Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia

Badanie TK głowy uwidacznia:
- hypodensyjny obszar malacji w lewej półkuli móżdżku
- poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych
- układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej
- przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane
Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych.
następne badanie tętnic szyjnych prawa tętnica kręgowa szerokość 4,5 mm przepływem prawidłowym nisko oporowym z max v sk 42cm/s lewa tętnica kręgowa węższa szerokość2,5mm spektrum przepływu nieprawidłowe o podwyższonym oporze-w chwili obecnie w trakcie badania nie zarejestrowano fali zwrotnej,max v sk 23/s obraz sugeruje zaburzenia przepływu w odcinku obwodowym tętnicy- duże zwężenie.

Proszę o wyjaśnienie moich badań. Mam bóle głowy po przebytym udarze.

Anna

Badanie CT - opis przedstawia zmiany poudarowe typowe mózgowia, w badaniu tt. szyjnych zwężenie t. szyjnej lewej, należy skonsultować się z neurologiem czy nie ma wskazań do chirurgicznego udrożnienia t. szyjnej lewej.

lek. Tomasz Tykocki