Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR

Wczoraj mój tata odebrał wyniki z rezonansu magnetycznego. Był skierowany na to badanie, ponieważ często zdarza mu się zemdleć i przewrócić. Kiedyś mógł to kontrolować a teraz już raczej nad tym nie panuje. Ma 55 lat. Jego wynik:

Na pograniczu korowo podkorowym i w istocie białej obu półkul mózgu widocznych jest kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu angio MR w obrębie dużych tętnic koła Willisa nie stwierdza się tętniaka, ani innej malformacji naczyniowej.

Co oznacza ten wynik? Czy te jego omdlenia mogą mieć związek z tymi zmianami ogniskowymi? Co oznaczają te zmiany?

Kornelia

Ogniska świadczą o lokalnym niedokrwieniu mózgowia. Warto zbadać przepływy w tętnicach szyjnych (Doppler).

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ