Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany na tle naczyniowym

Zmiany na tle naczyniowym

Badanie MR przystadki mózgowej wykonane w obrazach T1 i T2- zależnych, w płaszczyznach strzałkowych i czołowych, z podaniem środka kontrastowego w badaniu dynamicznym.
Siodło tureckie niepowiększone, przysadka mózgowa prawidłowej wielkości i kształtu, wykazuje typowe zróżnicowanie sygnału na płat przedni i tylny.
Szypuła przysadki położona pośrodkowo.
Po podaniu środka kontrastowego przysadka ulega prawidłowemu wzmocnieniu kontrastowemu, bez zmian ogniskowych.
Nie stwierdza się cech makro- a ni mikrogruczolaka przysadki.
Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach mózgowia w normie.
układ komorowy nieposzerzony położony pośrodkowo.
obustronnie w płatach czołowych widoczne są drobne rozsiane ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białej, wielkości do 3-4mm.
Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma wymiary 11 na 4 mm.
Obraz MR przemawia za zmianami na tle naczyniowym.

ewa

Opisane są zmiany naczyniowe (bez znaczenian klinicznego), poza tym MRI prawidłowe.

lek. Tomasz Tykocki