Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Tętniaki szerokopodstawne

Tętniaki szerokopodstawne

Trzy szerokopodstawne tętniaki: na bocznej ścianie jamistego odcinka LICA o wymiarach 2,2x2,1mm, na przyśrodkowej ścianie LICA na poziomie wyrostka pochyłego tylnego 3x3,2mm, na tylnej ścianie RICA w okolicy odejścia tętnicy łączącej tylnej 4x3,8mm. Fenestracja początkowego odcinka lewej tętnicy okołomodzelowatej. Bez innych malformacji wewnątrzczaszkowych.

Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka tygodni. Czy konieczna będzie operacja? Gdzie w mózgu są te tętniaki?
Mam 60 lat, niskie ciśnienie krwi, nie palę. Mam zawroty głowy, szumy uszne.

Elżbieta

Tętniaki leczy się albo operacyjnie neurochirurgicznie lub przez embolizację wewnątrznaczyniowo. Warto zweryfikować wynik badania bardziej precyzyjnym badaniem - angiografią. Należy pamiętać że tętniak to poważna choroba, a również samo leczenie niesie za sobą poważne ryzyko. Wskazana jest konsultacja neurochirurgiczna.

lek. Tomasz Tykocki