Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul

W obrębie istoty białej obu półkul mózgowia w obszarach podkorowych głównie w rzucie torebek zewnętrznych, zwłaszcza po stronie lewej widoczne są ogniskowe z tendencją do zlewania się zmiany o charakterze degeneracyjnym. Wymiary zmian 2-4mm. Liczne przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa-Robina. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul móżdżku po stronie prawej średnicy ok. 3mm po lewej do 5mm. Asymetria tt. kręgowych, dominująca prawa. Poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych w obszarze nadnamiotowym, zwłaszcza w okolicach czołowo ciemieniowych. Patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu nie uwidoczniono.

Bardzo proszę o wyjaśnienie skutków zmian na podstawie opisu rezonansu. Jestem tym przerażona, nie wiem jakie są konsekwencje tych zmian i czy mogą ulec poprawie moje wyniki na skutek leczenia. W chwili obecnej podczas snu mam uczucie drżenia wewnątrz całego ciała oraz zimna. Rezonans zlecono na skutek dwukrotnego upadku bez przyczyny, bez utraty świadomości. Dodam, że mam 57 lat.

Krystyna

Opisane zmiany mogą być typowe dla wieku, jednak nie stanowią wskazania do leczenia. Omdlenia mogą być spowodowane zaburzeniami pochodzenia sercowego.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ