć inne przyczyny np. krwiak. Zaleca się wypoczynek, leżenie w łóżku, apap. ...

Przebycie udaru mózgu bez objawów Od pewnego czasu mój tata ma kłopoty z pamięcią. Badanie EEG było prawidłowe. Lekarz neurolog, który rozmawiał z tatą, zapytał go jak się czuje po udarze. Tata nie przechodził udaru. Tata nie miała żadnych objawów udaru, czuje się ... Zwyrodnienia kręgosłupa, fenestracja, przepukliny i wypukliny lędźwiowe a zdolność do pracy .. mózgu, ( w szpitalu zwane udarem ). Mam też dodatkowo nadciśnienie tentnicze oraz cukrzyce, więc lecze się u kilku specjalistów. Z pozdrowieniami ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. mózgowego. Czy mam rację? Jak objawia się porażenie mózgowe u dziecka? Córka ma pięć miesięcy. Wszystko zależy jak drżą nóżki, jeśli są to pojedyncze skurcze to nie powinno wiązać się to z większym zaburzeniem neurologicznym. Mózg ...

Wieloogniskowe, naczyniowe uszkodzenia mózgu .. mózgu? Stwierdzono je u mojej mamy, która ma 48 lat. Jaka mogła być przyczyna ich powstania i jakie niosą za sobą konsekwencje? Takie zmiany są związane z wiekiem. W przypadku licznych zmian należy zwrócić uwagę na kontrolę ciśnie ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. mózgowych. Często traci przytomność, mówi od rzeczy. Słyszałam, że podobne objawy występują przy zapaleniu mózgu. Czy to możliwe, żeby mój syn na to chorował? Jakie inne objawy występują przy zapaleniu mózgu? Czy jest szansa, że m ... Odzyskanie zdolności mówienia po udarze mózgu .. mózgu, w wyniku czego przestała mówić. Jak dużo ludzi odzyskuje zdolność mówienia w takim przypadku? Kiedy powinna się zacząć nauka mówienia i jak powinna wyglądać rehabilitacja mamy? Naukę mówienia najlepiej rozpocząć od razu. Re ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy ograniczenia dyfuzji.Asym ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. mózgu pięć lat temu i do teraz niestety nie mogę się uporać z jego następstwami.Właściwie, to nie wiem, czy to rzeczywiście następstwa przebytej choroby. Może to po prostu inne schorzenie. Objawy, które u mnie występują to: zaniki ... Wymioty oraz bóle i zawroty głowy po pobiciu .. mózgu? Jak najszybciej należy zgłosić się do Izby Przyjęć do szpitala. Tam zbada Pana neurolog, należy wykonać także CT głowy, wykluczyć powstanie krwiaka wewnątrzczaszkowego. ...

Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zato ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. mózgu i móżdżku o prawidłowej strukturze, bez zmian ogniskowych widocznych badaniu TK. układ komorowy prawidłowej szerokości, symetrycznie nie przemieszczony. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa prawidłowa. Pobolewa mnie głowa, mam ... Przenoszenie się choroby Creutzfeldta-Jacoba .. mózgowo - rdzeniowego oraz na podstawie występujących objawów klinicznych. ...

Leczenia zaników pamięci po opryszczkowym zapaleniu mózgu .. mózgu? Mam po przebytej chorobie zaniki pamięci, a dokładniej problemy z pamięcią krótkotrwałą. Jakie leki powinnam zażywać? Najlepiej skonsultować się z neurologiem, aby przepisał Pani leki poprawiające metabolizm komórek nerwowy ... Leczenie leukodystrofii .. mózgowia. Ma charakter postępujący a podłoże przeważnie genetyczne. Leczenie jest głównie objawowe, obejmuje rehabilitację. Nie ma jak na razie sposobu, aby skutecznie wyleczyć z choroby. Główne objawy to zahamowanie w rozwoju psy ... Szanse cofnięcia paraliżu po udarze mózgu .. mózgu? Sparaliżowany mężczyzna nie słyszy, ma nadwagę, ale odczuwa potrzeby fizjologiczne. Lekarze nic nie chcą powiedzieć. Nie mamy możliwości się nim zajmować w domu. Nie da się tego do końca przewidzieć, ale przy dobrej opiece, ...

Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. mózgowo - rdzeniowego z układu komorowego ( tworzenia się wodogłowia ). Warto za 3 - 6 miesięcy wykonać badanie kontrolne. ... Agresja podczas lunatykowania .. mózgu np. mikroudaru. W takiej sytuacji konieczne jest badanie neurologiczne i obrazowe głowy. ... Nudności, ból i zawroty głowy po uderzeniu .. mózgu. Należy stosować apap, dużo wypoczywać w łóżku. Jeśli objawy się nasilą, najlepiej udać się ponownie do lekarza. ...

Różnice między rezonansem magnetycznym z kontrastem i bez kontrastu .. mózgowej. Wykonuje się je w przypadku podejrzenia np. zmian naczyniowych, w guzach mózgu. ... Rehabilitacja metodą ruchowego wymuszenia (CIMT) po udarze .. mózgu. Słyszałam o metodzie ruchowego wymuszenia ( CIMT ). Czy jest w Polsce placówka zajmująca się takim sposobem leczenia? Gdzie w Polsce są ośrodki zajmujące się rehabilitacją osób po udarze? Jak długo trwa taka rehabilitacja? ... Brak koordynacji ruchowej po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych, a SM u mamy. Ostatnio lekarze uważają, że są to powikłania po zapaleniu opon. Czy tak jest rzeczywiste? Czy powikłania mogą trwać tak długo? Możliwe, że są to powikłania zapalenia mózgu przebytego przed laty. Samo zapal ...

Odczuwanie bólu w śpiączce .. mózgu ). Należy rozważyć podanie leków przeciwbólowych i dokładniejsza diagnostyka. ... Neurolog z Warszawy od udaru mózgu .. mózgu. Proszę o kontakt do dobrego neurologa w Warszawie, który zajmuje się tą chorobą i który poprowadziłby mojego męża. Do tej pory lekarzom nie udało się go zdiagnozować, są tylko podejrzenia. Czy próbowała Pani w Instytucie Ps ... Atak padaczkowy podczas porodu przy wykluczeniu epilepsji .. mózgowych. Lekarz stwierdził, że podczas ciąży taka reakcja organizmu może się zdarzyć i nie musi to oznaczać choroby. Jakie jest ryzyko powtórzenia się takiej sytuacji przy drugim porodzie? Trudno powiedzieć. Ryzyko to 50%. Jeden ...

Problemy z pamięcią, koncentracją, nerwowość i płaczliwość po zapaleniu mózgu .. mózgu od tego czasu wiele sie zmieniło mam problemy z pamiecia z zapamietywaniem z koncentracja szybkosie męcze i jestyem nerwowa a do tego cały czas płacze bez powodu zmieniła sie równiez moja sytuacjia rodzinna a mianowicie moj ... Zapalenie opon mózgowych a posocznica .. mózgowych? Czy zapalenie opon mózgowych może zapoczątkować zakażenie organizmu, czyli posocznicę? Jakie powikłania niesie za sobą to zakażenie i w jaki sposób się je leczy? Posocznica to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie. ... Najlepsze ośrodki neurochirurgiczne w Polsce i zagranicą dla operacji guza mózgu .. mózgu. Jeśli chodzi o Polskę to mogę polecić Centrum Onkologii w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Bielański lub WIM na Szaserów. Dobrą opinią cieszy się także Bydgoszcz ( Marek Harat ). Mój mąż jes ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ komorowy bez przemieszczeń. Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, w ... Ryzyko epilepsji po urazie we wstrząsem mózgu .. mózgu polega na leczeniu objawowym ( leżenie, odpoczynek, leki przeciwbólowe typu apap ). Przyczyną jest uraz, nie nierozpoznane od razu wstrząśnienie mózgu. ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. mózgowe bez zmian i cały obraz prawidłowy. Bardzo zmartwił mnie ten opis, co on oznacza, co się robi w takim przypadku, jak to się leczy ? Mam 46 lat. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam Anna O. Na początek taka zmiana będzie obs ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. mózgu i móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetryczne. Kąty mostowo - móżdżkowe prawidłowe. Bad angio - MR nie uwidoczniło obecnośći mian tętniakowatych oraz typu malformacji tętniczo - ... Zagrożenia dla życia i zdrowia przy kostniaku .. mózgu. Co to oznacza? Czy to zwapnienie poważnie zagraża mojemu zdrowiu czy nawet życiu? Kostniak jest łagodnym nowotworem kości. Należy skonsultować konieczność jego usunięcia osobiście. Co do zwapnień w okolicy sierpa mózgu to n ... Padaczka u dziecka wskutek wstrząsu mózgu .. mózgu, które nie zostało rozpoznane od razu. ...

Dobra placówka dla osób po wylewie krwotocznym w Gdyni .. mózgu. Obecnie jest podłączona do respiratora. Ma słaby ciśnienie. Lekarze powiedzieli, że nie są w stanie nic zrobić, bo wylew jest rozległy, ale jednocześnie w ogóle nie starają się nic robić - przeprowadzili tylko tomografię i ... Torbielowata zmiana w obrębie przysadki mózgowej .. mózgowej. Po podaniu kontrastu były widoczne zmiany. Guz uciska nerwy wzrokowe. Co oznacza ten wynik? Czy będę musiał poddać się operacji? Jeżeli występuje ucisk na skrzyżowanie nerwów wzrokowych to operacja raczej jest niepodważa ... Szanse na wyleczenie wieloletniej padaczki .. mózgowej. Czy ja to kiedyś w ogóle wyleczę? Mam 42 lata i dalej zażywam tabletki. Mam już tego dość. Chciałabym normalnie móc żyć, nie pamiętając o tabletkach i w końcu zrobić wymarzone prawo jazdy. Czy mam na to jeszcze szansę pr ...

Ryzyko wstrząsu mózgu po uderzeniu w wyniku wypadku samochodowego .. mózgu? Jakie są objawy? Jeśli uderzył głową w część samochodu to do powikłań w postaci wstrząśnienia mózgu czy powstania krwiaka mogło dojść. Objawy to ból i zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia koncentracji, nudności cz ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. mózgowo - rdzeniowego ( białko 0,53 ), EKG,USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, RTG stawów biodrowych, SSPW, szybkość przewodzenia we włóknach ruchowych, badanie radiologiczne, badanie moczu. Nie stwierdzono ognisk patologic ... Problemy z równowagą po wycięciu nerwiaka nerwu słuchowego .. mózgu i robak móżdżku ma przesunięte, natomiast lewa półkula móżdżku ulega rozmiękaniu. Co to oznacza? Jaki ma to wpływ na postępy w rehabilitacji? I czy jest możliwe by tata wrócił do formy sprzed operacji? ...

Neurolog z Dolnego Śląska od udaru mózgu .. mózgu? Np. - Bogusław Paradowski Klinika Neurologii, Wrocław ul. Borowska, tel. 0 601 551 20 - Renata Martynów - Medoń, Wrocław ul. Swobodna 8a, tel. 782 - 77 - 77 ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane Taką diagnozę otrzymała ostatnio moja mama. Ma 52 lata, stwardnienie rozsiane ( obecnie nie postępujące ), ale jest w pełni sprawna fizycznie. ostatnio też zdiagnozowano *zachowania * padaczkowe. Nie rozumię tej diagnozy, co ona m ... Nieadekwatny do wieku zanik kory mózgowej .. mózgowej. Od dawna mam migreny, a ostatnio pogorszyła mi się pamięć. Jak mam to interpretować? Co mnie teraz czeka? Dodam, że mam 33 lata. Powodem mogą być choroby przewlekłe tj. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca. Jeżeli ...

Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to obturacyjny oddech senny, a co do reszty to co Pan miał na myśli? Najlepiej jeśli przepisze Pan wynik badania. Jeżeli wykonano jedynie MR gło ... Ćwiczenia rehabilitacyjne po udarze mózgu .. mózgu, nie był duży. Przez miesiąc była w szpitalu, potem na rehabilitacji. Ma sparaliżowaną lewą stronę. Kiedy stan babci się poprawił, nagle zachorowała i trzeba było przerwać rehabilitację. W jaki sposób można z nią ćwiczyć w d ... Nagła anizokoria u młodej osoby .. mózgu. A także leki, migrena. ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. mózgu i móżdżku wyrażone poszerzeniem przymózgowych przestrzeni płynowych.W istocie białej obu półkul mózgu w warstwach górnokomorowych i podszczytowych rozsiane liczne , słabo wyrażone hypodensyjne ogniska naczyniopochodne niedok ... Bóle głowy z utratą przytomności .. mózgu? Przyczyn może być wiele, poczynając od nieprawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i oczywiście neurologicznych. Najlepiej wpierw udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe ... Problemy z mową i nieskoordynowane ruchy po śpiączce w wyniku urazu .. mózgu tzn. pojawił się krwiak mózgu. Przez dwa tygodnie leżał w śpiączce, po czy został wybudzony. Po wybudzeniu ma problemy z mową i nie ma do końca skoordynowane ruchy. Czy to znaczy, że lekarze za wcześnie go wybudzili? Czy to ...

Rola mówienia do chorego w śpiączce .. mózgu, a w rezultacie śpiączki. Zatem zależy ona w dużej mierze od rozległości uszkodzenia mózgu. ... Brak kontaktu z chorym z obrzękiem mózgu .. mózgu. Od tygodnia jest w śpiączce farmakologicznej. Lekarze nie podają mu już środków usypiających, ale nadal nie reaguje na żadne bodźce. Czy może to być spowodowane tym obrzękiem mózgu? Czy możliwe jest wyleczenie tej choroby? ... Utrata pamięci po zapaleniu mózgu .. mózgu. W zeszłym tygodniu odzyskał przytomność, ale stracił pamięć. Czy to tylko chwilowy stan? Jakie jest prawdopodobieństwo, że pamięć mu nie wróci? Proszę o podanie namiarów na dobrego neurologa, który będzie potrafił mu pomóc. ...

Konieczność kontrolnych badań po niedotlenieniu mózgu u noworodka .. mózgu. W pierwszych miesiącach życia przeszedł spas i zapalenie płuc, nie ruszał nogami. Dzięki rehabilitacji dziecko zaczęło rozwijać się normalnie. Niedługo skończy dwa lata. Czy powinnam pójść z nim na jakieś badania? Zapewne n ... Problemy z pamięcią i koncentracją po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych. Od zawsze miałam problemy z nauką, pamięcią. Ostatnio objawy znacznie się nasiliły. Nie potrafię podejmować szybkich decyzji, bardzo szybko się stresuję. Jestem wolna i niezorganizowana. Czy przyczyną moich problemów je ... Oczopląs i utrata przytomności u niemowlaka .. mózgowych w obu okolicach czołowych do 6 mm z poszerzeniem bruzd mózgu o charakterze rozwojowym. Zmian ogniskowych nie wykazano. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w normie. Lekarze nic konkretnie ...

Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. mózgowa bez zmian ogniskowych. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4,2 mm po prawej i 5,6 mm po lewej. Szczelina wielka 6,9 mm. Obraz zmian poniedotlenieniowych. kontrola za 3ms. Podczas obserwacji nie stwierdziłam jakichko ... Bóle głowy, nudności i ból oczu przy powiększonej przysadce mózgowej .. mózgową. Od niedawna mam straszne bóle głowy i nudności, bolą mnie oczy. Czy to jest guz? Czy może mieć to jakiś związek z wynikiem badania sprzed lat? Warto udać się na kontrolne MR głowy, wykonać badania hormonalne w kierunku za ... Dobór rehabilitanta dla osoby po udarze mózgu .. mózgu. Chcielibyśmy skierować ją na rehabilitację. Na co należy zwracać uwagę przy wyborze rehabilitanta? Najlepiej rozeznać się w opiniach na temat ośrodka, do którego będą Państwo się zwracać. Rehabilitant w zasadzie wykonuje ćw ...

Czas rekonwalescencji po operacji guza mózgu .. mózgu? Czy chory wraca do pełnego zdrowia? Pani Karino, każdego pacjenta należy traktować indywidualnie, szczególnie w przypadku operacji mózgu znaczenie ma lokalizacja i zakres operacji, wynik badania histopatologicznego, stan og ... Międzyczaszkowa stymulacja mózgu w Warszawie .. Mózgu? Na czym on polega? Czy chodzi Panu o głęboką stymulację mózgu? Nie ma czegoś takiego jak międzyczaszkowa stymulacja mózgu. Ma Pan do tego wskazania? ... Napięcia mięśni kończyn u osoby w śpiączce .. mózgu, wskutek urazu lub udaru. Przykurcze mogą być wynikiem właśnie tego. O podaniu leków decyduje lekarz prowadzący, rehabilitacja powinna być nadal stosowana, na efekty należy jeszcze poczekać. ...

Jama w istocie białej mózgu i poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych okolic potylicznych .. mózgu w lewej okolicy czołowej, poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe potylicy. Lekarze, u których byłam nie wiedzą co oznacza jama w istocie białej. Nie wiem co mam robić. Czy to coś poważnego? Co mi jest? Oprócz opisu wyniku b ... Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. mózgu wyszło, że mam poszerzone centralne części komór bocznych oraz poszerzone komorę III i IV oraz jamę przegrody przezroczystej. Czym to grozi? Obecnie leczę się z powodu zab. schizoafektywnych. Poszerzenie układu komorowego mó ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. mózgu? W Pani przypadku mogły nałożyć się dwie jednostki chorobowe. Czy MR i rt dotyczyły odcinka szyjnego kręgosłupa? Myślę, że nie ma potrzeby ich powtarzania. Można rozważyć jeszcze wykonanie badania obrazowego głowy. Objawy mo ...

Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. mózgowia prawidłowa.Układ komorowy nadnamiotowy, nieposzerzony.Struktury tylnojamowe prawidłowe.Obszarów nieprawidłowego gromadzenia kontrastu nie uwidoczniono.Pogrubiała błona śluzowa lewej zatoki szczękowej. Dyskopatia C3 - C4,C ... Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. mózgu po wypadku. Jak długo może utrzymywać się ten stan? Czy może powodować jakieś dodatkowe dolegliwości? Najlepiej, aby obrzęk utrzymywał się jak najkrócej. Powstaje wskutek gromadzenia się wody w tkance mózgowej w wyniku razu, ... Śpiączka wskutek krwiaka w mózgu pomimo prawidłowej pracy mózgu .. mózgu wywołanego uderzeniem. Ma 19 lat.Lekarze twierdzą, że praca mózgu jest prawidłowa i nie wiedzą, dlaczego brat się nie wybudza. Jakie mogą być tego przyczyny i jak długo może potrwać śpiączka? ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. mózgu. W chwili obecnej wiadome jest iż jest to guz o charakterze wolnorosnacym i że zmiana ta może odpowiadać skapodrzewiakowi. Jednak trzynaście lat temu gdy zachorował tato diagnoza była zupełnie inna. Bardzo proszę o konsultac ... Asymetryczne komory boczne u noworodka i słabe trzymanie główki .. mózgu. Przyczyną są urazy okołoporodowe ( np. krwawienie ). Dziecko powinno być pod obserwacją, za około miesiąc, dwa należy powtórzyć badanie. Opisana zmiana powinna się samoistnie wycofać. ... Bóle, zawroty głowy oraz mdłości po urazie głowy .. mózgu i trwać 7 - 14 dni. W razie bólu należy stosować apap, dużo wypoczywać. ...

Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. mózgu jednofazowe.Bóle głowy.Struktury mózgu i móżdżku bez uchwytnych w obrazie TK zmian ogniskowych.Wariant anatomiczny w postaci torbieli przegrody przezroczystej.Układ komorowy nieposzerzony,bez przemieszczeń.Rezerwa płynowa po ... Poruszanie głową, otwieranie oczu i zaciskanie dłoni w śpiączce a zespół zamknięcia .. mózgu. Przez pierwsze 7 dni utrzymywany był w stanie śpiączki farmakologicznej, leki odstawiono jednakże tatko śpi nadal, wydolnośc oddechowa jest słaba, toteż ciągle przebywa na OIOMIE pod respiratorem. Po badaniu mózgu ( nazywa ... Ryzyko porażenia mózgowego przy drżeniu nóg u niemowlęcia .. mózgowego. Czy to prawda? ...

Zawroty głowy i nudności po urazie głowy .. mózgu. Po tygodniu wszystkie objawy minęły, w tym bóle głowy i nudności. Ostatnio powróciły zawroty głowy i nudności. Długo pracuję przed komputerem. Czy to może być przyczyna moich dolegliwości? Na jakie badania powinienem się zg ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zato ... Zawroty głowy, ciągłe osłabienie i stany przedomdleniowe u nastolatka .. mózgowych, guza i inne takie. Powiedział, że jestem okaz zdrowia i że nie mam się czy martwić. A jednak nie przechodzi. Nie piję alkoholu, nie palę, nawet kawy już nie piję. Mało się ruszam. Odżywiam się chyba zdrowo, kupuje sobie ...

Obojętność po urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowy. Zauważyłem od jakiegoś czasu obojętność na wszystko dookoła mnie. Czy to minie? Co powinienem zrobić? Taka obojętność może być wynikiem zmęczenia i przepracowania. Najlepiej trochę odpocząć i zacząć uprawiać sporty, zmien ... Zwapnienie splotów naczyniówkowych mózgu .. mózgu. Nic nie wiem o tej chorobie, a w internecie niewiele mogę znaleźć. Co to jest? Poza tym chciałbym uzyskać wyczerpujące informacje na ten temat. Nie tylko o samej choroby, ale i o jej skutkach oraz leczeniu. Nie są to zmiany ... Memotropin na przemęczenie i problemy z mową u osoby starszej .. mózgu. ...

Stłuczenie pnia mózgu bez całkowitej utraty nieprzytomności i prostowania mięśni .. mózgu. Czytałam, że objawia się on całkowitą nieprzytomnością i prostowaniem mięśni. Mama nie ma takich objawów. Czy to może być stłuczenie pnia mózgu? Niestety bez osobistego badania nie można tego stwierdzić. Najpewniej jednak p ... Przyszłe konsekwencje anizokorii u niemowlęcia .. mózgu? Co to za choroba? Czy jest niebezpieczna dla dziecka? Jak przebiega leczenie? Czy w przyszłości dziecko może mieć jakieś problemy z nauką itp.? Nierówność źrenic, anizokoria, może być powodem wielu procesów np. powikłany ur ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. mózg, który posiada już kilkanaście drobnych ognisk niedokrwiennych w obszarach, które są w mózgu nieme ( podobno jest to 90% ludzkiego mózgu ) zagrażają większemu prawdopodobieństwu udaru? Same ogniska są wynikiem już mikroniedok ...

Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. mózgowia, zwapnienie związane z sierpem mózgu po stronie lewej, najpewniej zwapniały oponiak i ognisko malacji pozawałowej w głowie jądra ogoniastego prawej półkuli mózgowej. Co to znaczy? Czy tato jest poważnie chory? Ma 70 lat. ... Nieustanne bóle głowy od dzieciństwa .. mózgowego, krwiak. Ból głowy trwa cały czas, z różnym nasileniem. Często powoduje blokadę myślenia. W rodzinie kilka osób choruje na nowotwór i padaczkę. Czy to możliwe, że ja również jestem chory na któreś z tych schorzeń? Czy wy ... Ćwiczenia logopedyczne przy otępieniu po udarze .. mózgu, teraz ma rehabilitację i zaczyna już chodzić. Babcia ma problemy z mówieniem, odpowiadaniem na pytania. Często zamiast odpowiadać, powtarza je. Nie pisze logicznie, jakby zapomniała liter. Czy są ćwiczenia logopedyczne dla ...

Jednorazowy ból głowy po uderzeniu w głowę .. mózgu? Czy powinienem pójść na jakieś badania? Wszystko zależy od typu urazu. Po niewielkim urazie bóle głowy mogą występować. Jeśli brak zawrotów głowy, nudności i wymiotów, zaburzeń pamięci, utraty przytomności wystarczy doraźni ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. mózgu. Ostatecznie ocenić wynik badania powinien jeszcze specjalista w oparciu o stan ogólny chorego. ... Rokowania przy bakteryjnym ropnym zapalenie mózgu .. mózgu. Jak go dotykano otwierał na chwilę oczy, reagował. W piątek rano nie reagował, leżał i czasem miał pół otawrte oczy. Popołudniu przewieziono go do innego szpitala na oion. Zrobiono prześwietlenie płuc i tomograf jeszcze raz ...

Leczenie ślepoty korowej u dziecka .. mózgowe. Ma do tego stwierdzoną ślepotę korową. Chciałem zapytać, co to jest i czy w ogóle można wyleczyć tę chorobę? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bardzo proszę o jakieś informacje, bo nie wiem, jak pomóc mojemu dziecku. ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. Niewielkie zmiany zapalne w sitowiu. ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w obrębie m ...

Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. mózgowych w sąsiedztwie trzonów rogów tylnych komór bocznych obserwujemy niewielkie obszary podwyższonego sygnału w obrazach t2 , które nie demontują ograniczenia dyfuzji , jak również nie wzmacniają się po dożylnym podaniu kontra ... Leczenie naczyniaka w mózgu .. mózgu jest groźny? Jak to się leczy? Czy konieczna jest operacja? Wszystko zależy od rozmiarów naczyniaka, lokalizacji. W takich przypadkach decyzja podejmowana jest indywidualnie. ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. mózgowia o prawidłowej morfologi sygnału z obecnością w istocie białej płatów czołowych pojedynczych, bardzo drobnych, nieprawidłowych obszarów o podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopo ...

Ryzyko zarażenia przy styczności z chorym na bakteryjne zapalenie mózgu Witam. Wczoraj zadawałam pytanie w tym temacie, dziękuję za odpowiedź. Dowiedziałam się jeszcze, że wujkowi wspomagają krążenie ( oddech ), a dziś już lepiej z krążeniem. Dowiedziałam się, że dziś okaże się co to za bakteria i w r ... Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze .. mózgu. Po 6 miesiącach już prawie wyzdrowiałem. Pozostał mi jedynie silny ból głowy, problemy z pamięcią oraz niedowład prawej ręki. Co powinienem zrobić? Czy to są trwałe skutki mojej choroby? Czy wrócę do normalności? Najlepiej ... Zaburzenia okoruchowe i opadanie powieki po wypadku .. mózg nienaruszone. Wszystkie badania struktur oka są w porządku. Dwojenie jest przy patrzeniu na wprost i w dół. Opada mi lekko powieka. Nie mam czucia pod oczodołem, przy lewej skroni, lewym policzku i górnych dziąsłach, źrenice ...

Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. mózgowia w normie. Uwidoczniono wpuklenie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego.Przedni płat przysadki uciśnięty,lejek przemieszczony ku tyłowi,ustawiony pośrodkowo. Po stronie prawej kompleks nn.VII i VIII ... Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu Jakiś czas temu mąż obudził się z dziwnymi objawami. Zachowywał się tak jakby był pod wpływem alkoholu. Mówił niewyraźnie i miał zawroty głowy. Badania wykazały udar niedokrwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmi ... Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. mózgu. Asymetria układu komorowego, róg czołowy węższy. Co to dla mnie oznacza? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Przy takich wynikach powinien Pan przebywać pod obserwacją, najlepiej w szpitalu. Leczenie jest objawowe. ...

Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. mózgowej ) wskutek działania enzymów wydzielanych przez prawidłowe komórki otaczające. Przyczyną są urazy lub wynikają z udaru. Wynik tak czy inaczej należy skonsultować z neurologiem osobiście. tak zrobię dziękuję* chociaz ja mam ... Upośledzenie smaku po udarze mózgu .. mózgu. Większość objawów udaru zniknęła. Pozostała utrata smaku. Czy jest jakiś sposób, by smak wrócił? czy jest trwała zmiana? To pytanie jest trudne. Smak może po pewnym czasie powrócić, jednak nie ma metody aby wpłynąć na ten s ... Hipodensyjna zmiana poniedokrwienna i niewielki zanik korowy mózgu .. mózgu w okolicach czołowych. Do tego zauważa się zanik korowy mózgu. Proszę powiedzieć, jak to wszystko leczyć? W wyniku brak większych nieprawidłowości. Zanik korowy najpewniej jest proporcjonalny do wieku, opisana zmiana poniedo ...

Skutki uboczne leczenia zapalenia opon mózgowych u noworodka .. mózgowych. Czy leczenie tej choroby może powodować jakieś skutki uboczne u tak małego dziecka? W tym przypadku nieleczenie mogłoby doprowadzić do śmierci, zatem leczenie jest jedyną drogą. Każdy antybiotyk związany jest z nieco in ... Szanse na wyleczenie po pęknięciu tętniaka mózgu .. mózgu. Niedawno miał embolizację. Tata nikogo nie poznaje, jest agresywny, mocno gorączkuje. Czy stan taty się poprawi? Czy wróci do pełnego zdrowia? Na pewno proszę się liczyć z tym, że stan był poważny i jest nadal duże niebezpi ... Szumy uszne po złamaniu podstawy czaszki i piramidy skroniowej .. mózgu, złamanie czaszki w części skroniowej i podstawy czaszki. Ciekła mi do tego krew z ucha, a teraz na nie nie słyszę za dobrze i odczuwam nieustanny szum czy raczej pisk. Jaka jest szansa na ustanie tego szumu? mój brat uległ ...

Ból głowy, problemy z koncentracją, osłabienie i brak apetytu po urazie głowy .. mózgu. Najlepiej doraźnie stosować apap, dużo wypoczywać, oszczędzać wzrok. ... Ból głowy, zaburzenia widzenia, równowagi i apetytu po zanurkowaniu .. mózgu. Ostatnio po zanurkowaniu na basenie strasznie rozbolała mnie głowa. Na drugi dzień zacząłem gorzej widzieć na prawe oko, pojawiły się zaburzenia równowagi i apetytu. Zaburzenia wzroku trwały jakieś 40 minut. Czy to jeszcze ... Problemy z polem widzenia po embolizacji .. mózgu. Miałem dwie embolizacje, niedługo będę miał ostatnią. Ogólnie czuję się całkiem dobrze, czytam i piszę płynnie, ale mam problem częściowo ograniczone pole widzenia, które jest znacznie skrócone. Czy po drugiej operacji mogł ...

Ośrodek rehabilitacyjny dla osoby w śpiączce, otwierającej oczy i poruszającej palcami .. mózgu. Jest w śpiączce. Czasami otwiera oczy, ściska nas za rękę, rusza palcami. Nie ma z nim kontaktu. Czy jest w Polsce jakiś dobry ośrodek rehabilitacyjny dla takich osób? Dobrą renomą cieszą się ośrodki w Konstancinie - Jezior ... Prawidłowe wartości ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdz. - podano 50 - 200 mm Hg, a nie H2O ( ? ). W niektórych piśmiennictwach wartości faktycznie podawane są w jednostkach H20. W artykule korzystano z informacji zaczerpniętych z *Neurologii* pod red. W. Kozubskiego i P. ... Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. mózgu i głowy to to samo badanie? Tak chodzi o jedno i to samo badanie. Najlepiej udać się w wpierw do lekarza, być może to zmiana skórna, tłuszczak lub włókniak czy powiększony węzeł chłonny. Badanie CT pokazuje jedynie kości cza ...

Zaniki pamięci i świadomości po wypiciu alkoholu etylowego .. mózgu jakieś trwałe zmiany? Samo jednorazowe wypicie nawet większych ilości alkoholu nie powinno powodować takich zaburzeń, szczególnie jeśli dotąd był zdrowy. Prawdopodobnie doszło do urazu głowy, pod wpływem alkoholu lub alkohol ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretacje mam potworne bóle głowy. jestem po stłuczeniu głowy. Większych nieprawidłowości, szczególnie pourazowych nie stwierdzono. Ogniska na ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. mózgowej, istoty białej i jąder podkorowych. W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych pojedyncze drobne do 3 mm ogniska hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o pa ...

Bóle głowy przy hipoplazji tętnicy przedniej mózgowej .. mózgowej prawej. Chciałam się dowiedzieć, czy hipoplastyczna tętnica może być przyczyną bólów głowy? Hipoplazja tętnicy przedniej mózgu jest dosyć częstą odmianą. Może wiązać się z bólem głowy, należy jednak wykluczyć obecność tęt ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. mózgu drobne ogniska demielinizacyjne. poza tym struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych, układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sugeruje SM? do neurologa czekam dopiero na wizyte ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. mózgu wykazało umiarkowanie poszerzony układ komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylnych mózgu rej ...

Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. mózgowej. Nie stwierdza się cech krwawienia sródczaszkowego. Układ komorowy symetryczny, bez zniekształceń i przemieszczeń. badanie EEG marzec 2011 opis badania: czynność podstawowa EEG zachowana. W odprowadzeniach ciemieniowo - p ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. mózgu nie wykazuje cech malformacji naczyniowej. Masywne pogrubienie błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. co znaczy ten wynik? Jednak wynik z 2007 roku MR głowy wykazywał też Niewielkie poszerzenie zbiornika móżdżkowo rdzen ... Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu Jestem pacjentką kardiologiczną stosującą od 25 lat leki przeciwzakrzepowe. Ostatnio z powodu bóló głowy i nieregularnego gorszego wzroku zrobiono mi tomograf komput. głowy. Wynik - ognisko hipotensyjne 1*2*1*2 oraz zanik tkanki p ...

Sposoby leczenia leukoarajozy .. mózgu ( najpewniej niedokrwienne ), które lokalizują się głównie wokół komór mózgu. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania zmian, stanu ogólnego, wieku, chorób towarzyszących, objawów. Myślę, że więcej na ten temat powie Panu ... Specjalista od zapalenia opon mózgowych .. mózgowo - rdzeniowych. Był hospitalizowany, jednak do tej pory ma problemy z chodzeniem. Z badań wynika, że w płynie nie ma żadnych zmian na lepsze. Czy są w Polsce jacyś dobrzy specjaliści w tej dziedzinie? Jak dotąd żaden lekarz ... Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. mózgu, badanie tomografem wykazało, ze krwiak się wchłonął. Od niedawna syn narzeka na bóle głowy w miejscu krwiaka mimo, że nie miał żadnego urazu. Czasami ma zawroty głowy. Lekarz stwierdził, że to ból oczu. Czy krwiak mógł się ...

Wodogłowie i torbiel przy zespole Dandy-Walkera .. mózgu i wodogłowie. Czy mogę zajść w ciążę? Jakie badania powinnam wykonać przed ciążą? Czy istnieje zagrożenie mojego życia lub dziecka? Co powinnam zrobić, aby nie nastąpiły komplikacje? Najlepiej osobiście skonsultować się najp ... Bezsenność przy guzie przysadki mózgowej .. mózgowej. Przez tę chorobę jest taki słaby i zmęczony, nie może spać w nocy. Czy można w jakiś sposób zaradzić temu? Czy przyczyną osłabienia i bezsenności jest guz? Czy można go wyciąć? Czy mogą być jakieś powikłania po operacji? ... Czas wystąpienia potencjalnych skutków urazu głowy .. mózgu? Jeśli brak bólu głowy, nudności, zawrotów głowy nie ma większych powodów do obaw. W razie jednak pojawienia się któregoś z wymienionych wyżej objawów należy zgłosić się do szpitala. ...

Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. mózgu. Jest pod respiratorem. Badania wykazały obrzęk obu półkul mózgowych, obniżenie densyjności móżdżku i uciśnięte komory boczne. Czy ciocia ma szansę wyzdrowieć? Stan jest poważny. Duże znaczenie w rokowaniu ma ustępowanie obr ... Rehabilitacja osoby po kilku wylewach .. mózg jest uszkodzony, nie słyszy, gorączkuje. Czy lekarze skierują ją do jakiegoś ośrodka rehabilitacyjnego czy sama mam go szukać? Nie będę w stanie sama się nią zająć. Kiedy mama się wybudzi? Niestety nie da się określić kiedy m ... Drętwienie kończyn, plątanie się języka i agresja .. mózgu niepowiększające się od kilku lat. Lekarz twierdzi, że to pozostałość po przebytych chorobach. Co jest mężowi? Dlaczego tak trudno postawić diagnozę? Niestety i tu trudno mi coś podpowiedzieć. Bez wyniku badania obrazowego n ...

Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. mózgowia - tzw. jamy Vergi. Wyraźna kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości prawej oliwki przez prawą t. kręgową. Proszę o pomoc i wyjaśnienie co mi może dolegać? Opisana zmiana ( kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości ... Nieustanny ból głowy a tętniak mózgu .. mózgu? Od trzech miesięcy boli mnie głowa, ciągle w tym samym miejscu. Ból czuję przez całą dobę. Czy to możliwe, że mam tętniaka? Jakie badania zrobić, aby to sprawdzić? Aby wykluczyć tętniaka należy wykonać angio - CT lub angio ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. mózgu. Nie doznał urazu czaszki. Wyniki EEG i TK wyglądają następująco: EEG Zapis w czuwaniu, prawidłowo zorganizowany przestrzennie, z dominującą czynnością alfa 9,8 Hz o ampl. do 80 uV w odprowadzeniach potylicznych. RZ ( + ). W ...

Zablokowanie przysadki mózgowej u niemowlęcia .. mózgowej u trzymiesięcznego dziecka? Czy jest to bardzo groźne dla jego zdrowia? Co Pani ma dokładnie na myśli? Hormony przysadki są niezbędne do prawidłowego rozwoju całego organizmu. Bezpośredniego zagrożenia zdrowia nie ma, ale ... Drętwienie części twarzy wskutek przewiania nerwu twarzowego .. mózgu tj. niedokrwienie, zmiany ogniskowe czy demielinizacja. Radzę skonsultować się jeszcze osobiście z neurologiem. ... Przyczyny i leczenie zwapnienia w sierpie mózgu .. mózgu? Jakie są przyczyny powstania tego schorzenia i jak powinno przebiegać leczenie? Czy to coś poważnego? Sierp mózgu to część opony twardej przebiegająca pionowo i oddzielająca półkule mózgu od siebie. Jej zwapnienie może wyst ...

Przyczyny udaru mózgu .. mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic we ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. mózgu, w TK nic nie wyszło, dzis miała MR z takim wynikiem : Dwa pojedyncze małe ogniska o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach ob ... Palenie papierosów i picie alkoholu przy torbieli w mózgu .. mózgu. Przy tym dużo palę i często piję alkohol. Czy te używki powodują rozwój torbieli? Czy zrezygnowanie z nich zahamuje rozwój torbieli czy nie ma to znaczenia? Czy chodzi o torbiel pajęczynówki? Mają one zwykle charakter wrodz ...

Różne efekty działania leków przeciwpadaczkowych .. mózgową i torbiel w mózgu. Przepisano mu lek Tegretol. Po leku czuje się dobrze, nie ma ataków. Syn przebywa teraz w sanatorium, ma inne leki i od tej pory miał już trzy ataki przez dwa miesiące. Czy leki te mogą mieć inne działan ... Zaburzenia odczuwania emocji a uszkodzenie płata czołowego .. mózgu? W gimnazjum miałem dużo stresów i to pojawiło się od tego czasu. Podobno może to być wina płata czołowego, jak to sprawdzić i czy jest to nieodwracalne? To mogą być objawy depresji, zaburzenia osobowości. Najlepiej skonsult ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. mózgu i móżdżku.Układ komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszczeń.Kości czaszki w normie. Co to jest lakuna i czy jest to groźne? Jest to niewielka jamka najpewniej poudarowa, czyli ognisko niedokrwienia. Najlepiej wynik ...

Zwapnienie w sierpie mózgu u dziecka .. mózgu. Skąd to się bierze u dzieci? Czy to dziedziczne? Jakie konsekwencje ma ta choroba dla jego życia? Czy trzeba go gdzieś leczyć? Syn ma osiem lat. Sierp mózgu to wypustka opony twardej oddzielająca półkule mózgu. Jej zwapnien ... Ogniska malacyjne w głowie .. mózgu lub krwiaka? Czy to coś bardzo poważnego? Boję się pójść do lekarza z takim opisem. Proszę o wytłumaczenie, co to są te ogniska malacyjne? Ognisko malacyjne to rozpad martwej tkanki nerwowej. Do jego powstania doprowadza ura ... Szansa na operację przy wylewie podpajęczynówkowym mózgu Przedwczoraj mój tato dostał rozległego wylewu. Obecnie podłączony jest do respiratora. Znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Chciałam zapytać, czy mnie słyszy? Na razie jest zbyt słaby na operację. Czy jest jakaś szansa na po ...

Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. mózgu i została pęknięta podstawa czaszki. Brat leży w ciężkim stanie w szpitalu. Czy są szanse, że brat obudzi się i wróci do zdrowia? Jak długo może potrwać rekonwalescencja? Czy zmiany w mózgu mogą pozostać na zawsze? Stan jest ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką mózgową. Wpuklanie się migdałków móżdżku na ok. 6 ... Ponowne zapadnięcie w śpiączkę pomimo braku całkowitego wybudzenia .. mózgu, a zatem do jego uszkodzenia. To, co Pani opisuje jest jak najbardziej możliwe. Wskazuje na poważny stan Pani siostry. Do tego mogą przyczyniać się także problemy kardiologiczne, pozawałowe. ...

Przyszłe skutki zapalenia opon mózgowych .. mózgowych. Czy jako dorosły człowiek będzie odczuwał jakieś skutki po tej chorobie? Czy zostaną po niej jakieś ślady? Czy będzie mógł normalnie żyć? W większości niepowikłanych zapaleń opon mózgowo - rdzeniowych, prawidłowo leczon ... Leczenie wieloogniskowych naczyniowych uszkodzeń mózgu .. mózgu. Mam 48 lat. Co ta diagnoza oznacza dla mnie? Czy to coś groźnego? Jak przebiega leczenie? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Wielonaczyniowe uszkodzenie mózgu jest najpewniej wynikiem rozległej miażdżycy naczyń lub nadc ... Trudności w odczuwaniu emocji .. mózgu? Słyszałem, że przyczyną może być płat czołowy. Czy takie zmiany są odwracalne? Jeśli w ostatnich 4 latach miał miejsce uraz głowy to możliwe, że ma on wpływ na taki stan. Jednak dodatkowo występowały by inne objawy. To, co ...

Neurolog z Warszawy od udarów mózgu .. mózgu. Poszukuję dobrego neurologa zajmującego się takimi przypadkami w Warszawie. Najlepiej, aby Pani tato był pod stałą opieką poradni neurologicznej. Polecam poradnie neurologiczną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ( http:/ ... Renta przy padaczce i torbieli mózgu Od kilku miesięcy choruję na padaczkę. Niedawno wykryto u mnie torbieli w lewej części głowy. Czy miał na to wpływa fakt, ze pracowałem jako kierowca zawodowy? Czy w takiej sytuacji mogę się starać o rentę? Co powinienem zrobić? J ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego. Obustronnie w okolicy czołowo - ciemieniowej poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej. Zatoki oboczne nosa prawidłowo powietrzne. [Ba ...

Bóle głowy po urazie bez wstrząśnienia mózgu .. mózgu. Od wczoraj boli mnie głowa, nie mogę się skupić. Lekarz przepisał mi Ketanol, jednak on nic nie pomaga. Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam się udać? Takie objawy mogą występować przez 7 - 14 dni. Są one typowe dl ... Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. mózgu co zostało wykluczone po badaniach w tym kierunku ). Ok. 9 lat temu mama miała usuwanego guza mieszanego przyusznicy prawej i przeprowadzono u niej radioterapię. Po konsultacji onkologicznej i badaniu PET stwierdzono, że zmi ... Prawo jazdy po udarze niedokrwiennym mózgu .. mózgu. Czy mogę prowadzić samochód? Czy jest to niebezpieczne dla mnie i otoczenia? Czy istnieją jakieś przepisy to regulujące? Takie przepisy obowiązują w przypadku padaczki. Jeśli chodzi o przebyty udar, jeśli nie ma żadnych uby ...

Bóle głowy i senność a tętniak mózgu u nastolatka .. mózgu przez którego niedawno zmarł. Od pewnego czasu mam bóle głowy, czuję się senny. Jakie badania mogą wykazać czy mam tętniaka? Słyszałem, że wielu młodych ludzi umarło z powodu niewykrytego tętniaka. Jakie jest prawdopodobieńs ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. mózgu, w warstwach górnokomorowych drobne ognisko hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej ... Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Mój tata w wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień dzisiejszy nie chodzi, nie porusza ręką ...

Problemy z rozpoznawaniem otoczenia po śpiączce cukrzycowej .. mózg, uszkadzając pewne struktury. Obawiam się, że w pełni zdrów Pani mąż już nie będzie. Jeśli nastąpi poprawa to powikłania w postaci ubytków neurologicznych pozostaną. Duże znaczenie ma odpowiednie leczenie, stan ogólny, wyniki ... Śpiączka w pewien czas po udarze mózgu .. mózgu. Pierwszy zaatakował lewą stronę móżdżku, drugi był mniejszy i zaatakował prawą stronę móżdżku. Przez miesiąc nie było innych niepokojących zmian. Ostatnio nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Tato stał się bardzo nerwowy i wybu ... Diagnostyka opóźnienia emocjonalnego u dziecka z niedotlenieniem .. mózgu? Niedotlenienie okołoporodowe mogło wpłynąć istotnie na zaburzenie psychoruchowe dziecka. Najlepiej skonsultować się z pediatrą, który po wstępnym badaniu i zebraniu wszystkich niezbędnych informacji zadecyduje czy konieczna ...

Skuteczność rehabilitacji przy niedowładzie kończyn wskutek glejaka w mózgu witam mam pytanie moja siostra od 8 lat ma choruje na guza mozgu glejaka od lutego przestala sama chodzic nie miala czucia w nodze i rece po operacji czucie wrocilo czy jest mozliwosc ze po rehabilitacji stanie na nogi prosze o od ... Przebieg leczenia wodogłowia wewnętrznego .. mózgowo - rdzeniowego. Leczenie jest operacyjne ( usunięcie przeszkody lub założenie drenażu płynu mózgowo - rdzeniowego ). Zażywanie leków oczywiście jest nieodłącznym tego elementem, ale nie usunie przyczyny. ... Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. mózgu, a także migdałki móżdzku schodzą nisko - widoczne na poziomie otworu wielkiego - co to wszystko oznacza? Zwapnienia opisane w badaniu mogą być kostniakiem lub oponiakiem, czyli zmianą łagodną, które w Pani przypadku są małe ...

Agresja i zaburzenia świadomości po urazie mózgu .. mózgu. Od pewnego czasu jest agresywny lub nie ma z nim całkowicie kontaktu. Co powinniśmy zrobić? Opisane zachowanie jest najpewniej wynikiem obrzęku mózgu i krwiaka. Ważne jest leczenie przyczynowe i objawowe. W sumie Państwo ni ... Ośrodek rehabilitacyjny dla osób po udarze z paraliżem połowicznym .. mózgu. Początkowo leżał w śpiączce, teraz gdy się obudził, jest rehabilitowany, ale nie widać skutków. Wujek jest sparaliżowany lewostronnie, bezwładna jest prawa ręka. Nie mówi, jedzenie trzeba mu podawać przez sondę. Po zapaleni ... Bóle i zawroty głowy po upadku z dużej wysokości .. mózgu? Co powinien zrobić? ...

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. mózgu w okolicy ciała modzelowatego i lewego płata czołowego pochodzenia glejowego.Na jesieni przeszłam naświetlanie tej części głowy. Ostatnio miałam zrobiony rezonans i przedstawiam jego opis . Proszę o rokowania odnośnie dalsze ... Ból głowy po upadku .. mózgu. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Udać się do lekarza? Czy mogę pracować, czy powinnam raczej pójść na zwolnienie, żeby wydobrzeć? ... Metody na leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego .. mózgu. Niestety nie widać efektów. Wcześniej była leczona na migrenę. Czy jest szansa, żeby ją wyleczyć? Co jeszcze może zrobić? ...

Leczenie ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia .. mózgu i rdzenia ). Potrzebuję wszelkich informacji na temat tej choroby. Skąd się bierze? Jak ją się leczy? Jak będzie przebiegał rozwój choroby? Czy jest szansa na jej całkowite wyeliminowanie? Do kogo najlepiej się udać? Brat ma ... Zaniki korowe oraz zwapnienia w szyszynce, sierpie mózgu i komorach bocznych .. mózgu.Zwapnienie w szyszynce,sierpie mózgu. Zmniejszenie powietrzności lewego wyrostka sutkowego. Układ komorowy nadnamiotowy,symetryczny,nieposzerzony. Co to oznacza? ... Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. mózgowej oraz przestrzeni płynowych w badaniu MR bez widocznych zmian patologicznych. ...

Zaniki pamięci przy bliznach na płacie czołowym .. mózgowych. Zaniepokojona objawami takimi jak: drętwienie rąk i nóg, zaniki pamięci ( nie pamiętam co powiedziałam lub robiłam przed chwilą ) zrobiłam rezonans magnetyczny głowy, który wykazał obecność blizn w okolicy płata czołowe ... Problemy z pamięcią długotrwałą przy niezdrowym stylu życia .. mózgu. Oczywiście niektórzy łatwiej przyswajają pewne informacje i przechowują i nie wiąże się to z ćwiczeniem pamięci i koncentracją. Jeśli zauważy Pan, że są to istotne zaburzenia pamięci utrudniające prawidłowe funkcjonowanie n ... Wysoka gorączka i opuchnięta głowa po zaklipsowaniu tętniaka .. mózgowych. Czy mama ma jakieś szanse, że z tego wyjdzie? Czy to znaczy, że operacja przebiegła nieprawidłowo? Jest to jedno z powikłań operacji, które może wystąpić. Jeśli stan ogólny jest w miarę stabilny i dobry, Pani mama prawi ...

Szanse na wyzdrowienie po nagłym zatrzymaniu krążenia .. mózgu. Odruchy wyprostne wskazują, że stan jest ciężki. Z opisu wynika, że rokowanie nie jest najlepsze. W zasadzie pozostaje czekanie i leczenie objawowe. ... Odszkodowanie za błąd lekarski przy porodzie skutkujący porażeniem mózgowym dziecka .. mózgowe. Lekarz twierdzi, że prawdopodobnie jest to wynik błędu przy porodzie. Czy w takim wypadku możemy się ubiegać o odszkodowanie od szpitala, w którym odbierany był poród? Nie jest to łatwa sprawa. Musi Pani udowodnić błąd le ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. mózgu? Tak, skrzeplina może zlokalizować się w obrębie naczyń mózgowia. Możliwe, że nudności i bóle głowy są wynikiem poszerzenia prawej komory mózgu, co świadczyć może o tworzeniu się wodogłowia. Dobrze, aby pozostawała Pani pod ...

Czas rehabilitacji przy niedowładzie po wirusowym zapaleniu mózgu .. mózgu? Dziewczyna ma niedowład jednostronny w postaci zaciśniętej dłoni, skrzywionej stopy i lekkie problemy z mową. Czy takie zmiany są odwracalne? ... Reakcje w organizmie przy śpiączce poalkoholowej .. mózgu a także innych organów. ... Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowego. Od tego czasu mam bardzo silne bóle głowy i zawroty, nasilające się podczas wysiłku. Lekarz przepisywał mi tylko lek przeciwbólowy. Czy moje dolegliwości są jakoś związane z wyciekiem płynu mózgowego? Wyciek ...

Zmiany izointensywne w mózgowiu .. mózgowia mojej córki. Ne wiem co znaczy wynik. A do lekarza z córką mam dopiero na 29 lipca. Czy powinnam się martwić. Co powinnam zrobić. MRI przeglądowe mózgowia wykonano dwufazowo w trzech czasach w sekw. SE Zmiany obserwowane ... Krew w ślinie, zmęczenie, ból głowy i brak apetytu po urazie głowy .. mózgu? Mogło dojść do wstrząśnienia mózgu. Powinno od razu zostać wykonane CT głowy. Można skonsultować się z neurologiem, np. zgłaszając się na Izbę Przyjęć do szpitala. Poza tym w Pana przypadku najlepiej dużo odpoczywać, np. w ... Niskonapięciowa czynność fal beta w badaniu EEG .. mózgu rejestruje się niskonapięciową czynność fal beta. Czy mam jeszcze zrobić jakieś badania? Co do wyniku badania to nie ma większych zastrzeżeń. Fale alfa i beta są prawidłowe. Jednak nie wyklucza to padaczki. Można jeszcze wyk ...

Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. mózgu. Opis brzmi: tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych, układ komorowy położony pośrodkowo. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Wynik badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki by ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. mózgu. Siostra ma niedowład lewej strony ciała, zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki na chorobę Parkinsona, ale nie pomagają jej. Na co choruj ... Leczenie torbieli pajęczynówki w tylnej dolnej części czaszki .. mózg, naczynia lub nerwy. Zwykle przy bezobjawowych torbielach stosuje się jedynie leczenie objawowe, obserwację. Nie jest to zmiana złośliwa, zatem jej usunięcie ograniczone jest do niektórych sytuacji. ...

Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. mózgu. Przez tydzień była w śpiączce, teraz jest w trakcie rehabilitacji. Na razie nie widać jej efektów. Mama ma sparaliżowaną lewą stronę i prawą nogę. Ma problemy z mówieniem i przełykaniem. Poza tym dostała zapalenia dróg mocz ... Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. mózgu rozlane. Co to znaczy? Czy jest to niebezpieczne dla mamy? Co powinna zrobić? Szkoda, że nie przepisała Pani informacji z wypisu szpitalnego lub wyniku badań. Podejrzewam, że uraz był bardzo poważny. Stąd skutkiem urazu jest ... Blizna naczyniopochodna i zaniki korowe tkanki mózgowej .. mózgowej i hypodensyjne zmiany naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej. Co oznacza dla mnie wynik tego badania? Opisane zmiany mają pochodzenia naczyniowe, czyli związane są z niedotlenieniem, miażdżycą naczyń, nadciśnien ...

Mechanizm przeciwuderzenia przy urazie głowy .. mózgu? Jak długo dochodzi się do pełnej sprawności? Chodzi o contre coup, czyli sytuację, w której np. podczas uderzenia głową w okolicy czołowej, do stłuczenia mózgu dochodzi w okolicy ciemieniowo - potylicznej. Bóle głowy mogą w ... Zaburzenia widzenia po operacji guza przysadki mózgowej .. mózgowej. Przeszła pomyślnie operację. Niedawno babcia zaczęła mieć problemy ze wzrokiem. Nie widzi na jedno oko, przez drugie widzi jak przez mgłę. Co można zrobić? Jak jej pomóc? Czy to normalna reakcja po takiej operacji? Należ ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. mózgowo - rdzeniowego,bez efektu masy,łącząca się płynowym pasmem z poszerzoną komorą IV.Obraz TK może odpowiadać poszerzonemu zbiornikowi móżdżkowi - rdzeniowemu do różnicowania z torbielą pajęczynówki*.Obecnie brak równowagi zmn ...

Zawroty głowy i wymioty wskutek lekkiego niedotlenienia mózgu .. mózgu z powodu niedrożnych przez cholesterol żył. Dostałam leki, ale sytuacja znowu się powtórzyła. Miałam rezonans i punkcję głowy, ale to nie wykazało przyczyny problemów. Znów wypisano mnie do domu z niczym. Co mi jest? Czy w M ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy bez cech ucisku i przemieszczeń, nieco niesymetryczny - prawa komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówk ... Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. mózgu oraz w prawym konarze mózgu,najprawdopobnie naczyniopochodne bez cech świeżego udaru w sekwencji DWI. ponadto dwie małe zmianymalacyjne w lewej półkuli móżdżku i w prawej półkuli mózgu. innych zmian nie stwierdzono. Może to ...

Samoistny zanik jamy przegrody przezroczystej i poszerzenia komór .. mózgu mam intensywnie białe plamki. Co to jest? Czy ta **rurka** na zdjeciu to wlasnie jama przegrody przezroczystej? http://img713.imageshack.us/i/captureph.png/ Tak widoczna na MR zmiana to jama przegrody przezroczystej. Intensy ... Rokowania przy zaburzeniu świadomości i mowy po groźnym upadku .. mózgu. Ma liczne złamania i zapalenie płuc. Pomimo, że wybudził się ze śpiączki, nie ma z nim kontaktu. Nic nie mówi, ma rozbiegany wzrok. Kiedy będzie można z nim nawiązać kontakt? Czy wyzdrowieje? Niestety opis nie pozwala na oc ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. mózgowia w normie.Układ komorowy połozony posrodkowo,poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego( wsk Ewansa ok.0.38 ),bez znamiennych cech przenikania płynu m - r.W okołokomorowej lokalizacji istoty białej przy rog ...

Rokowania przy zapaleniu opon mózgowych, krwiaku śródmózgowym i sepsie .. mózgowych i zapalenie wsierdzia sercowo mięśniowego. Spowodowane zostało to bakterią gronkowca. Na dodatek chory jest na zapalenie posocznicy ( sepsę ). Nagle, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że ma krwiaka śródmózgowego w lewej ... Wpływ porażenia prądem na funkcjonowanie mózgu .. mózg? Czy mogę mieć w przyszłości jakieś zaburzenia? Jak mogę pozbyć się tych dolegliwości? Myślę, że przy tak krótkim kontakcie brak długotrwałego wpływu. Po 7 - 10 dniach wszystko powinno wrócić do normy. Jeśli nie czuje się Pan ... Otwieranie oczu, zaciskanie dłoni i prężenie się przy wybudzaniu ze śpiączki po zawale .. mózgu. Stwierdzono uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Powoli jest wybudzany. Tata bardzo się pręży, robi dziwne miny, kaszle, wypycha język, nagle otwiera oczy. Ciśnienie ma w normie, krążenie stabilne, oddycha sam przez ru ...

Zaburzenia pracy błędnika i oczopląs w kilka miesięcy po niegroźnym wypadku .. mózgu. Od tamtej pory chłopak ma problemy z utrzymaniem równowagi, czasami dostaje oczopląsu. Czy może to świadczyć o uszkodzonym błędniku? Co powinienem zrobić? Nie można tego wykluczyć, stąd najlepiej zgłosić się do laryngologa. ... Duża senność i brak kontaktu z osobą po upadku z dużej wysokości .. mózgu, wymiotami. Syn bardzo dużo śpi, oczy otwiera tylko na chwilę, potem znów śpi. Nie mówi, nie wydaje żadnych dźwięków. Czy to normalne w tym stanie? Czy syn wróci do poprzedniej sprawności? Co należy zrobić, aby mu w tym pomó ... Mrowienie głowy po embolizacji naczyniaka w mózgu .. mózgu. Od jakiegoś czasu odczuwam mrowienie głowy. Pojawia się w nieoczekiwanych momentach, umiejscowione jest tuż pod włosami. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Nie, raczej nie ma to ze sobą związku. Inne naczynia zaopatrują s ...

Zaniki pamięci po zatruciu tlenkiem węgla .. mózgu mógł spowodować czad, że nic nie pamiętam? Jak sama Pani napisała CO prowadzi do zatrucia organizmu ( narządów, tkanek ). Miała Pani dużo szczęścia, że nie zakończyło się to tragicznie. Zaniki pamięci mogą występować, powinn ... Leczenie przeczulicy po wylewie do mózgu .. mózgu, parę miesięcy po wylewie dostała tzw. przeczulicy. Od tamtej pory ciągle jest jej zimno, nawet gdy się ciepło ubierze lub gdy na dworze panuje upał. Żadne metody leczenie jej nie pomogły. Co powinna zrobić? Gdzie się udać p ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. mózgu i komora IV prawidłowe.. Struktury tylnojamowe o prawidłowej intensywności sygnałów. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono patologicznego wzmocnienia intensywności sygnałów. Proszę o interpretację wyniku ...

Lek Notropil przy zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Cierpię na bardzo silne bóle głowy, mam stany lękowe i zaburzenia pamięci. Lekarz zapisał mi Notropil. Mam 34 lata. Co to za lek? Jakie są jego skutki uboczne? Nootropil to piracetam, lek poprawiający metabolizm komórek ... Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu U mojej 15letnij córki po badaniu tomografem głowy stwierdzono ognisko hyperdensyjne. Co to może oznaczać? Czy jest to niebezpieczne? Czy powinna wykonać dodatkowe badania? Wszystko zależy jaka jest lokalizacja zmiany. Wynik ( kli ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. mózgu. Od tamtego czasu ma niedowład lewej strony. Niedawno zachorował na zapalenie płuc i miał operacje na staw. Niedawno trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badanach nie stwierdzono u niego udaru. Jednak od momentu powro ...

Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. mózgu oraz zmiany guzowe w lewej części mózgu. Postawiono diagnozę opryszczkowe zapalenia mózgu. Co to za choroba? Czy objawy jej znikną? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba wirusowa wywołana wirusem opryszczki HSV - 1. Nielec ... Dziury w mózgu od marihuany .. mózgu? Czy jest jakieś badanie, które może to wykryć? Pytam, bo bo kilka razy zapaliłem marihuanę i od tego czasu co jakiś czas mam mdłości. Nie odczuwam żadnych problemów z nauką ani zaników pamięci, ale kolega ostatnio nastraszy ... Zaniki korowo-podkorowe mózgu, problemy z mową i pamięcią po udarze Witam mam pytanie moj tato mial 3 lata temu udar pnia mozgu stan byl ciezki ale wszystko wrocilo do normy teraz 15 kwietnia dostal kolkejnego udaruniedokwiennego z zanikami korowopodkorowe mozgu mam problemy z mowa i pamiecia bard ...

Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. mózgu. Co powinnam zrobić? Czy to może być coś poważnego? To może być wynik zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Warto ustalić najpewniejszą przyczynę i wykonać badania tj. rtg odcinka szyjnego. Inną przyczyną mogą ... Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu .. mózgu jakieś pięć lat temu. Cały czas dręczą mnie wątpliwości, czy nie występują u mnie jakieś długotrwałe skutki wstrząsu. Od tamtej pory mam częste bóle głowy i problemy z koncentracją. Czy to może mieć jakiś związek? Mało prawd ... Zaburzenia równowagi po zapaleniu mózgu .. mózgu mam szansę chodzić samodzielnie? Mam zaburzenia równowagi. Co powinnam zrobić, aby poprawić swój stan zdrowia? Czy są jakieś rehabilitacje dla takich osób jak ja? Upłynęło sporo czasu. Jeśli zaburzenia równowagi nie ustąpiły ...

Przetrwała tętnica płodowa ciała modzelowatego .. mózgu i znacznie pogorszył mu się wzrok. Okazało się, że syn ma asymetrię tętnic kręgowych i szeroką tętnicę odchodzącą od tętnicy łączącej przedniej. Tętnica płodowa i gałąź tętnicy przedniej mózgu są bez zmian. Czy operacja może ... Przyśpieszony i turbulentny przepływ krwi w tętnicach mózgowych .. mózgowych. Czy to jest niebezpieczne i w jaki sposób leczy się tę chorobę? Wiąże się to zapewne z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym. Należy kontrolować i leczyć nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, kontrolować lipidogram, sto ... Podróż samolotem po operacji guza mózgu .. mózgu mogła lecieć samolotem? Wszystko zależy od tego jaki czas upłynął od operacji, jaki jest stan i jak długa będzie podróż. Warto wpierw skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub POZ. Myślę, że jeśli stan ogólny jest dobry, o ...

Możliwe powikłania po pęknięciu czaszki z obrzękiem mózgu .. mózgu? Pęknięcie czaszki nie musi wiązać się z występowaniem powikłań. Jednak obrzęk mózgu należy jak najszybciej leczyć, ważne jest jego nasilenie i odpowiedź na leki. Narastający obrzęk mózgu może powodować postęp zaburzeń neuro ... Rokowania osoby w śpiączce, otwierającej oczy i reagującej na ból, dźwięki i dotyk .. mózgowej. Reaguje na ból, dźwięki, dotyk, otwiera oczy. Ma tracheotomię, respirator, dializy w tygodniu. Co mnie czeka moją żonę? Lekarze mówią że zakład opiekuńczo - leczniczy nie wchodzi w rachubę. Jakie są jej rokowania? ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. mózgu oraz prawego płata ciemieniowego widoczne są pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej, największe średnicy 6mm w lewym płacie czołowym. Pozostałe struktury mózgu i móżdżku bez zmian, o prawidłowej inte ...

Szanse na wyzdrowienie osoby wybudzonej z długotrwałej śpiączki .. mózgu. Liczne obszary mózgu są u niego uszkodzone, rdzeń mózgu nie był zaatakowany. Po wybudzeniu był jak roślina. Po długiej rehabilitacji nastąpiła znaczna poprawa. Chodzi dość dobrze, jednak nadal nie ma z nim kontaktu. Słabo w ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm. Ogn ... Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Od tamtej pory często mam objawy: zaburzenia wzroku, przytykanie uszu, zaburzenia równowagi, zawroty i bóle głowy, nudności, brak koncentracji. Przez pewien czas ustąpiły, potem znów powróciły. Czy to normalne objawy po wst ...

Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. mózgu miałam 4 lata temu, teraz zrobiłam MR głowy i za bardzo nie wiem co oznacza ten wynik. W tylnej części zakresu unaczynienia środkowej tętnicy mózgu po stronie lewej w korowej i podkorowej istocie białej widoczne są bardzo dy ... Chwilowy zanik świadomości i omdlenie przy torbieli szyszynki .. mózgu? Jakie mogą być zagrożenia wynikające z powiększania się torbiela? Przyczyn może być wiele np. zbyt niskie ciśnienie tętnicze, zbyt niski poziom glukozy we krwi. Jeden epizod w zasadzie nie może być tłumaczony powiększeniem ... Bezskrętowość mózgu, małogłowie i brak ciała modzelowatego u noworodka .. mózgu, małogłowie, liczne zwapnienia i brak ciała modzelowatego. Co to wszystko znaczy? Czy moje dziecko ma szanse na normalne funkcjonowanie pomimo tak licznych wad mózgu? Jakie mogą być tego konsekwencje? Należy skonsultować się ...

Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwraca znaczna asymetria twarzy. Przyczyna nie została poznana. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. mózgu. Niejasne ognisko wzmocnienia kontrastowego w centralnej części mostu ( około 8x6x3 mm ) ze śladowym odpowiednikiem w postaci wzmożonego sygnału w obrazach T2 zależnych, bez zmiany sygnału w sekwencji FLAIR. Obraz niejasny, ... Obustronnie szersze przestrzenie okołonaczyniowe Virvhova-Robina .. mózgową. Nie ma powodu do obaw. ...

Częste i silne zawroty i bóle głowy przy pracy fizycznej .. mózgu. Pracuję bardzo ciężko fizycznie, a mam 22 lata. Co to może być? Czy może to mieć związek z ciężką pracą, którą wykonuję? W zasadzie przyczyn jest wiele i nie da się tego ustalić w taki sposób. Należy na pewno skontrolować c ... Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. mózgu na wysokości trójkątów komorowych widoczne jest ognisko o wysokim sygnale w czasie T2 zależnym i niskim w czasie T1 - wąskie ,długości 5mm położone osią długą poprzecznie do osi strzałkowej głowy - jest podejrzenie o ognisko ... Chwilowe zaniki świadomości, silne bóle głowy i mrowienie ciała .. mózgu. Choruję też na nadciśnienie płucne. Czy ma to zwiazek z moimi objawami? Czy może to być padaczka? Niestety nie umiem odpowiedzieć na Pani pytanie. Może to być padaczka. Same zmiany niedokrwienne nie powodowałyby raczej aż t ...

Szanse na wyleczenie osoby w śpiączce z obrzękiem mózgu .. mózgu i nie dają jej żadnych szans. Teraz jest w śpiączce farmakologicznej i nie ma z nią żadnego kontaktu. Czy są dla niej jakieś szanse? W zasadzie na podstawie tych informacji nie umiem powiedzieć nic konkretnego. Jeśli czas ni ... Częste infekcje oskrzeli przy lekach na padaczkę Westa .. mózgu. Dostaje leki Depakine i Sabril. Ma już mniej ataków, ale często choruje na infekcje oskrzeli. Czy to ma jakiś związek z lekami, które przyjmuje? Czy da się całkowicie wyleczyć tę chorobę? Nie, raczej infekcje nie są spowodo ... Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Co to oznacza? Czeka mnie leczenie? Jeśli tak, jak ono będzie wyglądać? Jeśli zmiany są adekwatne do wieku to w zasadzie nie musi podlegać to leczeniu. Ewentualne leczenie objawowe zależy od s ...

Długotrwałe zawroty głowy, mdłości i duszności po upadku .. mózgu? Trudno powiedzieć czy to na pewno wstrząśnienie mózgu. Nie można wykluczyć krwiaka np. podtwardówkowego. Dobrze, aby udała się Pani do neurologa, wykonała CT głowy. Objawy wstrząśnienia mózgu nie występowałyby 3 miesiące. ... Częste chodzenie na palcach u dziecka a guz mózgu .. mózgu. Czy to możliwe? Jak to sprawdzić? Jakie jeszcze mogą być przyczyny chodzenia mojego syna na palcach? Nie jest to prawdą, szczególnie jeśli brak innych niepokojących objawów. Być może to taki kaprys dziecka, ćwiczenie korekc ... Operacyjne wydłużenie ścięgna Achillesa u dziecka .. mózgowe porażenie dziecięce oraz niedowład połowiczny prawostronny. Synek ma również przykurcz oraz skrót ścięgna Achillesa. Mamy możliwość wydłużenia ścięgna operacyjnie. Synek ma 3,5 roku. Czy dla niego taka operacja będzie nieb ...

Cierpnięcie skóry głowy i policzka podczas stresu .. mózgu albo inne poważne schorzenie? Mam 36 lat. Jeśli czynnikiem wywołującym objawy jest stres to być może to migrena, wynik nadciśnienia tętniczego, przejściowych zaburzeń elektrolitowych. Myślę, że przy okazji wizyty u lekarza m ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. mózgu. Najbardziej obawiamy się, że jakiegoś krwiaka, tętniaka czy czegoś tam jeszcze, który może podczas porodu pęknąć czy coś... I tym trybem myślowym idziemy, że rezonans takie zmiany by wykazał i wówczas poród mógłby się odbyć ... Podwójne widzenie i paraliż nerwu twarzowego po operacji guza mózgu .. mózgu mój tata podwójnie widzi, ma zeza i paraliż nerwu twarzowego. Czy jest szansa na ustąpienie tych dolegliwości? Czy są jakieś sposoby rehabilitacji, leczenia podwójnego widzenia jakie nastąpiło w wyniku operacji? Należy przed ...

Boks przy zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Interesuje mnie, czy z tą przypadłością mógłbym rekreacyjnie trenować boks? Bardzo mi na tym zależy. Boks trenowałem już od dwóch lat i nie chciałbym tego zaprzestawać. Czy uderzenia, jakich będę doznawał nie będą pogars ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. mózgu. Obawiam się operacji i zastanawiam czy faktycznie jest ona konieczna. Ból i zawroty głowy są wynikiem wodogłowia. Czy MR głowy wykonano raz czy także zostało badanie powtórzone kontrolnie np. po miesiącu? W Pani przypadku p ... Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. mózgu. Czynników mogących powodować taki stan jest wiele: zakrzepy w naczyniach zaopatrujących mózg, miażdżyca, nadpłytkowość, migotanie przedsionków. Najważniejsze jest leczenie choroby podstawowej, czyli nadpłytkowości lub zabur ...

Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. mózgowo - rdzeniowego i ewentualnie powtórzyć badanie MR głowy za jakiś czas i porównać z opisanym powyżej. ... Niedokrwienie tylnego płata mózgu Chciałbym się dowiedzieć czym grozi niedokrwienie tylnego płata? Moja mama była wczoraj u neurologa, który powiedział jej, że podejrzewa niedokrwienie. Na tomografię będzie musiała trochę poczekać, dlatego zaczęła się martwić. Ja ... Niedowład ręki po zapaleniu mózgu i śpiączce .. mózgu. Przez miesiąc leżałem w śpiączce. Byłem poddany długiej rehabilitacji. Pozostał mi niedowład ręki. Co powinienem zrobić? Czy istnieją jakieś zabiegi likwidujące ten niedowład? Niestety takie objawy, jako powikłanie przebyte ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. mózgowia bez zmian ogniskowych - struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczone - układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone. Proszę pomóc z interpretować wynik bo ja nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi W ... Zaburzenia świadomości, prężenie się i drgawki po wirusowym zapaleniu mózgu .. mózgu. Wcześniej narzekała na silne bóle głowy, omdlenia. Któregoś razu straciła przytomność, dostała drgawek, wprowadzono ją w stan śpiączki. Po wybudzeniu z córką nie ma kontaktu. Od paru dni ma wywalony język, często się pręży ... Ośrodek rehabilitacji neurologicznej w Warszawie dla osoby po udarze .. mózgu daje dobre efekty? Czy mogłabym się dowiedzieć, które ośrodki tego typu w Warszawie i okolicach mają najlepsze opinie? ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. mózgowie i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Nieżytowe pogrubienie błony śluzowej w lokalizacji zachyłka zębodołowego lewej zatoki szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. Dziękuję ... Wypuklenie po trepanacji czaszki .. mózgu. Gdy pojawił się dołek, lekarze byli zadowoleni, gdyż to oznaka, że operacja się udała. Niestety parę dni temu pojawiło się w tym miejscu wypuklenie. Mąż nie nadaje się do operacji. Co mu jest? Skąd ta nagła zmiana? Co można ... Wybudzanie pacjenta po operacji zaklipsowania tętniaka mózgu .. mózgowego, gdyż na szczęście tętniak nie zdążył jeszcze pęknąć. Lekarze nie chcą mi nic powiedzieć, więc chciałabym zapytać, ile mniej więcej trwa wybudzanie pacjenta po takiej operacji? Wiem, że musi nastąpić regeneracja organizm ...

Ryzyko guza mózgu przy omdleniach .. mózgu. Czy na podstawie takich zwykłych badań można to stwierdzić? Guzy mózgu objawiają się nieco inaczej. Na podstawie jednego epizodu omdlenia przy prawidłowych wynikach badań, które zostały wykonane omdlenie było spowodowane na ... Wpływ marihuany na zmianę w falach mózgowych w zapisie EEG .. mózgowych. Czy przyczyną tych zmian mogła być marihuana? Być może to nie była czysta marihuana, ale z dodatkami chemicznymi, które także mają negatywny wpływ na stan zdrowia. Nie wykluczone, że to marihuana spowodowała nieprawidło ... Nawracające bóle głowy, mdłości, zawroty głowy i osłabienie .. mózgu ale z tego co pamiętam nie robiono żadnych badań. Potem okazało się, że muszę przejść Artroskopię podczas której stwierdzono zwyrodnienie stawu kolanowego. Dodatkowo od małego miałam problem z nerkami - długo miałam spokój, ...

Dreszcze, ciarki, sztywnienie ucha, mrowienie ust oraz sztywnienie mięśni nogi i ręki .. mózgu pod postacią zespolu Wallenberga po stronie lewej..Od ponad dwóch lat ze zmienną częstotliwoscią zle sie czuje a mianowicie*mam dreszcze,gęsią skore,ciarki,sztywnienie ucha,mrowienie wokol ust,mrowienie lewej nogi a teraz od ... Nadpotliwość przy naczyniaku w mózgu Mam ogromny problem z nadmierną potliwością. Pot pojawia się na całym ciele ( pachy, dłonie, stopy, twarz ), wszystko jest mokre o każdej porze roku. Byłam z tym już u endokrynologa, ginekologa, neurologa, lekarza rodzinnego. Prze ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki wskutek obrzęku mózgu po operacji guza mózgu .. mózgu. Ponadto Pani mama wymaga kompleksowego leczenia, także kardiologicznego. ...

Ustępowanie objawów guza mózgu po wycięciu guza .. mózgu po wycięciu guza ustępują? Czy guzy mózgu tylko uciskają pewne ośrodki w mózgu,czy mogą prowadzić do ich całkowitej destrukcji? Najpewniej bezpośrednią przyczyną otępienia nie jest guz mózgu ale np. zmiany naczyniowe w jego ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania wskazuje też na inną chorobę? ... Mnogie ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. mózgu okołokomorowe i podkomorowe w mniejszej ilości. Bez objawów i dokładnych informacji trudno powiedzieć jaka jest etiologia zmian. Należy przede wszystkim wykluczyć SM. ...

Regeneracja organizmu po wylewie krwi do mózgu .. mózgu. Czuję się fatalnie. Jakie mogą być skutki wylewu? Czy da się je całkowicie usunąć? Czy będę jeszcze mógł normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem? Lekarze nic mi nie mówią. Dodam, że jestem czterdziestoletnim, silnym męż ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego obsza ... Zwapniały oponiak .. mózgowia nie wykazuje zmian ogniskowych. W lewej okolicy ciemieniowej, przysierpowo zwapnienie o średnicy 10mm, mogące odpowiadać zwapniałemu oponiakowi.Układ komoroy nieposzerzony.Kościec czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowi ...

Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam się martwić :( dodam że miałam zlecony rezonans po wizycie u neurologa z powodu silnych bólów głowy w okolicy czoła. Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Ewentua ... Transport osoby po urazie pnia mózgu .. mózgu. Znajduje się teraz w Krakowi, chciałbym go przenieść do szpitala w Bydgoszczy. Czy jest to możliwe w jego stanie? Czy grozi mu jakieś potencjalne niebezpieczeństwo podczas podróży? W jaki sposób można to zorganizować? Jakie ... Pogarszający się wzrok po udarze mózgu Pare lat temu mialam udar niedokrwienny w pniu mozgu po stronie lewej.Od ponad roku pogarsza mi widzenie w lewym oku, z daleka obraz rozmazany,malo wyrazny.W dziecinstwie lewe oko mialam operowane z powodu zeza. Czy badał Panią ok ...

Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. mózgu. Otóż wstałem rano i miałem upośledzone ruchy kończyn. dodatkowo bełkotałem czyli kłopoty z mową. po jakimś czasie wszystko przeszło, ale trzeba było zrobić tomografie angio głowy. Dzisiaj właśnie ją wykonałem i chciałbym za ... Zaburzenia mowy, otumanienie oraz paraliż prawej części ciała po udarze .. mózgu dotyczył udar i w zasadzie jakie miał nasilenie. Potrzebna jest na pewno rehabilitacja, która przyspieszy powrót do może nie całkowitej ale jako takiej sprawności ruchowej. ... Zaburzenia psychiczne po pęknięciu tętniaka w mózgu Mój tata miał tętniaka, niedawno miał zabieg przez sondę, założyli mu spiralę. Do tej pory było wszystko w porządku, od pewnego czasu zauważyłam, że tata strasznie upiera się przy niektórych sprawach, które są wręcz absurdalne jak ...

Rozwój dziecka po poporodowym wylewie krwi do mózgu .. mózgu. Do tej pory dziecko rozwijało się prawidłowo. Niepokoi mnie jednak fakt, iż pomimo że ma pół roku jest bierna ruchowo. Gdy leży na brzuchu, nie potrafi podeprzeć się na rękach. Czy przyczyną takiego stanu jest wylew? Czy bę ... Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, najpewniej nie musi mieć to wielkiego przełożenia klinicznego i objawy mogą nie występować żadne. Samym wynikiem eeg nie można się s ... Punktowy ból głowy lewej półkuli mózgu Od kilku miesięcy mam dziwny ból głowy, w jednym miejscy w lewej półkuli. Czuję jakby z tego miejsca wychodziły zawroty głowy, mam przy tym rozmyty obraz. Od kilku miesięcy drętwieją mi trzy palce lewej ręki. W nocy nie mogę spać ...

Leczenie wirusowego zapalenia móżdżku .. mózgu. Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o tej chorobie. Jak wyglądało leczenie? Czy długo dochodzi się do siebie po tej chorobie? Brat znajduje się w stanie ciężkim ( tak mówią lekarze ). Ma 35 lat. Będę wdzięczna za wszelkie in ... Bóle głowy przy napadowych zanikach pracy mózgu .. mózgu. Tomografia wyszła w porządku, ale EEG dwukrotnie wykazało przerwy w pracy mózgu. Bardzo się boję, bo to na pewno nie jest normalne. Moją dziewczynę od ponad tygodnia boli głowa. Teraz znajduje się w szpitalu, ale jutro chcą ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktu ...

Utraty świadomości po udarze krwotocznym mózgu .. mózgowy. Przeprowadzono operację, według lekarzy udaną. Początkowo mama rozmawiała normalnie, można było się z nią porozumieć, wszystko rozumiała. Po kilku dniach od operacji była coraz bardziej senna, zaczęła mieć problemy z pami ... Ból głowy przy gwałtownych ruchach po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych po punkccj kręgosłupa odczuwałem bardzo długo bule głowy , od lipca minęło prawie 10 miesięcy . Czy jest możliwe abym odczuwał nadal ból głowy , czy ból głowy przy gwałtownych ruchach, skokach był spowodowany poprzednią ... Długotrwałe ból głowy i mały guz na głowie po wypadku .. mózgu i byłam ogólnie potłuczona. Minęło już tyle czasu od wypadku, a ja nadal miewam bóle głowy i mam małego guza. Czy to może mieć jakiś związek z wypadkiem? Czy powinnam zrobić jakieś badania? ...

Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. mózgu. Co to oznacza dla taty? Czy jest możliwe wyzdrowienie taty? Czy te zmiany w mózgu są odwracalne? Najlepiej przepisać wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma ... Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek dalszy wypełnia się głównie przez t. łączącą tylną lewą, t. ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. mózgu, ciało modzelowate, prawidłowe. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym wielkości ok. 56x26mm w ax, 56x18mm w sag. Okolica przysadki mózgowej i okoli ...

Brak rozwoju gruczołów piersiowych przy porażeniu mózgowym .. mózgowe może być przyczyną braku rozwoju gruczołów piersiowych i braku fałd pachowych przednich kończyn górnych? Obserwuję coś takiego u swojej córki, która cierpi na tę chorobę. Czy powinnam się tym martwić? Raczej nie powinno mi ... Specjalista neurolog z okolic Krakowa od wirusowego zapalenia mózgu .. mózgu. Szukam jakiegoś dobrego specjalisty z okolic Krakowa, który pomógłby jej wrócić do zdrowia. ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. mózgu wokół rogu czołowego komry bocznej lewej widoczne pojedyncze nieprawidłowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, m ...

Szanse na cofnięcie otępienia po zawale serca z niedotlenieniem mózgu .. mózgu ( nigdy nie chorował , nie brał rzadnych lekarstw )Obudził sie po dwóch dniach, ale ma problemy z pamiecią.Wszystkich poznaje ,wie jak się kto nazywa za chwile coś mówi od rzeczy, wszystkie podstawowe czynności umie zrobić t ... Zaburzenia pamięci po operacji guza mózgu .. mózgu, konieczna była operacja. od tamtego czasu miewam zaniki pamięci, mylę niektóre fakty. Czy to normalne po takim zabiegu? Co powinnam zrobić? Czy lekarz powinien przepisać mi jakieś Niestety takie objawy mogą występować i zwi ... Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. mózgu. Padaczkę rozpoznaje się w przypadku wystąpienia co najmniej dwóch napadów padaczkowych w okresie 5 lat, w odstępie dłuższym niż 24 godziny. Dla potrzeb orzeczniczych o rozpoznaniu padaczki decyduje lekarz neurolog. ( Dzienn ...

Częste uderzanie ręką w głowę po rehabilitacji wzmożonego napięcia mięśniowego .. mózgu, miała wzmożone napięcie mięśni. Szczególnie napięta była prawa strona. Została skierowana na rehabilitację. Po tygodniu od zakończenia rehabilitacji dziecko zaczęło mieć dziwny objaw. Mianowicie uderza rączką o główkę. Wygl ... Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. mózgowia. Badanie wykazało hyperintensywne ognisko podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna ... Objawy i leczenie chorób neurodegradacyjnych .. mózgowe, mogą być nabyte lub wrodzone. Należą do nich np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, SM, stwardnienie zanikowe boczne. Są one postępujące i brak jak dotąd skutecznego leczenia. ...

Zniekształcone rogi czołowe komory bocznej mózgu .. mózgu okołoporodowym. Ważną informacją jest prawidłowy rozwój dziecka. Duży rozmiar główki musi być porównany na siatkach centylowych, nie wynika ona z tego, że dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie. ... Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. mózgu. ... Schorzenia diagnozowane za pomocą USG mózgu .. mózgowia. Co można się z takiego badania dowiedzieć? Kiedy stosuje się takie badanie? Takie badanie wykonywane jest u większości niemowlaków w związku z niepokojącymi objawami lub powikłanym porodem ( niedotlenienie, krwawienie do ...

Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. mózgu i wyszły prawidłowo. Czy to możliwe przy takiej chorobie? Czy są jakieś badania, które zaleca się chorym na autyzm w przypadku podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepszym badaniem będzi ... Bóle i zawroty głowy oraz podwójne widzenie po upadku .. mózgu, nie można wykluczyć powstania krwiaka podtwardówkowego. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, w razie bólu stosować apap, jak najwięcej wypoczywać i przebywać w pozycji leżącej. ... Rokowania przy uszkodzeniu móżdżka po operacji krwiaka .. mózgu. Niedawno został zoperowany. Stan babci jest bardzo ciężki, większa część móżdżka jest uszkodzona. Lekarze nie dają jej szans na przeżycie, cały czas jest w śpiączce, porusza jedynie nogami. Babcia wcześniej chorowała na ser ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. mózgu. ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. mózg ). Alkohol może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę leku, przez co może doprowadzić do ataku w razie zmniejszenia dawki leku, a w razie zwiększenia dawki może doprowadzić np. do śpiączki. Aha więc najlepszym wyjściem było by w ogó ... Drętwienie mózgu, puchnięcie rąk, odrealnienie i problemy z koncentracją .. mózg drętwiał. Miałam do tego białe plamki przed oczami. Ciśnienie wyszło prawidłowe. Od tamtego czasu wieczorami mam spuchnięte dłonie, problemy z koncentracją. Co mogło być powodem zaistnienia takiej sytuacji? Niestety trudno oc ...

Wzmożone napięcie mięśniowe lewej strony ciała .. mózgu co przekłada się na asymetrię napięcia mięśniowego. W takim przypadku zostanie zalecona rehabilitacja, a objawy powinny szybko ustąpić. ... Zmęczenie, duszności i śnieg optyczny po dziecięcym porażeniu mózgowym .. Mózgowe. Naszczęście była to chyba lekka postać bo dzisiaj jestem sprawnym człowiekiem. Nie wiele pamiętam, ale wiem że miałem różne rehabilitacje np. na gumowej kuli. Jednak dręczy mni kilka objawów: - przewlekłe zmęczenie - dusz ... Rehabilitacja po udarze mózgu z niedowładem połowicznym .. mózgu. Szczęśliwie skończyło się tylko na niedowładzie lewej połowy ciała, ale niestety nie może samodzielnie funkcjonować. Co robić dalej? Gdzie szukać rehabilitacji, sanatorium czy im podobnych? Jak powinno się w takim przypadku ...

Śpiączka po operacji naczyniaków .. mózgu. Lekarze nie dają szans mężowi na wybudzenie. Czy naprawdę nie ma żadnej możliwości wybudzenia? Od czego to zależy? ... Neurochirurg z Gdańska od naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu .. mózgu. Proszę spróbować: - Heliodor Kasprzak, Poradnia Neurochirurgii, ul.Powstańców Warszawskich 1 - 2, 58 302 30 31 - dr Tomasz Szmuda - Mirosław Stempniewicz ... Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku Czy jest jakas metoda leczenia ktora pozwala odbudowac tkanke nerwowa?czy zanik kory mozgowej moze byc odwracalny?od okolo 6 miesiecy mam coraz wiekszy problem z funkcjonowaniem,czuje ze przestaje myslec,nie jestem w stanie nauczy ...

Otwieranie oczu i poruszanie ręką w śpiączce .. mózgu. Należy ustalić stopień ich nasilenia i lokalizację. Na pewno lekarze opiekujący się bezpośrednio Pani tatą będą w stanie udzielić więcej informacji. Do poprzedniej sprawności na pewno nie powróci, ze względu na ubytki neuro ... Ociężałość umysłowa i apatia .. mózgowe i rehabilitacje, ale była to lekka postać bo dzisiaj jestem sprawnym człowiekiem ( chociaz zastanawiałem się czy z DPM nie ma związku ta blokada mięśni międzyżebrowych ). ... Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. mózgowo - rdzeniowego, jeśli badanie MR w tym przypadku jest wątpliwe. Niedowład kończyn dolnych powinien być różnicowany z innymi przyczynami np. ze zmianami w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. ...

Leczenie chorego w śpiączce na własną rękę .. mózg po prawej stronie. Prawie nie reaguje na światło. Nie jest karmiony normalnie, gdyż może to spowodować zachłyśnięcie. Czy może się tak stać? Czy można zabrać brata do domu? Czy możemy go normalnie karmić? Jeśli brak odruchu p ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. mózgowia + C i.v Badanie wykonano w sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzs ... Zawał mózgu w okolicy strategicznej, usytuowany podkorowo .. mózgu w okolicy strategicznej, usytuowany podkorowo. Co to znaczy . Chodzi o takie okolice mózgu jak: zakręt kątowy, wzgórze, okolice unaczynienia przedniej lub tylnej tętnicy mózgu. ...

Szanse na wyleczenie pacjenta w śpiączce z urazem mózgu .. mózgu. Czy są jakieś szanse, że z tego wyjdzie? Czy jakieś badania pozwalają stwierdzić na pewno, że osoba w śpiączce wkrótce się obudzi i będzie możliwy je powrót do zdrowia? Nie ma takich badań. Badaniem obrazowym można stwierdz ... Drętwienie rąk podczas skłonów .. mózgu. Proszę o rade... Należy wykluczyć zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa, które są dość częste po urazach komunikacyjnych. Radzę wykonać rtg kręgosłupa szyjnego i skonsultować się z ortopedą oraz neurologiem. ... Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. mózgowo - rdzeniowego i zastosowanie odpowiedniego leczenia ( operacyjnego ). Na ten czas zapewne jednak będzie to leczenie zachowawcze ( farmakologiczne ). ...

Śpiączka po zakrztuszeniu .. mózgu, nie oddycha samodzielnie. Czy tata ma szansę wrócić do zdrowia? Niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie jak długo trwa taki stan, czy jest stała poprawa czy bez zmian, czy podejmowano próbę odłączenia od r ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału z obecnością obustronnie w płacie czołowym słabo wysyconych drobnych ognisk o podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo - rdzeniowy ... Obniżenie gęstości mózgowia z zatarciem zróżnicowania korowo-podkorowego oto wynik badania.rozlane,dosc rownomiernie obnizenie gestoscimozgowia w granicach 33 - 35j.h z zatarciem zroznicowania korowo podkorowego z zacisnieciem bruzd mozgowia.komory mozgowia waskie, odcinkowo zacisniete mozgoczaszka pra ...

Opieka nad osobą po udarze mózgu .. mózgu. Co powinnam wiedzieć na temat pacjenta po wylewie? Jak powinna wyglądać opieka nad chorym? Czy osoba bez wykształcenia medycznego powinna w ogóle się taką osobą zajmować? Najlepiej, aby osoba zajmująca się taką osobą miała ... Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. mózgowych z ropnym zapaleniem mózgu. Od tamtej pory ma padaczkę, jest karmiona sondą. Nie rozwija się. Czy jest w Polsce jakaś klinika zajmująca się takimi problemami? Czy to, że nie ma poprawy może być wynikiem zbyt dużej ilości ... Neurologiczne skutki wstrząsu alergicznego .. mózgu. Są to jednak sytuacje rzadkie. ...

Rehabilitacja w okolicach Trójmiasta po udarze mózgu .. mózgu. Ma niedowład prawej strony ciała i afazję. Szukam dobrego ośrodka rehabilitacyjnego z okolic Trójmiasta. ... Silny ból przy obrzęku mózgu .. mózgu, bardzo go to boli. Lekarze nie wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną. Podają mu tylko leki na uspokojenie. W jaki sposób można zaradzić tym bólom? Ból jest wynikiem obrzęku mózgu. Należy leczyć przyczynowo. W takiej syt ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. mózgowo - rdzeniowych. Dnia 19 kwietnia 2011 miałam robiode badanie MR rezonans głowy. Wynik badania wygląda następujaco: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo dr ...

Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. mózgowia w okolicach czolowo - ciemieniowych, umiarkowany zanik podkorowego mózgowia i niewielkiego zaniku korowego móżdżku. Poza tym obraz mozgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu tk prawidlowy. Po pod ... Zawroty głowy podczas zasypiania u dziecka .. mózgu. Od pewnego czasu nie może spać, po położeniu się ma zawroty głowy. Czy przyczyną jest wypadek sprzed lat? Co jest mojej córce? Jak można jej pomóc? Przyczyną może być uszkodzony błędnik. Najlepiej skonsultować się z pediatr ... Drętwienie kończyn po embolizacji naczyniaka w mózgu .. mózgu. Parę dni po zabiegu zaczęła mi drętwieć noga i ręka. Często przed zaśnięciem czuję mrowienie głowy. Co mi jest? Czy zabieg się nie udał? Czy jest to normalna reakcja po takim zabiegu? Co powinnam zrobić? Warto zgłosić te ob ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ