Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego

Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego

Badanie wykonano przed i po podaniu kontrastu, bez powikłań w porównaniu z badaniem poprzednim obraz mózgowia podobny:

W okolicy czołowe lewej obszar malacji poudarowej z poszerzeniem przymózgowej przestrzeni płynowej. Drobne hipodensyjne ogniska śr. do 6 mm, o gęstościach płynowych, nieulegające wzmocnieniu po kontrastowemu w istocie białej płata czołowego i ciemieniowego lewej półkuli mózgu-drobne jamki malacyjne. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych, nie uwidoczniono nieprawidłowej tkanki wzmacniającej się po podaniu środka cieniującego. Układ komorowy ustawiony po środkowo, nieposzerzony, dyskretnie asymetryczny-nieco szerszy po stronie lewej.
Okienko trepanacyjne w łusce kości skroniowej lewej, słabo widoczna szczelina złamania w łusce kości potylicznej po stronie prawej. W oknie kostnym bez cech destrukcji.

Proszę o wyjaśnienie tego wyniku.

Ania

Na podstawie opisu widoczne zmiany naczyniowopochode, związane z zaburzeniami krążenia mózgowego. Złamanie kości potylicznej.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ