Pytania neurologiczne » Neurologia » Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku

Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku

W badaniu uwidoczniono struktury anatomiczne oraz przestrzenie płynowe mózgowia. Stwierdza się znaczne zanikanie korowe mózgu oraz mierne nasilone zaniki móżdżku obustronnie w zakresie dna prążkowia drobne ogniska hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa-Robina. Zwapnienie w sierpie mózgu. Co to oznacza?

adam

Obraz mózgowia zmienia się wraz z wiekiem, u starszych osób zaniki korowe mogą być związane z normą, natomiast u dorosłych w średnim wieku nie. Zatem obraz opiniuje się zależnie od obrazu klinicznego oraz wieku.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ