Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale

Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale

Badanie Mr mózgowia wykonano w sekw. SE,FSE, FLair w obrazach T1,T2, PD-zależnych w trzech płaszczyznach. Obustronnie w obrębie istoty białej okołokomorowej a także w centrum semiovale widoczne są nieliczne hiperintensywne w obrazach T2 i PD-zależnych ogniska o wlk. do 4x8mm-zmiany na tle naczyniowopochodnym? Poza tym struktury mózgowia, zarówno piętra nad- jak i podnamiotowego nie wykazują uchwytnych zmian. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, nieposzerzony.

Proszę o interpretację tego wyniku.

Anna

Mózgowie bez zmian organicznych opisywane są zmiany pochodzenia naczyniowego, jednak nie jest to problem kliniczny i się tego nie leczy.

lek. Tomasz Tykocki