Śmierć mózgu

Śmierć mózgu (śmierć mózgowa) oznacza brak funkcjonowania zarówno półkul mózgowych, jak i pnia mózgu. Zachowana zostaje czynność układu krążenia przy niesprawnym układzie oddechowym.

Rozpoznanie śmierci mózgowej obejmuje postępowanie dwuetapowe. W pierwszym etapie wysuwa się podejrzenie śmierci pnia mózgu, w drugim zaś wykonuje badania potwierdzające śmierć pnia mózgu. Spełnienie wszystkich kryteriów etapu pierwszego warunkuje przejście do następnego, które wykonywane jest dwa razy w odstępie 3 godzinnym. Śmierć mózgową rozpoznaje ordynator lub kierownik kliniki. Komisja oceniająca składa się z trzech lekarzy.

Etap 1


Stwierdzenia:
1. Chory jest w śpiączce.
2. Sztucznie wentylowany.
3. Rozpoznano przyczynę śpiączki.
4. Wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu.
5. Uszkodzenie strukturalne mózgu jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu.

Wykluczenia:
1. Chorych zatrutych i pod wpływem niektórych środków farmakologicznych (narkotyki, neuroleptyki, środki nasenne, usypiające, zwiotczające m.m. poprzecznie prążkowane).
2. W stanie hipotermii wywołanej przyczynami zewnętrznymi.
3. Z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi.
4. Z drgawkami i prężeniami.
5. Noworodki donoszone poniżej 7 dnia życia.

Etap 2


1. Nieobecność odruchów pniowych.
2. Bezdech.

Badanie odruchów pniowych wykazuje:
1. Brak reakcji źrenic na światło.
2. Brak odruchu rogówkowego.
3. Brak ruchów gałek ocznych spontanicznych, brak ruchów gałek ocznych przy próbie kalorycznej.
4. Brak jakichkolwiek reakcji ruchowych na bodziec bólowy w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych.
5. Brak odruchów wymiotnych i kaszlowych.
6. Brak odruchu oczno-mózgowego.

Dorota Kozera

Literatura:
1) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.
2) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ