Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej

Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej

Badanie wykonano w przekrojach osiowych warstwami o grubości 3mm i 8mm. Podłużne, hipodensyjne ognisko w strukturach podkorowych wyspy lewej półkuli mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama przegrody przezroczystej. Poza tym struktury mózgu i móżdżku, bez cech patologii. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń.

Magdalena

Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy.

lek. Tomasz Tykocki