Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu

Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu

Narzeczony, miesiąc temu operowany po pęknięciu tętniaka prawej tętnicy środkowej mózgu, odebrał dziś wyniki kontrolnej tomografii. Do konsultacji trzeba poczekać. Bardzo uprzejmie proszę o interpretację.

Zbiornik płynu podczepcowo otworu po kraniektomii o wym. 32x8 mm/ krwiak.
Niewielka blizna korowo podkorowa prawego płata skroniowego i u podst. prawego pląta czołowego. Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza tym struktury mózgu i móżdżku nieprzemieszczone bez zmian ogniskowych. Okład komorowy nieposzerzony, z pociąganiem rogu czołowego prawej komory bocznej. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Nieuwidocznione cechy świeżego krwawienia wewnątrzczaszkowego.

D.

Zmiany związane z przebytym krwawieniem podpajęczynówkowym oraz leczeniem operacyjnym i dostępem do tętniaka. Najważniejszy jest stan kliniczny, badanie CT tylko dodatek. Warto się przyjrzeć torbieli.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ