Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych

W przypadku wystąpienia wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w badaniach laboratoryjnych w surowicy krwi obserwuje się wzrost liczby krwinek białych ze znaczną przewagą limfocytów oraz przeciwnie niż w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych prawidłowe wartości CRP i prokalcytoniny.

W płynie mózgowo-rdzeniowym występuje około 100 komórek w 1μl, stężenie białka całkowitego jest podwyższone oraz obniżone stężenie glukozy i jonów chlorkowych w stosunku do wartości prawidłowych.

Badania obrazowe tj. tomografia komputerowa stosowane są w przypadkach wątpliwych i mają na celu wykluczenie innej przyczyny stanu chorego np. udaru, guza mózgu oraz przy stwierdzeniu obrzęku czy zmiany zapalnej w obrębie mózgu. Istotną rolę odgrywają badania wirusologiczne, w których wykrywa się antygeny wirusa oraz przeciwciała wytworzone przez organizm chorego przeciwko wirusom. W niektórych przypadkach istnieje konieczność wykonania biopsji mózgu, szczególnie, gdy dotychczasowe leczenie nie przynosi żadnych rezultatów.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom II.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ