Pytania neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym

Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym

Badanie wykonano w trzech płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T-1, T-2- zależnych , FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego.
W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensywnych w czasie T2-zależnym i FLAIR.
W zakręcie czołowym środkowym lewej półkuli mózgu ognisko o podobnym charakterze, o śr.6mm , ulega obwodowemu wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego.
Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym.
Obraz MR odpowiadać może zmianom o charakterze demielinizacyjnym.

Co oznacza taki wynik?

Małgorzata

Zmiany w płacie czołowym wymagają poszerzenia diagnostyki w kierunku SM; badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz badanie potencjałów wzrokowych, ważny jest również stan kliniczny.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ