Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna

Wskazaniem do MR były częste bóle głowy, otrzymałam następujący wynik badania MR: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, z obecnością pojedynczej zmiany o podwyższonej IS w obrazach t2-zależnych i sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokalizowanej w obrębie istoty białej na granicy prawego płata czołowo-ciemieniowego (przy trzonie komory bocznej)- zmiana naczyniopochodna / niedokrwienna? / demienilizacyjna?. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okolica katów m-móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Proszę o możliwe wyjaśnienie mi tego wyniku, o wskazówki do dalszego postępowania.

Beata

Zmiany może być spowodowana niedokrwieniem mózgowia, jednak aby dokładniej zinterpretować wynik trzeba zobaczyć zdjęcia oraz znać obraz kliniczny.

lek. Tomasz Tykocki