Pytania neurologiczne » Neurologia » Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku

Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku

Proszę o interpretację wyniku MR głowy wykonany w sekwencjach T1 i T2-zależnych: wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Przestrzenie płynowe mózgowia prawidłowe. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w głębokich partiach prawego płata ciemieniowego, większe o średnicy 7mm z przodu ponad torebką zew.
Brak wykładników MR procesu naciekowego i rozrostowego oraz krwawienia wewnątrzczaszkowego. Angiografia MR niedrożności ani wady naczyniowej w obrębie tt. koła Willisa nie wykazuje.

Sylwia

Na podstawie opisu MRI widoczne zmiany niedokrwienne mózgowia o małym znaczeniu klinicznym.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ