Neurochirurgiczne leczenie padaczki

Padaczka jest przewlekłą chorobą, w przebiegu, której dochodzi do nieprowokowanych napadów padaczkowych. Przyczyną takiego stanu są nagłe i samoistne wyładowania komórek nerwowych. W większości przypadków chorobę leczy się farmakologicznie, jednak w postaciach lekoopornych należy rozważyć leczenie operacyjne.

Przed zabiegiem wykonywane są wszystkie niezbędne badania w celu określenia dokładnej lokalizacji struktur padaczkorodnych. Do badań tych należą EEG, rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna (PET), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci.

W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru mózgu odpowiedzialnego za napady można zastanowić się nad usunięciem fragmentu mózgu. Wykonywane są resekcje skroniowe w obrębie półkuli niedominującej lub płatów czołowych, rzadziej płatów ciemieniowych i potylicznych obejmujące cały płat lub jego część.

Inną metodą jest zahamowanie rozprzestrzeniania się pobudzenia wywołującego napady np. poprzez przecięcie ciała modzelowatego, wykonanie mnogich nacięć kory (mniejsza skuteczność) lub stymulacja nerwu błędnego. Stymulacja ta polega na wszczepieniu specjalnego stymulatora w obszarze lewego odcinaka nerwu błędnego, który może być uruchamiany nawet przez samego chorego i dzięki temu przerywać napady lub im zapobiegać w czasie tzw. aury poprzedzającej napad. Poprzez pobudzenie nerwu błędnego dochodzi do oddziaływania na układ limbiczny, twór siatkowaty. W rezultacie podniesiony zostaje próg drgawkowy. Żywotność baterii stymulatora wynosi przeciętnie 10 lat.

Co raz więcej mówi się o stosowaniu metod radiochirurgicznych przy użyciu noża gamma. Wskazaniem do zabiegu są przede wszystkim brak skutecznej farmakoterapii, napady częściowe lub uogólnione oraz wykluczenie choroby otępiennej.

Powikłaniami operacji w zależności od metody i obszaru mózgu są: niedowład, zaburzenia mowy, pamięci, ubytki w polu widzenia, zakażenia.

Dorota Kozera

Literatura:
1) M. Harat: "Neurochirurgia czynnościowa".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ