Pytania neurologiczne » Torbiele pajęczynówki, zmiany torbielowate » Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki

Badanie MR głowy wykonane w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach strzałkowych, poprzecznych czołowych oraz badanie dyfuzyjne:

Poszerzony zbiornik wielki. Układ komorowy poszerzony w zakresie komór bocznych nieprzemieszczony. Asymetryczne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkej na tylnych sklepistościach lewego płata potylicznego w następstwie odcinkowego zaniku kory mózgowej z przewagą obu stron. Strefy i ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbiel podpajęczynówkowy średnicy 3cm i głębokości 1,5 cm na tylno-dolnoprzyśrodkowych sklepistościach lewej półkuli móżdżku. Poza tym zmian o charakterze naciekowym i rozrostowym na dzień badania nie stwierdza się.

Czy to jest nowotwór?

Łukasz

Nie jest to nowotwór, jednak obraz mózgowia jest nieprawidłowy. Możliwe, że są to zmiany wrodzone, szczególnie trzeba skontrolować torbiel pajęczynówki, gdyż nie jest mała i znajduje się w tylnej jamie czaszki, co może być groźne. Trzeba pokazać zdjęcia neurochirurgowi.

lek. Tomasz Tykocki