Pytania neurologiczne » Neurologia » Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli

Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli

Badanie MR mózgowia wyk. w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo-móżdżkowe:
- struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego
- układ komorowy ustawiony pośrodkowo, prawidłowej wielkości
- pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli, poza tym istota biała bez zmian, bez cech obrzęku
- struktury tylnego dołu czaszki prawidłowe
- kompleksy nerwów VII i VIII bez zmian
- przestrzeń pływowa przymózgowia prawidłowa

Co oznacza pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli?
Czy to początek SM lub innej choroby?

Marek

Ognisko może oznaczać SM, brak badania po kontraście, jednak do rozpoznania tej choroby potrzebne są odchylenia w innych badaniach jak potencjały wzrokowe, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz obraz kliniczny.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ