Pytania neurologiczne » Neurologia » Semiovale a zwapnienie w mózgu

Semiovale a zwapnienie w mózgu

Co to jest semiovale? Co to znaczy zwapnienie w prawym płacie ciemieniowym?

Anna

Semiovale to określenie radiologiczne, nie anatomiczne, w obrazie mózgowia struktury zlokalizowanej między korą mózgową a jądrami podkorowymi. Zwapnienie to nić groźnego. Może być to odmiana anatomiczna, jeśli zmiana ta budzi niepokój radiologa lub neurologa to warto zrobić badanie MRI głowy jeśli nie było wykonane.

lek. Tomasz Tykocki