Pytania neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka

Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka

W badaniu MRI widoczna asymetria półkul mózgowych, wyraźnie mniejsza półkula mózgowa po lewej stronie. W obrębie korowo podkorowo widoczne są mnogie przestrzenie o sygnale płynu, jamy malacyjne po przebytym procesie niedotleniowo niedokrwiennym, najpewniej w okresie okołoporodowym. Drobne jamy malacyjne widoczne są także w zakrętach prostychpłatów czołowych, zarówno lewego jak i prawego. Komora boczna lewa wyraźnie szersza, w wymiarze dwubocznym mierzy 22 mm. Komora III o szerokości w granicach normy, podobnie komora IV. Ciało modzelowate cienkie, słabo widoczne. W łusce kości czołowej po stronie lewej widoczny ubytek po interwencji chirurgicznej. W obręb opisanego wyżej ubytku wpukla się jama malacyjna.

Dziecko ma 2,5 roku, a badanie MR zostało wykonane bez kontrastu.

Monika

Warto aby jednak zdjęcia obejrzał neurochirurg, rozumiem że jakaś interwencja była wykonana. Jednak trzeba zobaczyć zdjęcia, czy są wskazania do implantacji zastawki itd.

lek. Tomasz Tykocki