Pytania neurologiczne » Neurologia » Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej

Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej

Drobne hiperintenesywne obszary w obrazach T2zależnych oraz flair zlokalizowane w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm charakter zmian nie jest jednoznaczny-ze względu jednak na obraz zmiany widocznej nad stropem k.bocznej prawej należ uwzględnić proces demielinizacyjny. Podnamiotowo zmian nie widac. układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony.
Niewielkie zmiany śluzówkowe w sitowiu przednim oraz lewej zatoce czołowej.

Adam

Celem diagnostyki SM trzeba wykonać badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznaniu znaczenie ma także obraz kliniczny.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ