Pytania neurologiczne » Neurologia » Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym

Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym

W zakresie prawej półkuli mózgu na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego, niżej zaś w obrębie wyspy oraz przypodstawowych partiach płata skroniowego (hipokampa) i tylnego fragmentu płata czołowego widoczny rozległy obszar hyperintensywny w T2 zal.obr.i sekwencji Flair, hypointensywny w T1 zal.obr., nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu.

Ponadto w przedniej górnej części płata czołowego prawego widoczny obszar o nieco niższej intensywności sygnału w T1 zl.obr. również nie ulegający wzmocnieniu o wym 2x2,5 cm. Występują cechy efektu masy w postaci uwypuklenia zarysów w/w struktur mózgowia, zatarcia rowków zakrętów mózgu w tym rejonie oraz przemieszczania na lewą stronę układu komorowego nadnamiotowego o ok 6 mm. Komora boczna prawa wyraźnie modelowana. Komora III szer.3mm. W pozostałym zakresie mózgowia zmian patologicznych nie uwidoczniono.

Mam operację wyznaczoną za miesiąc, czy poddać się operacji?

Lidia

Na podstawie samego opisu trudno podejmować decyzję o operacji. Jednak wydaje się że na podstawie opisu są wskazania do operacji, jednak decyduje obraz kliniczny oraz dokładne obejrzenie zdjęć.

lek. Tomasz Tykocki